E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 22-i rendkívüli ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 22-i rendkívüli ülésére"

Átírás

1 6001-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü-i irodavezető Előterjesztő: polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Jóváhagyom: Döntési javaslat: rendelet tervezet Döntési változatok száma: 1 Melléklet: rendelet tervezet, hatásvizsgálati lap

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 22-i rendkívüli ülésére Tárgy: Bölcsődei térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! Új bölcsődénk augusztus 15. napjával rendelkezik működési engedéllyel, így a bölcsődei ellátás biztosításának jogszabályi akadálya nincs. A szabályos működés további alapfeltétele a bölcsődei ellátás térítési díjának meghatározása, helyi rendelettel történő elfogadása. A bölcsődei ellátás térítési díjának megállapítását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (továbbiakban Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet szabályozza. A térítési díj csökkentésének eseteit és módját szintén a Gyvt. szabályozza. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, illetve fogyatékkal élő gyermek esetén 100 %- ban elengedésre kerül, három vagy több gyermekes családban élők esetén 50 %-a kerül elengedésre a térítési díjnak. Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésre kötelezett jövedelemmel nem rendelkezik. Házi gyermekfelügyelet igénybevétele esetén a személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a kötelezett rendszeres havi jövedelmének 15 %-át, több gyermek esetén pedig gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át. Díj megállapítási javaslat: A bölcsődei alapellátás esetén a térítési díj két tételből tevődik össze. nyersanyag költség (melyet a nyersanyagköltség alapjául szolgáló energiatápanyagbeviteli, illetve élelmiszernyersanyag felhasználási ajánlásokat a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SzMM együttes rendelet határoz meg) a rezsi költség (a nyersanyag költség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsi költség egy ellátottra jutó napi összege). Mindezek alapján a nyersanyag költséget 450 Ft összegben számítottuk, a rezsi költséget az iskola konyha működési költségeiből kiindulva 80 Ft-ban javaslom megállapítani, mindezek alapján 530 Ft/nap a térítési díj mértéke. A bölcsőde építési DAOP pályázatunkban az alábbi további szolgáltatások nyújtását vállalta Önkormányzatunk: a. házi gyermekfelügyelet b. időszakos gyermekfelügyelet c. játszócsoport. a/ házi gyermekfelügyelet díja /a feladattal megbízott személy jogszabályi besorolás szerinti alapbére alapján számított óradíj figyelembe vételével/: 680 Ft/óra/gyermek 2

3 b/ időszakos gyermekfelügyelet díja /a szolgáltatás önköltségének mértékéig határozható meg/: ba/ félnapos ellátás: 980 Ft/ nap/fő bb/ egész napos: 1620 Ft/ nap/fő c/ játszócsoport díja /a szolgáltatás önköltségének mértékéig határozható meg alkalmanként két órás foglalkozás a gondozó órabérének figyelembe vételével/: ca/ egy gyermek esetén: 930 Ft/óra/fő cb/ két gyermek esetén: 500 Ft/ Ft/óra/fő cc/ három, vagy több gyermek esetén: 400 Ft/óra/fő A rendelet-tervezet részletes indokolása: ad 1. A rendelet-tervezet személyi hatályáról rendelkezik: bölcsőde alapellátást igénybe vevő szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő, valamint az egyéb bölcsődei szolgáltatást igénybe vevők köre. ad 2. A bölcsőde alapellátás térítési díj maximális mértékét határozza meg, bemutatva annak elemeit: gyermekélelmezés nyersanyagköltsége, és a rezsiköltség; ad 3. A bölcsődében nyújtandó egyéb szolgáltatások körét határozza meg az alábbiak szerint: a. házi gyermekfelügyelet b. időszakos gyermekfelügyelet c. játszócsoport. ad 4. A 3. -ban ismertetett szolgáltatások térítési díját határozza meg az alábbi bontásban: A (1) bekezdés a házi gyermekfelügyelet térítési díj maximális mértékét állapítja meg, megfogalmazva a számítás alapját; A (2) bekezdés az időszakos gyermekfelügyelet térítési díj maximális mértékét határozza meg félnapos ellátás, illetve az egész napos ellátás esetén, bemutatva annak elemeit: gyermekélelmezés nyersanyagköltsége, és a rezsiköltség; A (3) a játszócsoport térítési díj maximális mértékét állapítja meg egy gyermek, két gyermek, illetve három, vagy több gyermek esetén, meghatározva a számítás alapját. ad. 5. A hatályba léptetési rendelkezést tartalmazza, szeptember 1. napjától lép hatályba a rendelet, ettől a naptól kezdve nyújtja új bölcsődénk a szolgáltatásait. Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és tegyen javaslatot az előterjesztés alapján az alkalmazandó térítési díjakra. Kerekegyháza, augusztus 17. polgármester 3

4 Rendelet-tervezet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2011. (...) sz. önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Kormányrendelet figyelembe vételével a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 31. (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a bölcsődei térítési díjakról a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya kiterjed Kerekegyháza Város Önkormányzata fenntartásában működő Kerekegyerdő bölcsőde alapellátás szolgáltatását igénybe vevő szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő (továbbiakban: szülő) étkezési térítési díj (továbbiakban: térítési díj) fizetési kötelezettségére valamint az egyéb bölcsődei szolgáltatást igénybe vevőkre. 2. A bölcsőde alapellátás térítési díját: bruttó 530 Ft/fő/napban határozza meg, amelyből a gyermekélelmezés nyersanyagköltsége bruttó 450,- Ft/nap/fő, míg a rezsiköltség bruttó 80,- Ft/fő/nap. 3. A fenntartó az alábbi egyéb bölcsődei szolgáltatásokat nyújtja: a) házi gyermekfelügyelet, b) időszakos gyermekfelügyelet, c) játszócsoport. 4. (1) A házi gyermekfelügyelet térítési díját: bruttó 680 Ft/óra/gyermek mértékben határozza meg, amely a feladattal megbízott személy jogszabályi besorolás szerinti alapbére alapján számított óradíj. (2) Az időszakos gyermekfelügyelet térítési díját: a) félnapos ellátás esetén 980 Ft/nap/fő, amelyből a gyermekélelmezés nyersanyagköltsége bruttó 412,- Ft/nap/fő, míg a rezsiköltség bruttó 568,-Ft/fő/nap; b) az egész napos ellátás esetén: 1620 Ft/nap/fő határozza meg, amelyből a gyermekélelmezés nyersanyagköltsége bruttó 450,- Ft/nap/fő, míg a rezsiköltség bruttó 1170,-Ft/fő/nap. (3) A játszócsoport térítési díját: a) egy gyermek esetén: 930 Ft/óra/fő, amely a szolgáltatás önköltsége, a feladattal megbízott gondozók jogszabályi besorolás szerinti alapbére alapján számított óradíj, b) két gyermek esetén: 500 Ft/óra/fő c) három, vagy több gyermek esetén: 400 Ft/óra/fő összegben határozza meg. 5. Jelen rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. polgármester 4

5 Záradék: Ezen rendelet napján kihirdetésre került. Kerekegyháza,

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére 764-1/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-i ülésére Tárgy: A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/1998 (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól

Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelete az Inárcsi Tipegő Bölcsőde térítési díjairól Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (III. 13.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály

Előterjesztő: Dr. Bélteczki János települési képviselő Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./.... (........) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és térítési díjáról Előterjesztő:

Részletesebben

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki:

A rendelet hatálya. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki: 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról A Kormány

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 63. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 48/2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A gyermekvédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 18/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18.-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2012.(VI.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Rendelet alkotása a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Ikt.szám: 5189-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Önkormányzati segélyről szóló rendelet megalkotása Előterjesztő: dr.

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (I. 27. ) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezés. 1. A rendelet célja Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IX.3.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, fizetendő

Részletesebben