FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com"

Átírás

1 Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez A Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkatervének elfogadására Készítette: Vincze Mária Intézményvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, ÁPRILIS 02.

2 2 Tisztelt Képviselő-testület! Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkatervét tanulmányozás után jóváhagyni szíveskedjen. Földes, március 25. Tisztelettel: Vincze Mária intézményvezető

3 3 A FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT évi MUNKATERVE

4 4 A Földes Nagyközség Önkormányzat fenntartásában működő Földesi Szociális Szolgáltató Központ Támogató Szolgálata január 01. napjától biztosítja településünkön a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapszolgáltatási feladatait. A Támogató Szolgálat által megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Személyi segítő szolgálat szervezése és működtetése, amely segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez, például alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, vészhelyzetek kialakításának megelőzése, annak elhárítása, otthoni felügyelet ellátása, segítségnyújtás higiénia megtartásában, közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében. Információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, jogi problémák megoldásának segítése. Szállító szolgálat biztosítása. Egyéni és csoportos foglalkoztató programok szervezésében való részvétel, önsegítő csoportok támogatása, készség és képességfejlesztés megszervezése. Segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a fogyatékos ember én tudatának megerősítése. Érdekképviseleti szervekkel kapcsolattartás, segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása. Gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése. Közösségi, kulturális, szabadidős programokban való egyenjogú részvétel elősegítése. A társadalmi integráció elősegítése. Jelnyelvi tolmács elérhetőségének biztosítása. Munkavállalást, munkavégzést, képzést segítő szolgáltatások hozzáférésének megteremtése. A fogyatékkal élő személy általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás biztosítása. Feladataink 2015-ben A Szolgálat működéséhez elengedhetetlen a településen élő potenciális ellátottak figyelemmel kísérése és az általunk igénybe vehető szolgáltatásokról történő tájékoztatása. Mivel célcsoportunkkal (súlyos fogyatékossággal élők) kapcsolatban nincs kötelező nyilvántartás (önkormányzat, háziorvosok) munkánk során ez az egyik legnehezebb feladat. A lakosság minél szélesebb körben és ismételt módon történő tájékoztatása a Támogató Szolgálat által igénybe vehető szolgáltatásairól. Működésünk kezdetétől létfontosságú feladatunk az emberek tájékoztatása. Plakátokon, szórólapokon, szinkron tévén, honlapunkon egyaránt megtörtént a tájékoztatás. A leghatékonyabb módszer mégis a személyes találkozás és közlés. Továbbra is kiemelt feladat a településen működő intézmények felkeresése és szolgáltatásaink ismertetése, valamint a potenciális ellátottakkal történő személyes megkeresés. 2

5 5 A kötelezően teljesített feladatmutatók teljesítése. Az ellátotti jogviszonyok megszűnésének leggyakoribb oka sajnos az elhalálozás. Éppen ezért is fontos feladatunk a potenciális ellátottak felkutatása. A nem túl magas ellátotti létszámunk ellenére amint az a beszámolómból is látható teljesítjük, sőt túlteljesítjük a kötelező feladatmutatót. Természetesen ez a célunk a évre vonatkozóan is. Felelős: Vincze Mária, határidő: december 31. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltéteiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelelet 39/A. (3) bekezdése alapján a szolgálat vezetője szükség szerint, de legalább két hetente esetmegbeszélést tart. Az esetmegbeszélések során feltárásra kerülnek, a személyi segítők az igénybe vevők ellátásával kapcsolatos problémái, kompetenciái. Felelős: Vincze Mária, határidő: két hetente A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Kormányrendelet 17. (1) bekezdése alapján, a fenntartó évente, a tárgyévet követő év február 28-áig elszámolást készít az NRSZH pályázatkezelő rendszerén keresztül, a tárgyévben igénybe vett működési támogatásról, valamint a szakmai mutatókról. Felelős: Vincze Mária, határidő: február 28. A szociális, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI.20.) Kormányrendelet 11. (2) értelmében a támogató szolgáltatás esetén a fenntartó minden naptári negyedév első hónapjának 10. napjáig, az azt megelőző naptári negyedév utolsó napjára, mint jelentési időpontra, az azt megelőző naptári negyedévre, mint jelentési időszakra adatokat szolgáltat. Felelős: Vincze Mária, határidő: január 10., április 10., július 10., október 10. A 226/2006 (XI.20.) Kormányrendelet 13/B igénybevevői nyilvántartásba (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről) történő adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő Támogató Szolgálatok részére. Célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások igénybevételének, illetve állami finanszírozásának hatékony ellenőrzése. Az Igénybevevői Nyilvántartásnak köszönhetően országosan, naprakészen láthatóvá válik, hogy a szociális ellátórendszerben ki, mikor, hol és melyik intézménytől vett igénybe szolgáltatást. Felelős: Vincze Mária, Rusznyákné Szabó Éva, határidő: naponta A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltéteiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelelet 5/D -a szerint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és negyedévente aktualizálja az intézményre vonatkozó adatokat. Felelős: Vincze Mária határidő: január, április, július, október A településen működő intézményekkel, fenntartóval és a külső intézményekkel történő hatékony együttműködésre a továbbiakban is számítunk és fontos feladatnak tartjuk a velük való kapcsolattartást. 3

6 6 A Támogató Szolgálatok részére sajnos nem jelennek meg olyan pályázati kiírások, melyek akár anyagi, akár dologi előnyt jelentenének számunkra ben volt eszközfejlesztésre meghirdetett pályázat, melyre Szolgálatunk sikeres befogadást nyert. Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeinket. Gyógyászati segédeszközök beszerzése, igénylése iránt folyamatos érdeklődést tapasztalunk a lakosság köréből ben érkezett nagyobb mennyiségű szállítás különböző segédeszközökből Szolgálatunkhoz a Földes Nagyközség Önkormányzata közreműködésével a kabai Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központtól, amelyeket adományként, térítésmentesen biztosítottunk a rászoruló igénylők részére. Célunk, hogy amennyiben lehetőség adódik újabb segédeszköz szállítmány beszerzésére, közreműködünk az igénylők részére történő továbbításban. Munkatervünk megvalósítása a Szolgálat munkatársainak együttműködése, lelkiismeretes hozzáállása és munkája nélkül nem valósulhat meg. Örömmel mondhatom el, hogy ebben a dologban nem szenvedünk hiányt, így a kitűzött feladatokat teljesíteni tudjuk. Földes, március 25. Vincze Mária intézményvezető

7 7 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (IV.02.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Földesi Szociális Szolgáltató Központ évi munkatervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Szociális Szolgáltató Központ évi munkatervét a határozat mellékletében foglaltak szerint j ó v á h a g y j a. F e l h a t a l m a z z a a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az intézményvezetőt. Határidő: azonnal Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, április 2. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám: /2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes, Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 2. B E S Z Á M O L Ó - a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS

SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE SZAKMAI-BESZÁMOLÓ TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉS Készült: 2013. január 03. Szakmai bes Készítette: Korenné Orosz Edit szolgálatvezető Szakmai beszámoló Mozgássérültek

Részletesebben

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata

Szakmai program. I. rész A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény célja, feladata Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény Szakmai program A szakmai program Gönyű község önkormányzat illetékességi területén működő idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és étkeztetés szolgáltatásokra

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9100 Tét, Fő u. 88. Tel./Fax: 96/461-134 ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS Tét Város Önkormányzat által 2012. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ill. gyámhatósági, gyámügyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról

Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ tevékenységéről, a társulási megállapodás alapján végzett munkáról Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor u. 12. E-mail: nyitottkapuvar@tszszk.hu Tel: 06-96/595-088 Fax: 06-96/595-089 Beszámoló a Nyitott Kapu-Vár Térségi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben