FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: /2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012."

Átírás

1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; Iktatószám: / E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással kötendő társulási megállapodás módosítására Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Dr. Polgárné Katona Gabriella aljegyző KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2012.FEBRUÁR 29.

2 Tisztelt Képviselő-testület! A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat évtől új szolgáltatásként biztosítja Püspökladány településen a demens személyek nappali ellátását től Földes Nagyközség Önkormányzata részére kérésünkre - az intézmény szélesíteni kívánja a fenti szolgáltatást Földes településen is. Ennek érdekében szükséges a Püspökladány-Sárrétudvari-Szerep-Földes-Nagyrábé települések közötti, a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok ellátásáról szóló társulási megállapodás módosítása. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. Földes, február 22. Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző Dr. Polgárné Katona Gabriella s.k. aljegyző

3 FÖLDES NAGYKÖSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. (II.29.) Kt. számú H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással kötendő társulási megállapodás módosításáról A Képviselő-testület Földes Nagyközség Önkormányzata és a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulással között fennálló megállapodást az alábbiak szerint módosítja: A társulási megállapodás 1. számú mellékletében Földes településre vonatkozó feladatok felsorolása kiegészül a demens személyek nappali ellátása feladat megnevezésével. A határozat mellékletét képezi az egységes szerkezetben jóváhagyott megállapodás. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított társulási megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Földes, február 29. Jeneiné Dr. Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző

4 .../2012. (II.29.) Kt. számú határozat melléklete TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (tervezet) mely létrejött Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám) képviseletében eljáró Dombi Imréné alpolgármester, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. szám) képviseletében eljáró Kiss Tibor polgármester, Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (4163 Szerep, Nagy u. 53. szám) képviseletében eljáró Győri Balázs polgármester között a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 41. (1) bekezdésében, 43. (1) bekezdésében (Ötv.) kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 8. alapján, valamint a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásában foglaltakra tekintettel. A Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Püspökladányi kistérséghez tartozó jelen megállapodás 3. pontjában megnevezett települési önkormányzatok képviselő-testületei feladatellátási kötelezettségük alapján az Ötv. 8. (1) és (4) bekezdésében előírt kötelező helyi közszolgáltatási alapfeladatukra önkéntes és szabad elhatározásból egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján október 1. napjától határozatlan időre szóló intézményfenntartó társulást hoznak létre jelen társulási megállapodásban foglaltak szerint, melyhez július 1. napjától csatlakozik Földes Nagyközség Önkormányzata (4177 Földes, Karácsony S. tér 5. szám), képviseletében eljár Jeneiné Egri Izabella polgármester és Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata (4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. szám), képviseletében eljár Gyarmati Sándorné polgármester. I. Általános rendelkezések 1. A társulás neve: SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Intézményfenntartó Társulás. 2. A társulás székhelye: 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám 3. A társulás tagjainak neve és székhelye: október 1. napjától: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. szám Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4163 Szerep Nagy u. 53. szám július 1. napjától: Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4177 Földes, Karácsony S. tér 5. szám Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. szám

5 4. A közös feladat hatáskör és egyéb felügyeleti jogkörrel megbízott neve, székhelye: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám). 5. Fenntartó szerv neve, székhelye: Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás tagönkormányzatai: 1. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám 2. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. szám 3. Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4163 Szerep Nagy u. 53. szám 4. Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4177 Földes, Karácsony s. tér 5. szám 5. Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 4173 Nagyrábé, Kossuth u. 5. szám 6. Társulás által közösen fenntartott intézmény neve, székhelye: SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 4150 Püspökladány, Szent István u A társulás működésének illetékességi területe: A Püspökladányi Kistérséghez tartozó 3. pontban megnevezett települési önkormányzatok közigazgatási területe. 8. A társulás jogi személyiséggel nem rendelkezik. II. A Társulás célja A társult önkormányzatok képviselő-testületei közös összefogással a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény , 65/A., valamint a 65/F. -ában foglalt szociális alapellátási feladataikat magas szakmai és ellátási színvonalon tudják biztosítani. Ugyanezen cél érdekében a közös intézmény szervezetén belül, önálló szakmai egységként működtetik a gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv ában elrendelt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok teljesítésére. A közös feladat megvalósítás lehetővé teszi, hogy a fenntartással járó fajlagos költségek csökkenjenek azáltal, hogy az állami költségvetésből a Társulás kiegészítő normatív állami hozzájárulásra válik jogosulttá. Az e megállapodás 3. pontjában felsorolt társult önkormányzatok kinyilvánítják, hogy a fenntartói minőségükben vállalt szerepük, ezen megállapodás elveinek maradéktalan elfogadásával történik. Tudomásul veszik, hogy a feladatellátás szakmailag indokolt színvonalának biztosítása az ahhoz rendelt megfelelő költségek terhét rója a társulás tagjaira. Fentiek érdekében a működéssel kapcsolatosan felmerülő költségkihatásokat amennyiben

6 abban változás következik be, a társult önkormányzatok jegyzőjük útján egyeztetik. Az egyeztetés elsődleges célja, a társult település önkormányzata által közös intézménytől igényelt ellátás az önkormányzatok által igényelt ellátások felsorolását jelen megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a jogszabályoknak megfelelő és jó szakmai színvonalú biztosítása. III. A feladatellátás feltételrendszere A feladatellátást szolgáló vagyon: Püspökladány, Szent István u Püspökladány, Mező I. u Püspökladány, Karcagi u Sárrétudvari, Széchenyi u Sárrétudvari, Széchenyi u Szerep, József A. u Szerep, Nagy u Földes, Karácsony S. tér Földes, Rákóczi u Nagyrábé, Kossuth u Nagyrábé, Arany J. u. 11. Az intézmény szakmai egységei: - Családsegítés - Házi segítségnyújtás - Időskorúak nappali ellátása - Demens személyek nappali ellátása - Fogyatékos személyek nappali intézménye - Étkeztetés - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Közösségi ellátások - Gyermekjóléti szolgálat A társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre: A társulás ezen megállapodás 3. pontjában megjelölt települések társult önkormányzat ellátásra vonatkozó igénye szerint illetékességi területére kiterjedően gondoskodik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az évi III. törvény alapján a: - családsegítésről - étkeztetésről - házi segítségnyújtásról - időskorúak nappali ellátásról - demens személyek nappali ellátásáról - fogyatékos személyek nappali intézményéről - jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról - közösségi ellátásokról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv. alapján a - gyermekjóléti szolgálatról

7 A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT működése során folyamatosan biztosítani kell a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rend., a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 07.) SZCSM rendelet, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet érvényesítését. A társulás által fenntartott intézmény jogállása: Önálló jogi személyként működő költségvetési szerv, képviselője az intézményvezető. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján: önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: nyilvános pályázati eljárás keretében, Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg 5 év határozott időtartamra, menti fel. Az egyéb munkáltatói jogokat Püspökladány város polgármestere gyakorolja. A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT intézményvezetői álláshelyének betöltéséhez a társult települések polgármesterei véleményének figyelembevételével teszik meg javaslatukat Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének. Munkáltatói jogok gyakorlása: munkavégzés helyétől függetlenül a közösen fenntartott intézmény munkatársai fölötti munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A társult településen dolgozó közalkalmazottak, megbízási szerződéssel, tiszteletdíjas szerződéssel, vagy Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak megbízása, kinevezése, felmentése előtt az adott település polgármesterének egyetértését ki kell kérni. Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény vezetője gondoskodik. A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályokkal és az alapító fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal és hatáskörökkel. IV. A feladatellátás finanszírozása, költségei elszámolása A társulás pénzügyi, vagyoni alapja: 1.1. A társulás működésének és feladatellátásának fedezetét a társulás tagjai - a települési önkormányzat által ellátott feladat után a társulás által igényelhető normatív állami hozzájárulásból, - saját bevételből, a települési önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásaiból, - központi költségvetési pénzeszközből, - egyéb bevételekből biztosítják A társulás működésének, az intézmény közös fenntartásának fedezeteként elsődlegesen a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok megvalósításához

8 nyújtott normatív állami hozzájárulás, továbbá a társulás révén történő feladatmegvalósításra tekintettel a kiegészítő állami hozzájárulás szolgál. A társult önkormányzatok az intézmény működéséhez szükséges költségek fedezetét az állami normatíván felüli részt adott évi költségvetési rendeletükben a szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatoknál biztosítják A társulás működésének és feladatellátásának biztosításához az önkormányzatok pénzügyi hozzájárulásának megállapítása az alábbiak figyelembe vételével kerül meghatározásra: - a településen hány fő biztosítja teljes és részmunkaidőben az ellátásokat. Ez alapján kell kiszámolni a személyi juttatások településre eső részét, amennyiben a biztosított ellátás után a költségvetési törvényben a normatíva a feladatellátásra nem elegendő, úgy az lakosságszám arányban kerül megállapításra. - dologi kiadások mértékének meghatározásánál az önkormányzatok az intézmény működését nem veszélyeztethetik, a dologi kiadások azt az önkormányzatot terhelik, amelynél azok felhasználásra kerülnek, - a működéshez szükséges nem az ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségeket a közös intézmény költségvetésében kell szerepeltetni, - feladatellátást szolgáló ingatlanhoz kötődő felújítási és beruházási költségek nem képezik részét a közös intézmény költségvetésének, azt a tulajdonos önkormányzat saját költségvetésébe építi be A pénzügyi hozzájárulás társult településre eső 1/12 részét az érintett önkormányzat havi bontásban minden hó 15-ig napjáig Püspökladány Város Önkormányzatának számú számlaszámára utalja át. Amennyiben a társult település pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségének, a fizetési határidő lejártát követően, az inkasszó lehetőségére történő figyelmeztetést is tartalmazó felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem tesz eleget, úgy bankszámlájára azonnali beszedési megbízás (inkasszó) nyújtható be A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT - mint közös fenntartású intézmény költségvetése és zárszámadása Püspökladány város éves költségvetési, illetve zárszámadási rendeletébe épül be. Az intézmény költségvetésének elfogadásához, illetve a költségvetés év közbeni módosításához a társult önkormányzatok képviselő-testületének egyetértése szükséges. A társult önkormányzatok költségvetési rendeleteikben az általuk 1.2. pont szerint biztosítandó előirányzatot szerepeltetik A SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT előirányzatai tekintetében önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a Püspökladány Város Önkormányzatának fenntartásában működő Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) látja el.

9 1.7. A társult önkormányzatok a társulás működését évenként értékelik, melyet megelőzően pénzügyi bizottságuk elnökei útján a költségek felhasználásának módját közösen ellenőrzik. A polgármesterek a képviselő-testületnek évenként, a költségvetési beszámoló keretében adnak számot a társulás tevékenységéről, a pénzügyi helyzetről, a társulási cél megvalósulásáról. Az adott évi költségek közös viselésének megállapítása jegyzői egyeztetés alapján kerül meghatározásra. 2. Szerződő felek megállapítják, hogy a SEGÍTŐ KEZEK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT székhelyén található helyiségek, berendezések és tárgyi eszközök Püspökladány Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezik Az intézmény alapfelszerelését, berendezéseit (egyéb ellátottságát) a társult önkormányzatok településenként telephelyenként biztosítják A társulás megszűnése esetén a társulás létrehozásakor ismert vagyoni-tulajdoni állapot változatlanul marad A társult önkormányzatok által a társulás érvényes működése alatt üzemeltetésre átadott eszközöket, illetve tárgyi berendezéseket, az elhasználódás szokásos mértékét figyelembevevő állapotban, vagy könyvi amortizációnak megfelelő értékben kell visszaszolgáltatni A feladatellátást szolgáló ingatlanok egyéb berendezései, melyek működéshez tartozók, illetve melyeket a fenntartói jogokat gyakorló önkormányzatok költségvetésében fejlesztésként biztosít, megszűnést követően az intézményi vagyoni körben maradnak, tulajdonosa az ingatlantulajdonos önkormányzat Társult önkormányzatok fejlesztési hozzájárulása esetén az előzetesen (a fejlesztési költség átutalását megelőzően) kötött külön megállapodás szerint kell a tulajdont rendezni a fejlesztéssel létrehozott vagyonérték tekintetében Társult önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a társulással szemben fennálló követelések a tagokat a lakosságszám arányában terhelik és azt a társulás megszűnésekor, illetve az abból történő kiváláskor, kizáráskor figyelembe kell venni. 3. A társuláshoz történő csatlakozás 3.1. A társult képviselő testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei részére teszik lehetővé, melyek - elfogadják a társulás céljait - hatékonyan közreműködnek a kötelező feladatok költségkímélő megvalósításában - vállalják a költségek így az esetleges többletköltségek viselésének az 1. pontban rögzített módját, továbbá - jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 3.1. pontban foglaltakra vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társult képviselőtestületekhez kell megküldeni.

10 4. A társulás, tagsági jogviszony megszűnése: 4.1. Jelen társulási megállapodás társulás megszűnik: a) ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult, b) ha a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, c) a bíróság jogerős döntése alapján. A társulás tagjai a társulás megszűnésekor kötelesek egymással elszámolni A társulási megállapodást a tagnak felmondani a naptári év utolsó napjával december 31-i hatállyal lehet, melyet tartalmazó minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozatot 3 hónappal korábban kell meghozni, s a társult képviselő-testületekkel közölni. 5. A társulás ellenőrzésének rendje 5.1. A társulás pénzügyi ellenőrzését az Állami Számvevőszék végezheti, valamint a társulásban résztvevő önkormányzatok belső ellenőrzésével történik A társulás törvényességi és szakmai felügyelete a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala, valamint a mindenkor hatályos jogszabályok alapján a területileg illetékes módszertani intézmény feladata Az intézményvezető az intézmény szakmai munkájáról évente a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testülete előtt beszámol A társulás pénzügyi és szakmai munkájának ellenőrzésére a tagok településenként egy-egy fővel képviselőiből álló ellenőrző bizottságot hoznak létre. V. A kiadmányozás rendje A kiadmányozási jogkört a közösen fenntartott intézmény vezetője gyakorolja. A személyes adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő tárolásáról, kezeléséről, felhasználásáról az intézményvezető gondoskodik. VI. Vegyes és záró rendelkezések 1.1. A társulás részletes szakmai feladatait az Alapító okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, Szakmai Programban leírtak tartalmazzák A működési engedélyezési eljárást Püspökladány Város Önkormányzat kezdeményezi. Minden társult település az illetékességi területén az engedélyezési eljáráshoz szükséges feltételeket előzetesen köteles biztosítani.

11 1.3. A társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a társulásban résztevő önkormányzatok polgármesterei egyeztetés útján próbálják az esetleges nézeteltéréseket rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a vitás kérdésekben a Püspökladányi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki E megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény rendelkezései az irányadók. Püspökladány, Dombi Imréné alpolgármester Püspökladány Város Önkormányzata.. Kiss Tibor polgármester Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Győri Balázs polgármester Szerep Község Önkormányzata.. Jeneiné Egri Izabella polgármester Földes Nagyközség Önkormányzata Gyarmati Sándorné polgármester Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata

12 1. sz. melléklet A társult települések önkormányzata által a közös intézménytől igényelt ellátásokról Püspökladány Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Demens személyek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali intézménye Közösségi ellátások Gyermekjóléti szolgálat Sárrétudvari Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali intézménye Közösségi ellátások Gyermekjóléti szolgálat Szerep Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali intézménye Közösségi ellátások Gyermekjóléti szolgálat Földes Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali intézménye Gyermekjóléti szolgálat Demens személyek nappali ellátása Nagyrábé Családsegítés Étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali intézménye Gyermekjóléti szolgálat

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 315-10/2013. 9. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Bihari

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott

KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR ÉS KOZÁRMISLENY SZENNYVÍZKEZELÉSÉNEK FEJLESZTÉSE, A TOVÁBBIAKBAN KEOP-1.2.0/B, KEOP program megvalósítására létrehozott BOGÁD, ROMONYA, NAGYKOZÁR, KOZÁRMISLENY ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSITÁRSULÁS

Részletesebben

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés a jelenlegi jogszabályok ismeretébe társulási ügyekben. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Véleményezi: E- 87 Nagykovácsi, 2012. június 18. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előadó: - Melléklet: - vonatkozó jogszabályi kiemelések - PBZS TKT határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. október 12-én, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6.

I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. I K R É N Y I M I K R O T É R S É G G Y E R M E K J Ó L É T I SZ O L G Á L T A T Á S T ELLÁ T Ó INT É Z M É N Y E I K R É N Y, VASÚTSOR U T C A 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Szervezeti Szabály

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

~ ~9. számú előterjesztés

~ ~9. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere ~ ~9. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat és a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Polgármesteri Hivatal jogállása és irányítása 1. 2,7,10,13,15,23 Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2007. (VI. 1. ) rendeletének módosítása Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben