Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 24-én (csütörtökön) órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Bakonyszentkirály Jelen vannak: Csillag Zoltán polgármester Csapóné Schwarcz Marianna Gurdon József Haikné Molnár Viktória Jánni Ottó képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző Csillag Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 5 fős bakonyszentkirályi képviselő-testületből 5 fő megjelent, így az ülést határozatképessé nyilvánítja, majd megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot. Napirend: 1. A képviselő-testület évi munka- és üléstervének elfogadása 2. A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről 3. A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet megalkotásának tárgyalása 4. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása 5. Vegyes ügyek Csillag Zoltán polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a napirendet. Napirendi pont tárgyalása A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja. 1. napirendi pont A képviselő-testület évi munka- és üléstervének elfogadása Csillag Zoltán polgármester: Ez egy váz, amit év közben majd kiegészítünk, ha szükséges. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Nagyrészt a költségvetés, az intézmények üzemeltetéséhez, különféle beszámolókhoz kapcsolódik a képviselő-testületi ülések rendje. Csillag Zoltán polgármester: Mindent meg kell fogni, nem lehet az eddigi támogatásokat megadni. Az intézmények támogatására évek óta adott pénzösszeget nem hálálják meg még minimális toleranciával sem.

2 2 Több hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 1/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat évi ülés- és munkatervét elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy az ülések előkészítése ennek figyelembevételével történjen. Határidő: folyamatos 2. napirendi pont A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről Csillag Zoltán polgármester: A Belügyminiszter adta meg a lehetőséget a szociális tűzifa beszerzésére. Az Erdészettől meg is rendeltük a 6 m 3 fát. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Elsősorban a aktív korúak támogatásában, lakásfenntartási támogatásban, vagy időskorúak járadékában részesülők kaphatnak. Csillag Zoltán polgármester: Jó páran vannak, akik ettől függetlenül is elég rossz helyzetben vannak. Talán semmi fájuk nincs. Maximum 1-1 m 3 -t adunk is sokat segítettünk. Gurdon József: Többről is tudok, akik küszködnek a fűtéssel, önmagukon már nem tudnak segíteni. Elsősorban nekik adjunk. Több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletét a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás juttatási feltételeiről, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 3. napirendi pont A Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet megalkotásának tárgyalása Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A köztisztviselők juttatásait együttes ülésen tárgyalják a közös hivatalt fenntartó képviselő-testületek. Évek óta volt illetménykiegészítés és teljesítményértékelés. Januártól illetménykiegészítést újra el kell fogadni. Ezek nélkül a dolgozók bére nettó eft-tal csökkenne. Jánni Ottó: Ne csökkenjen a dolgozók bére, az rossz hangulatot okoz, ha az idén több munkáért kevesebb bér jár. Csillag Zoltán polgármester: Nem árt ha azért óvatosak vagyunk. Nem tudjuk még, hogy a költségvetésünk hogyan alakul. Több mindennek bele kell férni a közös hivatal költségvetésébe.

3 3 Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A közös hivatal költségvetését kiszámoltuk, a 45 mó Ft-os MÁK által kiközölt bevétel fedezi a társulási megállapodásban foglalt kiadásokat és 15 %-os illetménykiegészítést is megenged. Csillag Zoltán polgármester: Ahogy az együttes ülésen döntünk, az a mérték kerül a mi rendeletünkbe is. Több hozzászólás nem volt, a polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy alkossa meg rendeletét a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (II.7.) önkormányzati rendeletét a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi, juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4. napirendi pont A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása Csillag Zoltán polgármester: A KIK-kel decemberben aláírt megállapodáshoz még kell a kiküldött melléklet szerinti vagyonkezelői szerződés. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A melléklete az ingó leltár. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 2/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló 8430 Bakonyszentkirály, Iskola tér 9. szám alatti Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó - vagyonkezelési szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Csillag Zoltán bakonyszentkirályi polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: február napirendi pont (Vegyes ügyek) 5.1. Szent Király Szövetség Csillag Zoltán polgármester: Ismerteti a Szentkirályszabadja polgármester levelét. A programok között honosítási eskütételt is terveznek a Köztársasági Elnök Őr jelenlétében. Településenként főt tudnak elszállásolni. Egy sátor felállítására

4 4 lesz lehetőség a hungarikumok bemutatására. Királyszentistván szeretne egy szobrot. A néptáncosokkal is egyeztetni kell. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 3/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Királyszentistván településen elkészítendő Szent István Szobor elkészítésének költségeihez ,-Ft támogatást biztosít. Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás utalásáról gondoskodjon. Határidő: március Csillag Zoltán polgármester: A ZKTT 27. sz. módosításának elfogadásakor egy apró hiba csúszott a határozatba, ezért újat kell elfogadni. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 4/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 102/2012. (12.20.) önkormányzati határozatát visszavonja, egyidejűleg a következő határozatot fogadja el. Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, a települések szándéknyilatkozatai alapján, a Társulási Megállapodás 4. számú melléklete módosítására vonatkozó javaslatot- az előterjesztés mellékleteként csatolt- Társulási Megállapodás 27. számú módosításában foglaltaknak megfelelőenelfogadja. A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az alábbi településeken az alábbi feladatokat végzi től: Családsegítés: Bakonynána, Borzavár, Dudar, Nagyesztergár, Porva, Zirc Adósságkezelés: Bakonynána, Zirc Beilleszkedést segítő prevenció: Bakonynána, Dudar, Nagyesztergár, Zirc Házi segítségnyújtás: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Zirc Közösségi ellátás: Borzavár, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Porva, Zirc, Dudar Támogató szolgálat: Bakonynána, Borzavár, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu,Zirc Nappali ellátás (idősek klubja): Bakonynána, Olaszfalu, Zirc, Lókút, Nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye): Borzavár, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Zirc Nappali ellátás (pszichiátriai betegek nappali intézménye): Borzavár, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Zirc

5 5 Étkeztetés: Zirc Gyermekjóléti szolgálat: Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc Védőnői szolgálat: Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Zirc Anya-, gyermek- és csecsemővédelem (iskola-védőnői szolgálat): Bakonybél, Bakonynána, Borzavár, Dudar, Eplény, Lókút, Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Zirc. Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert. Határidő: január Csillag Zoltán polgármester: A Rákóczi Szövetséget tavaly támogattuk, most írtak köszönő levelet. 223 település támogatta. Több kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt. Csillag Zoltán polgármester megköszöni a jelenlévők figyelmét és az ülést kor berekeszti. Kmft. Csillag Zoltán polgármester Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző

6 6 Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 24-i képviselő-testületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: /2013. (I.24.) rendelet 2/2013. (I.24.) rendelet

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 241-10/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27- én 16:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-12/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. december 1-jén tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Jegyzőkönyv 2013. január 28. napján 17.00 órakor kezdődő rendes, nyílt testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d Száma: 11-6/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 21-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-28/2014. Jegyzőkönyv mely készült 2014. november

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2007. november 12-én tartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza Vilma,

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. január 29-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/5/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-12/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv - 2 - Németbánya Község

Részletesebben