2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e"

Átírás

1 Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma:

2 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 24-én (csütörtökön) órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Könyvtár Bakonynána Jelen vannak: Simonné Rummel Erzsébet polgármester Fürst Gábor Szöllősi Attiláné Tóth József Véberné Mészáros Valéria képviselők Tanácskozási joggal jelen van: Feketéné Esztergályos Hilda jegyző Igazoltan távol: Mészáros Zsolt képviselő Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az 7 fős bakonynánai képviselő-testületből 5 fő megjelent, így az ülést határozatképessé nyilvánítja, majd megnyitja. Ismerteti a napirendi javaslatot. Napirend: 1. A háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 2. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása 3. Óvoda TÁMOP pályázatának tárgyalása 4. Vegyes ügyek Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a napirendet. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet elfogadja. Napirendi pont tárgyalása 1. napirendi pont A háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: A jogszabály írja elő a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatát. A doktornő eddig még nem írta alá. Január 31. az utolsó határidő, hogy megküldjük Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Készült egy tervezet, amiben az eszközök szolgáltató általi biztosítása nem szerepelt. Azt kifogásolta, meg az 5 éves szerződés miatt aggódott a nyugdíjba vonulása miatt. Véberné Janás Valéria: Milyen eszközökről van szó? Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A jogszabályban előírt kötelező minimum feltételek közé sorolt eszközök.

3 3 Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Németországból jött egy 24 órás vérnyomásmérő, nem használja, mert német nyelvű a használati utasítás. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A dudari önkormányzat 28-án tart képviselőtestületi ülést, akkor tárgyalják a most beterjesztett tervezetet. Fürst Gábor: Ez nem kis költség lehet, de szerintem ezt vállalni kell. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Nem lehet a két faluban külön szerződést elfogadni? Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Egy háziorvosi körzet a dudari és a nánai, és Dudar a gesztor. 6/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat képviselő-testülete a háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződést megtárgyalta, azt az előterjesztés szerinti tartalommal az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény 2/B. -a szerint elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és kéri, hogy a gesztor település polgármesterét a döntésről értesítse. Felelős: jegyző Határidő: 2013.január napirendi pont A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő vagyonkezelési szerződés elfogadása Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Az önkormányzat az iskola átadásáról decemberben kötött szerződést. Az iskola a KIK vagyonkezelésébe került. Az előterjesztés szerinti vagyonkezelési szerződést a KIK dolgozta ki. A leltár a melléklete és az egyedi megállapodások. Szöllősi Attiláné: A leltár elkészült az iskolában. Az egyedi megállapodásokról nem tudok. Az iskolánál nincs karbantartó csak az önkormányzatnál, az iskolánál van takarító a feladatokban szoktuk egymást kisegíteni. Nem tudom, hogy volt-e egyedi megállapodás erre, de pl. gázolaj számlában is jelentkezik, számítás is van róla. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Az egyedi megállapodásnak utánajárunk. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Javasolom, fogadjuk el a vagyonkezelési szerződést. 7/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonynána Községi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között a január 1-jétől

4 4 állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló 8422 Bakonynána, Alkotmány u. 9. szám alatti Német Nemzetiségi Általános Iskolára vonatkozó - vagyonkezelési szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza Simonné Rummel Erzsébet alpolgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: február napirendi pont Óvoda TÁMOP pályázatának tárgyalása Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Tavaly indult el az óvodai TÁMOP pályázat, a Benedek Gábor, a Kropf Miki, a Klesitz Gabi volt benne. A mai nap folyamán volt itt a pályázatíró és az eszközök beszerzésében illetékes személy. A pályázat keretében az óvoda részére játékot, eszközöket lehet beszerezni és az óvónők továbbképzéseit tartalmazza, meg kisebb szolgáltatást, pl. a pedagógiai program átdolgozását. A továbbképzések helyben lesznek. Fürst Gábor: A mostani képzésszervezők nagyon rugalmasak, munkaidőn túl hétvégén is szerveznek tanfolyamokat. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Az óvodavezető aggódott, hogyan lehet megvalósítani, talán sikerült eloszlatni az aggodalmait. Szöllősi Attiláné: Én még arra emlékszem, hogy minden óvoda ezt támogatta. Az lett volna jó, ha mindegyik óvónő letudja a továbbképzését. Eszközök is jók lennének. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Az udvari játékok helye korlátozott. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A hét képviselő-testület együttes ülésén augusztusban nyilatkoztak a képviselő-testületek a pályázat benyújtásáról. A bakonynánai óvodára beadott pályázat 12,7 mó Ft támogatást kapott. A projekt pénzügyi vezetői feladataira és a továbbképzések lebonyolítására három-három ajánlat érkezett a legkedvezőbbet kell kiválasztani. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Ismerteti az ajánlatokat. A pénzügyi vezetésre a legkedvezőbb ajánlatot a Metodus Kft adta. 8/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodafejlesztés Bakonynána településen című projekt pénzügyi vezetői szolgáltatásainak ellátására a METODUS Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (1112 Budapest, Csenger utca 11.) köt szerződést. A szerződés összegét a benyújtott árajánlatnak megfelelően Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2012.január 25.

5 5 Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: A projektvezető decemberig a Benedek Gábor igazgató volt. Most ez is változik. Valószínűleg a Rita látja el ezt a feladatot. A tanfolyamokra megkért árajánlatokról is dönteni kell. A Topsec Kft. adta a legalacsonyabb árat. Ismerteti az ajánlatokat. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 9/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Óvodafejlesztés Bakonynána településen című projekt keretében szervezett képzések lebonyolítására a TOPSEC Kft.-vel (1088 Budapest, Múzeum utca 5.) köt szerződést. A szerződés összegét a benyújtott árajánlatnak megfelelően ,-Ft-ban határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: 2012.január napirendi pont (Vegyes ügyek) 4.1. Vérszállítás Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Az önkormányzat a vérszállításhoz évek óta hozzájárul. Az összege nem változik, évi 80 ezer forintba kerül. Véberné Janás Valéria: Bakonynánán is van vérvétel? Szöllősi Attiláné: Tudomásom szerint igen. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: Decemberig a Többcélú Társulás kötött szerződést és fizette a számlát, amit az önkormányzatoknak továbbszámlázott. Kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester ismerteti a határozati javaslatot, kéri a 10/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vérszállításban való közreműködést továbbra is vállalja, ezért január 1-jétől szerződést köt Szalay Attila egyéni vállalkozóval. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: január Rendezési terv módosítás Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: A rendezési terv módosítást Csűrős Sándor kezdeményezte, mert a területén - Bakonynána 016 hrsz.- állattenyésztéssel, mezőgazdasággal, fafeldolgozással szeretne foglalkozni. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A megjelölt területen a rendezési terv meddőhányó és aknaudvart jelöl. Az építési jogszabályok január 1-jétől változtak, a rendezési terv elfogadás, módosítás eljárása is. A rendezési terv készítőjével és a

6 6 vállalkozóval az önkormányzat tavaly novemberben megkötötte a szerződést. A költségeket a kérelmező viseli. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Néhány apró módosításra több javaslat is összegyűjthető pl. Ma1, Ma2 változtatása, helyi védettségű épületek módosítása. Célszerű lenne egy eljárás keretében módosítani a rendezési tervet. Fürst Gábor: Képviselő-testületi ülésen döntöttünk, úgy emlékszem az elképzeléséről. Feketéné Esztergályos Hilda jegyző: A rendezési terv készítőjével felveszem a kapcsolatot és kérek egy személyes egyeztetési lehetőséget. A szükséges képviselőtestületi határozat a következő ülésen meghozható. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Ez szerintem is elfogadható Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: A szemétszállítótól kaptunk egy tájékoztatást a díjak emeléséről. 4,2 %-os emelést enged a jogszabály Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Tűzifa támogatást idén is kaptunk, de csak 3 m 3 -t vehetünk a 36 ezer forintból. Javasolom a támogatást mondjuk vissza. Fürst Gábor: Ezzel csak ellenségeket szerzünk magunknak, kinek adjuk a 3 m 3 -t. 11/2013. (01.24.) önkormányzati határozat Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az természetben nyújtott szociális tüzifa támogatás nyújtásához biztosított állami hozzájárulásról lemond. Kéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az ezen jogcímen biztosított pénzösszeg MÁK részére történő visszautalásáról. Felelős: jegyző Határidő: február Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: A múlt héten, telefonon keresett meg a Makadám ház bérletével egy egyedül élő anya kettő gyermekkel. Fürst Gábor: A tető nagyon kritikus állapotban van. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Mi lenne, ha azt a kis házat megtartanánk tartaléknak. Sajnos munkahelye nincs, segélyből él. Szöllősi Attiláné: Csak gondot vennénk a nyakunkba. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester: Az én véleményem is ez, majd értesítem. Az épület hasznosításáról pedig később döntünk. Több kérdés, hozzászólás, bejelentés nem volt. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester megköszöni a jelenlévők figyelmét és az ülést kor berekeszti. Kmft. Simonné Rummel Erzsébet alpolgármester Feketéné Esztergályos Hilda körjegyző