J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) , Fax: (96) , Mobil: (20) Honlap: Iktatószám: 1-16/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 25-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Czibulya Balázs polgármester Bonnyai Péter képviselő Ifjú László képviselő Jelencsics Éva képviselő Szabó Attila képviselő Szakács Sándor képviselő Vigh Sándor képviselő Meghívottként az ülésen részt vesz: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző (A jelenléti ív és a meghívó a jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékletét képezi.) Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 7 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja, és azt megnyitja. Ismerteti az ülés napirendjét. Hozzászólás nem volt. A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 25-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. A szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet 2. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet 3. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 1

2 4. A évi munkaterv évi belső ellenőrzés jóváhagyása évi belső ellenőrzés 7. Fogászati ügyeleti ellátás 8. Egyéb ügyek 100/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a november 25-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. A szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet 2. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet 3. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről 4. A évi munkaterv évi belső ellenőrzés jóváhagyása évi belső ellenőrzés 7. Fogászati ügyeleti ellátás 8. Egyéb ügyek 2

3 A napirend tárgyalása: 1. A szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló rendelet A rendelet a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a rendelet tervezete kiküldésre került. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a program keretében 24 m 3 fa megvásárlására kaptunk támogatást. A tűzifa a Ravazdi Erdőgazdaságtól kerül beszerzésre Ft/m 3 + ÁFA áron. A szállítási költségeket az idén is saját forrásból kell biztosítania az önkormányzatnak. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e kérdésük a napirenddel kapcsolatban? Hozzászólás nem volt, a polgármester javaslatot tesz a rendelet-tervezet elfogadására. rendeletet alkotta: 13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális célú tüzifa támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotta. 2. Az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendelet Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv 4. és 5. sz. mellékletét képezi. Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javaslatot tesz a rendelet-tervezet elfogadására. rendeletet alkotta: 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló önkormányzati rendeletét megalkotta. 3. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 3

4 Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester javaslatot tesz a rendelet-tervezet elfogadására. rendeletet alkotta: 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendeletét megalkotta. 4. A évi munkaterv Az előterjesztés és a munkaterv a jegyzőkönyv 7. és 8. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a munkaterv tervezete a legszükségesebb és kötelezően tárgyalandó témákat tartalmazza, mely a jövő év során az aktuális kérdésekkel kiegészíthető. Javaslatot tesz arra, hogy a tervezetbe vegyék fel a háziorvos egészségügyi tájékoztatóját. Szakács Sándor képviselő javasolja, hogy a körzeti rendőrségi megbízott tájékoztatóját hozzák előre januárra, hogy hatékonyabb együttműködésre kérhessék a helyi Polgárőrséggel. Czibulya Balázs polgármester úgy gondolja, hogy a helyi köznevelési intézmények tájékoztatóját a júniusban szokásos sűrű programok miatt későbbi időpontra kell helyezni. dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző elmondja, hogy a változtatások miatt a június hónap üressé vált, javasolja a falunapi programok megszervezését erre a hónapra. További hozzászólás nem volt. A polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselőtestület évi munkatervét a jegyzőkönyv mellékletét képező módosított tartalommal elfogadja. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 101/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Képviselő-testület évi munkatervét a jegyzőkönyv mellékletét képező módosított tartalommal elfogadja. 4

5 évi belső ellenőrzés jóváhagyása Az előterjesztés és a belső ellenőri jelentések a jegyzőkönyv 9. és 10. sz. mellékletét képezik. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a évi belső ellenőrzés egyik célja a évi belső ellenőrzés során megállapított hiányosságok javításának utóellenőrzésére irányult. A korábbi hibák főként szabályozások hiányából adódtak, melyek az év során pótlásra kerültek. Az utóvizsgálat során az előző 2-es értékeléshez képest 4-es értékelést kapott az önkormányzat az operatív gazdálkodásra vonatkozólag. Az ellenőrzés másik célterülete a gépjárműhasználat szabályozása és gyakorlatának ellenőrzésére irányult. E tárgykörben apróbb hibákat tárt fel a belső ellenőr, melyeket a jövőben igyekszünk kiküszöbölni. Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés megállapításait, javaslatait és értékelését jóváhagyja. A határozatról értesíteni kell a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott MEGOLDÁS Kft-t. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő 102/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés megállapításait, javaslatait és értékelését jóváhagyja. A határozatról értesíteni kell a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott MEGOLDÁS Kft-t. Határidő: december évi belső ellenőrzés Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés szerint tesz javaslatot a 2015-ös év belső ellenőrzésének témaköreire. A javaslat az előterjesztéssel együtt kiküldésre került. dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző elmondja, hogy az egyik célterületet ő, a másikat a polgármester úr szeretné ellenőrzés alá vonni. Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés célterületeként az alábbi két témakört határozza meg: 1. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Sokorópátkai Kirendeltségén dolgozók illetménye 2. Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata 5

6 A határozatról értesíteni kell a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott MEGOLDÁS Kft-t. 103/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzés célterületeként az alábbi két témakört határozza meg: 1. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal Sokorópátkai Kirendeltségén dolgozók illetménye 2. Az étkezési térítési díjak felülvizsgálata A határozatról értesíteni kell a belső ellenőrzési feladatok ellátásával megbízott MEGOLDÁS Kft-t. Határidő: december Fogászati ügyeleti ellátás Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12, 13. és 14. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy az ügyeleti ellátás a sürgősségi esetekre vonatkozik, melynek a költségét teljes egészében az önkormányzat fizeti. Hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata a továbbiakban is igénybe veszi az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által biztosított fogászati ügyeleti ellátást, 1 év (2015. január december 31.) időtartamban. A határozatról értesíteni kell az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt. 104/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Sokorópátka Község Önkormányzata a továbbiakban is igénybe veszi az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.) által biztosított fogászati ügyeleti ellátást, 1 év (2015. január december 31.) időtartamban. A határozatról értesíteni kell az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményt. Határidő: december 31. 6

7 8. Egyéb ügyek Fogászati alapellátás Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket az előzményekről, illetve a szerződés tartalmáról. Hozzászólás: Szabó Attila képviselő kérdezi, hogy az ellátás milyen költségekkel jár az önkormányzat számára? Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy ezzel az ellátással kapcsolatban a önkormányzatnak semmiféle költsége nem keletkezik. Az ellátást teljes egészében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Szakács Sándor képviselő kéri a polgármestert, hogy küldje át neki a fogászatra vonatkozó rendelési időpontokat. További hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körzeti fogászati ellátásban történő fogorvos változás miatt a Lián Bt-vel megkötött, Czibulya Balázs polgármester által aláírt előszerződés alapján elkészült szerződést jóváhagyja. Felkérik Czibulya Balázs polgármestert, hogy a határozatot közölje Győrszemere község polgármesterével. 105/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körzeti fogászati ellátásban történő fogorvos változás miatt a Lián Bt-vel megkötött, Czibulya Balázs polgármester által aláírt előszerződés alapján elkészült szerződést jóváhagyja. Felkérik Czibulya Balázs polgármestert, hogy a határozatot közölje Győrszemere község polgármesterével. Szociális étkeztetés szakmai programja Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. mellékletét képezi. 7

8 Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a szociális étkeztetéshez kapcsolódóan szakmai programot kell készíteni. A programot a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának kell megküldeni és a módszertani intézet véleményezi. Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK által biztosított szociális étkeztetés szakmai programját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. 106/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK által biztosított szociális étkeztetés szakmai programját a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal elfogadja. Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okirata Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. mellékletét képezi. Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egységes szerkezetű Alapító Okiratának aláírására mindaddig nem hatalmazza fel Czibulya Balázst, mint Sokorópátka község polgármesterét, míg az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, az le nem zárul. Ezzel egyidejűleg 107/2013. (XII.16.) és 108/2013. (XIII.16.) számú e tárgykörű képviselő testületi határozatait visszavonja A határozatról értesíteni kell a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. 107/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás egységes szerkezetű Alapító Okiratának aláírására mindaddig nem hatalmazza fel Czibulya Balázst, mint 8

9 Sokorópátka község polgármesterét, míg az ügyben bírósági eljárás van folyamatban, az le nem zárul. Ezzel egyidejűleg 107/2013. (XII.16.) és 108/2013. (XII.16.) számú e tárgykörű képviselő-testületi határozatait visszavonja. A határozatról értesíteni kell a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást. Iskolai körzethatárokkal kapcsolatos vélemény Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kormányhivatal határozza meg az iminden év november 30-ig kéri az érintett önkormányzatok képviselő-testületeitől az iskolák felvételi körzethatárával kapcsolatos véleményt. A határozat tervezete kiosztásra került. Kérdi a képviselőket, hogy ebben a formában el tudják-e fogadni? Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/15-ös tanévre meghatározott felvételi körzettel Sokorópátka vonatkozásában (a Sokorópátkai Általános Iskola felvételi körzete: Sokorópátka, Gic, Bakonytamási községek közigazgatási területe) egyetért, azt nem kívánja módosítani. A körzetek felülvizsgálatához szükséges létszámadatokat az alábbiakban határozza meg: 1. Sokorópátka községben lakóhellyel rendelkező, évben tankötelessé váló óvodás gyermekek száma: 10 fő - Ebből HH 2 fő 2. Nem sokorópátkai lakóhellyel rendelkező, de a sokorópátkai óvodába járó tanköteles, óvodában maradt (tanulmányait évben megkezdő) gyermekek száma: 1 fő - Ebből HH 0 fő 3. A gici tagóvodából évben tankötelessé váló gyermekek száma: 3 fő - Ebből HH 2 fő 4. A bakonytamási tagóvodából évben tankötelessé váló gyermekek száma: 4 fő - Ebből HH 3 fő 5. Sokorópátka községben lakóhellyel rendelkező, a 2014/15-ös tanévben általános iskolába járó tanulók száma: 71 fő - Ebből HH 7 fő A határozatról értesíteni kell a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 108/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/15-ös tanévre meghatározott felvételi körzettel Sokorópátka vonatkozásában (a Sokorópátkai Általános Iskola felvételi körzete: Sokorópátka, Gic, Bakonytamási községek közigazgatási területe) egyetért, azt nem kívánja módosítani. 9

10 A körzetek felülvizsgálatához szükséges létszámadatokat az alábbiakban határozza meg: 1. Sokorópátka községben lakóhellyel rendelkező, évben tankötelessé váló óvodás gyermekek száma: 10 fő - Ebből HH 2 fő 2. Nem sokorópátkai lakóhellyel rendelkező, de a sokorópátkai óvodába járó tanköteles, óvodában maradt (tanulmányait évben megkezdő) gyermekek száma: 1 fő - Ebből HH 0 fő 3. A gici tagóvodából évben tankötelessé váló gyermekek száma: 3 fő - Ebből HH 2 fő 4. A bakonytamási tagóvodából évben tankötelessé váló gyermekek száma: 4 fő - Ebből HH 3 fő 5. Sokorópátka községben lakóhellyel rendelkező, a 2014/15-ös tanévben általános iskolába járó tanulók száma: 71 fő - Ebből HH 7 fő A határozatról értesíteni kell a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. Határidő: november 30. Vöröskereszt támogatása Czibulya Balázs polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel a sokorópátkai Vöröskereszt Szervezet vezetőjének kérelmét: Az éves költségvetésben megállapított támogatási összegen felül további Ft támogatást szeretne igényelni a véradás és a véradó vacsora kiadásaihoz. A polgármester elmondja, hogy a költségvetés terhére biztosítható a további támogatás. Hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sokorópátkai Vöröskereszt Szervezet évi céljellegű támogatását Ft-ról Ft-ra emeli. A határozatról értesíteni kell a Sokorópátkai Vöröskereszt Szervezetet. 109/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sokorópátkai Vöröskereszt Szervezet évi céljellegű támogatását Ft-ról Ft-ra emeli. A határozatról értesíteni kell a Sokorópátkai Vöröskereszt Szervezetet. 10

11 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulás Társulási Tanácsba való delegálás Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. mellékletét képezi. Az írásos előterjesztéssel kapcsolatban hozzászólás nem hangzott el, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd javaslatát szavazásra bocsátja: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Czibulya Balázst, mint Sokorópátka község polgármesterét delegálja. A határozatról értesíteni kell a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását. 110/2014. (XI.25.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Tanácsába Czibulya Balázst, mint Sokorópátka község polgármesterét delegálja. A határozatról értesíteni kell a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulását. További napirend nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 20 órakor bezárta. Czibulya Balázs polgármester dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 11

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jegyzőkönyv Dég község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott 14 órakor kezdődő testületi üléséről. Jelen vannak:gárdonyi Sándorné László Péter Boda Csaba Mészárosné Deres

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 11/2013. Ikt.szám: M 1954/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. május 13-án, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 30-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-28/2014. Jegyzőkönyv mely készült 2014. november

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 2/2015. Készült: 1példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én (hétfő) 18.00 órakor tartott alakuló üléséről Az ülés helye: Vámosszabadi

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. február 27.-én 17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr.

JEGYZŐKÖNYV. 3./ A Képviselő Testület 2013. évi munkatervének elfogadása Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Közreműködő: Dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27- én, 12.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Berecz

Részletesebben

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban

Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban Szám: V/100-2/2015. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én 17,30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 8/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a 33/2013. (VI.18.) számú képviselő-testületi határozat Napirendről 34/2013. (VI.18.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-i rendkívüli üléséről Helye: Közösségi ház, 2473. Vál, Vajda János u. 16. Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben