J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) , Fax: (96) , Mobil: (20) Honlap: Iktatószám: 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Czibulya Balázs polgármester Inotayné Pécsi Mária képviselő Jelencsics Éva képviselő Szakács Sándor képviselő Vigh Sándor képviselő Meghívottként az ülésen részt vesz: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző Parcsaminé Sándor Zsuzsanna pénzügyi előadó Horváthné Fekete Edit a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK megbízott vezetője Igazoltan távol maradt Mészáros Sándor és Mecséri Lajos képviselő. (A jelenléti ív és a meghívó a jegyzőkönyv 1. és 2. számú mellékletét képezi.) Czibulya Balázs polgármester köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja, hogy a megválasztott 7 fő képviselőből 5 fő az ülésen megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és azt megnyitja. Napirend előtt: Czibulya Balázs polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel Mecséri Lajos lemondását képviselői mandátumáról. Elmondja, hogy a képviselő kérésére, lemondása teljes terjedelemben, szó szerint beemelésre kerül az ülésről készült jegyzőkönyvbe az alábbiak szerint: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! február 12-én bejelentettem lemondási szándékomat Sokorópátka település képviselői mandátumomról. Megbízatás megszűnésének időpontjául: t határozom meg. Kérem a beadványomat szó szerint a i képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyvbe beemelni. Indoklás: 1

2 Az önkormányzat működése tervszerűtlen. Kapkodás, folyamatos improvizáció zajlik, átgondolt stratégia helyett. Mindent az utolsó pillanatban, nemegyszer határidő után, esetenként felszólításra teljesítünk. Az önkormányzati vagyon csökken, értékeink tönkre mennek. /Pl.: parkok, pálya, tűzoltó szertár külső vakolása stb./. Nem vagyunk gazdái a falunak. A magánügy sok esetben háttérbe szorítja a közügyet. Elműködjük a bevételeinket. Pazarlás és nélkülözés együtt van jelen a gazdálkodásunkban. Képviselő-testületünk súlytalan, sokszor került kiszolgáltatott helyzetbe. Közéletünk elszürkült, civil szervezeteink működése akadozik. Fentiekhez hasonló problémák sorolása helyett - melyeket folyamatosan próbáltunk helyes mederbe terelni/kevés sikerrel/ - engedjék meg, hogy a lemondásomat konkrétan kiváltó okot ismertessem. Mindnyájuk által ismert, hogy az első perctől kezdve nem értettem egyet ebben a formában a közös hivatal felállításával. Véleményem szerint elhamarkodott, kapkodó előkészítés után egy Sokorópátkát hátrányosan érintő megállapodást fogadtunk el. /Sajnos-miként több fontos kérdésről - erről a témakörről is nagyon kevés hivatalos dokumentum készült./ Számomra nem vállalható az a megállapodás módosítás, amit a 2014 évi költségvetés elfogadása előtt hagyunk magunkra erőltetni. Az elmúlt egy év alatt is jelentős mértékű anyagi és morális kár érte Sokorópátkát a közös hivatal működéséből adódóan. Most ismét olyan módosítás előtt állunk, ahol újabb Sokorópátkát sújtó kiigazítás fog történni. Én nem támogatom a megállapodás módosítását, a székhely rotáció megszüntetését, a szakmaiság és a törvényesség erősítése érdekében szükségesnek tartom a jelenleg hatályos hivatali struktúra felállítását, vagyis aljegyző alkalmazását. Mindezt elmondtam azon a február 11-i egyeztetésen is, ami a három polgármester úr és a jegyző asszony között zajlott. Annak ellenére, hogy engem Polgármester Úr hívott meg, az egyezkedés során mindebből semmivel sem tudott azonosulni, pedig a partnerekben volt erre az irányra is fogadó készség. Vagy baleknak kellettem? Ő csak - az aljegyző helyére beemelt - negyedik sokorópátkai dolgozós verzióban egyezkedett. Miután megegyeztek elmondtam, hogy én nem tudom megszavazni, de tudomásul veszem, ha a képviselő-testület többsége amellett dönt. Akkor szó sem volt arról, hogy belekerül a megállapodásba a 2014-ben kinevezett Sokorópátkai Kirendeltségen dolgozó új köztisztviselő 2015 évi bérfinanszírozási felülvizsgálata. Ennek ellenére Polgármester Úr másnap - nem tudni miért - ezt is elfogadta, s bennünket utólag értesített. /Ilyen sem először fordult elő./ Ezzel telt be nálam a pohár. /Egyébként is érthetetlen ez az erőlködés és nem is lenne rá szükség, ha a tavaly Sokorópátkán felmondó dolgozó helyett nem Kajárpécre vettek volna fel új köztisztviselőt. A megállapodásban ugyanis az szerepel, hogy: A jogelődöktől átvett köztisztviselők munkavégzésének helye megegyezik korábbi munkavégzésük helyével. / Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Képviselőtársaim! Kérem, értsék meg döntésemet! Nincs bennem harag senki felé, de ennek a helyzetnek az elfogadása, az ilyen körülmények közötti további tevékenység nekem már az egészségi állapotom rovására megy. További munkájukhoz kívánok kitartást, jó egészséget. Kívánom, hogy legyen erejük Sokorópátka további fejlesztésére. Köszönöm az eddigi együttműködést. Sokorópátka, Tisztelettel: Mecséri Lajos 2

3 Czibulya Balázs polgármester a képviselő távollétében is köszönetet mond Mecséri Lajosnak képviselőként kifejtett munkájáért, jó egészséget és boldogságot kíván további munkájához. Megkéri a jegyzőt, hogy ismertesse a megüresedett képviselői mandátum betöltésének jogszabályi hátterét. dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző elmondja, hogy a lemondás hatályba lépését követően a Helyi Választási Bizottság elnökének össze kell hívnia a bizottságot és határozatban kell megjelölniük azt a személyt, aki a évi polgármester és képviselő-választáson a megválasztott 6 képviselőt követően a következő legtöbb szavazatot elért jelölt volt. Amennyiben a jelölt vállalja a tisztség betöltését, a következő Képviselő-testületi ülésen leteszi esküjét. A Képviselő-testület Mecséri Lajos lemondását tudomásul vette. Czibulya Balázs polgármester az alábbi napirendi javaslatot terjeszti elő: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 24-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 2. Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása, valamint a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK évi költségvetése 3. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 5. Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület tagságról 6. Közművelődési Intézmény és Könyvtár feladatellátása 7. A Mustármag Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása 8. Egyéb ügyek Hozzászólás nem hangzott el. A polgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátja. 3

4 8/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a február 24-i nyilvános ülésén a következő napirendet tárgyalja: 1. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása 2. Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása, valamint a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK évi költségvetése 3. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása 5. Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület tagságról 6. Közművelődési Intézmény és Könyvtár feladatellátása 7. A Mustármag Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása 8. Egyéb ügyek A napirend tárgyalása: 1. A Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás módosítása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy az előzetesen megtárgyalt módosításokon túl a megállapodás módosításába az a kitétel került bele, hogy a Sokorópátkai Kirendeltségen évben kinevezett 1 fő köztisztviselő bérfinanszírozása évben felülvizsgálatra kerül. 4

5 Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza Czibulya Balázs polgármestert a megállapodás módosításának, valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. 9/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kajárpéci Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló Megállapodás módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza Czibulya Balázs polgármestert a megállapodás módosításának, valamint az azzal egységes szerkezetbe foglalt megállapodásnak az aláírására. 2. Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása, valamint a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK évi költségvetése Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester felkéri a pénzügyi előadót, ismertesse a tervezettel kapcsolatos főbb információkat. Parcsaminé Sándor Zsuzsanna pénzügyi előadó elmondja, hogy az étkeztetés finanszírozása az előző évihez képest jelentős mértékben emelkedett. A finanszírozás növekedése következtében az ÁMK költségvetésének főösszege 4,9 millió forinttal nőtt. A feladat az állami támogatásból ellátható, az önkormányzatnak nem kell hozzájárulnia a működéshez. Czibulya Balázs polgármester kihangsúlyozza, hogy a finanszírozás fedezi a gici és a bakonytamási tagóvodák működtetését is, így ahhoz sem kell hozzájárulni. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása, valamint a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK évi költségvetését jóváhagyja. 5

6 10/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sokorópátka, Bakonytamási és Gic Községek Önkormányzata Egységes Óvodai-Bölcsődei Nevelési Intézményfenntartó Társulása, valamint a Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde ÁMK évi költségvetését jóváhagyja. 3. Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Az előterjesztés és a rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester röviden ismerteti az írásos előterjesztésben foglalt módosító javaslatokat. Elmondja, hogy a felsorolt változások a költségvetési rendelet-tervezet 1.1. sz. mellékletének a határozati javaslatban jelölt tételeit érintik. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetében az alábbi módosítások átvezetését jóváhagyja: melléklet 1. sz. tábla 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 1. sz. tábla 5.4 Tulajdonosi bevételek: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 1. sz. tábla 17. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 1.3. Dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 1.5. Egyéb működési célú kiadások: e Ft-ról e Ftra, (az 1.5. sorból az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: e Ft-ról e Ft-ra, az 1.5. sorból az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: e Ft-ról e Ft-ra,) melléklet 2. sz. tábla 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások: e Ft-ról 573 e Ft-ra, (a 2.5 sorból a Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: e Ft-ról 0 e Ft-ra) melléklet 2. sz. tábla 3. Tartalékok: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 3.1. Általános tartalék: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 3.2. Céltartalék: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 10. Kiadások összesen: e Ft-ról e Ft-ra módosul. 11/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetében az alábbi módosítások átvezetését jóváhagyja: 6

7 - 1.1 melléklet 1. sz. tábla 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása: e Ft-ról e Ftra, melléklet 1. sz. tábla 5.4 Tulajdonosi bevételek: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 1. sz. tábla 17. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 1.3. Dologi kiadások: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 1.5. Egyéb működési célú kiadások: e Ft-ról e Ft-ra, (az 1.5. sorból az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre: e Ft-ról e Ft-ra, az 1.5. sorból az Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre: e Ft-ról e Ft-ra,) melléklet 2. sz. tábla 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások: e Ft-ról 573 e Ft-ra, (a 2.5 sorból a Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: e Ft-ról 0 e Ft-ra) melléklet 2. sz. tábla 3. Tartalékok: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 3.1. Általános tartalék: e Ft-ról e Ft-ra, melléklet 2. sz. tábla 3.2. Céltartalék: e Ft-ról e Ftra, melléklet 2. sz. tábla 10. Kiadások összesen: e Ft-ról e Ft-ra módosul. A polgármester javaslatot tesz a módosított rendelet-tervezet elfogadására, majd javaslatát szavazásra bocsátja. rendeletet alkotta: 2/2014. (II.25.) önkormányzati rendelet: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét megalkotta. Felelős: dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 4. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. mellékletét képezi. 7

8 Czibulya Balázs polgármester röviden összefoglalja az írásos előterjesztés tartalmát. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okirata módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére küldje meg. 12/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a Társulás Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Alapító Okirata módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása részére küldje meg. 5. Döntés a Pannónia Kincse Leader Egyesület tagságról Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester a kiküldött tájékoztató anyaghoz rövid kiegészítést fűz. Elmondja, hogy az Egyesület közgyűlése a múlt csütörtöki ülésén döntött arról, hogy a korábbi formában kíván fennmaradni, nem hoz létre új egyesületet. Országos viszonylatban is jól működő szervezetről van szó, pályázati támogatások tekintetében kiemelkedő helyen szerepel a Pannónia Kincse Leader Egyesület. Egy új szabályozás következtében azonban a tagok köre megváltozik: az Egyesületnek csak megyén belüli tagsága lehet, a jelenlegi megyén kívüli tagoknak ki kell lépniük. A tag önkormányzatoknak határozatban kell megerősíteniük azon szándékukat, hogy továbbra is tagjai kívánnak lenni az Egyesületnek. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja, hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát a Pannónia Kincse Leader Egyesületben, aki a térség as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Pannónia Kincse Leader Egyesület részére küldje meg. 8

9 13/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag elfogadja, hogy az önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát a Pannónia Kincse Leader Egyesületben, aki a térség as programozási időszakra vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Pannónia Kincse Leader Egyesület részére küldje meg. 6. Közművelődési Intézmény és Könyvtár feladatellátása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester röviden ismerteti az írásos előterjesztést. Hozzászólás: Szakács Sándor képviselő örömmel venné, ha új programok lennének és a falut az aktívabb közösségi élet jellemezné. További hozzászólás nem volt, a polgármester a következő határozati javaslatot terjeszti elő, majd Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy március 1-jei hatállyal, a Közművelődési Intézmény feladatainak és tevékenységének koordinálásával Sári Erzsébetet bízza meg. A megbízás egy évre szól, a megbízási díj összege bruttó Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 14/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy március 1-jei hatállyal, a Közművelődési Intézmény feladatainak és tevékenységének koordinálásával Sári Erzsébetet bízza meg. A megbízás egy évre szól, a megbízási díj összege bruttó Ft/hó. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 9

10 7. A Mustármag Egyesület részére visszatérítendő támogatás nyújtása Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. mellékletét képezi. Czibulya Balázs polgármester röviden ismerteti az írásos előterjesztés tartalmát. Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mustármag Egyesület játszótér építési beruházásához Ft visszatérítendő támogatást nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 15/2014. (II.24.) számú határozat: Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Mustármag Egyesület játszótér építési beruházásához Ft visszatérítendő támogatást nyújt. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 8. Egyéb ügyek Czibulya Balázs polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy megkereste a görgényüvegcsűri alpolgármestert telefonon. Elmondta, hogy új iskolaigazgató került megválasztásra. A jelenlegi igazgató támogatja a cseretáborozást, így az idén nyáron ismét sor kerülhet rá. Kérdések, észrevételek, interpellációk: Jelencsics Éva képviselő elmondja, hogy a rendezési terv szerint a Csókásban, a Győr felől bevezető út jobb oldalán álló házon megy keresztül egy tervezett út. Kérdezi, hogy mit tudnak a tulajdonosok tenni. Czibulya Balázs polgármester elmondja, hogy a rendezési terv felülvizsgálatának következő állomása a lakossági vélemények felmérése. A kérdőívek elkészültek, várhatóan a következő héten kerülnek kiküldésre minden háztartásba. A lakosság a kérdőíven jelezheti a tervvel kapcsolatos észrevételeit, problémáit. Inotayné Pécsi Mária képviselő tapasztalata az, hogy az eddigi problémák egy-egy telek kimérés vagy eladás során merültek fel. Általánosan elmondható, hogy az emberek nem ismerik a rendezési tervet, ezért minél szélesebb körben szükséges felhívni a figyelmet a felülvizsgálat fontosságára. Jelencsics Éva képviselő kéri az Új úti lépcső környékének rendbe tételét. 10

11 Vigh Sándor képviselő elmondja, hogy a faluban sok helyen fel van telve a belvízelvezető árok falevéllel, hordalékkal. Kéri az Önkormányzatot, hogy hívja fel a lakosságot az árkok tisztítására. Szakács Sándor képviselő szerint több az útszéli szemét, mióta megszüntették a lomtalanítást. Javaslata szerint az önkormányzat pl. utcánkénti részletekben szervezetten összegyűjthetné a feleslegessé vált lomot és elszállíthatná a tényői hulladékudvarba. Kéri, vizsgálják meg ennek lehetőségét. További napirend nem volt. A polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19 óra 30 perckor bezárta. Czibulya Balázs polgármester dr. Kocsis Zsófia Rebeka jegyző 11

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Ramasz Imre polgármester, Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István, Mórocz Lajos, Pusztai Ádám, települési képviselők. 15/2008. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án (csütörtökön) 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2009. május 28. napján megtartott R E N D K I V Ü L I Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város Képviselő-testülete 5/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata

Jegyzőkönyv Készült Jelen vannak Hiányzik Meghívott Tanácskozási joggal részt vesz 73/2013. (VI. 27.) határozata Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. június 26-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve 2014. június 26-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 5/2014. (VI. 27.) 2014. évi költségvetési rendelet módosítása 6/2014. (VI. 27.) 2014. évi igazgatási szünet

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés

Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Jegyzőkönyv 1/2012. sz. ülés Készült: 2012.02.9-én a Dunafalvi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint Vári Tibor Ádámné elnök köszönti a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én tartott nyílt alakuló üléséről Tartalmazza a : 128/2014.(X.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben