Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: , Fax: onnn n» T 1 A Cégjegyzéket vezető Bíróság: Fővárosi Bíróság, mint cégbípdw öst <»»."..V.!Lí. J.& A Cégjegyzék száma: Tárgy: Javaslat a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. Ellátási szerződésének módosítására. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület részére Tisztelt Képviselő-testület! A Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. szükséges az alábbiak miatt: Ellátási Szerződésének módosítása 1. A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenőrzése során a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Kht. és a Budapest Kőbányai Önkormányzat között július 12-én szociális szolgáltatások biztosítása érdekében létrejött Ellátási szerződésével kapcsolatban megteendő intézkedésként írta elő, hogy: Az ellátási szerződést ki kell egészíteni: az ellátásban részesítendők körével, az ellátásban részesítendők számával, a szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötésekkel, valamint a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejével. (Szt (1) bekezdés b) e) f) pont)." 2. A Budapest Kőbányai Önkormányzat megnevezésének változása. Ellátási szerződés eredeti szövege: Javasolt változás: 4. A Szolgáltató adatai Társaság Alapítója: Budapest Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér A Szolgáltató adatai Társaság Alapítója: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29.

2 2 6. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák: 6.1 Étkeztetés A Szolgáltató az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, miatt. 6. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatási formák, az ellátásban részesítendők köre és az ellátásban részesítendők száma: 6.1 Étkeztetés A Szolgáltató az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a.) koruk, b) egészségi állapotuk, c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, miatt. Ellátásban részesítendők száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 700 fő. Működési engedély száma: /17/2007. Ellátásban részesítendők száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 400 fő (Román u. 4.). 6.2 Házi segítségnyújtás A Szolgáltató házi segítségnyújtás keretében gondoskodik: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, 6.2 Házi segítségnyújtás A Szolgáltató házi segítségnyújtás keretében gondoskodik: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,

3 3 d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. Ellátásban részesítendők száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 250 fő. 6.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Szolgáltató jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 24 órás, folyamatos készenléti rendszerben. 6.3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A Szolgáltató jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából 24 órás, folyamatos készenléti rendszerben. Ellátásban részesítendők száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 50fő. 6.4 Közösségi pszichiátriai ellátás A Szolgáltató a közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozást nyújt, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A pszichiátriai betegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítja a Szolgáltató: a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást 6.4 Közösségi pszichiátriai ellátás A Szolgáltató a közösségi pszichiátriai ellátás keretében olyan önkéntesen igénybe vehető, hosszú távú, közösségi alapú gondozást nyújt, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik. A pszichiátriai betegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítja a Szolgáltató: a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást

4 4 igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, fi megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében, igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, fi megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében, g) problémaelemzést, problémamegoldást: a személyes célok meghatározásának segítését, a változtatásra motiváló tényezők feltárását, problémamegoldó beszélgetéseket, h) készségfejlesztést: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezését vagy közvetítését, az önellátásra való képesség javítását és fenntartását, tájékoztatást a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről, i) pszicho-szociális rehabilitációt: a munkához való hozzájutást, a szabadidő szervezett eltöltésének segítését, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítését, tanácsadást, információnyújtást az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről. g) problémaelemzést, problémamegoldást: a személyes célok meghatározásának segítését, a változtatásra motiváló tényezők feltárását, problémamegoldó beszélgetéseket, h) készségfejlesztést: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezését vagy közvetítését, az önellátásra való képesség javítását és fenntartását, tájékoztatást a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendőiről, i) pszicho-szociális rehabilitációt: a munkához való hozzájutást, a szabadidő szervezett eltöltésének segítését, szabadidős, önsegítő csoportok, támogató hálózatok szerveződésének segítését, tanácsadást, információnyújtást egészségügyi, szociális, az gyermekvédelmi ellátások es szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetőségek igénybevételéről. Működési engedély száma: /13/ Ellátásban részesítendök számaiaz 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/G. (l)-nek megfelelően ellátható létszám, 50 fő. 6.5 Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás megkönnyíti a fogyatékos személyek önálló életvitelét, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint önállóságuk megőrzése mellett speciális segítséget nyújt az otthonukban. 6.5 Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás megkönnyíti a fogyatékos személyek önálló életvitelét, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérését, valamint önállóságuk megőrzése mellett speciális segítséget nyújt az otthonukban.

5 5 A Támogató szolgáltatás keretében a A Támogató szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbiakat nyújtja: Szolgáltató az alábbiakat nyújtja: Személyi segítő szolgálat Szállító szolgálat Tanácsadás, információnyújtás - Személyi segítő szolgálat - Szállító szolgálat - Tanácsadás, információnyújtás Ellátásban részesüendok száma: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 7. sz. melléklete szerint az ellátottak száma évente minimum 30 fő. 6.6 Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubjai Az Idősek Klubjaiban a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít a Szolgáltató lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Idősek Klubja (Újhegyi sétány 1-3.) Idősek Klubja (Hárslevelű u. 17/a.) Idősek Klubja (Román u. 4.) Idősek Klubja (Keresztúri u. 6/a.) Idősek Klubja (Salgótarjáni út 47.) 6.6 Nappali ellátást nyújtó intézmény: Idősek Klubjai Az Idősek Klubjaiban a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes, elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít a Szolgáltató lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Idősek Klubja (Újhegyi sétány 1-3.) Ellátásban részesüendok száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 60 fő. Idősek Klubja (Hárslevelű u. 17/a.) Működési engedély száma: /13/2007. Ellátásban részesüendok száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 40 fő. Idősek Klubja (Román u. 4.) Működési engedély száma: /17/2007. Ellátásban részesüendok száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 60 fő Idősek Klubja (Keresztűri u. 6/a.) Működési engedély száma: /12/2007. Ellátásban részesüendok száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 40 fő.

6 6 Idősek Klubja (Salgótarjáni út 47.) Működési engedély száma: /13/2007. Ellátásban részesitendök száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 60 fö. 7. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák: 7.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza A Szolgáltató az időskorúak gondozóházában azokat az időskorúakat, valamint azokat a 18. életévüket betöltött beteg személyeket látja el, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 7. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák, az ellátásban részesitendök köre és az ellátásban részesitendök száma: 7.1 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: Időskorúak Gondozóháza A Szolgáltató az időskorúak gondozóházában azokat az időskorúakat, valamint azokat a 18. életévüket betöltött beteg személyeket látja el, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. 7.2 Ápolást, gondozást intézmény: Idősek Otthona nyújtó Ellátásban részesitendök száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 40 fö. 12 Ápolást, gondozást nyújtó intézmény: Idősek Otthona A Szolgáltató az idősek otthonában elsősorban azoknak a kerületi, nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. A Szolgáltató az idősek otthonában elsősorban azoknak a kerületi, nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzi, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ellátásban részesitendök száma: a működési engedély szerint ellátható létszám, 98 fö - ebből emeltszintű 88 fő. 14. A szerződés megszűnése, szerződésszegés A szerződés - a szerződés aláírását követően - határozatlan időre jött létre, amelyet bármelyik fél külön indokolás nélkül hat hónapos felmondási idővel - a másik félhez intézett levélben -felmondhat (rendes felmondás).

7 Amennyiben az Önkormányzat mondja fel a szerződést, köteles gondoskodni az ellátottak elhelyezéséről és az intézmény további működtetéséről. A rendes felmondás ideje alatt a Szolgáltató köteles az ellátás biztosítására. Ha rendes felmondással történik a szerződés megszüntetése, akkor a felmondási idő alatt a szolgáltatást abban az esetben is teljesíteni kell, ha a szerződést az Önkormányzat mondja fel Rendes felmondás esetén a szerződés megszűnésekor szerződő felek elszámolnak Rendkívüli felmondásra akkor van lehetőség, ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségeinek oly mértékben nem tesz eleget, hogy ezáltal a gondozottak ellátása veszélybe kerül Ennek megállapítása a Jegyző feladata Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató köteles az Önkormányzat teljes kárát megtéríteni a Ptk.-nak a szerződésszegéssel okozott károk megtérítésére vonatkozó szabályai szerint, köteles továbbá a szerződés rendelkezéseinek megfelelően biztosítani az ellátást mindaddig, ameddig az Önkormányzat a szerződésben meghatározott ellátások biztosításáról maga nem tud gondoskodni, a szolgáltató kötelezettsége azonban ebben az esetben nem tarthat tovább 5 hónapnál, mely időtartamot felek elegendőnek tekintik arra, hogy az Önkormányzat a szolgáltatás megszervezéséről gondoskodni tudjon. 14. Záró rendelkezések 15. Záró rendelkezések Egyebekben az Ellátási szerződés nem változik. A záró rendelkezés rész sorszáma változott, a rendelkezésben foglaltak változatlanok. A Kht. Felügyelő Bizottsága az Ellátási szerződés módosítását' megtárgyalta és elfogadásra javasolja az Alapítónak.

8 8 Határozati javaslatok; 1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság Ellátási szerződésének módosítását elfogadja. 2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Társaság Ellátási szerződésének aláírására. Határidő: értelemszerű Felelős: Verbai lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Lajtai Ferencné ügyvezető Budapest, október 1. Tisztelettel és köszönettel: --. ÜV' Lajtai Ferencné ügyvezető Törvényességi szempontból látta: Szivárvány Szociális Gondoskodási Nyújtó Kíizhasznű Társaság! I0S Budapest. Újhegyi sétány 1-3. Adós;'-;!.!: 1i%\..' '-2-12 o. Jl-S í- Dr. Neszteli István jegyző

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 20/2008. (IV.25.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Az ellátások tartalma

Az ellátások tartalma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátások tartalma Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I. 7.) SzCsM

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt. szám: 2060/2010. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város szociális szolgáltatástervezési koncepciója felülvizsgálatának elfogadására Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép:

1.. (1) A Rendelet 5.. (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép: (2) A Rendelet 5.. (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép: Bocskaikert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II.06) önkormányzati rendelete a 6/2009. (III.25.) KT. számú rendelete a pénzben, természetben és a személyes gondoskodás keretében nyújtott

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. I. 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Szajol, 2014. május 15.

Szajol, 2014. május 15. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központja Szajoli Telephelyének szakmai beszámolója a 2013. évi feladat ellátásról Szajol, 2014. május 15. Tisztelt Képviselő Testület!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Eresztvényi 26/a Tel: 06/ 88-593-067 Adószám: 19380568-1-19 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2010. 11. 23 Módosítva: 2013. 06.03. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok

Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok Milyen kérdésekkel fordulhat az ellátottjogi képviselőjéhez? A szociális szolgáltatások igénybevétele során felmerülő általános és speciális jogok 2014 I. Bevezetés A magyar szociális ellátórendszer számos

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések

Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete. I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza agyközségi Önkormányzatának /2013.(..) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben