NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján o az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság, o a Szociális Gondozási Központ, o a Gyermekjóléti Központ, o a Mentálhigiénés Központ, o a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona alapító okiratainak módosításával egyetért. 2.) A határozat mellékleteiben szereplő egységes szerkezetű alapító okiratokat jóváhagyja. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1. / A Közgyűlés tagjai 2. / A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. / Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Igazgatója Nyíregyháza, Pacsirta u / Szociális Gondozási Központ Igazgatója Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 5./ Gyermekjóléti Központ Igazgatója Nyíregyháza, Báthory u / Mentálhigiénés Központ Igazgatója Nyíregyháza, Sarkantyú u / Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Igazgatója Nyíregyháza, Tölgyes u. 11.

2 1. számú melléklet az 53 /2008.(III.3.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Az intézmény székhelye: Nyíregyháza-Sóstófürdő, Tölgyes u. 11. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény felügyelő szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény gazdasági jogállása: önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Nappali szociális ellátás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenységei:

3 -Nappali Ellátás /Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont/ A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Ennek részeként demens személyek nappali ellátását /1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 84/A. / is biztosítja. -Idősek Otthona működtetése /Szt. 68. / Az önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes időskorúak vagy a 18. életévét betöltött, betegségük miatt önmaguk ellátásáról gondoskodni nem tudó személyek teljes körű ellátását biztosítja. -Fogyatékos személyek Otthona működtetése /Szt. 70. / Fogyatékos személyek teljes körű ellátását biztosítja. -Pszichiátriai betegek Otthona működtetése /Szt. 71. / Akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő, egészségi állapota valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes pszichiátriai betegek teljes körű ellátását biztosítja. -Idősek Gondozóháza /Szt. 82. / Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít. -Egyéb tevékenység: - Gerontológiai Centrum - hospice ellátás - munkahelyi étkeztetés Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - büfé üzemeltetése - vendégszoba működtetése - ideiglenes, el nem foglalt férőhelyek piaci hasznosítása - felnőttképzési tevékenység A kiegészítő tevékenység mértéke: az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % -ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül. Az intézmény telephelye: 1.) Nyíregyháza, Etel köz Idősek Otthona működtetése (Szt. 68. )

4 A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartási érték Cím eft-ban 15013/ Sóstófürdő, Tölgyes u / Nyíregyháza, Etel köz A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

5 2. számú melléklet az 53/2008.(III.3.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Pacsirta út sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény felügyelő szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény gazdasági jogállás: Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe, míg a házi felnőttorvosi ügyelet és házi gyermekorvosi ügyelet tekintetében a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét község közigazgatási területe. Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Általános járóbetegellátás Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Háziorvosi szolgálat Foglalkozás-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Bölcsődei ellátás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok

6 Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: - Ápolást-gondozást nyújtó (idősek-otthona) intézményi ellátás (Szt. 68. ) Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény / a továbbiakban Gyvt. / szerinti - alaptevékenysége: - Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. ) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Az intézmény az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a szerinti alaptevékenysége: Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, - házi felnőttorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet, - a felnőtt fogorvosi alapellátás, - iskola fogászat, - fogorvosi ügyelet, - területi védőnői ellátás, - iskola védőnői ellátás, - az iskola-egészségügyi ellátás, - foglalkozás egészségügyi alapellátás, - hajléktalanok háziorvosi ellátása. A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Munkahelyi étkeztetés - Szakdolgozók továbbképzésének szervezése, bonyolítása - Fénymásolás - Helyiségek bérbeadása - Intézményi jogviszonyban nem álló személyek részére étkeztetés, ápolási, mosási és takarítási feladatok végzése térítési díj ellenében - Időszakos gyermekfelügyelet A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % - ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül.

7 Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei és telephelyei: 1. Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona Nyíregyháza, Pacsirta u Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u számú Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz számú Napsugár Bölcsőde Nyíregyháza, Dália u számú Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u számú Nefelejcs Bölcsőde Nyíregyháza, Sarkantyú u számú Micimackó Bölcsőde Nyíregyháza, Stadion u számú Katica Bölcsőde Nyíregyháza, Tőke u számú Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gyula u számú Bóbita Bölcsőde Nyíregyháza, Tass u számú Aprajafalva Bölcsőde Nyíregyháza, Fazekas J. tér Városi Rendelőintézet Nyíregyháza, Szent István u Központi Orvosi Ügyelet Nyíregyháza, Szent István u Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Ungvár stny Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Ungvár stny Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Alma u Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Vay Á. krt Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Vay Á. krt Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Toldi u. 65./a. 20. Orvosi Rendelő Nyíregyháza-Rozsrét, Fenyő u Orvosi Rendelő Nyírjes, Gondos u Drogambulancia Nyíregyháza, Árpád u Védőnői tanácsadó Nyíregyháza, Rákóczi u. 23/A. 24. Védőnői tanácsadó Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartási érték Cím e Ft - ban Pacsirta u Szent István u Oros, Rozsnyai u /28/A Ungvár stny / Oros, Fő u / Alma u / Vécsey köz Dália u Sarkantyú u / Stadion u / Tőke u / Krúdy Gy. u / Tass u Fazekas J. tér Malom. u Szent I. u / Toldi u. 65/a / Rozsrét, Fenyő u. 1.

8 2263/ Ungvár stny /2/A/ Vay Á. krt /2/A/ Vay Á. krt / Rákóczi u. 23/a 22200/145/A 654 Fazekas J. tér / Nyírjes, Gondos u / Árpád u. 41. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI.24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

9 3. számú melléklet az 53/2008.(III.03.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Mentálhigiénés Központ Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Sarkantyú út sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény felügyelő szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény gazdasági jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodást az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Község Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 1.) A Támogató Szolgálat ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe 2.) Az "Esély" Támogató Szolgálat ellátási területe Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Nappali szociális ellátás Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása

10 Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: -Közösségi ellátások (Szt. 65/A. ) A pszichiátriai és szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. -Támogató szolgálat (Szt. 65/C. ) A fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása. -Nappali ellátás (Szt. 65/F. (1) bekezdés c) pontja) A harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos illetve autista személyek napközbeni ellátása, alapvető higiéniai szükségleteinek kielégítése, igény szerint napközbeni étkeztetése. -Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt. 85/A. ) A fogyatékos személy részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő ellátása. -Szociális foglalkoztatás (Szt. 99/B. ) Az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása, az egyéni gondozási, fejlesztési, illetve rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire építve, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelően munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - fénymásolás - helyiségek bérbeadása A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % - ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül. Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei és telephelyei: 1./ Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza, Sarkantyú u közösségi ellátások (Szt. 65/A. ), támogató szolgálatok (Szt.65/C. ) 2./ Értelmi Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye Nyíregyháza, Őz köz Szt. 65/F. (1) bekezdés c) pontja 3./ Kék Szirom Lakóotthon Nyíregyháza, Újszőlő u Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt.85/A. )

11 A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartási érték eft-ban Cím Nyíregyháza, Sarkantyú út / Nyíregyháza, Őz köz Nyíregyháza, Újszőlő út A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

12 4.számú melléklet az 53 /2008. (III.3.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény felügyeleti szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény gazdasági jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodást az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Házi szakápolás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: - Szociális étkeztetés / Szt. 62. / Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. - Házi segítségnyújtás / Szt. 63. /

13 Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. / Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. -Támogató szolgáltatás (Szt.65/C. ) Feladata a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása - Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. (1)bekezdés a)pont/ Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. - Idősek átmeneti elhelyezése időskorúak gondozóházában / Szt. 82. / Feladata ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítani. - Hivatásos gondnoki feladatok /149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet 134../ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Munkahelyi étkeztetés - Az ellátottak részére egyéb szolgáltatások térítéses biztosítása. - Otthonápolási tevékenység ( 20/1996.(VII.26.) NM rend.) Feladata a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvos rendelésére szakképzett ápolói tevékenység folytatása A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % -ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Cím Nyilvántartási érték eft-ban Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz / Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/ Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. sz. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

14 A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. Az intézmény telephelyei és az ellátottak számára nyitva álló helyiségei: 1. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés és 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 2. sz. Idősek Klubja, Nyíregyháza - Oros, Fő út 3. sz. szociális alapszolgáltatást és szakosított ellátást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés, 63. házi segítségnyújtás [8. sz. Házigondozói körzet], 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás, és 82. időskorúak gondozóháza) 3. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Csaló köz sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés, 63. házi segítségnyújtás [13. sz. Házigondozói körzet] és 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 4. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Szent I. út 63. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 5. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Tőke út 1. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 6. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 7. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Dália út sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (Szt. 62. étkeztetés és 65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 9. sz. Idősek klubja, Nyíregyháza, Fazekas J. tér 13. sz. szociális alapszolgáltatást nyújtó intézmény (65/F. (1)bekezdés a)pont nappali ellátás) 1.,5., 7., 12.,sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Kert köz 4/A. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás, 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 2. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Szabadság tér 11. fsz. - szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 3. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Ungvár stny szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 4. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás, 65. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) 6. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Báthory u. 10. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 10. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Pásztor út 6. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) 11. sz. Házigondozói körzet, Nyíregyháza, Kollégium út 56. sz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 63. házi segítségnyújtás) Támogató Szolgálat, Nyíregyháza, Szabadság tér 11. fsz. szociális alapszolgáltatás (Szt. 65/c támogató szolgáltatás) Hivatásos Gondnok, Nyíregyháza, Szabadság tér /1997.(X.10.) Korm. rendelet Otthonápolási tevékenység, Nyíregyháza, Csaló köz 11. ápolói tevékenység (20/1996.(VII. 26.) NM rendelet )

15 5. számú melléklet az 53/2008. (III.3.) számú határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Gyermekjóléti Központ Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Báthory u.10 Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény felügyelő szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény gazdasági jogállása: részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodást az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területe A gyermekjóléti szolgáltatás esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Családsegítés Az intézmény alaptevékenysége: -Gyermekjóléti Központok működtetése (Gyvt ) A gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatait, valamint a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt: utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, készenléti szolgálatot.

16 - Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt. 51. ) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Fénymásolás - Helyiségek bérbeadása - Szociális szolgáltatások térítéses biztosítása - egyéb oktatás A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben, a költségvetés tervezett összbevételének 30 % -át nem haladhatja meg. Az intézmény szervezeti egységei: 1./ Északi Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt székhelye: Nyíregyháza, Tas út 2. sz. területi irodája: Nyírpazony, Arany J.u / Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. - gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt / Huszár telepi Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Dália u gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt / Gyermekjóléti Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Módszertani Központ Nyíregyháza, Báthory út 10. sz., módszertani intézményi feladatok ellátása 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4. 5./ Családok Átmeneti Otthona: Nyíregyháza, Tokaji út 3. sz. családok átmeneti elhelyezése Gyvt. 51. A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartási Cím érték eft-ban Nyíregyháza, Báthory út / Nyíregyháza,Vécsey köz 15. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI. 24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve.

A bonyhádi helyi rendeletben szabályozott ellátások a szövegben dőlt betűvel vannak szedve. CSALÁDI KISOKOS Az Országgyűlés 1993. február 17-i ülésnapján fogadta el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló azóta már többször módosított 1993. évi III. törvényt (Szociális törvény).

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben