ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) ; Fax: (42) Ügyiratszám: 63306/2008/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás és egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról szóló ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének megállapítására és a Szociális Gondozási Központ, valamint az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Alapító Okiratának módosítására... Deme Dóra irodavezető az érintett belső szervezeti egység vezetőjének aláírása. Nagy László alpolgármester az adott területért felelős tisztségviselő aláírása. az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy aláírása Véleményezi: Szociális, Egészségügyi Lakásügyi és Idősügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás szervezeti keretein belül Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzatai intézményfenntartó társulást hoztak létre januárjában a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 9. -a szerint. A Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás a Gyermekjóléti Központ, a Mentálhigiénés Központ és a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona közös fenntartását határozta el. Továbbá közösen ellátási szerződést kötöttek a családsegítés feladatai ellátására a Szocio-East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központtal (Nyíregyháza, Madách u. 5.,) a közösségi ellátások biztosítására a Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal (Nyíregyháza, Szarvas u. 29.), július 1-től a családsegítés feladatainak ellátására a Human-Net Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal (Nyíregyháza, Váci M. u. 41.). A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szintén társulásban történő biztosítása érdekében januárjától a Szociális Gondozási Központ (Nyíregyháza, Vécsey köz 2.) közös fenntartásában állapodtak meg. A többcélú kistérségi társulások létrehozásának célja az volt, hogy a társadalmi és területi egyenlőtlenségek megszűnjenek, a kisebb települések számára is az egyes szolgáltatások hozzáférhetővé váljanak. Valamennyi társult település biztosítani kívánja január 1. napjától lakosai számára a szociális szolgáltatások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a nappali ellátást, a szakellátások közül az idősek otthonát, a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást. A fentiek alapján indokolt a társulás fenntartásában működő Sóstói Szivárvány Idősek Otthona mint integrált intézmény által nyújtott valamennyi ellátást (nappali ellátás, demens személyek nappali ellátása, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, időskorúak gondozóháza), a Szociális Gondozási Központ által nyújtott étkeztetés, házi segítségnyújtás biztosítását Nyírpazony község területére is kiterjeszteni, valamint az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Idősek Otthona intézményét közös fenntartásban működtetni. A feladatok ellátására a társulást kistérségi kiegészítő állami támogatás illeti meg. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a vitát követően a mellékelt határozat-tervezetet, a megállapodás és ellátási szerződés módosításait, valamint az alapító okiratok módosításait jóváhagyni szíveskedjen. Nyíregyháza, november 7. Tisztelettel : Deme Dóra irodavezető

3 Melléklet a 63306/2008/ 05. számú előterjesztéshez: H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK./2008. ( XI. 24.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás és egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról szóló ellátási szerződés módosításának és egységes szerkezetének megállapításáról és a Szociális Gondozási Központ, Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság, a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 2.) A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása között megkötött ellátási szerződés módosításával egyetért és a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 3.) Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött társulási megállapodás módosításával egyetért és a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 4.) az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Alapító Okiratának módosításával egyetért, és azt a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 5.) A Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításával egyetért, és azt a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja.

4 -2-6.) Felhatalmazza Csabai Lászlóné polgármestert a módosított megállapodás és ellátási szerződés aláírására. Határidő: november 30. A határozatot kapják: 1. / A Közgyűlés tagjai 2. / A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3. / Szociális Gondozási Központ igazgatója Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 4./ Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság igazgatója Nyíregyháza, Pacsirta u / Sóstói Szivárvány Idősek Otthona igazgatója Nyíregyháza, Tölgyes u / Nyírpazony Község Polgármestere 7./ Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás vezetője Nyíregyháza, Tűzoltó u / Irattár

5 1. számú melléklet a /2008. (XI. 24.) számú határozathoz: ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartására és a feladatok közös megvalósítására amely létrejött egyrészről a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviseletében Csabai Lászlóné elnök), mint Társulás másrészről a Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., képviseletében Vas Miklós Nyírpazony Község Polgármestere ), mint Intézményfenntartó Társulás között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1./ Felek megállapítják, hogy a Társulás a évben megalakult Nyírségi Többcélú Önkormányzati Társulás átalakulása folytán jött létre. A társult tagok megállapodtak többek között hogy a településeken a gyermekjóléti szolgáltatás és egyes szociális alapszolgáltatások és szakellátások biztosítása terén a feladatokat közösen látják el. Jelen szerződésnek az a célja, hogy biztosítsa Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén és Nyírpazony Község közigazgatási területén a fenti feladatoknak az Intézményfenntartó Társulás útján történő ellátását. 2./ Az Intézményfenntartó Társulás vállalja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, támogató szolgáltatást, nappali ellátást, fogyatékos személyek otthonát, pszichiátriai betegek otthonát, átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóházát és ápolást-gondozást nyújtó idősek otthonát, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti szolgáltatást közös intézményei (Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza, Pacsirta u , Szociális Gondozási Központ, Nyíregyháza, Vécsey köz 2., Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza, Városmajor u. 2.,Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza, Tölgyes u.11., Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Báthory u.10.) útján látja el. Továbbá vállalja, hogy az évi III. törvényben foglalt családsegítés feladatai ellátását a Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központtal Nyíregyháza, Madách u. 5., és július 1-től a Humán-Net Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal Nyíregyháza, Váci M. u. 41., a közösségi ellátások biztosítását a Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal Nyíregyháza, Szarvas u. 29. kötött ellátási szerződés keretében biztosítja. 3./ Az Intézményfenntartó Társulás vállalja, hogy a második pontban felsorolt feladatokat a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok megtartásával valamint a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyírpazony Község Önkormányzata között létrejött Társulási Megállapodásban foglaltak szerint biztosítja.

6 -2-4./ Az Intézményfenntartó Társulás jelen szerződés alapján végzett tevékenységének szakmai felügyeletét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Irodájának útján látja el. 5./ A Felek megállapodnak abban, hogy az Intézményfenntartó Társulás a feladatok ellátását a Magyar Köztársaság Költségvetési törvényében biztosított normatív támogatásból, a társult tagok hozzájárulásaiból valamint a többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatásából (ösztönző támogatás) biztosítja. 6./ A Társulás vállalja, hogy a többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatásának (ösztönző támogatás) a jelen szerződés feladataira járó, az Intézményfenntartó Társulást arányosan megillető összeget átadja. 7./ Az Intézményfenntartó Társulás vállalja, hogy tevékenységéről és gazdálkodásáról évente tájékoztatja a Társulás Tanácsát, a Tanács által meghatározott időpontban. 8./ A jelen szerződés év közben történő felmondására nincs lehetőség. A szerződést az év utolsó napjával lehet írásban felmondani, 6 (hat) hónapos felmondási idővel. 9./ A jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV.törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, az egyéb vonatkozó jogszabályok, valamint az Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásában foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2005. (I. 26.) számú határozata mellékletét képező ellátási szerződés. A szerződő felek képviselői a szerződésüket tartalmazó okiratot, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt helybenhagyólag aláírják. Nyíregyháza, november Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíregyháza és Nyírpazony képviseletében Csabai Lászlóné elnök Intézményfenntartó Társulása képviseletében Vas Miklós Polgármester

7 2. számú melléklet a /2008. (XI. 24.) számú határozathoz: Társulási megállapodás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról A helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 9. -ban foglaltak alapján Nyírpazony Község Önkormányzata (Nyírpazony, Arany J. u. 14.) és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) egyes szociális és gyermekjóléti feladatokat ellátó intézmények közös fenntartásáról és a feladatok közös megvalósításáról szóló - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2005.(I. 26.) számú határozatával jóváhagyott és a 169/2005. (VI. 29.) és 9/2007. (I. 22.) számú határozatával módosított, valamint Nyírpazony Község Képviselő-testületének 9/2005. (I. 25.) számú határozatával jóváhagyott és az 59/2005. (IX. 6.) számú és az 1/2007. (I. 23.) számú határozatával módosított január 26-án kötött Társulási megállapodásban foglaltakat egybehangzó minősített többséggel elfogadott határozataikkal- az alábbiak szerint módosítják egyben megállapítják annak egységes szövegét: I. Bevezető rendelkezések A helyi önkormányzatok társulásairól szóló évi CXXXV. törvény 9. -ában foglaltak alapján Nyírpazony Község Önkormányzata Nyírpazony, Arany J. u. 14. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 1./ Önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és arányos teherviselés alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, nappali ellátás, fogyatékos személyek otthona, pszichiátriai betegek otthona, átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza és az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján gyermekjóléti szolgáltatás közös ellátására - egybehangzó minősített többséggel elfogadott határozataikkal - megállapodnak a következő intézmények közös fenntartásában: Szociális Gondozási Központ Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Mentálhigiénés Központ Nyíregyháza, Városmajor u. 2. Szivárvány Idősek Otthona Nyíregyháza, Tölgyes u.11. Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Báthory u.10. Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Nyíregyháza, Pacsirta u

8 -2-2./ Továbbá megállapodnak, hogy közösen ellátási szerződést kötnek az évi III. törvényben foglalt családsegítés feladatai ellátására a Szocio East Egyesület Szociális Szolgáltató és Módszertani Központtal Nyíregyháza, Madách u. 5., a közösségi ellátások biztosítására a Talentum Európai Fejlődésért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal Nyíregyháza, Szarvas u / Megállapodnak, hogy közösen ellátási szerződést kötnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglalt családsegítés feladatai ellátására a Human-Net Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Humán Erőforrás Fejlesztési Alapítvánnyal Nyíregyháza, Váci M. u 41. Jelen megállapodás aláírásával a társuló önkormányzatok, mint Felek (a továbbiakban: Felek) kinyilvánítják, hogy településükön a gyermekjóléti szolgáltatás és egyes szociális alapszolgáltatások és szakellátások biztosítása, a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szükségessé vált a fent megjelölt intézmények közös fenntartása és közös ellátási szerződések megkötése. A Felek közös érdeke ezen intézmények és az ellátási szerződések alapján biztosított feladatok hatékony és eredményes működtetése illetve ellátása. II. A társulás célja A társulás létrehozásának célja, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény szerinti étkeztetés (62. ), házi segítségnyújtás (63. ) családsegítés (64. ), közösségi ellátások (65/A. ), jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (65. ), támogató szolgálat (65/C. ), nappali ellátás (65/F. (1) bek. a) pontja), fogyatékos személyek otthona (69. ), pszichiátriai betegek otthona (71. ), az átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza (82. ), és az ápolást-gondozást nyújtó idősek otthona (68. ) működtetésére, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti gyermekjóléti szolgáltatás ( ) önkormányzati feladatainak megoldására a társult önkormányzatok együttműködjenek egy hatékony szervezet fenntartásában. Ennek alapján a társulás fő célja a társult tagok közigazgatási területén a szociális és gyermekjóléti igazgatási feladatok megvalósításával kapcsolatos együttműködés az alábbi területeken. Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

9 -3- Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Amennyiben a házi segítségnyújtás során szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell - az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, - a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, - szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttműködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. A családsegítés keretében biztosítani kell: - a szociális és életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; -a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését; -veszélyeztetettséget és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben;

10 -4- -a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését; -a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását; -a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat. A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szolgáltatást igénybe vevő érdekében, mások személyiségi jogainak sérelme nélkül- ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele nélkül- e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. Közösségi ellátások A közösségi ellátások célja a pszichiátriai és a szenvedélybetegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk és rehabilitációjuk elősegítése. A közösségi ellátások keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevő képességek megtartását, illetve fejlesztését, a háziorvossal és kezelő orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen: -az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése); -az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása;

11 -5- -információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása; -a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása; -segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz; -egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan; -segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása; -a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. Nappali ellátás A nappali ellátás a hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A nappali ellátás keretében az intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. Demens személyek nappali ellátása A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. Fogyatékos személyek Otthona A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség. A fogyatékos személyek otthonában elkülönítetten kell megszervezni a kiskorúak és a felnőttek, valamint az enyhe értelmi fogyatékos személyek és a középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékos személyek ellátását. Pszichiátriai betegek Otthona A pszichiátriai betegek otthonába az a krónikus pszichiátriai beteg vehető fel, aki az ellátás igénybevételének időpontjában nem veszélyeztető állapotú, akut

12 -6- gyógyintézeti kezelést nem igényel, és egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes. Időskorúak gondozóháza Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátásra legfeljebb egy évig kerülhet sor. A határidő elteltét megelőzően egy hónappal az intézmény vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást igénybe vevő családi környezetébe visszahelyezhető-e, illetve ellátása személyes gondoskodás útján biztosítható-e. Ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az intézmény vezetője az ellátás időtartamát további egy évvel meghosszabbíthatja. Ápolást gondozást nyújtó idősek otthona Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. Ápolást, gondozást nyújtó intézmény az idősek otthona Az idősek otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek (a továbbiakban: időskorúak) ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel. Az idősek otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége miatt nem tud önmagáról gondoskodni. Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: -a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése; -a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése;

13 -7- -a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése; -a szabadidős programok szervezése; -a hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: -a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben; -a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése; -a jogszabályban meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: -a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás) a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása; -a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében; -az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése; -javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: -a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához; -utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás) biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Az együttműködés feladatai Az együttműködés az e pontban meghatározott önkormányzati feladatok ellátásának céljából a következő területekre terjed ki: Közös intézmények fenntartása, közös ellátási szerződések megkötése, finanszírozása a VI. pontban meghatározott költségvetési hozzájárulások megfizetésével. A közös intézmények vezetőinek a jelenlegi intézményvezetők megbízási idejének lejártát követően - megbízási, kinevezési és felmentési jogának közös gyakorlása a Társulási Tanácson keresztül.

14 -8- A Társulási Tanács a feladatok végrehajtásának szakmai és operatív irányítását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Irodájának útján látja el. III. A társulás adatai 1./ A társulás neve: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása 2./ A társulás székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 3./ A társulás telephelye: Nyírpazony, Arany J. u / A társulás tagjai: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és Nyírpazony Község Önkormányzata 5./ A társulás közös döntéshozó szerve: a Társulási Tanács. Tagjai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és Nyírpazony Község Polgármestere 6./ A társulás határozatlan időre jön létre. IV. A társulás irányítása, ellenőrzése, a feladat és hatáskörök gyakorlása A társult önkormányzatok a közösen fenntartott intézmények működtetésével, az intézmények vezetői feletti egyéb munkáltatói jogok gyakorlásával, a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladat és hatásköröket a Társulási Tanácsra ruházzák. A Társulási Tanács határozatait egyhangú szavazással hozza. A Társulási Tanács határozatképes, ha tagjai jelen vannak. A döntéseit ülésén határozattal hozza. Az ülést össze kell hívni szükség szerint, de évente legalább két alkalommal, a társulás bármely tagjának indítványára, a Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének kezdeményezésére. A Társulási Tanács tagjai a társult önkormányzatok képviselő-testületeit évente egy alkalommal beszámoló keretében tájékoztatja a társulás tevékenységéről. V. A társuláshoz való csatlakozás, a társulás megszűnése, a társulási megállapodás felmondásának szabályai 1./ A társuláshoz való csatlakozás A társuláshoz csatlakozni bármikor lehetőség van, melyhez - a társult képviselőtestületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata alapján - a társulási megállapodás módosítása szükséges. Az új tag csatlakozásával kötelezettséget vállal a társulási megállapodásban foglaltak betartására, valamint külön megállapodás alapján a hozzájárulás arányos részének megfizetésére. 2./ A társulás megszűnése A társulás megszűnéséhez a társulásban résztvevő képviselő- testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozatára van szükség. A megszűnéskor rendelkezésre álló pénzeszközök felosztásának a hozzájárulás arányában van helye.

15 -9-3./ A társulási megállapodás felmondásának szabályai A társulási megállapodás év közben történő felmondására nincs lehetőség. A társulási megállapodást az év utolsó napjával lehet felmondani, a felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. Felmondáskor a korábban a társulás rendelkezésére bocsátott működési költségek visszafizetésének nincs helye. VI. A társulás költségvetése A társulás éves költségvetést köteles készíteni. A társulás költségvetése a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben - a társulás keretein belül vállalt feladatok címén - biztosított normatív támogatásból, valamint a társult tagok hozzájárulásaiból áll. A társulás gazdálkodásának ellenőrzését a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrei végzik. VII. Vegyes rendelkezések Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. évi törvény, valamit a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről szóló évi CXXXV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Jelen megállapodás aláírásával hatályát veszti a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/2005. (I. 26.) számú határozata mellékletét képező megállapodás. Nyíregyháza, november 30.. Csabai Lászlóné Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere Vas Miklós Nyírpazony Község Polgármestere

16 3. számú melléklet a /2008. (XI. 24.) számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Pacsirta út sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény felügyelő szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény gazdasági jogállás: Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe A házi felnőttorvosi ügyelet és házi gyermekorvosi ügyelet működési területe: tekintetében a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint Apagy és Nyírtét község közigazgatási területe. Idősek Otthona működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Általános járóbeteg-ellátás Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Háziorvosi szolgálat Foglalkozás-egészségügyi ellátás Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Bölcsődei ellátás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Oktatási célok és egyéb feladatok Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: - Ápolást-gondozást nyújtó (idősek-otthona) intézményi ellátás (Szt. 68. ) Az idősek otthona a nyugdíjkorhatárt betöltött, illetve 18. életévet betöltött, de betegsége miatt önmagáról gondoskodni nem képes személyeknek az ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel.

17 -2- Az intézmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény / a továbbiakban Gyvt. / szerinti - alaptevékenysége: - Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. ) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Az intézmény az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény a szerinti alaptevékenysége: - Az egészségügyi alapellátás működésének biztosítása, ezen belül: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, - házi felnőttorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet, - a felnőtt fogorvosi alapellátás, - iskola fogászat, - fogorvosi ügyelet, - területi védőnői ellátás, - iskola védőnői ellátás, - az iskola-egészségügyi ellátás, - foglalkozás egészségügyi alapellátás, - hajléktalanok háziorvosi ellátása. A beteg választása alapján, lakóhelyén, illetve annak közelében hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló, nemétől, korától és betegsége természetétől függetlenül folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása. Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Munkahelyi étkeztetés - Szakdolgozók továbbképzésének szervezése, bonyolítása - Fénymásolás - Helyiségek bérbeadása - Intézményi jogviszonyban nem álló személyek részére étkeztetés, ápolási, mosási és takarítási feladatok végzése térítési díj ellenében - Időszakos gyermekfelügyelet A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % - ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül. Az intézmény ellátottak számára nyitva álló helyiségei és telephelyei: 1. Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona Nyíregyháza, Pacsirta u Családias Elhelyezést Nyújtó Idősek Otthona Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u számú Őzike Bölcsőde Nyíregyháza, Vécsey köz számú Napsugár Bölcsőde Nyíregyháza, Dália u számú Hóvirág Bölcsőde Nyíregyháza, Malom u számú Nefelejcs Bölcsőde Nyíregyháza, Sarkantyú u számú Micimackó Bölcsőde Nyíregyháza, Stadion u számú Katica Bölcsőde Nyíregyháza, Tőke u számú Babaház Bölcsőde Nyíregyháza, Krúdy Gyula u számú Bóbita Bölcsőde Nyíregyháza, Tass u számú Aprajafalva Bölcsőde Nyíregyháza, Fazekas J. tér Városi Rendelőintézet Nyíregyháza, Szent István u Központi Orvosi Ügyelet Nyíregyháza, Szent István u. 16.

18 Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Ungvár stny Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Ungvár stny Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Alma u Központi Orvosi Ügyelet Nyíregyháza, Szent I. u Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Vay Á. krt Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Vay Á. krt Orvosi Rendelő Nyíregyháza, Toldi u. 65./a. 21. Orvosi Rendelő Nyíregyháza-Rozsrét, Fenyő u Orvosi Rendelő Nyírjes, Gondos u Drogambulancia Nyíregyháza, Árpád u Védőnői tanácsadó Nyíregyháza, Rákóczi u. 23/A. 25. Védőnői tanácsadó Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Nyilvántartási érték Cím e Ft - ban Pacsirta u Szent István u Oros, Rozsnyai u /28/A Ungvár stny / Szent I. u / Alma u / Vécsey köz Dália u Sarkantyú u / Stadion u / Tőke u / Krúdy Gy. u / Tass u Fazekas J. tér Malom. u Szent I. u / Toldi u. 65/a / Rozsrét, Fenyő u / Ungvár stny /2/A/ Vay Á. krt /2/A/ Vay Á. krt / Rákóczi u. 23/a 22200/145/A 654 Fazekas J. tér / Nyírjes, Gondos u / Árpád u. 41. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI.24.) számú, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

19 4. számú melléklet a /2008. (XI. 24.) számú határozathoz: ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Szociális Gondozási Központ Az intézmény székhelye: Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz. Az intézmény alapító szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Az intézmény felügyeleti szerve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Az intézmény fenntartója: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulása Az intézmény gazdasági jogállása: Részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. A gazdálkodást az Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Igazgatóság látja el. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Nyíregyháza és Nyírpazony Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa által pályázat útján, határozott időre kinevezett igazgató Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe Az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Nappali szociális ellátás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Házi szakápolás Munkahelyi vendéglátás Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása Az intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény / a továbbiakban Szt. / szerinti - alaptevékenysége: Szociális étkeztetés / Szt. 62. / Feladata gondoskodni azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

20 -2- Házi segítségnyújtás / Szt. 63. / Feladata gondoskodni azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, valamint azokról, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás / Szt. 65. / Feladata a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. Nappali ellátás biztosítása / Szt. 65/F. (1) bekezdés a) pont / Feladata a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére lehetőséget biztosítani a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, valamint igény szerint megszervezni az ellátottak napközbeni étkeztetését. Idősek átmeneti elhelyezése időskorúak gondozóházában / Szt. 82. / Feladata ideiglenes jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást biztosítani. Hivatásos gondnoki feladatok /149/1997.(X. 10.) Korm. rendelet 134../ Az intézmény kiegészítő tevékenysége: - Munkahelyi étkeztetés - Az ellátottak részére egyéb szolgáltatások térítéses biztosítása. - Otthonápolási tevékenység ( 20/1996.(VII.26.) NM rend.) Feladata a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, a kezelőorvos szakképzett ápolói tevékenység folytatása rendelésére A kiegészítő tevékenység mértéke: Az adott költségvetési évben a költségvetés bevétele 30 % -ának erejéig, az alaptevékenység veszélyeztetése nélkül A feladatellátást szolgáló vagyon: Helyrajzi szám Cím Nyilvántartási érték eft-ban Nyíregyháza, Vécsey köz 2. sz / Nyíregyháza-Oros, Fő út 3. sz. 2263/38/A/ Nyíregyháza, Ungvár stny. 27. sz. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012.

SZOCIÁLIS KALAUZ. Szociális szolgáltatások és ellátások az Észak-magyarországi Régióban 2012. 1 Köszönetet mondunk a kiadványban szereplő önkormányzatok és intézmények vezetőinek a közreműködésért, az adatszolgáltatásért, valamint konzorciumi partnereinknek az adategyeztetésben és pontosításban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. január 24-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Szociális Otthon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára Előterjesztő:

Részletesebben

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának Tartalomjegyzéke

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik.

2. Fogalomtár. Bevont település: az a település, amelyen a gesztor által szervezett szolgáltatás, ellátás megjelenik. Fogalomtár-2006 1 OSAP 1832 számú adatgyűjtés 2. Fogalomtár Fenntartó: A szociális és gyermekellátást nyújtó intézmény működési engedélyében megjelölt szervezet, amely az adott intézményt működteti. Székhely:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDLKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2011.(III.25.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (módosítással egységes szerkezetben) Egyházasdengeleg Község

Részletesebben

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról.

Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. Tájékoztató Füzet a személyes gondoskodást nyújtó szociális - és gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a szakosított ellátásokról. FELGYŐ CSANYTELEK TÖMÖRKÉNY 2014. március 15. napjától Tisztelt Lakosság!

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből BOCSKAIKERTI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (I. 27.) KT. sz.

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben