ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Emberi Kapcsolatok Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92. (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a) a fenntartó önkormányzat, b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint rendeletet alkot. E feladatra Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásában rögzítettek szerint Zirc Városi Önkormányzat lett kijelölve. A Szoc.tv. az alábbiakról rendelkezik: 115. (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. A Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanács február 18-i ülésén tárgyalta a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló előterjesztést és hagyta jóvá az intézményi díjakról szóló határozatot. (Határozat kivonat az előterjesztés mellékleteként csatolva.) A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésem megtárgyalására és a rendelet módosítás elfogadására. Zirc, február 18. Ottó Péter polgármester

3 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2015( ) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása III. fejezetének Szociális Ellátási Feladatok cím 4. pontjában foglalt kijelölő rendelkezésre, a következőket rendeli el: 1. (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép. 2. (1) Jelen rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő második napon hatályát veszti. Zirc, március 31. Ottó Péter polgármester Sümegi Attila jegyző

4 1. melléklet a /2015.(..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Szociális étkeztetés Megnevezés Étkezés Szállítás Megosztás aránya: Összkiadás (Ft): Ellátottak száma/kiszállítás: 55 fő db 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 4. Szolgáltatási önköltség: 755,69 124,29 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Állami támogatással korrigált szolgáltatási 7. önköltség (Ft/ellátási nap): 535,14 124,29 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ ellátási nap): Szociális étkeztetés személyi térítési díjai Fizetendő összeg (Ft/ellátási nap) ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft tól ,-Ft-ig ,-Ft felett Ft felett Zirc 300,- 385,- 470,- 555,- 640,- Szállítási költség 85,- 95,- 105, A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya >100 % <200 % 200 % % 300 %-400 % 400 % <

5 2. melléklet a./2015.( ) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Házi segítségnyújtás 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 40 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap Gondozási órák száma: óra 4. 1 gondozási órára jutó szolgáltatási önköltség (Ft): 1 124,46 5. Állami támogatás (Ft): Egy gondozási órára jutó állami támogatás (Ft) 94 Egy gondozási óra állami támogatással korrigált 6. szolgáltatási önköltsége (Ft/óra) Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/gondozási óra): Fizetendő összeg (Ft/gondozási óra) Házi segítségnyújtás személyi térítési díjai ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft tól ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft felett Személyi térítési díj 80,- 100,- 165,- 200,- 250,- A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya >100 % <200 % 200 % % 300 % % 400 % <

6 3. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Nappali ellátások Idősek nappali ellátása 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 10 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap 4. Szolgáltatási önköltség (Ft/fő/nap): 2 586,20 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Állami támogatással korrigált szolgáltatási 7. önköltség (Ft/ ellátási nap): 1 934,81 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ellátási nap): Fogyatékosok nappali ellátása Megnevezés Nappali ellátás étkeztetés nélkül Étkezés 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 28 fő 18 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 4. Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap): 1 521, Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Állami támogatással korrigált szolgáltatási 7. önköltség (Ft/ellátási nap): -434, Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ellátási nap): Pszichiátriai betegek nappali ellátása Megnevezés Nappali ellátás étkeztetés nélkül Étkezés 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 18 fő 9 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 4. Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátási nap): 1 574, Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Állami támogatással korrigált szolgáltatási 7. önköltség (Ft/ellátási nap): 684, Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ellátási nap):

7 Nappali ellátások személyi térítési díjai Idősek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd nélkül Idősek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd + napidíj ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft tól ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft felett 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- 300,- 385,- 470,- 555,- 640,- (szoc.étk.térítési díja + napidíj) (300,- + 0,-) (385,- + 0,-) (470,- + 0,-) (555,- + 0,-) (640,- + 0,-) Fogyatékosok nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd 0,- 0,- 0,- 0,- 0,- nélkül Fogyatékosok nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap 300,- 385,- 470,- 555,- 640,- ebéddel Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd ,- 95,- 95,- 95,- nélkül Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ,- 470,- 555,- 640,- ebéddel A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya >100 % 100 % % 200 % % 300 % % 400 % <

8 4. melléklet a./2015.(.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Támogató Szolgálat Megnevezés Személyi segítés Szállítási szolgáltatás Összesen Megosztás aránya: 50,0% 50,0% 100,0% 1. Összkiadás (Ft): Feladategység: feladategységre jutó szolgáltatási 3. önköltség (1./2.): Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): feladategységre jutó állami támogatással 7. korrigált szolgáltatási önköltség: - 148,11 139,06 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/szolgálati óra; Ft/szállítási km): Támogató szolgálat személyi térítési díjai Személyi segítés Ft/szolgálati óra Szállító szolgálat Ft/szállítási km* A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya Oktatási intézménybe szállítás ,-Ft -ig ,-Ft Ft-tól ,- Ft -ig ,- Ft tól ,- Ft-ig Ft -tól ,-Ft - tól Nem rászoruló igénylő 0 55,- 75,- 95,- 140,- 600,- <150 % 150 % % 300 % % 350 % < - * A szállító szolgálat személyi térítési díjai a nappali ellátásokat idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása igénybe vevők Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ telephelyeire történő szállítás esetén is alkalmazandók.

9 5. melléklet a./2015.(.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 1. Összkiadás (Ft): Feladategység (fő) Szolgáltatási önköltség (Ft/ellátott): Támogatás (Ft): Egyenleg (1.-4.): 0

10 INDOKOLÁS Általános indokolás Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítását a Szoc.tv. előírásai, továbbá a Zirci Járás Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásában rögzített felhatalmazás, valamint a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által meghozott 7/2015.(II.18.) határozatban elfogadott az általa fenntartott szociális intézmény személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásai - intézményi térítési díjai indokolták. Korábbi években az intézményi térítési díj megállapításánál figyelembe kellett venni a központi költségvetés által biztosított állami támogatások összegét is. A támogatás összegét le kellett vonni az összkiadásból. Az így kapott egyenleg szolgáltatott alapot az intézményi térítési díjak megállapításának évben az intézményi térítési díj maximális összege megegyezik a szolgáltatási önköltséggel. Részletes indokolás 1. -hoz A rendelet mellékleteinek módosítását tartalmazza. 2. -hoz A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz a rendelet-tervezet.

11 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetének előzetes hatásvizsgálata I. A január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a szerint: II. 17. (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről. önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [.] (2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, ab) környezeti és egészségi következményeit, ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők. 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása. E körben a Jat. szerint különösen a következő kategóriákat kell vizsgálni. a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet társadalmi hatása: A Tervezetnek társadalmi hatása, hogy a díjak alacsony szinten tartásával biztosítja a rászorultak minél szélesebb köre számára a szolgáltatások igénybevételét. A Tervezet gazdasági hatása: Az intézményi térítési díjak tekintetében a változás kardinális, tekintettel a megállapítás új szabályaira. A személyi térítési díjak esetében nagyobb fokú differenciálás történt, ami az ellátottak számára kedvezőbb. A Tervezet költségvetési hatása:

12 A Tervezetnek költségvetési hatása, hogy a rendelet-tervezetben megállapított díjak megállapítása az egyes feladatokhoz történő önkormányzati hozzájárulás mértékére van hatással. b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet újabb adminisztratív terhet nem jelent. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei A rendelet megalkotásának szükségességét a jogszabályi előírások és a Társulási megállapodásban meghatározott rendeletalkotási feladat teljesítése indokolja. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel. A pénzügyi feltételek körében új pénzügyi feltétel a Tervezet elfogadását követően nem merül fel.

13

14

15

16 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2011.(IV.27.), 10/2012.(II.28.), az 5/2013.(II.26.), a 13/2013.(IV.30.) a 4/2014.(III.31.) és a 17/2014.(VI.30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról egységes szerkezetben

17 Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Zirc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása III. fejezetének 8. pontjában foglalt kijelölő rendelkezésre a következőket rendeli el: 1. Általános szabályok 1. (1) A jelen rendelet a Zirc Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ (továbbiakban: intézmény ) által nyújtott, alábbi személyes gondoskodási formákat, azok igénybevételét és az azok után fizetendő térítési díjakat szabályozza. (2) A személyes gondoskodási formái: a) az étkeztetés, b) a házi segítségnyújtás, c) a támogató szolgáltatás, d) a nappali ellátás, ezen belül: da )az idősek nappali ellátása, db) pszichiátriai betegek nappali ellátása és dc) a fogyatékosok nappali ellátása, e) a családsegítés és f) a közösségi ellátás. 2. (1) A személyes gondoskodás igénybevételére irányuló kérelmet a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központhoz kell benyújtani. (2) Ellátást biztosítani a - személyes gondoskodás keretében - annak a személynek és eltartottjainak, aki önmaga és eltartottjai számára emberhez méltó körülményeket biztosítani nem képes. (3) Meg kell szüntetni az ellátást, ha a személyes gondoskodásban részesített személy vagy eltartottja egészségi állapota, vagy szociális helyzete oly mértékben javul, hogy további ellátása nem indokolt. (4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ellátást igénylő, személyes gondoskodásban részesített személy tartási vagy öröklési szerződést köt, akkor személyi térítési díjként az intézményi térítési díjat kell megfizetni. 2. Étkeztetés 3. (1) Napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani annak a személynek és eltartottjainak, akinek szociális helyzete, vagy idős kora, vagy egészségi illetve pszichés állapota, fogyatékossága azt indokolja és önmaga, illetve eltartottjai részére más módon azt biztosítani nem képes. (2) A napi egyszeri meleg étel tartósan, vagy átmeneti jelleggel biztosítható, a kérelmező helyzetére és állapotára való tekintettel. (3) A Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ az (1) bekezdésben meghatározott esetekben külön eljárás nélkül köteles a napi egyszeri főtt ételt biztosítani.

18 3. Házi segítségnyújtás 4. (1) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést és c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, azok elhárításában való segítségnyújtást. (2) Saját otthonukban kell segítséget nyújtani azoknak a) az időskorú embereknek, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b) a pszichiátriai betegeknek, fogyatékos személyeknek, valamint szenvedélybetegeknek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyeknek, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak és d) azoknak a személyeknek, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. 4. Támogató szolgáltatás 5. (1) A Támogató Szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetükben történő ellátása, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. (2) A Támogató Szolgálat feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően: a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutásának biztosítása szállító szolgálat működtetésével, b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás és a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, d) jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása, e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz, f) egyes szociális alapellátási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása és h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

19 5. Idősek nappali ellátása 6. (1) Az idősek nappali ellátását nyújtó intézmény (Idősek Klubja) célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget az intézményben a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosít, közösségi szolgáltatásokat szervez. (3) Az Idősek Klubja a 18. életévét betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek napközbeni gondozására, tartózkodására szolgál. 6. Fogyatékosok nappali ellátása 7. (1) A fogyatékosok nappali ellátását nyújtó intézmény célja, hogy a saját otthonukban élők részére biztosítson lehetőséget az intézményben a napközbeni tartózkodásra, szükség szerint étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) A nappali intézménynek a fogyatékosok egyéni szükségletei által meghatározott fizikai, mentális és pszicho-szociális gondozást kell megvalósítania. (3) A fogyatékosok nappali intézményébe felvehető a saját otthonában élő, önmagára és környezetére veszélyeztető magatartást nem tanúsító, orvosi ellátást és állandó ápolást nem igényelő személy, aki nem vesz részt gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban intézményi formában és a 3. életévét betöltötte, önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos (értelmi, látás, hallás, mozgás, vagy halmozottan sérült), illetve autista személy. 7. Pszichiátriai betegek nappali ellátása 8. (1) A pszichiátriai betegek nappali intézménye a saját otthonukban élő pszichés problémákkal küzdőknek, valamint hozzátartozóiknak, ill. krízisben lévő személyeknek nyújt segítséget és biztosít lehetőséget az intézményben a nappali tartózkodásra, kulturális, szabadidős, tájékoztató-, készségfejlesztő tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. (2) A pszichiátriai betegek nappali ellátását nyújtó intézmény feladata egy korszerű, a betegek egyéni szükségletei által meghatározott, öntevékenységre építő pszichoszociális gondozás megvalósítása. (3) Az ellátottak kiemelt köre: a) különböző pszichiátriai betegségben szenvedők, b) a pszichiátriai betegek hozzátartozói, c) krízisben lévő személyek és d) mentális gondokkal küzdő érintettek, akik prevenciós céllal keresik fel az intézményt.

20 8. Közösségi ellátások 9. (1) Pszichiátriai ellátás keretében segítséget kell nyújtani a) a saját otthonukban élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai betegeknek, akiknek a betegsége ambuláns szakellátás mellett egyensúlyban tartható és akik életvitelükben, valamit szociális helyzetük javításában igénylik azt, b) a tüneteket mutató, de eddig pszichiátriai kezelés alatt nem álló, illetve a pszichés zavar kialakulása szempontjából veszélyeztetett személyeknek és c) a szociális intézményben élő, vagy hosszabb kórházi kezelés alatt álló pszichiátriai betegeknek, akik lakóhelyükön stabil háttért és kontrollt igényelnek. (2) Ennek keretében biztosítani kell: a) lakókörnyezetében történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését, c) a háziorvossal és a kezelő orvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, d) a pszicho-szociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését és f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. 9. Családsegítés 10. (1) A családsegítés a szociális vagy a mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) A családsegítés keretében biztosítani kell: a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) a családgondozást, a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, c) a veszélyhelyzetet és a krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtetését, ennek keretében a szociális és egészségügyi szolgáltatók, intézmények, az oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogó felügyelői és jogi segítségnyújtó szolgálat, valamint társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek részvételének biztosítását a megelőzésben, d) a humán jellegű civil kezdeményezések elősegítését, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve a szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére a tanácsadás nyújtását és f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő meditációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatásokat. (3) A családsegítés keretében végzett tevékenységnek a szükséges mértékig ki kell terjednie az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira.

21 (4) Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjed ki, ha a) a kiskorú családtagjainak ellátása a családsegítés keretében indult, vagy b) a kiskorú érdekei a gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vétele nélkül e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. 10. Eljárási szabályok 11. (1) A szociális ellátásokra irányuló kérelmet az intézményhez kell benyújtani. (2) A kérelemhez csatolni kell a szociális ellátásokról szóló törvény által előírt okiratokat. (3) A rendszeres jövedelem számításkor a jövedelem három havi átlaga vehető figyelembe. (4) A rendszeresen nem mérhető jövedelmek számításakor a jövedelem egyéves átlagát kell figyelembe venni. (5) Az intézmény a kérelmező szociális helyzetéről tájékozódik, szükség esetén környezettanulmányt végez, különösen akkor, ha a benyújtott igazolások alapján a rászorultság ténye egyértelműen nem állapítható meg. (6) A kérelmező köteles a szociális helyzetéről való tájékozódást elősegíteni, annak feltárásában közreműködni, és valós adatokat közölni. 11. Záró rendelkezések (1) A Rendelet 1. melléklete az étkeztetés térítési díjait tartalmazza. (2) A Rendelet 2. melléklete a házi segítségnyújtás térítési díjait tartalmazza. (3) A Rendelet 3. melléklete a nappali ellátások térítési díjait tartalmazza. (4) A Rendelet 4. melléklete a támogató szolgálat térítési díjait tartalmazza. (5) A Rendelet 5. melléklete a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának térítési díjait tartalmazza. (6) Az (1), (2), (3), (4) és (5) bekezdésben hivatkozott mellékletekben az egyes személyes gondoskodási formákon belül a személyi térítési díjak közötti különbségek alapja a kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított arányai közötti különbség. 13. (1) Jelen rendelet április 01. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai megállapításának szabályairól szóló 7/2010.(III.29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti. 1 Módosította a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos 2013.május 1. napjától.

22 1. melléklet a 19/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez 1, 2, 3, 4 Szociális étkeztetés Megnevezés Étkezés Szállítás Megosztás: Összkiadás (Ft): Ellátottak száma/kiszállítások száma: 54 fő lakcím 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 4. Önköltség (Ft/ellátási nap; Ft/szállítás): 780,15 129,4 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap) : 559,59 129,4 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ellátási nap): Szociális étkeztetés személyi térítési díjai Fizetendő összeg ,- Ft tól Ft ,-Ft-ig ,-Ft felett (Ft/ellátási nap) ,-Ft-ig felett Zirc 300,- 480,- 560,- 560,- Szállítási költség 90,- 100, A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya <200 % 200 % % 300 %-400 % 400 % < 1 Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos 2011.április 28-tól. 2 Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 3 Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 4 Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos március 31-e 21 órától.

23 2. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez 1, 2, 3, 4 Házi segítségnyújtás 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 43 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap 4. Gondozási órák száma: óra 5. 1 gondozási órára jutó önköltség (Ft): 1 023,62 6. Állami támogatás (Ft): Egy gondozási órára jutó állami támogatás (Ft) Egy gondozási óra intézményi térítési díja (Ft) Alkalmazandó térítési díj (Ft/gondozási óra): 930 Házi segítségnyújtás személyi térítési díjai Fizetendő összeg ,- Ft tól ,-Ft tól ,- Ft ,-Ft-ig (Ft/gondozási óra) ,-Ft-ig ,- Ft-ig felett Személyi térítési díj 100,- 165,- 200,- 250,- A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya <200 % 200 % % 300 % % 400 % < 1 Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos 2011.április 28-tól. 2 Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 3 Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 4 Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos március 31-e 21 órától.

24 3. melléklet a 9/2011.(III.29..) önkormányzati rendelethez 1, 2, 3, 4, 5 Nappali ellátások Idősek nappali ellátása 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 13 fő 3. Ellátási napok száma: 251 nap 4. Önköltség (Ft/ellátási nap): 2 294,25 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap): 1 642,85 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/ellátási nap): Fogyatékosok nappali ellátása Megnevezés Nappali ellátás étkeztetés nélkül Étkezés Nappali ellátás étkeztetéssel 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 24 fő 10,4 fő - 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 251 nap 4. Önköltség (Ft/ellátási nap): 1 910, ,65 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap): 212, ,45 8. Alkalmazandó térítési díj (Ft/fellátási nap): Pszichiátriai betegek nappali ellátása Megnevezés Nappali ellátás étkeztetés nélkül Étkezés Nappali ellátás étkeztetéssel 1. Összkiadás (Ft): Ellátottak száma 20 fő 6,1 fő - 3. Ellátási napok száma: 251 nap 251 nap 251 nap 4. Önköltség (Ft/ellátási nap): 954, ,32 5. Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Intézményi térítési díj (Ft/ellátási nap): 94, ,72 8. Alkalmazandó térítési díj (Ft/ellátási nap): Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos április 28-tól. 2 Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 3 Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 4 Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos március 31-e 21 órától. 5 Módosította a 17/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos június 30-a 21 órától.

25 Nappali ellátások személyi térítési díjai Idősek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd nélkül Idősek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd + napidíj ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft tól ,-Ft-ig ,-Ft tól ,- Ft-ig ,- Ft felett 50,- 50,- 50,- 50,- 200,- 280,- 350,- 530,- 610,- 760,- Fogyatékosok nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd 80,- 100,- 165,- 200,- 210,- nélkül Fogyatékosok nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap 280,- 350,- 500,- 600,- 820,- ebéddel Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ebéd ,- 95,- 95,- 95,- nélkül Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fizetendő összeg Ft/ellátási nap ,- 400,- 500,- 705,- ebéddel A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya <100 % 100 % % 200 % % 300 % % 400 % <

26 4. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez 1, 2, 3, 4, 5 Támogató Szolgálat Megnevezés Személyi segítés Szállítási szolgáltatás Összesen Megosztás aránya: 50,0% 50,0% 100,0% 1. Összkiadás (Ft): Feladategység: feladategységre jutó önköltség (1./2.): Állami támogatás (Ft): Egyenleg (1.-5.): Intézményi térítési díj : - 180,66 132,38 Alkalmazandó intézményi térítési díj 8. (Ft/szolgálati óra; Ft/szállítási km): Személyi segítés Ft/szolgálati óra Szállító szolgálat Ft/szállítási km* A kérelmező jövedelmének a mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz viszonyított aránya Támogató Szolgálat személyi térítési díjai Oktatási intézménybe szállítás ,-Ft -ig ,-Ft Ft-tól ,- Ft -ig ,- Ft tól ,- Ft-ig Ft -tól ,-Ft - tól Nem rászoruló igénylő 0 55,- 75,- 95,- 130,- 590,- <150 % 150 % % 300 % % 350 % < * A szállító szolgálat személyi térítési díjai a nappali ellátásokat idősek nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása igénybe vevők Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ telephelyeire történő szállítás esetén is alkalmazandók. - 1 Módosította a 14/2011.(IV.27.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése, hatályos április 28-tól. 2 Módosította a 10/2012.(II.28.) önkormányzat rendelet 1. (4) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 3 Módosította az 5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése, hatályos március 1. napjától. 4 Módosította a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos 2013.május 1. napjától. 5 Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. (4) bekezdése, hatályos március 31-e 21 órától.

27 5. melléklet a 9/2011.(III.29.) önkormányzati rendelethez 1, 2 Pszichiátriai betegek közösségi ellátása 1. Összkiadás (Ft): Feladategység (fő) Önköltség (Ft/ellátott): Támogatás (Ft): Egyenleg (1.-4.): 0 1 Beiktatta a 13/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos 2013.május 1. napjától. 2 Módosította a 4/2014.(III.31.) önkormányzati rendelet 1. (5) bekezdése, hatályos március 31-e 21 órától.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnökétől 8420 Zirc, Rákóczi tér 15/b Tel.: 06-88/575-385 Fax: 06-88/575-386 Ikt.szám: 37-3/2012. 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S A Zirc Kistérség

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére

Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 34. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS

E L Ő T E R J E S Z T ÉS E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 010. március 9-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak megállapításának szabályairól szóló önkormányzati

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 19-ei ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-ei ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: A Közszolgálati Tisztviselők Napjának, július 1-jének munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/14/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 28-i ülésére Tárgy: A települési támogatás keretében

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés intézményi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület március 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. március 31-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak rendeletbe foglalása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/651/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A gyermekétkeztetés

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzőjétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselő-testületnek

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Karacs Zoltán E L Ő T E R J E S Z T É S a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/ Fax: 89/ PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 90. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Szám: /2015. NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s Nagyvázsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 11-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Veszprémi Kistérség

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvodai intézményben alkalmazandó intézményi térítési

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: A környezetvédelem részleges helyi szabályozásáról szóló 33/2012.(XII.18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. március 25-i ülésére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. lkt. sz.: Xll 50-412017. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 NYILVANOS

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Az állattartás szabályozásáról szóló 13/1999.(XII.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 17-ei ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 17-ei ülésére Tárgy: A 2017. évi bérrendezéssel kapcsolatos döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. A szociális ellátások intézményi térítési díjairól DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. március 26-i ülésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.

Záradék: A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése március... napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént. RENDELETTERVEZET Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (III..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól Enying

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 13-i ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2010.(V.27.)

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzata 2015. március 30-i testületi ülésére Tisztelt Képviselők! A szociális igazgatásról és szociális ellátás szabályairól szóló többször módosított 1993. évi III. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület március 30-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2016. március 30-i ülésére

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2010. (..) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételének rendjéről és térítési díjáról Újszász Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális,

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2010. március 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (III.29.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás Veszprém Megyei Jogú

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: Xl 599812013. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: Rendelettervezet Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda Ikt.szám: 5293/2014. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Népjóléti Iroda J a v a s l a t a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Szociális szolgáltatások 56 (1) A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják (1993 évi III tv A szociális igazgatásról

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 22-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 22-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-10/2014/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 22-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-46/2016. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.:22-103/2015. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

-1'!3. számú előterjesztés

-1'!3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je -1'!3. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére aszociális szolgáltatásokról szóló 39/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Gyömrő Város Önkormányzatának 5/2010. (III. 17.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjakról a 10/2011. (III.29.) sz. és a 17/2011.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T ÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete január 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T ÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A lakások bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 26/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Módosító indítvány a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 04.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételi szabályairól 1 Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben