L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja."

Átírás

1 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 312/2012. (XII. 13.) számú határozata a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló évi CLXXXVIII. törvényben foglaltak alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezéséről, az alapító okiratai módosításáról, valamint a Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés Az előterjesztést megtárgyalta, s az abban foglaltak alapján L} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona átszervezését elfogadja. 2.} Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon Alapító Okiratának módosítását és december 31. napjával történő hatályba lépését az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 3.) Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon Alapító Okiratának módosítását és január l. napjával történő hatályba lépését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 4.) Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ január l. napjával hatályos Alapító Okiratának módosításával a 3. számú melléklet szerinti tartalommal egyetért. 5.) A Gyermekek Átmeneti Otthona február l-ei hatállyal beolvadással történő megszüntetését a 4. számú mellékletben szereplő megszüntető okirat szerint elfogadja azzal, hogy Alapító Okirata szerinti feladatait a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyermekjóléti Központnak adja át. 6.) A Gyermekjóléti Központ február 1. napjával hatályba lépő Alapító Okiratának az 5. számú melléklet szerinti tartalommal történő elfogadásával egyetért.

2 2 7.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza Megyej Jogú Város Önkormányzatának Polgármesterét a határozat 1-2. és 4. számú mellékletét képező Alapító Okiratok aláírására. 8.) Felhatalmazza Dr. Kovács Ferencet a Társulási Tanács Elnökét a határozat 3. és az 5. számú mellékletét képező Alapító Okiratok aláírására. k.m.1 ~cs'ferenc polgármester J... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei nek vezetői 3.) A Gyermekjóléti Központ vezetője 4.} A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének vezetője

3 1. számú melléklet a 312/2012. (XII. 13.) számú határozathoz MÓDosíTÓ OKIRAT A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a 96. (1) és (2) bekezdése, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény által meghatározott ellátási kötelezettség teljesítésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) a közoktatási intézmény alapítója. A Közgyűlés az Arany János Gimnázium és Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt és felülvizsgált a 86/2011. (V.31.) határozatában elfogadott Alapító Okiratát december 31-től az alábbiak szerint módosítja: Az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Alapító Okiratának 1., 7., 9., 10., ll, 12., 16., 17., 20. és 21. pontja az alábbiak szerint módosul: I A költségvetési szer~ neve módosul az alábbiak szerint: 1. Elnevezése: Az alapító és fenntartó szerv kiegészül: 7. Alapító, fenntartó és működtető szerv neve és székhelye: i Jogállása az alábbiak szerint módosul: 9. Jogállása: Működési köre kiegészül az alábbiak szerint: 10. Működési köre: I Az intézmény típusa módosul: 11. Az intézmény típusa: Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Jogi személy Kötelező felvételt biztosító iskola, felvételi körzetét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Kulturális és Sport Bizottságának határozata állap(tja meg. általános iskola gimnázium kollégium Közfeladata kiegészül, módosul, az alábbi szerint: I 12. A költségvetési szerv jogszabályban általános iskolai nevelés-oktatás meghatározott közfeladata, gimnáziumi nevelés-oktatás alapfeladata:. kollégiumi ellátás kikerül a gyermekek átmenetio_t_th_o_n_a_~~_-i Az intézmény képviseletére jogosultak 1

4 kiegészül az alábbiak szerint: 16. Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, valamint az általa megbízott intézményi_d_o-,lg~o_z_ó --l Az iskola alaptevékenysége a szakfeladat rend szerint módosul az alábbiak szerint: 17. Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint: Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Önkormányzatok és társulások elszámolásai Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyam Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyam Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési ~avarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magéltartásszabályozási zavarral) küzd. 2

5 Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai, intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthoni nevelés Egész napos iskolaotthonos osztályok működtetése Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi externátusi nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszéd fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Törlésre kerül: I Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Törlésre kerül a Gyermekek Otthonában elhelyezettek létszáma: 16 fő 20. Az intézmény székhelyén felvehető maximális tanulólétszám: 1160 fő Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény: 476 fő Arany János Gimnázium, Általános és Iskola Diákotthon Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű TagintézménYJ Diákotthon: általános iskola: 532 fő, diákotthon: 80 fő Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Szabó lőrinc Tagintézmény: 392 fő 3

6 Összesen: 2560 fő, diákotthon: 80 fő A feladat ellátását szolgá ló vagyon az, Nylregyház. 2263/61 hm. alatt felvett, alábbiak szerint kerül meghatározásra: m 2 területű, a valóságban Nyíregyhaza, Ungvar 21. A feladat e llátását szolgáló sétány 22. szám alatt lévő, vagyon - Nyíregyháza és12707 hrsz. alatt felvett, 266 és m 2 területű, il valóságban Nyíregyháza, Igrice utca 6. szám alatt lévő, - Nyíregyháza-Nyírszőlős hrsz. alatt felvett, m 2 területű, a valóságban Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium utca 56. szám alatt lévő, - Nyíregyháza 1863/2 hrsz. alatt felvett, m 2 terü l etű, a valóságban Nyíregyháza, Krúdy Gyu la utca 29. szám alatt tévő, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, korlátozott an forga lomképes ingatlan használata - Jelen alapító okirat módosítás december 31-től hatályos az egységes szerkezetbe foglalt és felülvizsgál! 10/2010. (I. 18) a 86/2011. (V.31. J, valamint a 312/2012. (XII.13.) s2á mú határozattal. Nyiregyháza, december 13. ~j ' ~~eren c polgármester Iv-- 4

7 2. számú melléklet a 312/2012. (XII.13.) számú határozathoz Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Módosító Okirata A helyi önkormányzatokról szóló évi lxv. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. és a 96. (1) és (2) bekezdése, a közoktatásról szóló évi lxxix. törvény, valamint a nemzeti köz nevelésről szóló évi CXC. törvény által felhatalmazás alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Alapító Okiratát alábbiak szerint módosítja: 1.) Az intézmény neve módosításra kerül Gyermekek Átmeneti Otthona elnevezésre. 2.) Az intézmény székhelye módosításra kerül 4400 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54 re 3.) Om azonosítója: törlésre kerül 4.) Tagintézményei törlésre kerülnek: Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Zelk Z. Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 29.) Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza - Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) Arany János Gimnázium, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó lőrinc Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Sóstóhegy Igrice u. 6.) 5) Működési köre törlésre kerül: Kötelező felvételt biztosító iskola, felvételi körzetét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának határozata állapítja meg. 6.) Intézmény típusa törlésre kerül: általános iskola 1-8. évfolyam, gimnázium évfolyam, vagy évfolyam, diákotthon 7.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata közül törlésre kerül: A közoktatásról szóló évi lxxix. törvény szerinti közoktatási feladatok általános iskola és gimnázium, diákotthon 8.) Szakágazat szám törlésre kerül: Alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével) 9.) Az iskola alaptevékenysége szakfeladat rend szerint törlésre kerül: Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4. évfolyam) Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (5-8. évfolyam) Emelt szintű testnevelés oktatás, közoktatási típusú sportiskolai osztályok 1

8 működtetése Emelt szintű informatika és számítástechnika oktatás Két tanítási nyelvű iskolai oktatás angol nyelven Két tanítási nyelvű iskolai oktatás német nyelven Különleges helyzetben lévő tanulók nevelése, oktatása: - hátrányos helyzetű tanulók képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítése Önkormányzatok, valamit többcélú kistérségi társulások elszámolásai Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 1-4. évfolyam Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 5-8. évfolyam Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd I\1appali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Informatikai és humán (magyar, történelem) emelt szintű oktatás Nyelvi előkészítő évfolyam, emeltszintű nyelvi oktatás Egyetemi, főiskolai továbbtanulás szervezett elősegítése Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyam) évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése rendellenessége évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti 2

9 fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Tanulók kollégiumi étkeztetése Iskolai, intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthonos nevelés Egész napos iskolaotthonos osztályok működtetése Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók externátusi nevelése évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontjában foglaltak szerinti fogyatékosság típusai: a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd, b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd Könyvtári szolgáltatások Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Iskolai uszoda működtetése 3

10 9.) Évfolyamok száma törlésre kerül: általános iskola 8, gimnázium 8 és 4, ) Az intézmény székhelyen fel vehető maxi mális tanulólétszám törlésre kerül: 1160 fő Arany János Gimnázium és Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona lelk l. Angol és Német Kéttannyel vű Tagintezmény: 476 fő Arany János Gimnázium és Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona: általános iskola : 532 M, diákotthon: 80 fő, átmeneti otthon: 16 fő Arany János Gimnázium és Általános Isko la Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szabó Lőrinc Tagintézmény: 392 fő Összesen: 2560 fő, diákotthon : 80 fő, átmeneti otthon: 16 fő 1l.)Törlésre kerül: az iskola önállóan működő és gazdálkodó helyi költségvetési szerv, és ellátja a Móra Ferenc Általános Iskola pénzügyj gazdasági feladatait. Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján látja el. 12.) Törlésre kerülnek Közös rendelkezések: az alaptevékenység során felszabaduló szabad kapacitás - az ellátás színvonalának növelése érdekében - értékes íthető. Az Alapító Okirat módosításával, január 1. napján történő hatályba lépésével Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a december U-ai ülésén 312j 2012.(XII. 13.) számú határozattal elfogadta. Nyíregyháza, december 13. D~Fe-r enc polgármester Jv.. 4

11 3. számú melléklet a 312/2012.(XII.13.) számú határozatához A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény alapján, mint alapítói jogokkal felruházott irányító szervagyermekjóléti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki: ALAPíTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Gyermekjóléti Központ Az intézmény székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tokaji u.3. Fenntartó neve,címe: Nyírségi Többcélú Kistérségi TársulásA400 Nyíregyháza,Tűzoltó u. 1. Felügyeleti szerve: Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás, 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa, 4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv átalakítása, megszüntetése, alapító okiratának módosítása vonatkozásában, valamint véleményezési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása tárgyában. Létrehozásáról rendelkező határozat: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 98/2003.(IV. 30.) számú határozata Gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv, gazdálkodását a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Jogállása: önálló jogi személy Vezetőjének és gazdasági vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: Az intézményvezetőt a Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa nevezi ki pályázat útján, határozott időre a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XI1.26.) Kormányrendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Nyírségi Tóbbcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnöke gyakorolja. Az irányítási jog gyakorlása során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetértési joggal rendelkezik a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása a vele kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása, 1

12 valamint a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése, vagy megbízása, felmentése, vezetői megbízatásának visszavonása, díjazásának megállapítása tárgyában. Foglalkoztatott jaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: A közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény), illetve meghatározott munkakörök esetén a polgári törvénykönyv alapján a polgári jogviszony keretében történö foglakoztatás is megengedett. Az intézmény működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területe kivéve Huszár Telepi Gyermekjóléti Központ, valamint Déli Gyermekjóléti Központ., és Nyírpazony Község közigazgatási területe Az intézményalaptevékenységei : Az intézmény szakágazat száma és megnevezése: Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Az intézmény által végzett tevékenységek szakfeladat száma és megnevezése: Módszertani szakirányítás Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Kórházi szociális munka Utcai, lakótelepi szociális munka Kapcsolattartási ügyelet Iskolai szociális munka Bölcsődei ellátás Az intézmény jogszabályban - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) szerinti - meghatározott közfeladata: - Gyermekjóléti Központok működtetése (Gyvt ) A gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatait, valamint a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt: utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, készenléti szolgálatot. - Bölcsődei intézményi ellátás (Gyvt. 42. ) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. - Családok Átmeneti Otthona működtetése (Gyvt. 51. ) Az otthontalanná vált szülő kérelmére a családok átmeneti otthonában együttesen helyezhető el a gyermek és szülője, ha az elhelyezés hiányában lakhatásuk nem lenne biztosított, és a gyermeket emiatt el kellene választani szülőjétől. 2

13 Szabad kapacitás kihasználására irányuló alaptevékenység: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Fénymásolás Szakmai továbbképzések Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás Időszakos gyermekfelügyelet Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény önálló szervezeti egységei: 1./ Északi Gyermekjóléti Központ székhelye: Nyíregyháza, Tas út 2. sz. gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt területi irodája: Nyírpazony, Arany J.u / Déli Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Vécsey út 15. sz. gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt / Huszár telepi Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza, Huszár tér 5. gyermekjóléti szolgáltatás Gyvt / Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti Szolgáltatásának Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Módszertani Intézménye Nyíregyháza, Tokaji u. 3. sz. módszertani intézményi feladatok ellátása 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 4. 5./ Családok Átmeneti Otthona: Nyíregyháza, Tokaji út 3. sz. családok átmeneti elhelyezése Gyvt / 5. számú Őzike Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz / 6. számú Napsugár Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Dália u / 7. számú Hóvirág Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Malom u / 8. számú Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u / 9. számú Micimackó Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Stadion u / 10. számú Katica Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Tőke u /12. számú Babaház Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u / 14. számú Bóbita Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Tass u / 16. számú Aprajafalva Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 13. A feladatellátást szolgáló, az intézmény használatában lévő vagyon: 3

14 Helyrajzi szám Cím 6405/6, Nyíregyháza,Vécsey köz Nyíregyháza, Tokaji u. 3. Családok Átmeneti Otthona. épülete i 6465/1 Vécsey köz Dália u Sarkantyú u /1 Stadion u /2 Tőke U.l. 2249/3 Krúdy G~ u /73 Tass u. 1-3 I Fazekas J. tér Malom. u. 5. A vagyon felett rendelkező: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése A vagyonnal való gazdálkodás során a többször módosított 21/2004. (VI. 24.) szamu, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni. ZÁRADÉK Az alapító okirat módosításával január 1. napján történő hatálybalépésével és így az egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a december 13. ülésén a 312/2012. (XII. 13.) számú határozattal egyetértett. Nyíregyháza, decemberb. jy~~~r~~ Dr. Kovács Ferenc Társulási Tanács Elnöke 4

15 4. számú melléklet a 312/2012. (XII. 13.) számú határozatához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Gyermekek Átmeneti Otthona jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv beolvadással történő megszüntetésére Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény alapján, mint alapító jogokkal felruházott irányító szerva Gyermekek Átmeneti Otthona megnevezés ű, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervét február l-ei hatállyal jogutódlással megszünteti: MEGSZÜNTETŐ OKIRAT Az intézmény neve: Gyermekek Átmeneti Otthona Székhelye: 4400 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Megszüntető szerv neve, székhelye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. A megszüntető határozat száma:.../2012.(xii. 13.) KGY határozat 1. A költségvetési szerv megszüntetésének oka és módja: az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény ll. (2) bekezdése alapján beolvadás, a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, jogutódja az átvevő költségvetési szerv, az intézmény tevékenységét más szervezetben hatékonyabban tudja ellátni. 2. A megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladat jövőbeni ellátása: a megszüntetett költségvetési szerv által ellátott közfeladatokat február 1. napjától beolvadással a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő Gyermekjóléti Központ veszi át. 3. A vagyon feletti rendelkezési jogosultság: a vagyon feletti jogok és kötelezettségek február 1. napjától a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik meg, illetve kötelezik. 4. A megszüntetett költségvetési szerv jogszerű kötelezettség vállalásának utolsó napja január 31. napja, azzal hogy január 1. napját követően csak a megszüntetés napjáig terjedő időszakra, a működőképesség fenntartásához nélkűlözhetetlen kötelezettségek vállalására kerülhet sor. 1

16 5. Rendelkezési jogokról és kötelezettségekről: a megszüntetett költségvetési szervvel összefüggő jogosultságok és kötelezettségek Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát illetik meg, illetve kötelezik. 6. A megszüntetett költségvetési szerv ingó vagyona január 31. napjától Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti. 7. A megszüntetett költségvetési szerv közalkalmazottainak közalkalmazotti jogviszonya: továbbfoglalkoztatás, munkáltatói jogutódlással. 8. A költségvetési szerv megszűnésének napjával megszűnik az intézményvezető aláírási, pecséthasználati joga, az intézmény hivatalos bélyegzőjét köteles a megszüntető szervnek átadni. 9. A megszűnés napjával a megszüntetett költségvetési szerv bankszámláját a megszüntető szerv megszünteti. 10. A megszűnés napjával a megszüntetett költségvetési szerv működési engedélyének visszavonása iránt a megszüntető szerv intézkedik. 11. A megszüntetett költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartásból való törléséről a megszüntető szerv gondoskodik. Nyíregyháza, december 13. ~renc polgármester tv 2

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 53/2008.(III.03.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 53/2008.(III.03.) számú h a t á r o z a t a a szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta,

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA S Z O C I ÁL I S I R O D A 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42) 524-586 E-mail: nyhszoc@nyirhalo.hu Ügyiratszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember hó 13-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása

64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat. Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 64/2010. (VI. 17.) Kgy. határozat Kökönyösi Oktatási Központ alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma,

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Művelődési Ház 9919 Csákánydoroszló Vasút u.4. ALAPÍTÓ OKIRAT Csákánydoroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben