KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez

2 Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata oktatási célú pályázatairól. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság által a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére címmel megjelent felhívására Komplex szakképzés fejlesztési terv létrehozása a Dél alföldi régió szegedi térségében címmel. A pályázat célja egy széles körű partneri egyeztetésen alapuló, a térség teljes szakképzési vertikumát lefedő 3 éves komplex szakképzés-fejlesztési terv (szakmai, tartalmi, beruházási és eszközfejlesztési terv) és a hozzá kapcsolódó együttműködési modell létrehozása. A fejlesztési terv végrehajtása során a projekt célja: - a szakképzés fejlesztéséhez szükséges beruházások és eszközfejlesztések (regionális szakképzési központ és egyéb tanműhelyfejlesztés) megvalósítása, - a szakképzés tartalmi megújítása, - a pedagógus továbbképzés megvalósítása, - a hátrányos helyzetű csoportok beilleszkedésének, az oktatáshoz való hozzáférésének javítása és lemorzsolódásuk csökkentése, - környezetvédelem szempontjainak érvényesítése, - a szakképzésfejlesztés fenntarthatóságának biztosítása, - a szakképzési és a felsőoktatási szakképzési rendszer együttes fejlesztése. A projekt megvalósításának módszere: a fejlesztési források összehangolása, a pályázati aktivitás összefogása és egyeztetése, a gazdasági és társadalmi partnerekkel való széles körű együttműködés megvalósítása. A pályázat támogatása esetén megvalósítandó tevékenységek: - az EU-s és hazai forrásokból finanszírozásra kerülő, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházások megvalósításához szükséges komplex beruházási tervek és ezekhez közvetlenül kapcsolódó tanulmányok, valamint projekttervek széles körű együttműködésben történő elkészítése, - valamint az ehhez szükséges, intézmények közötti együttműködési és irányítási modell létrehozása. A fenti két tevékenységnek a pályázat megvalósítása során együttesen kell megvalósulnia. A komplex 3 éves szakképzési fejlesztési terv biztosítja, hogy Szeged, Mórahalom, Hódmezővásárhely, Makó, Ásotthalom és Pusztamérges szakközépiskoláinak, valamint a Szegedi Tudományegyetem felsőfokú szakképzési rendszerének összehangolt fejlesztése révén a térség gazdasági potenciálja jelentősen növekedjen. A fejlesztési terv összehangolja a szakmai fejlesztéseket és beruházásokat, a megpályázott források és támogatások felhasználását, a térség gazdasági szereplői, kamarák, egyesületek együttműködésével. A pályázat kötelező mellékletét képezi a pályázat benyújtását támogató Közgyűlési határozat, melyet hiánypótlásként kívánunk csatolni.

3 Költségvetés: A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). A támogatás mértéke 100 %-os, önerő biztosítása nem szükséges! Pályázat teljes összege: Igényelt támogatás összeg: Igényelt előleg (75%): ,- Ft ,- Ft ,- Ft A pályázat beadási határideje: május 8. volt. Benyújtott pályázatok bírálatának határideje: június 7. II.) Támogató nyilatkozat Ipari Park cím elnyerésére benyújtott pályázathoz A Szegedi Ipari Logisztikai Központ (SZILK) megépítésének I. üteme elkezdődött. A szeptember 1. napján aláírt szindikátusi szerződés aláírásával Önkormányzatunk hozzájárult a központ ipari célú hasznosításához is. Az Önkormányzat résztulajdonában lévő Praelog Kft március 6. napján tartott taggyűlésén nevét Globallog Kft.-re változtatta. A Globallog Kft. jelezte Önkormányzatunk felé, hogy a területére vonatkozóan benyújtja pályázatát Ipari Park cím elnyerésére. A pályázat ( Ipari Park cím - Kódszám: IPC-2006 elnyerése) kiírója a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a pályázat benyújtási határideje június 30. A pályázathoz kötelezően csatolni kell a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatát. A SZILK kijelölt területén lévő ingatlanok Szeged Megyei Jogú Város által elfogadott Településrendezési- és Településfejlesztési Tervében ipari funkciójú telephelyek kialakítására alkalmas területként vannak nyilvántartva. Az Ipari Park kialakítása a területen illeszkedik Szeged Megyei Jogú Város Városfejlesztési Programtervéhez. Az Ipari Park cím elnyerése segíti szállítmányozási, logisztikai feladatok megvalósítása mellett - a terület ipari tevékenységet folytató vállalkozókkal történő betelepítését, valamint belső infrastruktúrájának későbbi fejlesztését. A pályázathoz Önkormányzatunk anyagilag nem járul hozzá. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. Szeged, május 9. Nagy Sándor Városfejlesztési alpolgármester

4 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 12. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2006. (V. 12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester 15673/2/2006. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat pályázatának benyújtását az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóság által a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből finanszírozandó, a szakképzési programok előkészítését szolgáló, szakképző intézmények fejlesztésére vonatkozó, az intézmények infrastrukturális és az intézmények közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tervek elkészítésére címmel megjelent felhívására, Komplex szakképzés fejlesztési terv létrehozása a Dél alföldi régió szegedi térségében címmel. A pályázat teljes összege: Ft, igényelt támogatás összege: Ft. A pályázati támogatás elnyeréséhez Önkormányzat által biztosított önerő nem szükséges. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy jelen határozatot hiánypótlásként csatolja a pályázathoz. Felelős: Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Határidő: Közgyűlési döntést követően azonnal Erről a Tisztségviselőket, a Jegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, a Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálatát, valamint az érintett intézményeket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. jegyző Kivonat hiteléül:

5 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése május 12. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből.../2006. (V. 12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Alpolgármester 15673/2/2006. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában lévő Globallog Kft. a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt Ipari Park cím elnyerésére pályázatot nyújtson be. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozat mellékletét képező nyilatkozatot aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: június A pályázati támogatás elnyeréséhez Önkormányzat által biztosított önerő nem szükséges. Erről a Tisztségviselőket, a Jegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, a Fejlesztési Irodát és általa a Globallog Kft.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. jegyző Kivonat hiteléül:

6 Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf Nyilatkozat Alulírott, Dr. Botka László polgármester nyilatkozom, hogy a Globallog Kft által megjelölt 01418/4, 01418/6, 01416/8, 01416/6, 01416/5, 01416/9, 01416/10, 01416/7 hrsz.-on található ingatlanok - a Szegedi Ipari Logisztikai Központ kijelölt területén Szeged Megyei Jogú Város által elfogadott Településrendezési- és Településfejlesztési Tervében ipari funkciójú telephelyek kialakítására alkalmas területként van nyilvántartva. A területen történő ipari park kialakítása illeszkedik Szeged Megyei Jogú Város városfejlesztési programtervéhez. Szeged, május. Dr. Botka László polgármester

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása

ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása 10. Napirend ELŐ TERJESZTÉS TDM Munkaszervezet működési forrásainak biztosítása Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata a képviselő-testület korábbi döntései 1 alapján Bánk Község Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 120. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 188. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. A III. Béla Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Szakmai Program és Helyi Tanterv jóváhagyása. 2. Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde (SZEOB) kérelme.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: Intézményi pályázatok benyújtásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata

Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.) Kt. számú határozata Sényő Község Képviselőtestületének 14/2004.(IV.08.) Kt. számú határozata A Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiakban módosítja: Sényő Község Képviselőtestületének 2/2004.(II.11.)

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását.

Elmondja, hogy a Takarékszövetkezet elnöke kérte tájékoztató anyaguk első napirendi pontként történő megvitatását. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1999. április 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi János, Némethné

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. november 10-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Mária Valéria Óvoda fenntartói jogának átadásához szükséges megállapodások

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben