KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Civil szervezetek pályázatainak támogatása Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. (TÁMOP /2) pályázattal kapcsolatban együttműködési megállapodások megkötése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázati felhívást tett közzé a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása címmel TÁMOP /2 kódszámon. A pályázati kiírás társadalmi céljai: A pályázat a helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztésén keresztül a társadalmi tőke növelésére és a kiszolgáltatottság csökkentésére, valamint a hátrányos helyzetű személyek társadalmi aktivitásának fokozására irányul. A helyi kezdeményezéseknek és a partnerség megerősítésének elősegítése az aktívabb társadalmi részvétel előmozdításával hosszú távon, a civil társadalom megerősítéséhez vezet. A magyarországi közösségi aktivitás nemzetközi összehasonlításban alacsonynak mondható, hiányoznak az erős társadalmi-közösségi hálózatok, kapcsolatrendszerek, ennek következményeként a közbizalom alacsony. A hazai lakótelepeken élő társasházi közösségeinket a közösségi kezdeményezések tekintetében különösen nagy lemaradás jellemzi, az itt lakók a legalacsonyabb társadalmi státuszú társadalmi csoportok közé tartoznak, ugyanakkor a magyar lakótelepek társadalmi egyensúlya igen érzékeny. A szabadidő-kutatások rávilágítottak arra, hogy a legtöbb szabadidővel rendelkező és leginkább aktív korosztályt a 40 alattiak (átlagosan 29 évesek) alkotják. Jelen konstrukció célterülete az 1950 és 1990 között házgyári technológiával épült, egy vagy több épületben, de legalább 200 lakásból álló lakótelepek, ahol az épületek egy összefüggő területen helyezkednek el, egy vagy több társasházból állnak. A közösségek hiánya, alacsony szintje nehezíti a társadalmi tőke gyarapítását, a társadalmi életben való aktív részvételt, melynek hosszú távon a munkavégző képesség is kárát látja. A munkanélküliség és a társadalmi tőke hiánya kölcsönösen erősítik egymást, a kitörés ebből a körből lehetséges a munkaerő-piaci integráció támogatásával, de szükséges a társadalmi tőke fejlesztése is, melynek révén hatékonyabbá válhat a társadalmi integráció. A kiírás célja a társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió erősítése a lakótelepeken. Közvetlen cél a társadalmi integráció és kohézió erősítése. Ennek keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai szervezetek, helyi-, valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása közösségi-, közösségfejlesztési és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításával.

3 Az együttműködést kérő szervezetek az alábbi programokat kívánják megvalósítani: - Szolgáltató Iroda (LISZI) létrehozása és működtetése - Együttműködések kialakítása a helyi közösség, a szakmai szervezetek, intézmények között - Akcióprogramok kidolgozása és megvalósítása a közösségi tervezés módszerével a projekt által érintett lakóközösség életében fontos, a közösségre jelentős hatást gyakorló problémák megoldása érdekében - A lakosság aktív szabadidő eltöltéséhez, közösségi programok lebonyolításához szükséges feltételek megteremtése - hiánypótló, a lakóközösség számára fontos, életvitelt és aktív szabadidő eltöltést elősegítő közösségi programok és szolgáltatások megszervezése és megvalósítása - Az egyének és közösségek fejlesztését, informális és non-formális tanulását, társadalmi integrációját segítő csoportos lakossági tájékoztató fórumok. A kiírásra a MASZK Egyesület (6720 Szeged, Dózsa György u. 4.), a Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képviselete (6724 Szeged Hétvezér utca ), a Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság Egyesület (6724 Szeged, Beretzk Péter utca 3.), és a Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány (6721 Szeged, Szilágyi u. 8.), kívánja pályázatát benyújtani és pályázatukhoz kérik Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének támogatását. A pályázat benyújtásának határideje: április 15., a projekt megkezdésének leghamarabbi időpontja szeptember 1., időtartama: 16 hónap. A határozat mellékleteiben szerepl ő Együttmű ködési megállapodások alapján Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy részt vesz az akciótervek megtervezésében, valamint segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt rendezvényeinek megvalósulását a projekt végéig. Az együttmű ködés Szeged MJV Önkormányzata számára anyagi kötelezettségvállalással nem jár. II. Fenntartói nyilatkozat a Móra Ferenc Múzeum pályázataihoz A Móra Ferenc Múzeum az elmúlt években több alkalommal eredményesen pályázott az Új Széchenyi Terv programjain. A már lezárult pályázatokban megjelölt célkitűzések maradéktalanul megvalósultak, de mindhárom pályázat esetében az 5-5 évre vállalt fenntartási időszakhoz szükséges az új fenntartó támogató nyilatkozata. Az intézmény fenntartója a pályázatok benyújtásakor a Csongrád Megyei Önkormányzat, később a Csongrád Megyei Intézményfenntartó Kft. volt, idén január 1-től lett Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata. A pályázatok fenntartása az önkormányzat részéről nem jár anyagi kötelezettséggel. A Móra Ferenc Múzeum az alábbi nyertes pályázatokat valósította meg: 1.) TÁMOP-3.2.8/B-08 Múzeumok Mindenkinek Program-Múzeumok oktatási szerepének erősítése című konstrukcióra benyújtott TÁMOP-3.2.8/B azonosítószámú pályázat. Elnyert összeg: ,- Ft A támogatás formája: vissza nem térítendő 100 % támogatás. A projekt megvalósítási időszaka: szeptember 1-től szeptember 30. Fenntartási időszak: szeptember 30-tól szeptember 30-ig.

4 Megvalósult pályázati cél: Múzeumi órák, múzeumi szakkörök megvalósítása a néprajz, a képzőművészet, a természettudomány és az irodalomtörténeten belül. Múzeumpedagógiai füzetek megjelenése, eszközbeszerzések (könyvek, foglalkoztató eszközök, népviselet). 2. TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázat. Elnyert összeg: ,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő 100 % támogatás. A projekt megvalósítási időszaka: július 1-től december 15. Fenntartási időszak: december 15-től december 15-ig. Megvalósult pályázati cél: IKT (informatikai) eszközök beszerzése, gyerekfoglalkoztató infrastruktúrális fejlesztése (székek, CD, DVD, könyvek), eszközbeszerzések. 3. TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázat Elnyert összeg: ,- Ft. A támogatás formája: vissza nem térítendő 100 % támogatás. A projekt megvalósítási időszaka: július 1-től december 31. Fenntartási időszak: december 31-től december 31-ig. Megvalósult pályázati cél: Néprajzi és természettudományi látványtár kialakítása, a látványtár infrastrukturális fejlesztése, polcok, szekrények beszerzése. III. Pályázat benyújtása a Kemes utcai Óvoda felújítására A belügyminiszter az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján elrendelte Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. számú melléklet 10. pont aa) ac) alpontjai szerinti előirányzat felhasználási céljait. A költségvetési törvény 3. számú melléklet 10. pont aa.) alpontja szerint támogatást igényelhet a települési önkormányzat működési engedéllyel rendelkező óvodák infrastrukturális fejlesztésére. A támogatás az óvodai feladatot ellátó épületek felújítására, korszerűsítésére, akadálymentesítésére, valamint az óvodai ellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére igényelhető, elsősorban fűtéskorszerűsítésre, nyílászáró cserére és hőszigetelésre. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Egy pályázó legfeljebb egy intézmény infrastrukturális fejlesztésére nyújthat be pályázatot. Az igényelhető maximális támogatás 30 millió forint. A pályázaton igényelhető támogatás maximális mértéke a fejlesztésekhez szükséges összeg 80 %-a.

5 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatást igényel a fenntartásában működő Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Óvodák Igazgatósága (6723 Szeged, Sólyom u. 6.) intézmény fejlesztésére, ezen belül a Kemes utcai telephelyen (6723 Szeged, Kemes u 6.) lévő óvodai feladatot ellátó épület korszerűsítésére. A benyújtásra kerülő támogatási igény összköltségvetése bruttó ,- Ft, amely összeg magában foglalja az épület nyílászáróinak cseréjét, az épület homlokzatának és tető födémének hőszigetelését. Az igényelt támogatás összege ,- Ft, a szükséges saját forrás összege ,- Ft, mely az Önkormányzat évi költségvetésében felhalmozási kiadások címen Fejlesztési feladatok Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez előirányzaton rendelkezésre áll. A pályázat benyújtásának határideje: május 2. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen az előterjesztéseket megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni. Szeged, április 10. Tisztelettel: Dr. Botka László Polgármester

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése április 12. napján tartott soros (nyílt) ülése jegyzőkönyvéből.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés támogatja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által TÁMOP /2 kódszámon nyilvántartott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című pályázati kiírásra a MASZK Egyesület (6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 4.), a Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képviselete (6724 Szeged Hétvezér utca ), a Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság Egyesület (6724 Szeged, Beretzk Péter utca 3.), a Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány (6721 Szeged, Szilágyi u. 8.) által külön-külön benyújtásra kerülő pályázatokat. Az Önkormányzat a pályázatok megvalósulásához pénzügyi kötelezettséget nem vállal. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a határozat mellékleteit képező Együttműködési megállapodásokat aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 3. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Humán Közszolgáltatási Iroda vezetőjét, hogy az 1.) pontban körülírt bármely vagy akár mindegyik pályázat nyertessége esetén az Együttműködési megállapodásban rögzített vállalásoknak tegyen eleget. Felelős: Humán Közszolgáltatási Iroda vezetője Határidő: folyamatosan a projektek időtartama alatt A határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak: a tisztségviselők, a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Fejlesztési Iroda, Humán Közszolgáltatási Iroda és általa a MASZK Egyesület, a Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képviselete, a Gazdaság- és Vidékfejlesztési Társaság Egyesület a Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány, és a Csongrád Megyei Kormányhivatal. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző Kivonat hiteléül:

7 ../2013. (IV. 12.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOP Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című felhívásra benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése érdekében Létrejött a mai napon egyrészt a TÁMOP projekt projektgazda képviseletében Cégnév: MASZK Egyesület, továbbiakban: projektgazda (cím: 6720 Szeged, Dózsa Gy. u. 4.. képviseli: Balog József elnök és Martinkovics Katalin alelnök) másrészről az együttműködő önkormányzat képviseletében név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbiakban: önkormányzat (cím: 6720 Szeged Széchenyi tér 10. képviseli: Dr. Botka László polgármester) között. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán váljék biztosítottá a TÁMOP projektben kitűzött közösségfejlesztési célok megvalósulása. I. A projektgazda vállalja hogy: 1. Bevonja az önkormányzatot a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akció- tervek megtervezésébe. Ennek keretében vállalja, hogy a tervezési megbeszélésekre meghívja az önkormányzat képviselőit, a tervezési dokumentumokat véleményezésre megküldi az önkormányzatnak. 2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képviselőit. II. Az önkormányzat vállalja, hogy: 1. Részt vesz a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek megtervezésében. 2. Tanácsaival, véleményével vagy más módon segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt rendezvényeinek megvalósulását. Szeged, április 12.. Balog József elnök..... Dr. Botka László polgármester

8 ../2013. (IV. 12.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOP Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című felhívásra benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése érdekében Létrejött a mai napon egyrészt a TÁMOP projekt projektgazda képviseletében Cégnév: Déli-Régió, Nyugdíjasok és Civilek Képviselete, továbbiakban: projektgazda (cím:6724 Szeged Hétvezér utca , képviseli id. Boros Gyula elnök) másrészről az együttműködő önkormányzat képviseletében név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbiakban: önkormányzat (cím: 6720 Szeged Széchenyi tér 10. képviseli: Dr. Botka László polgármester) között. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán váljék biztosítottá a TÁMOP projektben kitűzött közösségfejlesztési célok megvalósulása. I. A projektgazda vállalja hogy: 1. Bevonja az önkormányzatot a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akció- tervek megtervezésébe. Ennek keretében vállalja, hogy a tervezési megbeszélésekre meghívja az önkormányzat képviselőit, a tervezési dokumentumokat véleményezésre megküldi az önkormányzatnak. 2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képviselőit. II. Az önkormányzat vállalja, hogy: 1. Részt vesz a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek megtervezésében. 2. Tanácsaival, véleményével vagy más módon segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt rendezvényeinek megvalósulását. Szeged, április 12.. id. Boros Gyula elnök... Dr. Botka László polgármester

9 ../2013. (IV. 12.) Kgy. sz. határozat 3. sz. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOP Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című felhívásra benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése érdekében Létrejött a mai napon egyrészt a TÁMOP projekt projektgazda képviseletében Cégnév: Gazdaság és Vidékfejlesztési Társaság Egyesület, továbbiakban: projektgazda (cím:6724 Szeged, Beretzk Péter utca 3., képviseli. Dr. H. Nagy László elnök) másrészről az együttműködő önkormányzat képviseletében név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbiakban: önkormányzat (cím: 6720 Szeged Széchenyi tér 10. képviseli: Dr. Botka László polgármester) között. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán váljék biztosítottá a TÁMOP projektben kitűzött közösségfejlesztési célok megvalósulása. I. A projektgazda vállalja hogy: 1. Bevonja az önkormányzatot a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akció- tervek megtervezésébe. Ennek keretében vállalja, hogy a tervezési megbeszélésekre meghívja az önkormányzat képviselőit, a tervezési dokumentumokat véleményezésre megküldi az önkormányzatnak. 2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képviselőit. II. Az önkormányzat vállalja, hogy: 1. Részt vesz a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek megtervezésében. 2. Tanácsaival, véleményével vagy más módon segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt rendezvényeinek megvalósulását. Szeged, április 12.. Dr. H. Nagy László elnök... Dr. Botka László polgármester

10 ../2013. (IV. 12.) Kgy. sz. határozat 4. sz. melléklete EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOP Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című felhívásra benyújtani tervezett pályázati projektek helyi együttműködése érdekében Létrejött a mai napon egyrészt a TÁMOP projekt projektgazda képviseletében Cégnév: Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány, továbbiakban: projektgazda (cím: 6721 Szeged, Szilágyi u. 8., képviseli Benkő Imola elnök) másrészről az együttműködő önkormányzat képviseletében név: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, továbbiakban: önkormányzat (cím: 6720 Szeged Széchenyi tér 10. képviseli: Dr. Botka László polgármester) között. Az együttműködés célja, hogy az együttműködő szervezetek tevékenysége nyomán váljék biztosítottá a TÁMOP projektben kitűzött közösségfejlesztési célok megvalósulása. I. A projektgazda vállalja hogy: 1. Bevonja az önkormányzatot a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akció- tervek megtervezésébe. Ennek keretében vállalja, hogy a tervezési megbeszélésekre meghívja az önkormányzat képviselőit, a tervezési dokumentumokat véleményezésre megküldi az önkormányzatnak. 2. A projekt során tervezett fórumokra meghívja az önkormányzat képviselőit. II. Az önkormányzat vállalja, hogy: 1. Részt vesz a közösségi tervezés módszerével megvalósítandó akciótervek megtervezésében. 2. Tanácsaival, véleményével vagy más módon segíti az akciótervek megvalósítását, a projekt rendezvényeinek megvalósulását. Szeged, április 12.. Benkő Imola elnök... Dr. Botka László polgármester

11 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése április 12-én tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés egyetért a Móra Ferenc Múzeum által megvalósított TÁMOP-3.2.8/B- 08 Múzeumok Mindenkinek Program-Múzeumok oktatási szerepének erősítése konstrukcióra benyújtott TÁMOP-3.2.8/B azonosítószámú pályázattal és támogatja a pályázattal megvalósított célok fenntartását azzal, hogy az intézmény ezen értékek (anyagi és szellemi) fenntartásához önkormányzati támogatást nem igényel. 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, valamint a Móra Ferenc Múzeumot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k. m. f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

12 /2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 6701 Szeged, Pf Fenntartó Támogató Nyilatkozata TÁMOP-3.2.8/B-08 Múzeumok Mindenkinek Program- Múzeumok oktatási szerepének erősítése című konstrukcióra benyújtott TÁMOP-3.2.8/B azonosítószámú pályázathoz Alulírott, Dr. Botka László Szeged Megye Jogú Város polgármestere, (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: ) mint a Móra Ferenc Múzeum fenntartója nyilatkozom, hogy ismerem és támogatom a fent megjelölt pályázat célkitűzéseit, a benyújtott pályázat megvalósítását és fenntartását. Szeged, április.. P.H. cégszerű aláírás Dr. Botka László, Dr. Mózes Ervin polgármester címzetes főjegyző

13 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése április 12-én tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés egyetért a Móra Ferenc Múzeum által megvalósított TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázattal és támogatja a pályázattal megvalósított célok fenntartását azzal, hogy az intézmény ezen értékek (anyagi és szellemi) fenntartásához önkormányzati támogatást nem igényel. 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, valamint a Móra Ferenc Múzeumot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k. m. f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

14 /2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 6701 Szeged, Pf Fenntartó Támogató Nyilatkozata TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázathoz Alulírott, Dr. Botka László Szeged Megye Jogú Város polgármestere, (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: ) mint a Móra Ferenc Múzeum fenntartója nyilatkozom, hogy ismerem és támogatom a fent megjelölt pályázat célkitűzéseit, a pályázat megvalósítását és fenntartását. Szeged, április.. P.H. cégszerű aláírás Dr. Botka László, Dr. Mózes Ervin polgármester címzetes főjegyző

15 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése április 12-én tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés egyetért a Móra Ferenc Múzeum által megvalósított TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázattal és támogatja a pályázattal megvalósított célok fenntartását azzal, hogy az intézmény ezen értékek (anyagi és szellemi) fenntartásához önkormányzati támogatást nem igényel. 2.) A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező fenntartói nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztályát, valamint a Móra Ferenc Múzeumot jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k. m. f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

16 /2013. (IV.12.) Kgy. sz. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város polgármestere 6701 Szeged, Pf Fenntartó Támogató Nyilatkozata TIOP /1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése konstrukcióra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázathoz Alulírott, Dr. Botka László Szeged Megye Jogú Város polgármestere, (6720 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: ) mint a Móra Ferenc Múzeum fenntartója nyilatkozom, hogy ismerem és támogatom a fent megjelölt pályázat célkitűzéseit, a pályázat megvalósítását és fenntartását. Szeged, április.. P.H. cégszerű aláírás Dr. Botka László, Dr. Mózes Ervin polgármester címzetes főjegyző

17 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése április 12-én tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből:.../2013. (IV.12.) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Botka László polgármester - Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú - előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a belügyminiszter az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján SZMJV Önkormányzat Óvodák Igazgatósága (6723 Szeged, Sólyom u. 6.) intézmény fejlesztésére, ezen belül a Kemes utcai telephelyen (6723 Szeged, Kemes u. 6.) lévő óvodai feladatot ellátó épület korszerűsítésére. A beruházás összköltsége bruttó e Ft. Az igényelt támogatás összege e Ft, a szükséges saját forrás összege e Ft. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője, Humán Közszolgáltatási Iroda vezetője Határidő: május A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén SZMJVÖ Óvodák Igazgatósága Kemes utcai telephelyén (6723 Szeged, Kemes u. 6.) megvalósuló óvodai feladatot ellátó épület korszerűsítésére e Ft saját forrást biztosít, amely az Önkormányzat évi költségvetésében felhalmozási kiadások Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez című előirányzaton rendelkezésre áll. Felelős: Fejlesztési Iroda vezetője, Közgazdasági Iroda vezetője Határidő: nyertes pályázatról kapott értesítést követően azonnal Erről a tisztségviselőket, a címzetes főjegyzőt, a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a Közgazdasági Irodát, a Jegyzői Irodát, a Fejlesztési Irodát, a Humán Közszolgáltatási Irodát, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatalt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k. m. f. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző A kivonat hiteléül:

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Kőbányai Sportszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról

A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Kőbányai Sportszövetséggel kötendő együttműködési megállapodásról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je "~C:::).... számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére A TÁMOP-5.5.4-13/2. azonosító számú pályázattal kapcsolatban a Kőbányai

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005 május 27. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1. A Közgyűlés tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatóját, hogy az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 22389/2016. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat az EFOP-1.3.5-16. kódszámú, Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével című pályázati konstrukció keretében

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z 2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások és egyes ellátási szerződések módosítása

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. január 28. napján tartott rendes ülése jegyzőkönyvéből. HATÁROZAT könyvéből.../2005. ( I. 28.) Kgy. sz. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Városfejlesztési Al 1.) Az Önkormányzat pályázatot nyújt be Az alsóvárosi Mária szoborcsoport rekonstrukciójának

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T /2012. (...) Kgy. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012....... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Polgármester 01/87213-3/2012

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS. 13. napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései)

1. sz. KIEGÉSZÍTÉS. 13. napirendi ponthoz. (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS a 13. napirendi ponthoz (Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései) 1. Pályázat benyújtása a Dél-Alföldi operatív Program DAOP-2009-3.2.1/A kódszámú pályázati kiírására, Szeged

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA Ügyiratszám: szoc-8266-1/2016. Ügyintéző: Dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez - "Gyermekeinkért 16" Alapítvány által benyújtani kívánt a "Társadalmi szerepvállalás erősítése a

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Városfejlesztési alpolgármester. Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 11386-2/2009 Tárgy: Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 30407-19/2015. Melléklet: 10 db határozati

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/10625-2/2011. Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010. évi felülvizsgálatának véleményezése

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 21-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 21-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a TOP 5.3.1-16 azonosító számú felhívásra Az előterjesztést készítette: Horváth

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése a "PinceSzínház" Közhasznú Nonprofit Művészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázaton való részvételre E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság

Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról. Pénzügyi Bizottság Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60609-4/2010 Cím: Előterjesztés közoktatási intézmények fejlesztésének pályázati önrész vállalásáról Előterjesztő: Dr. Fodor

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor

Tárgy: Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra vonatkozó igény benyújtására. Dr. Herczeg Tibor ELŐTERJESZTÉS VADNA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. MÁJUS 26-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1385-4/2015/V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat az önkormányzati

Részletesebben

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a 12. NAPIRENDI PONTHOZ

KIEGÉSZÍTÉS a 12. NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS a 12. NAPIRENDI PONTHOZ Tisztelt Közgyűlés! A Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú, 2015. március 20. napján postázásra került előterjesztéshez a következő kiegészítést teszem:

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. április 17-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

3. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012.( ) Kgy sz.

3. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből. /2012.( ) Kgy sz. 3. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012.( ) Kgy sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat

Iktatószám: 01/102276/2012. Beszámoló a közfoglalkoztatásról. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Ménesi Imre önkormányzati képviselő Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Iktatószám: 01/102276/2012. Tárgy: Beszámoló a közfoglalkoztatásról Melléklet: 1 db Határozati javaslat

Részletesebben

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007.... tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György címe:

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György  címe: Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: György E-mail címe: rozsavolgyi.j@freemail.hu Kezdeményezés tárgya: Módosító indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! A Szőregi úti "Huszárlány" című szoborral

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 26-26/77-1/2017. TÁRGY: A HELYI IDENTITÁS ÉS KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSE PÉCS VÁROSÁBAN CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA (TOP-6.9.2-16) MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő megnevezése: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 72297-84/2012 Tárgy: Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 61094/2014. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 185. MELLÉKLET:- TÁRGY: Javaslat a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívás keretében a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott nyílt ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának án tartott nyílt ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottságának 2014. 04. 30-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Pocsai Blanka, a bizottság elnöke, Dr. Révész Mihály, a bizottság alelnöke,

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. 62/564-364 Iktatószám: 23924-49//2016. Előadó: dr. Antal Anikó 564-223 Tárgy:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén:

Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 4031 Debrecen,

Részletesebben

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása

Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Ikt.sz.: Tárgy: A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz szervezet nyertes pályázatához visszatérítendő támogatás nyújtása és póttámogatás biztosítása Szatymaz Község Képviselő-testülete Szatymaz Tisztelt képviselő-testület!

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS NAPIRENDI PONTHOZ

KIEGÉSZÍTÉS NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS A 8. NAPIRENDI PONTHOZ Tisztelt Közgyűlés! I. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. pályázataihoz kapcsolódó előterjesztések A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 6266-1/2015. J A V A S L A T a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0013 számú pályázatával kapcsolatban meghozott

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 14.324-5/2011. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 3 db határozat-tervezet

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez Ügyiratszám: SZOC-9280-1j2015. Ügyintéző: dr. Vachler Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez a szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása Előterjesztő Dr. Botka László polgármester Iktató szám: 01/8694-12/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Részletesebben

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 64/2016. ( ) számú. határozata

NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 64/2016. ( ) számú. határozata NYfREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 64/2016. (111.31.) számú határozata az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért és az EFOP-1.2.2-15 Ifjúsági programok támogatása pályázati programokhoz való hozzájárulásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-50/2016. Tárgy: Együttműködési Megállapodás az Ifjúsági Koordinációs

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Óvodai tornaszoba és fejlesztőszoba létesítésére irányuló pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez

Előterjesztés. - a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATJ\LA KULTURÁLIS OSZTÁLY 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-524/535 E-MAIL: KULTURAlIS@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: KULT- 40-1/2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város. Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottságának Előterjesztő: Haág Zalán önkormányzati képviselő Előterjesztés tárgya: Emléktábla kihelyezése Iktatószám:

Részletesebben

JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS 20.sz.VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJE Tápéi Városrészi Önkormányzat vezetője 6753 Szeged, Honfoglalás u. 73. 62/496-795 MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője

J e g y z ő k ö n y v. Városüzemeltetési Iroda osztályvezetője J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2013. május 31-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének április 9-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS 2015. április 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázatok benyújtása a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház fejlesztésére Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról

Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési Társulás tevékenységéről, az elnyert pályázatok megvalósításáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 34. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Beszámoló a Pápai Szakképzés-Szervezési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben