Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:"

Átírás

1 Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe: Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A csatolt előterjesztést tanácsnoki sürgősséggel nyújtom be. Kérem Polgármester urat tűzze a soron következő, 2013.december 20.-i Közgyűlés napirendjére. Köszönettel és tisztelettel Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Dátum: :45:50 Csatolt fájlok: cegvezetok.doc () Ez egy SZEGOV rendszer által automatikusan generált levél. Kérjük, közvetlenül ne válaszoljon rá! További információ: *Ezt a szöveget a Panda Security for Desktops csatolta :* Amenyiben ez egy kéretlen üzenet (SPAM), kattintson a következő linkre és minősítse újra: Ez egy SPAM! < and Settings\vecsernyes.iren\Local Settings\Application Data\Panda Software\AntiSpam>

2 Előterjesztő: Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Iktatószám: Tárgy: társaságokat érintő személyi döntések Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági Melléklet: 9 határozati javaslat 8 alapító okirat módosítás Készítette: Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Véleményezésre megküldve: Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Vagyongazdálkodási Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: december

3 Tisztelt Közgyűlés! A 100%-os önkormányzati tulajdonú társaságok legfőbb szerve az alapító (Közgyűlés). Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik a társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak, valamint a társaságok könyvvizsgálóinak, felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása, megbízatási idejük meghosszabbítása. A RITEK Zrt. vezérigazgatójának, Mihálffy Lajosnak a megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hogy Mihálffy Lajos vezérigazgató megbízatása január 01. napjától 5 azaz öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató - főszerkesztőjének, Zelena Andrásnak megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hogy Zelena András ügyvezető igazgató - főszerkesztő megbízatása január 01. napjától 5 azaz öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezetőjének dr. Balogi Dánielnek a megbízatása ben lejár. Javaslom, hogy a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatója, dr. Balogi Dániel ügyvezető megbízatása január 01. napjától öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Makrai Lászlónak a megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft ügyvezető igazgatója, Makrai László megbízatása január 01. napjától 5 azaz öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Szegedi Hőszolgáltató Kft ügyvezetőjének Martonosi Istvánnak a megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hohy a szegedi Hőszolgáltató Kft ügyvezetőjének, Martonosi Istvánnak a megbízatása január 01. napjától öt évre kerüljön meghosszabbításra. A SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezetőjének Dr. Miklós Péternek a megbízatása ben lejár. Javaslom, hogy a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Miklós Péter ügyvezetői megbízatása január 01. napjától öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezetőjének, Erdei Péternek a megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hogy a Szegedi Vásár és Piac Kft ügyvezetőjének Erdei Péternek ügyvezetői megbízatása 2014 január 01 napjától öt évre kerüljön meghosszabbításra. A Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatójának, Dr. Tóth István Tibornak a megbízatása 2014-ben lejár. Javaslom, hogy Dr. Tóth István Tibor ügyvezető igazgató megbízatása január 01. napjától 5 azaz öt évre kerüljön meghosszabbításra. Az IKV Zrt. vezérigazgatójának, Nagy Ferencnek a vezérigazgatói megbízatása 2014-ben lejár. Javasolom, hogy az IKV Zrt. vezérigazgatójának Nagy Ferencnek a vezérigazgatói megbízása 2014 január 01 napjától öt évre kerüljön meghosszabbításra. Egyúttal hasonló módon az IKV Zrt. igazgatótanácsának tagjainak meghosszabbítását is javasolom. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen! Szeged, december 13.

4 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2013. (XII.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a RITEK Zrt. vezérigazgatójának továbbra is Mihálffy Lajost választja január 01. naptól december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Mihálffy Lajos munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Mihálffy Lajos és a RITEK Zrt. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

5 .../2013. (XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a RITEK Zrt. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./ (XII. 20.) Kgy. sz határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság ügyvezetője január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Mihálffy Lajos Címe: 6791 Szeged, Délibáb u. 22. Anyja neve: Repkényi Terézia Szül.hely, idő: Gyula, február 16. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

6 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2013. (XII.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának továbbra is Zelena Andrást választja január 01. naptól december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Zelena András munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Zelena András és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

7 .../2013. (XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./ (XII. 20.) Kgy. sz határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság ügyvezetője január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Zelena András Címe: 6771 Szeged, Szerb u. 28/A I/1. Anyja neve: Bertrám Margit Szül.hely, idő: Gyöngyös, december 17. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

8 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből../2013. (XII. 20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: Egyes önkormányzati számú 1./ A Közgyűlés a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ügyvezető igazgatójának továbbra is dr. Balogi Dánielt választja január 01. napjától december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy dr. Balogi Dániel munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítást aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, dr. Balogi Dániel és s Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. k.m.f. dr. Botka László polgármester dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

9 /2013. (XII. 20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./2013. (XII. 20.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alaptó okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság ügyvezetője a január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: dr. Balogi Dániel Címe: 6720 Szeged, Oroszlán u. 4. Anyja neve: Stumpf Irma Születési hely, idő: Szeged, július 02. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: dr. Botka László polgármester

10 K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 20. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből../2013.(xii.20.) Kgy.sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés Makrai László (szül: Szeged, an: Kardos Erzsébet, 6723 Szeged, Piroska tér 3/C) munkaviszony keretében ellátott ügyvezető igazgatói megbízatását a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nél július 1. napjától december 31. napjáig meghosszabbítja. Díjazása: havi bruttó Ft. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy az 1./ pont szerinti munkaszerződés módosítást készítse el, és egyben felhatalmazza Dr. Botka László polgármestert a munkaszerződés módosítás aláírására. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: Azonnal 3./ A Közgyűlés jóváhagyja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft jelen határozat mellékletét képező alapító okirat módosítását, egyben felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat módosítására, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Makrai László és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kmf. Dr. Botka László s.k. polgármester Dr. Mózes Ervin s.k. címzetes főjegyző

11 ./2013.(XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./2013. (XII.20.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság ügyvezetője önálló cégjegyzési jogkörrel december 20. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Makrai László (szül: Szeged, an.: Kardos Erzsébet) 6723 Szeged, Piroska tér 3/C. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged,... Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László

12 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 20. napján tartott soros (zárt) ülésének jegyzőkönyvéből../2013 (XII.20.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta tanácsnok Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú /2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés javasolja a Szegedi Hőszolgáltató Kft taggyűlésének, hogy a társaság egyik ügyvezető igazgatójának január 01. napjától december 31. napjáig az alábbi személyt válassza meg a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásával azonos feltételekkel: Martonosi István (szül.: Kistelek , anyja neve Gera Mária lakcíme: 6721 Szeged, Szappanos u. 5/A.) Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, A szegedi Hőszolgáltató Kft.-t valamint Martonosi Istvánt jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Polgármester Dr. Mózes Ervin sk. Címzetes Főjegyző

13 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2013. (XII.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. ügyvezető igazgatójának továbbra is Dr. Miklós Pétert választja január 01. napjától december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Dr. Miklós Péter munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Dr. Miklós Péter és a SZINT Kft. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

14 .../2013. (XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./ (XII. 20.) Kgy. sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság ügyvezetője a január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Dr. Miklós Péter Címe: 6726 Szeged, Radnóti u.77. Anyja neve: Szép Erzsébet Katalin Szül. hely, idő: Szeged, július 27. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

15 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 20. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből../2013 (XII.20.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú /2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: A Közgyűlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. ügyvezető igazgatójának továbbra is Erdei Pétert választja január 01. napjától december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Erdei Péter munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szegedi Vásár és Piac Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Polgármester Dr. Mózes Ervin sk. Címzetes Főjegyző

16 ./2013.(XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapítói okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér , képviseli: Dr. Botka lászló polgármester), mint alapító a Szegedi Vásár és Piac Kft. alapítói okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott /2013 (XII.20.) Kgy.sz. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: Az alapítói okirat V/B. Fejezet 1. Pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság ügyvezetője január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Erdei Péter (sz.: Szeged, szeptember 30., an.: Börcsök Éva Katalin) (lakik: 6728 Szeged, Híverő utca 55.) Az alapítói okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

17 Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése december 20. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből../2013 (XII.20.) Kgy.sz. Határozat A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú /2013. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft ügyvezetőjének december 20. napjától december 20. napjáig megbízási szerződés keretében Pacza Józsefet (sz.: , an.: Kiss Angyalka, 4031 Debrecen, Zelemér u. 14.) napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2. A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Pacza József munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3. A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező Szeged Pólus Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről a Tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, valamint a Szeged Pólus Nonprofit Kft-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Polgármester Dr. Mózes Ervin sk. Címzetes Főjegyző

18 ./2013.(XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szeged Pólus Nonprofit Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott sz. határozat alapján az alábbiak szerint 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: A társaság ügyvezetője önálló cégjegyzési jogkörrel 2014 január 01 napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Pacza József szül. helye, idő: Derecske , anyja neve.: Kiss Angyalka lakcím: 4031 Debrecen, Zelemér u. 14. A társaságnál a munkáltatói jogkört valamennyi munkavállaló felett Pacza József ügyvezető. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében Dr. Botka László polgármester

19 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2013. (XII.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A Közgyűlés a Szegedi Közlekedési Kft. ügyvezető igazgatójának továbbra is Dr. Tóth István Tibort választja január 01. naptól december 31. napjáig, változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 2./ A Közgyűlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Dr. Tóth István Tibor munkaszerződésének módosítását készítse el. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Botka László polgármestert, hogy a munkaszerződés módosítását aláírja. Felelős: Városüzemeltetési Iroda vezetője Határidő: azonnal 3./ A Közgyűlés elfogadja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást, egyben felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Erről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Címzetes Főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Dr. Tóth István Tibor és a Szegedi Közlekedési Kft. k.m.f. Dr. Botka László polgármester Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

20 .../2013. (XII.20.) Kgy. határozat melléklete Alapító okirat módosítás Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Közlekedési Kft. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott./ (XII. 20.) Kgy. sz határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V/B. fejezet 1.) pontja az alábbiak szerint módosul: 1.) A társaság ügyvezetője január 01. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten: Neve: Dr. Tóth István Tibor Címe: 6725 Szeged, Harmat u. 24. Anyja neve: Buzsik Rózsa Szül.hely, idő: Szeged, július 12. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

21 KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének december 20. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből./2013. (XII.20.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta Kalmár Ferenc Városüzemeltetési Tanácsnok Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő személyi döntések tárgyú,.számú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1./ A közgyűlés az IKV Zrt. Igazgatóságának megbízását az alábbiak szerint hosszabbítja meg: Nagy Ferenc (sz.: Nagy Ferenc; an.: Faragó-Szuhay Éva Jolán ;lakik: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten,- Ft díjazással. Dr. Budai Géza (sz.: Budai Géza; an.: Detkó Julianna; lakik: 6720 Szeged, Roosewelt tér 14. fszt. 2.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten,- Ft díjazással. 3. Fülei Gábor (sz.: Fülei Gábor; an.: Kovács Katalin; lakik: 6725 Szeged, Nyíl u. 10.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten.,- Ft díjazással. 4. Herceg Sándor (sz.: Herceg Sándor; an.: Nagy Teréz; lakik: 6726 Szeged, Korondi u. 7.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten.,- Ft díjazással. 5. Balla Iván (sz.: Balla Iván; an.: Ördög Mária; lakik: 6726 Szeged, Tárogató u. 67.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten.,- Ft díjazással. 2./ A közgyűlés az IKV Zrt. vezérigazgatójának Nagy Ferencnek (sz.: Nagy Ferenc; an.: Faragó- Szuhay Éva Jolán; lakik: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) a társaságnál fennálló munkaviszonyát július 1. napjától december 31. napjáig hosszabbítja meg változatlan díjazás és a hatályban lévő munkaszerződésében foglaltakkal azonos feltételek mellett. 3./ A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, hogy Nagy Ferenc munkaszerződését az előző munkaszerződésével azonos tartalommal készítse el, egyben felhatalmazza a Polgármestert a munkaszerződés aláírására. 4./ A Közgyűlés jóváhagyja a határozat mellékletét képező alapító okirat módosítást és egyben felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosítást, valamint az az alapján egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. Erről a tisztségviselőket, a Címzetes Főjegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a megválasztott új elnök-vezérigazgatót, és az IKV Zrt.-t jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin polgármester címzetes főjegyző

22 Alapító okirat módosítás../2013. (XII.20.) Kgy. határozat melléklete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér , képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító, az IKV Zrt. alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése által hozott.../2013. (XII. 20.) Kgy. sz határozat alapján az alábbiak szerint módosítja: 1./ Az alapító okirat V./B fejezet 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Nagy Ferenc (sz.: Nagy Ferenc; an.: Faragó-Szuhay Éva Jolán ;lakik: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) július 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 2. Dr. Budai Géza (sz.: Budai Géza; an.: Detkó Julianna; lakik: 6720 Szeged, Roosewelt tér 14. fszt. 2.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 3. Fülei Gábor (sz.: Fülei Gábor; an.: Kovács Katalin; lakik: 6725 Szeged, Nyíl u. 10.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 4. Herceg Sándor (sz.: Herceg Sándor; an.: Nagy Teréz; lakik: 6726 Szeged, Korondi u. 7.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 5. Balla Iván (sz.: Balla Iván; an.: Ördög Mária; lakik: 6726 Szeged, Tárogató u. 67.) január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időre kijelölten. 2./ Az alapító okirat V./C fejezete az alábbiak szerint módosul: C./ Vezérigazgató 1.) A társaság napi munkájának irányítását a vezérigazgató látja el. A vezérigazgató a társasággal munkaviszonyban áll július 1. napjától december 31. napjáig: Nagy Ferenc (sz.: Nagy Ferenc; an.: Faragó-Szuhay Éva Jolán ; lakik: 6722 Szeged, Londoni krt. 18.) Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: december 11. Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/7611-71/2014. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat 3 alapító

Részletesebben

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány

Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési Tanácsnok 6720 Szeged, Széchenyi tér 10. Tárgy: sürgősségi indítvány Helyben Tisztelt Közgyűlés! Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szegedi Közlekedési

Részletesebben

K i v o n a t. H a t á r o z a t

K i v o n a t. H a t á r o z a t 20.4. 4271-86/2011. (IV. 14.) JÜKB. sz.. megtárgyalta Dr. Gyimesi László önkormányzati képviselő által előterjesztett Az önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló 10/2011. (III. 02.)

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T /2012. (...) Kgy. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012....... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Polgármester 01/87213-3/2012

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

KIVONAT. A Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzıkönyvébıl. /2010. (XII.10.) Kgy. sz.

KIVONAT. A Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének december 10. napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzıkönyvébıl. /2010. (XII.10.) Kgy. sz. A Közgyőlés megtárgyalta dr. Botka László A 100%-os önkormányzati tulajdonú A Közgyőlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Városüzemeltetési

Részletesebben

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez

Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők. költségvetéshez Előterjesztő: Kosik Dénes Pál, Mihálffy Béla, Nógrádi Tibor Önkormányzati képviselők Iktatószám: /2015 Előterjesztés tárgya: Módosító javaslat ( III. ) a 2015. évi költségvetéshez Melléklet: 1 db. határozati

Részletesebben

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György címe:

Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Rózsavölgyi József György  címe: Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: György E-mail címe: rozsavolgyi.j@freemail.hu Kezdeményezés tárgya: Módosító indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! A Szőregi úti "Huszárlány" című szoborral

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2010.

polgármester Iktatószám: 01/ /2010. Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 01/16546-23/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szegedi Tudományegyetem között a fogászati ügyelet tárgyában létrejött jogviszony meghosszabbítása

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 10521/2015. Tárgy: A Kövér Béla Bábszínház igazgatói munkakörére beérkezett pályázatok

Részletesebben

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató

Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Előterjesztő megnevezése: Dr. Koltainé Farkas Gabriella ügyvezető igazgató Makrai László ügyvezető igazgató Szenkovszky István ügyvezető igazgató Iktatószám: 56705/2011. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak évi prémiumfeladat meghatározása Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 1485-62/2012. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezető igazgatóinak, vezérigazgatóinak 2012. évi prémiumfeladat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15926/2015. Tárgy: A Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatói

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése

polgármester A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Előterjesztő: Iktatószám: 7611-53/2014. Tárgy: A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok átszervezése Melléklet: 3 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere. A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Alpolgármestere Tárgy: A 2013/2014. óvodai nevelési év előkészítése Iktatószám: 38278/2013. Melléklet:

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város polgármestere Szám: 11139/2017. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ügyvezetőinek megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján és Környéke Vízmű

Részletesebben

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester

4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester 186 4. Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Gazdasági Alpolgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök: Kiegészítő anyag készült. Szavazásra

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 82591/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága

Részletesebben

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány

Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér Módosító indítvány Nagy Sándor Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzati Képviselő 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Módosító indítvány Tisztelt Közgyűlés! A 2013. december 20-i ülés napirendjének 13. pontjában szerepel a Tömegközlekedési

Részletesebben

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok

Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Előterjesztő: Sadar Komp Kft. Kalmár Ferenc városüzemeltetési tanácsnok Ügyiratszám: Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sadar Komp Kft. között 2007. december 21. napján létrejött üzemeltetési

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2013.

Iktatószám: 01/ /2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/58782-2/2013. Tárgy: Melléklet: Rókusi krt., Vértói út, Nyitra utca és Csáky József utca által körbehatárolt, valamint a Kapisztrán úti szervízút,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013.január 4. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila Ferenc,

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

Szeged Megyei Jogú Város. Oktatási, Kulturális és Sportiroda Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 36304/2010. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város ösztöndíjrendelete Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette: Oktatási,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok

Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Előterjesztő: Gazdasági társaságok vezetői Iktatószám: 1485-128/2012. Tárgy: Tulajdonosi döntést igénylő cégvezetői javaslatok Melléklet: 5 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Nyílt adatbázisok létrehozása. Művelődési Osztály ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Smart City koncepció megvalósítása Nyílt adatbázisok létrehozása Iktatószám: 85574/2016

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Botka László Iktatószám: 1485-3/2012. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 4 db határozati javaslat 2 db alapító okirat módosítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2013. december 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Bohács Zsolt a bizottság elnöke Gila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város gazdasági alpolgármestere Az előterjesztés tárgya: Sportegyesületek támogatása Iktatószám: 01/12941/2009 Melléklet:

Részletesebben

A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása. 1 db határozati javaslat

A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Ikt. szám: 01/56.422/2016. Tárgy: A szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Jegyzői Iroda

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 30407-19/2015. Melléklet: 10 db határozati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához

KIEGÉSZÍTÉS. 11. napirendi pontjához KIEGÉSZÍTÉS a Közgyűlés 2006. május 12-én tartandó ülésének 11. napirendi pontjához a Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései című előterjesztéshez Tisztelt Közgyűlés! I.) Tájékoztatás Szeged Megyei

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat

Iktatószám: 01/ /2009. Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, évi támogatási pályázat benyújtása. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/56668-3/2009. Tárgy: Tápéi komp üzemeltetői szerződés módosítása, 2009. évi támogatási pályázat benyújtása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 14.324-5/2011. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 3 db határozat-tervezet

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Szám: /2013. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 28.405-2/2013. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

Jelen vannak: Távollevők:

Jelen vannak: Távollevők: Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2009. szeptember 2-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-23/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/95-1/2015/I. Üi.: dr. Nagy Rusztem Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Városi Televízió Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek!

Kérem, hogy az alábbi halaszthatatlanság okán tárgyalandó indítványomat december 1-i közgyűlésen napirendre tűzni és megtárgyalni szíveskedjenek! Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kohari Nandor E-mail címe: kohari@citromail.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Közgyűlés! Kérem, hogy

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása

Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés módosítása Előterjesztő megnevezése: Városüzemeltetési Iroda vezetője Iktatószám: 72297-84/2012 Tárgy: Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet valamint a kéményseprő-ipari

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. február 10. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből./2006. (II.10.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyűlés megtárgyalta dr. Botka László Az IKV Rt., a RITEK

Részletesebben

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat

62882/ db határozati javaslat 2 db határozat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A biomassza erőmű és termálvíz alapú használati meleg víz előállítására kiadott tulajdonosi hozzájárulások visszavonása Iktatószám: 62882/2014 Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 05-5/624/2017. TÁRGY: ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖNYVVIZSGÁLÓINAK, ÜGYVEZE- TŐJÉNEK ÉS FELÜGYELŐBIZOTT- SÁGI TAGJÁNAK MEGVÁLASZ- TÁSA MELLÉKLET: - E L Ő T E R J E S Z T É

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 21. napján tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. november 21. napján tartott soros ülésének./2014. (XI.21.) Kgy. sz. AA Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka László Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdaság

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 03. 21. Javaslat a DV N Zrt. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására és vezérigazgató és könyvvizsgáló

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága február 07-én tartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2014. február 07-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Póda Jenő Ménesi Imre dr. Révész Mihály

Részletesebben

JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS

JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS JUHÁSZ GYULA SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS 20.sz.VÁLASZTÓKERÜLET KÉPVISELŐJE Tápéi Városrészi Önkormányzat vezetője 6753 Szeged, Honfoglalás u. 73. 62/496-795 MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Dr. Solymos László alpolgármester ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Közszolgáltatási szerződés megkötése a "PinceSzínház" Közhasznú Nonprofit Művészeti

Részletesebben

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft.

Fedőlap. Dr. Vántus Judit osztályvezető Engyel László ügyintéző Kiss András Péter ügyvezető, Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai NKft. Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. 04. 18. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadására, az

Részletesebben

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása

SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT. módosítása SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT módosítása Preambulumába az eddigiek helyébe az alábbi kerül beiktatásra: Az 1997. évi CXLIV. tv. alapján, egyszemélyes korlátolt felelősségű

Részletesebben

Városfejlesztési alpolgármester

Városfejlesztési alpolgármester Előterjesztő: Városfejlesztési alpolgármester Ikt.sz.: 43610/2010. Tárgy: 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Melléklet: 1 db határozati javaslat 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv Készítette:

Részletesebben

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Ikt.sz.: 6141-11/2010. Melléklet: 1 pld. rendelet-tervezet

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. Iktatószám: 82496/2013., 83235/2013. Közalapítványok alapítói döntései

Dr. Botka László polgármester. Iktatószám: 82496/2013., 83235/2013. Közalapítványok alapítói döntései Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 82496/2013., 83235/2013. Tárgy: Közalapítványok alapítói döntései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 89/2012. (II. 24.) Kgy. sz. határozat Véleményezésre

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/13.431-2/2015. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 1 db határozati javaslat 2 db rendelet

Részletesebben

Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól

Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/7611-54/2014. Tárgy: Döntések az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőiről, felügyelőbizottsági tagjairól Melléklet:.. határozati

Részletesebben

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z

2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z 2. K I E G É S Z Í T É S A 12. N A P I R E N D I P O N T H O Z Szeged város foglalkoztatási helyzete, valamint a közfoglalkoztatásról szóló együttműködési megállapodások és egyes ellátási szerződések módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának április 9. napján tartott nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés Egészségügy és Szociális Bizottságának 2014. április 9. napján tartott nyílt üléséről Jelen vannak: dr. Kozma József, a Bizottság elnöke, képviselő

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 15412-1/ 2019. Javaslat egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarjáni Csatornamű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. március 12-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos üléstermében tartott rendes ülésének

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Címzetes Főjegyző. Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Dr. Mózes Ervin Címzetes Főjegyző Iktatószám: 82985/2010. Tárgy: Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet: 1 pld.

Részletesebben

Településrész és közterület elnevezése

Településrész és közterület elnevezése Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Iktatószám: 01/12511-1/2011. 01/12517-1/2011. Tárgy: Településrész és közterület elnevezése Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás pályáztatása

autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás pályáztatása Előterjesztő megnevezése: Polgármester Iktatószám: 01/2025-5/2014. Tárgy: autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti közforgalmú személyszállítás pályáztatása Melléklet: 1 pld. bíráló bizottsági vélemény

Részletesebben

polgármester Az IKV Zrt. és SZINT Kft. egyesülésével kapcsolatos tulajdonosi döntés

polgármester Az IKV Zrt. és SZINT Kft. egyesülésével kapcsolatos tulajdonosi döntés Előterjesztő: Iktatószám: 442-12/2015. Tárgy: Az IKV Zrt. és SZINT Kft. egyesülésével kapcsolatos tulajdonosi döntés Melléklet: 2 határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága 2012.május 29. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság alelnöke Póda Jenő

Részletesebben

polgármester Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról

polgármester Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 91850/2012. Tárgy: Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról Melléklet:

Részletesebben

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása

Szegedi Közlekedési Kft. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Előterjesztő megnevezése: Szegedi Közlekedési Kft. igazgatója Iktatószám: 01/92448-1/2011. Tárgy: A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása Melléklet:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a 6. napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Civil szervezetek pályázatainak támogatása Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. (TÁMOP 5.5.4-13/2) pályázattal kapcsolatban együttműködési

Részletesebben

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011.

gazdasági tanácsnok Iktatószám: /2011. Előterjesztő: Iktatószám: 1879-2/2011. Tárgy: A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV. 30.)

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/10625-2/2011. Tárgy: A Csongrád Megyei Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2010. évi felülvizsgálatának véleményezése

Részletesebben

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-134/4960/2013. sz.

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-134/4960/2013. sz. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. június 20. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: VI-134/4960/2013. sz. határozat: Tárgy: A Belváros-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság és az

Részletesebben