K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007... tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2007. (...) KGY. sz. H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megvitatta az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjének 01/6431/2007. sz. előterjesztését a 2007/2008. tanév előkészítéséről, és az alábbi határozatot hozza: 1.1. A Közgyűlés az Óvodák Igazgatósága 319/2006. (VI. 23.) Kgy. sz. határozat 1. pontjával elfogadott alapító okiratát - telephelyek megszüntetése miatt július 1-jei hatállyal jelen határozat 1. sz melléklete 1.2. A Közgyűlés a 2007/2008-as nevelési évben a határozat 2. sz. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá az Óvodák Igazgatósága (51 telephelyén) indítható óvodai csoportok, az óvodai csoportokhoz kapcsolódó férőhelyek, az Óvodák Igazgatósága pedagógus-, a nevelőmunkát közvetlenül segítő-, és a vagyonműködtetési álláshelyek számát július 1-jétől A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Óvodák Igazgatósága igazgatóját, hogy a 2. számú mellékletben meghatározott álláshelyeket figyelembe véve az álláshelyek megszüntetése kapcsán a szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg. Felelős: SZMJV Óvodák Igazgatósága igazgatója Határidő: a határozat kihirdetésétől folyamatosan, de legkésőbb július A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy az 1.2. ponttal összefüggő előirányzat-módosításokat az intézmény által közölt ténylegesen megszüntetett státuszok béradatai alapján a költségvetési rendelet módosításakor terjessze elő. Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője SZMJV Óvodák Igazgatósága Igazgatója Határidő: intézményi adatszolgáltatást követő költségvetési rendelet módosítása 1.5. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetőjét, hogy a létszámcsökkentésekkel összefüggő felmentések, végkielégítések önkormányzatot terhelő többletkiadások központi alapból történő enyhítésére készítsen pályázatot. Felelős: Közgazdasági Iroda vezetője SZMJV Óvodák Igazgatósága Igazgatója Határidő: pályázati kiírás szerint 2.1. A Közgyűlés a Klebelsberg Telepi Tagiskolát, mint az Alsóvárosi Általános Iskola tagintézményét június 30-i hatállyal megszünteti, és a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy az Alsóvárosi Általános Iskola 300/2005. (V. 27.) Kgy. sz határozattal elfogadott alapító okiratának módosítását terjessze elő fenntartói jóváhagyásra. 2.2 A Közgyűlés a polgármesteren keresztül utasítja az Alsóvárosi Általános Iskola igazgatóját, hogy a 2007/2008. tanévre a tanulócsoportok anyaépületben történő teljes körű elhelyezéséről gondoskodjon oly módon, hogy a 4. osztályok (következő tanévben 5.) számát 3-ról 2-re csökkentse. Felelős: az érintett intézmény vezetője Határidő: szeptember 01.

2 2.3. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a Klebelsberg Telepi Tagiskola épületének hasznosítására vonatkozóan tegyen javaslatot, a Kincsesház Általános Iskola fenntartójával folytasson tárgyalásokat, és a két fél közötti megállapodás-tervezetet terjessze elő jóváhagyásra A Közgyűlés június 30-i hatállyal megszünteti a Kodály Téri Általános Iskolát oly módon, hogy jogutódnak a Makkosházi Általános Iskolát jelöli ki A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a Kodály Téri Általános Iskola 311/2005. (V. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, továbbá megszüntető okiratának fenntartói jóváhagyásra történő előterjesztéséről gondoskodjon A Közgyűlés a tanulói jogviszony folytatása érdekében - a férőhelyek függvényében - biztosítja a tanulók Makkosházi Általános Iskolában, valamint Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben történő elhelyezésének lehetőségét A Közgyűlés a Kodály Téri Általános Iskola felvételi körzetének egy részét a jogutód Makkosházi Általános Iskolához csatolja, és március 1-jei hatállyal a Makkosházi Általános Iskola 314/2005. (V. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát jelen határozat 3. sz. melléklete 3.5. A Közgyűlés a megszüntetett Kodály Téri Általános Iskola felvételi körzetének egy részét a Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményhez csatolja, és március 1-jei hatállyal a Rókusvárosi II. Sz. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 318/2005. (V. 27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott alapító okiratát jelen határozat 4. sz. melléklete 3.6. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Kodály Téri Általános Iskola igazgatóját, hogy a megszüntetés kapcsán - a tanulócsoportokat fogadó intézmények vezetőivel egyeztetve - a szükséges intézkedéseket készítse elő. Felelős: érintett intézményvezető 4. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Dózsa György Általános Iskola igazgatóját, hogy a 2007/2008. tanévre a tanulócsoportok összevonásáról gondoskodjon oly módon, hogy a 2. osztályok (következő tanévben 3.) számát 3-ról 2-re, a 4. osztályok (következő tanévben 5.) számát 4-ről 3-ra, az 5. osztályok (következő tanévben 6.) számát 5-ről 4-re, a 6. osztályok (következő tanévben 7.) számát 4-ről 3-ra csökkentse. Felelős: az érintett intézmény vezetője Határidő: szeptember A Közgyűlés a Petőfi Sándor Általános Iskola 326/2005. (V. 27.) Kgy. sz határozattal elfogadott alapító okiratát - a felvételi körzet megváltozása miatt március 1-jei hatállyal jelen határozat 5. sz. melléklete 5.2. A Közgyűlés a Hunyadi János Általános Iskola 308/2005. (V. 27.) Kgy. sz határozattal elfogadott alapító okiratát - a felvételi körzet megváltozása miatt március 1-jei hatállyal jelen határozat 6. sz. melléklete 5.3. A Közgyűlés a Bálint Sándor Általános Iskola 302/2005. (V. 27.) Kgy. sz határozattal elfogadott alapító okiratát - a felvételi körzet megváltozása miatt március 1-jei hatállyal jelen határozat 7. sz. melléklete

3 6.1. A Közgyűlés július 1-jei hatállyal összevonja a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola és Szakiskolát valamint a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskolát oly módon, hogy a Tisza Lajos Szakközépiskola és Szakiskola osztályainak elhelyezését, képzéseit a Kossuth Zsuzsanna Középiskola és Szakiskola részeként biztosítja. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola és Szakiskola megszüntető okiratát, valamint a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola módosított alapító okiratát terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Kossuth Zsuzsanna Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola, valamint a Tisza Lajos Könnyűipari Szakközépiskola és Szakiskola igazgatóját az összevonással kapcsolatos előkészítő munkálatok koordinálására. Határidő: április A Közgyűlés az összevont intézmény 2007/2008. tanévben indítható 9. osztályainak számát az alábbiak szerint határozza meg: - egészségügyi szakmacsoportos szakközépiskolai osztály: 2 - egészségügyi szakmacsoportos szakiskolai osztály: A Közgyűlés július 1-jei hatállyal összevonja a Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, valamint a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskolát. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a két intézmény megszüntető okiratát, valamint az új intézmény alapító okiratát terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Tápai Antal Szakközép- és Szakiskola igazgatóját az összevonással kapcsolatos előkészítő munkálatok koordinálására. Határidő: április A Közgyűlés július 1-jei hatállyal megalapítja a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kollégiumok Igazgatóságát. Ezzel párhuzamosan június 30-i dátummal megszünteti a Vedres István Kollégiumot valamint az Ortutay Gyula Általános- és Középiskolai Kollégiumot. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a két önálló kollégium megszüntető okiratát, valamint az átszervezéssel érintett 7 középiskola (Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Déri Miksa Ipari Szakközépiskola és Kollégium, Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Gábor Dénes Gimnázium, Műszaki Szakközépiskola és Kollégium, Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium, Móra Ferenc Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium ) módosított alapító okiratát, valamint a Kollégium Igazgatóság alapító okiratát terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé A Közgyűlés a polgármester útján felkéri Ambrus Imrét, a kollégiumvezetők munkaközösségének jelenlegi vezetőjét az átszervezéssel kapcsolatos előkészítő munkálatok koordinálására. Felelős: kollégiumvezetők munkaközösségének vezetője

4 8.3. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Irodát, hogy a kollégiumok átszervezésével érintett oktatási intézmények ingatlanai megosztásához, ennek a tulajdoni lapon történő átvezetéséhez és a közüzemi mérőórák leválasztásához szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: a Városüzemeltetési Iroda vezetője 9.1. A Közgyűlésnek a Kistérséghez csatlakozó általános iskolák tanulólétszámának függvényében szándékában áll átadni július 1-jétől az Eötvös József Gimnázium, a Csonka János Műszaki Szakközépiskolát, a Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a Sólyom Utcai Óvoda, Általános Iskola és Logopédiai Intézet fenntartását és működtetését a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásának A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy az Eötvös József Gimnázium, a Csonka János Műszaki Szakközépiskola, a Kossuth Lajos Általános Iskola, valamint a Sólyom Utcai Óvoda, Általános Iskola és Logopédiai Intézet fenntartói jogának átadására vonatkozó feladatellátási szerződést, továbbá a szakszolgálati feladatokról szóló együttműködési megállapodás módosítását dolgozza ki, és terjessze jóváhagyásra a Közgyűlés elé A Közgyűlés a 2007/2008. tanévre vonatkozóan jelen határozat 8. sz. melléklete szerint hagyja jóvá az önkormányzati fenntartású általános iskolákban indítható első osztályok számát A Közgyűlés felhívja az intézményvezetők figyelmét a maximális létszámhatárral kapcsolatos jogszabályi előírások betartására A Közgyűlés a polgármestere útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a beiratkozások utáni tényleges tanulói létszám ismeretében - ha szükséges - az 1. osztályok számával kapcsolatos esetleges korrekciókra tegyen javaslatot, és terjessze azt jóváhagyásra a Közgyűlés elé. 11. A Közgyűlés utasítja az érintett intézmények vezetőit, hogy gondoskodjanak az intézmények pedagógiai programja, szervezeti és működési szabályzata ezen határozatnak megfelelő módosításáról és jóváhagyásra történő benyújtásáról. Határidő: 2007 október A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az NGSZ vezetőjét, hogy a határozatban jóváhagyott átszervezéssel érintett nevelési-oktatási intézmények vezetőivel, és a kollégiumvezetők munkaközösségének vezetőjével közösen tegyenek javaslatot az új, illetve megváltozó feladat-ellátási helyeken szükséges műszaki-technikai, energetikai és informatikai feltételek megteremtésére, készítsenek erőforrás-szükséglettel alátámasztott forgatókönyvet a költöztetés lebonyolítására, valamint adjanak javaslatot az átszervezés miatt felmerülő költségekre. Felelős: NGSZ igazgató, az érintett vezetők Határidő: március A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az NGSZ vezetőjét, hogy a határozatban jóváhagyott intézményeknek az átszervezés időpontjára vonatkozó, az éves költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolóját készítse el, amelyet leltárral és zárófőkönyvi kivonattal támasszon alá. Az átszervezéssel érintett feladatok ellátásához szükséges előirányzatok elvonására, átcsoportosítására vonatkozó egyeztetéseket végezze el, tegyen javaslatot az előirányzatok költségvetési rendeleten történő átvezetésére. Felelős: NGSZ igazgató Határidő: augusztus 31.

5 13. A Közgyűlés a polgármester útján utasítja az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetőjét, hogy a 2007/2008. tanév álláshelyeinek változását jelen határozat figyelembevételével készítse elő fenntartói jóváhagyásra. Felelős: Oktatási, Kulturális és Sportiroda Határidő: májusi 31. Erről a tisztségviselőket, a Jegyzőt, a Jegyzői Irodát, a Kabinetet, a Közgazdasági Irodát, az Oktatási, Kulturális és Sportirodát, az NGSZ-t, valamint az érintett intézményeket jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. Kmf. Dr. Botka László sk. Polgármester Dr. Mózes Ervin sk. Jegyző Kivonat hiteléül:

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. április 19-ei ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/79-14/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete:

... napirendi pont. 1.Az intézmény jelenlegi helyzete: ... napirendi pont Az Oktatási és Kulturális Bizottság, valamint Dr. Kun András alpolgármester előterjesztése Javaslat A Nevelési Tanácsadó Gyermek és Ifjúságpszichológiai Központ módszerbeli és szerkezeti

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-6/2007. MELLÉKLETEK: - DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehjatásáról,

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA. 2009. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA. 2009. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK TÁRA 2009. év 1/2009.(I.27.) 2/2009.(I.27.) Balassagyarmat Város középtávú közlekedésfejlesztési koncepciójának elfogadásáról a köztisztviselői teljesítménykövetelmények

Részletesebben

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el

M EGHÍVÓ. Az előterjesztés és mellékletei a www.baranya.hu oldalról a hivatkozott vezérszóval érhető el BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 555-4/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. március 22-én (csütörtökön)

Részletesebben

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány. Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / 2004. (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2011. június 24. XXI. évfolyam 8. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2. II. Önkormányzati rendeletek 5. III. Közgyűlési határozatok 13. 2 I. Személyi rész A Heves Megyei Közgyűlés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE . (XLVI.) évfolyam 3. szám 2008. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 49/2008. (IV. 24.) MÖK határozat Polgárdy Imre megválasztásáról a közgyűlés társadalmi

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet,

Az IGSZ alapító okirata. és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, 1. számú melléklet Az IGSZ alapító okirata és a hozzárendelt intézmények név és címjegyzékét tartalmazó alapító okirat melléklet, valamint a hatályba léptető 135/2008. (V.29.) számú K.gy. Határozat 8 2

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz

TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképz TÁJÉKOZTATÁS az önkormányzati fenntartású szakképző intézmények képzési szerkezetének racionalizálása során végrehajtott intézkedésekről 2004 2008 között Összeállította: Közoktatási Iroda Középfokú oktatás

Részletesebben

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése

1. A maximális osztály és csoport létszámok túllépése KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a 2012/2013 tanév előkészítéséről A 2012/2013 tanévvel kapcsolatos előkészítést a hatályos jogszabályok szerint minden nevelési oktatási területen

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 71/2014. (IV. 24.) önkormányzati határozat: K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése felvette napirendjére -

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XVII. évfolyam 5. szám 2007. november 12. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. SZEMÉLYI RÉSZ 147/2007.

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből

SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1 SÁRVÁR VÁROS JEGYZŐJE 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Telefon:95/323-555. K I V O N A T a képviselő-testület 2012. február 16-i ülésének jegyzőkönyvéből 1. 14/2012. /II.16./ képviselő-testületi határozat

Részletesebben