J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról"

Átírás

1 Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban az illetékesek az alábbi tájékoztatást adták: 97/2005.(IV.18.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc autóbusz-terminál áthelyezése, személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című ROP pályázatot nyújt be és kötelezettséget vállal a pályázatban leírt fejlesztések megvalósítására. 1. A beruházás költsége: Ft 2. A beruházás forrás összetétele: 3. ROP pályázati támogatási igény Ft Önerő Ft BM Önerő alaphoz benyújtott igény (önerő 60%-a) Ft Tényleges önerő Ft Ft Ft Az önkormányzat saját erejét biztosítja évi költségvetéseiben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a KDRFT-hez nyújtsa be. Határidő: május 01. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatási szerződés megkötése megtörtént, a lebonyolítás folyamatban van. 199/2005.(VIII.1.) Kt. számú határozat Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete Zirc autóbuszterminál áthelyezése, személyforgalmi logisztikai központ kialakítása című ROP pályázatot nyújtott be és kötelezettséget vállalt a pályázatban leírt fejlesztések megvalósítására. A pályázat forrás összetétele: Összesen Saját erő Önkormányzati saját erő - BM Önerő alap igény EU alapokból igényelt támogatás Mindösszesen:

2 2 Az önkormányzat saját erejét és az EU által nem támogatott részt biztosítja évi költségvetéseiben. Az Önkormányzat a ROP pályázattal azonos műszaki-pénzügyi tartalommal nyújtotta be az EU Önerő Alap pályázatát. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázatot a MÁK-hoz nyújtsa be. Határidő: augusztus 4. A pályázat elbírálása pozitív, a támogatási szerződés megkötése folyamatban van. 231/2005.(IX.26.) Kt. számú határozat rendelő vonatkozásában a Zirc Városi Önkormányzat és az orvosok által megkötendő adásvételi szerződéssel vegyes együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Az adásvételi szerződések megkötésre kerültek. 232/2005.(IX.26.) Kt. számú határozat rendelő vonatkozásában a Zirc Városi Önkormányzat és a szakmai befektető szakmai részre vonatkozó - által megkötendő adásvételi szerződéssel vegyes együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Az adásvételi szerződések megkötésre kerültek. 233/2005.(IX.26.) Kt. számú határozat rendelő vonatkozásában a Zirc Városi Önkormányzat és az orvosok, illetve a szakmai befektető által megkötendő adásvételi szerződéssel vegyes együttműködési megállapodást az előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja. Az adásvételi szerződés megkötésre kerültek. 234/2005.(IX.26.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Kossuth u. 18. szám alatt található háziorvosi rendelő vonatkozásában hozott 125/2005.(V.30.) Kt. számú határozatában megállapított tulajdonjog arányokat az előterjesztésből megismertek szerint módosítja:

3 3 Helyrajzi szám 125/2005.(V.30) szám Új arányok elfogadott 996/2/A/1 hrsz-on 499/ / /2/A/2 hrsz-on 540/ / /2/A/3 hrsz-on 2462/ / /2/A/4 hrsz-on 1012/ / /2/A/5 hrsz-on 1267/ / /2/A/6 hrsz-on 847/ / /2/A/7 hrsz-on 845/ / /2/A/8 hrsz-on 850/ / /2/A/9 hrsz-on 820/ / /2/A/10 hrsz-on 858/ / / Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc, Kossuth u. 18. szám alatt található háziorvosi rendelő vonatkozásában a leendő társasházi tulajdonosokkal kötendő szerződéseket jóváhagyja, és azok valamint a társasházi alapító okirat aláírására Zirc Város Polgármesterét felhatalmazza. A szerződésekben rögzítésre kerültek a tulajdoni arányok, valamint a társasházi alapító okirat aláírása is megtörtént. 237/2005.(IX.26.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006-os évben is támogatni kívánja a felsőoktatásban tanuló zirci fiatalokat a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíj rendszerben való további részvétellel. 2./ A szándéknyilatkozat aláírására és az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázatok Osztálya felé szeptember 30-ig való megküldésére a testület felhatalmazza a polgármestert. Határidő: szeptember 30. Az aláírt szándéknyilatkozat benyújtása határidőn túl történt meg, így az illetékes hatóság a csatlakozáshoz nem járult hozzá. A felelősségre vonás megtörtént. 253/2005.(X.24.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a STÚDIÓ KB. részben önálló költségvetési intézmény jogutódlással a Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Irodába történő megszüntetésére. A jogutódlással történő megszüntetés előtt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét ki kell kérni. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 81. (1) (2) bekezdés.)

4 4 A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának véleményét kikértük, amely a legutóbbi testületi ülésen november 28. kiosztásra került. Előterjesztés a februári ülésre készül. 255/2005.(X.24.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a november 15-től március 15-ig terjedő időszakra vonatkozó hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkák végzésének átalánydíját eft + Áfa összegben állapítja meg. Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. vezetője Határidő: november 15. Határozatot megküldtük a KHT-nak és a vállalkozónak. 256/2005.(X.24.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkák végzéséhez szükséges szóróanyag felhasználásra eft összeget különít el. Az előleg felének átutalása december 31-ig történjen meg a Városüzemeltetési Kht. részére, a végelszámolás határideje március / A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a szóróanyagot a vállalkozó szerzi be. Schreindorfer Károly Városüzemeltetési Kht. vezetője, illetve március 15. Határozatot megküldtük a KHT-nak. 257/2005.(X.24.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Kht. vezetőjét a november 15-től március 15-ig terjedő időszak hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkáira vonatkozó szerződés megkötésére. Felelős: Schreindorfer Károly ügyvezető Határidő: november 15. Szerződés megkötésre került. 262/2005.(X.24.) Kt. számú határozat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottságának javaslatára pályázatot nyújt be a Gyermekétkeztetési Alapítvány Mindenki ebédel 2006 pályázati kiírására. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázatban való részvételhez szükséges gyermekenkénti 5.000,- Ft 10 %-os önrész megfizetését 15 gyermek esetében vállalja a költségvetése terhére, vissza nem térítendő alapítványi támogatás formájában. Határidő: november 15. (a pályázat benyújtására) A pályázatot megnyertük, a szerződés tervezetét az alapítvány megküldte.

5 5 265/2005.(X.24.) Kt. számú határozat 1./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a tagok személyében, a beruházás helyszínének, műszaki tartalmi, valamint az Európai Uniós támogatás feltételrendszerében időközben bekövetkezett változások miatt az Észak- Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium megszűnéséhez hozzájárul. 2./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulási megállapodást, és csatlakozik a társuláshoz. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására. 3./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési rendszer projektre vonatkozó Európai Uniós Kohéziós Alap támogatási kérelem benyújtását támogatja és jóváhagyja. 4./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás alapító okiratát, és felhatalmazza a polgármestert annak társulási ülésen történő aláírására. 5./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a támogatási kérelemben megjelölt önkormányzati a beruházás pályázati kivitelezési összegéhez viszonyított 10 % önrész biztosítására a projektben megjelölt éves ütemezés szerinti éves megosztásban. A településre eső önrész értéke: e Ft. 6./ Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy az BM EU Önerő Alap pályázatot az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Rendszerre benyújtandó Kohéziós Alap pályázat tartalmával azonos pénzügyi és műszaki tartalommal, fizetési ütemezéssel nyújtsa be. Határidő: november 10. A határozatot megküldtük Veszprém Város Alpolgármesterének. 269/2005.(XI.8.) Kt. számú határozat rendelő privatizációját célzó, háziorvosokkal kötendő 231/2005.(IX.26.) Kt. számú határozattal elfogadott szerződés tervezetének 32. pontja utolsó mondatát hatályon kívül helyezi. A módosítás átvezetésre került az aláírt adásvételi szerződésekben.

6 6 270/2005.(XI.8.) Kt. számú határozat rendelő privatizációját célzó, háziorvosokkal kötendő 231/2005.(IX.26.) Kt. számú határozattal elfogadott szerződés tervezetének 23. pontja hitelt szövegrészét hatályon kívül helyezi, helyébe a hiteltörlesztési támogatást szövegrész kerül. A módosítás átvezetésre került az aláírt adásvételi szerződésekben. 271/2005.(XI.8.) Kt. számú határozat rendelő privatizációját célzó /2005.(IX.26.) Kt. számú határozataival elfogadott, a /2005.(XI.8.) Kt. számú határozattal módosított szerződés-tervezetek alapján kötendő szerződések, illetve a társasházi alapító okirat érvényességének feltételeként határozza meg az OEP által biztosított a 229/2001.(XII.5.) Korm. rendelet 3. (2) és (4) bekezdéseiben leírt ingatlantámogatásokról (jelenlegi mértéke Ft/hó), valamint hitel-törlesztési támogatásokról (jelenlegi mértéke Ft/hó), mint kiegészítő támogatásokról szóló szerződések megkötését az OEP és a vállalkozó háziorvosok (gyermekorvosok) között. A képviselő-testület jelen érvényességi feltételt záradékként a hivatkozott okiratokba beépíti. A szerződések a fenti záradékkal kerültek aláírásra. Zirc, december 9. Horváth László polgármester

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat

2007. évi határozatok. 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat 2007. évi határozatok 1/2007.(II.19.) 1 /2007.(II.19.) Önk. sz. határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az MKB Veszprém KC-vel kötenő, a kézilabda utánpótlás központ létrehozására vonatkozó

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v 2010. augusztus 12-én megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dicső László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Pandurné Deák Ágnes, Taller József, Török Zoltán képviselő,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 17.-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó ülésére

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE. 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S 1 SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. J E L E N T É S lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület 2014. február 06-ai rendes ülésére Határozat száma:

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE

Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE Tárnok Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.23.) számú önkormányzati RENDELETE A civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről 2 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. január 29-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata

H I R D E T M É N Y. 33/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata. 34/2015.(III.19.) sz. Képviselő-testület határozata H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 19-i ülésén az

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben