E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslatok Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Előterjesztést készítette: Városüzemeltetési Osztály Láttam:... Dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület korábbi döntése értelmében csatlakoztunk a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt ISPA pályázathoz. A projekt keretén belül megvalósulna Kardosrét, Tündérmajor, a városban még hiányzó utcák szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése, valamint a szennyvíztisztító telep iszapkezelése. A közelgő EU-s tagságunk és a projektben bekövetkezett változások települések kiléptek illetve más források bevonásával megvalósultak a beruházások miatt a pályázatot át kellett dolgozni a Kohéziós Alapra (KA). A projekt előkészítéséről március 29.-én volt tájékoztató. A beruházás tervezett lebonyolítását és a becsült beruházási költségeket a melléklet tartalmazza. E szerint az összberuházás 10 %-a esne településünkre, e EUR, ami 250,- Ft-os árfolyamon számolva e Ft. A projekt finanszírozási megoszlás kiindulási alapja: Kohéziós Alap támogatás 71% Központi költségvetés hozzájárulása 19% Saját forrás 10% A szükséges sajátforrás egy részének kiváltására pályázat nyújtható be a Belügyminisztérium által meghirdetett EU Önerő Alaphoz. Önkormányzatunk a sajátforrás 30%-ára nyújthat be pályázatot. Az igényt az EU-s pályázattal egy időben kell benyújtani a MÁK-hoz. Az EU előírásai szerint a projekt megvalósítása a FIDIC könyv szerint történik: Sárga könyv ide tartozik a szennyvíztisztító telep rekonstrukciója, amihez elvi vízjogi engedély szükséges Piros könyv ide tartozik a szennyvízelvezetés, amihez vízjogi létesítési és kiviteli terv szükséges Az engedélyezési terveket, a létesítési engedélyt a pályázat benyújtásáig kell elkészíteni, melynek költsége az önkormányzatot terheli. A kiviteli terveket december 31.-ig kell elkészíteni, melynek költségét a KA pályázat elismeri, elszámolható. Az engedélyes tervek közül elkészítettük és létesítési engedélyt kaptunk Zirc-Kardosrét, Zirc- Tündérmajor, valamint a településen elmaradt területek csatornázására. A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójára az elvi vízjogi engedélyt a szolgáltató, Bakonykarszt Rt. előlegezte meg. A kiviteli tervek készítésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyre célszerű megbízni a gesztor, Veszprém Megyei Jogú Várost azzal a kikötéssel, hogy a pályáztatás során a véleményezési jogunkat fenntartjuk. A Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási projekt megvalósításához szükséges jogi-szervezeti egységek kialakítása, a szükséges önkormányzati határozat minták, valamint az együttműködésre vonatkozó szerződés-tervezet előkészítésére a gesztor önkormányzat megbízást adott a Salgó és Királyhidi Ügyvédi Irodának. Az Ügyvédi Iroda anyagát a melléklet tartalmazza (1melléklet, konzorcionális szerződés). Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, április 09. Horváth László polgármester

3 Határozati javaslat: A./ ZIRC Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004. (IV.26.) számú határozata Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy Tagok személyében, a beruházás műszaki tartalmi, valamint az Európai Uniós támogatási feltételrendszerben időközben bekövetkezett változások miatt a Balaton-felvidék és Dél-Bakony Vízbázisvédelmi Konzorcium megszűnéséhez hozzájárul. A projekt sikeres megvalósítása érdekében azonban az érintett önkormányzatok egy része pályázni kíván az EU Kohéziós Alap támogatásának elnyerésére. Ennek keretében a Veszprémben szeptember 19-én aláírt Konzorcionális szerződést Zirc Város Önkormányzata, mint Tag, a szerződés XIII. pont 2. bekezdése alapján - közös tagi elhatározás keretében április 30-i hatállyal megszűnteti. A megszüntetéshez minden Tag hozzájárult azzal, hogy a Tagok külön szándéknyilatkozat alapján kívánnak új Konzorcionális szerződést kötni az EU Kohéziós Alap pályázaton való sikeres részvételük érdekében, "Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és -tisztítási projekt" elnevezés alatt. Felelős: polgármester Határidő: azonnal B./ ZIRC Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004. (IV.26.) számú határozata Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy Tagok személyében, a beruházás műszaki tartalmi, valamint az Európai Uniós támogatási feltételrendszerben időközben bekövetkezett változások miatt a Balaton-felvidék és Dél-Bakony Vízbázisvédelmi Konzorcium megszűnéséhez hozzájárul. A projekt sikeres megvalósítása érdekében azonban az érintett önkormányzatok egy része pályázni kíván az EU Kohéziós Alap támogatásának elnyerésére. Ennek keretében a Veszprémben szeptember 19-én aláírt Konzorcionális szerződést. Zirc Város Önkormányzata, mint Tag, a szerződés XIII. pont 2. bekezdése alapján - közös tagi elhatározás keretében április 30-i hatállyal megszűnteti. A megszüntetéshez minden Tag hozzájárult azzal, hogy az érintett Tagok képviselő-testületi határozatba foglalt szándéknyilatkozat alapján kívánnak új Konzorcionális szerződést kötni az EU Kohéziós Alap pályázaton való sikeres részvételük érdekében, "Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási projekt" elnevezés alatt. A fenti EU Kohéziós Alap pályázaton nem kívánunk részt venni. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat:

4 ZIRC Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004. (IV.26.) számú határozata Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a településen egy regionális csatornahálózat és szennyvíztisztító rendszer keretében kívánja a szennyvízkezelést és vízbázisvédelmet megoldani. E cél érdekében: 1. Zirc Város Önkormányzata részt kíván venni a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projektben. 2. A cél megvalósítása érdekében közös pályázatot kíván benyújtani az Európai Unió Kohéziós Alap támogatás megvalósításának programjában. Elfogadja, hogy a nemzetközi támogatás igénybevétele során képviselő, kapcsolattartó ("gesztor") Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen. 3. A beruházás költségének minimum 10%-ának finanszírozási költségét az önkormányzat saját forrásból fogja biztosítani. 4. A nemzetközi támogatás elnyerése esetén a tervezett beruházásokat eredeti formájában megvalósítja és az így kialakult rendszert fogja igénybe venni. 5. Felhatalmazza a polgármestert a Konzorcionális szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat: ZIRC Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004. (IV.26.) számú határozata 1. Zirc Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veszprém város és régiója csatornahálózatának és szennyvíztisztítási rendszerének fejlesztésére, a Kohéziós Alap pályázaton elnyerhető támogatáshoz szükséges, a jegyzőkönyv mellékletét képező konzorcionális (együttműködési) szerződést elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2.A konzorcionális szerződés... pontjának megfelelően a tagi önrész biztosítására az önkormányzat képviselő-testülete kötelezettséget vállal. Az önkormányzatra jutó önrész mértéke:. e Ft, melyet től kezdődően.. évre lebontva biztosít. 3.) A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Kohéziós Alap kérelmezési eljárás, valamint a projekt végrehajtásáért felelős szervezet - mint kapcsolattartó - Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata legyen. Felhatalmazást ad a kapcsolattartónak, hogy az önkormányzat nevében a szerződés keretein belül jogszerűen eljárjon és a képviseletét ellássa. 4.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a projekt működéséhez szükséges, de a támogatásból nem finanszírozható költségeket költségvetésében biztosítja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Határozati javaslat:

5 ZIRC Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2004. (IV.26.) számú határozata 1. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testülete megbízza a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt gesztorát, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatát a beruházáshoz szükséges kiviteli tervek készítőjének kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatására. 2. Zirc Város Önkormányzata fenntartja magának a véleményezés jogát az eljárás lefolytatása alatt. Felelős: polgármester Határidő: azonnal

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, ÜZEMELTETÉSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 2060 /2005. Előadó: Kiss Kornél Mell.: Hiv. sz.: Postacím:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 1 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Döntés a 2014-2020-as Európai Uniós programok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére 505-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. január 25-i ülésére Tárgy: Térségi tejfeldolgozó kisüzem létesítése Kerekegyházán TP-1-2011/627 jelű pályázat önerejének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Zirc Város költségvetésében szereplő önkormányzati civil pályázati önerőalap 2007. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26.-i ülésére Tárgy: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény. 11. (2) bekezdése szerinti Gördülő Fejlesztési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről

B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről Kunfehértó Polgármesterétől B e s z á m o l ó a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről (Képviselő-testület 2015. június 24-i ülésére) A Homokhátsági Regionális

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-i ülésére 6. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060

KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 J a v a s l a t a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városában című projekt megvalósításához kapcsolódó társberuházói megállapodás módosítására Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. október 30-i

Részletesebben

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat

99/2015. (05. 11.) Kt. határozat 99/2015. (05. 11.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. jóváhagyja a polgármester - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. március 29-i ülésére Tárgy: Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évben lefolytatott átfogó ellenőrzésének megállapításaira

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. április 26.-i ülésére Tárgy: TÁMOP pályázatok támogatása Előadó: polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2015. június 18.

MEGHÍVÓ. 2015. június 18. MEGHÍVÓ 2015. június 18. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-án (csütörtökön) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 21-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből. 210/2009. (X.21.) sz. Kth. Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2010. évre vonatkozóan 2009. október 21-én megtartott ülése könyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. sz. mellékletét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. BELÜGYMINISZTER NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER BM/5561/2014. A 2011.évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdésének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. év január 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Zirci Önkéntes Tűzoltóság Alapszabályának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére 195-5/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: A Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2010. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. június 06. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. HÉSZ módosító rendelet kijavítása Előadó: dr. Kormányos László

Részletesebben