E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: HM Verga Zrt. megkeresése - együttműködési megállapodás megkötése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: - Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Városüzemeltetési Osztály Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A HM Verga Zrt. a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség által kezelt KDOP-2.1.1/B-12 kódszámú, Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázaton kívánja szóbeli tájékoztatásuk alapján az Alsóperében lévő Alsópere Park Szálló fejlesztését megvalósítani a Bakonyi attrakciók létrehozása az ökoturizmus jegyében címmel. A pályázati kiírás értelmében a projekt megvalósításához kapcsolódóan szükséges együttműködési megállapodásokat kötni a pályázónak, melynek vázlatos dokumentumát pályázati formanyomtatvány szerint a pályázat benyújtásához csatolni szükséges. A HM Verga Zrt. megkereste Zirc Városi Önkormányzatot, hogy a projekt vonatkozásában együttműködési megállapodást kíván kötni. A megállapodás tervezetét megküldte. Ennek értelmében az együttműködés az alábbiak szerint tervezett: HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. kötelezettségei, vállalásai: Minden rendezvényen megjelenési lehetőséget és reklámfelületet biztosít az Önkormányzat részére. az érintett települések bemutatását és szolgáltatásait kínáló marketinggel. Együttműködő partner kötelezettsége vállalása: Minden rendezvényen megjelenési lehetőséget és reklámfelületet biztosít a HM VERGA Zrt., és a megvalósítani kívánt projekt részére. mind a HM VERGA Zrt, mind pedig a megvalósítani kívánt projekt. A fentiek tekintetében az általunk vállalt kötelezettséget annyiban módosítani javasoljuk, hogy nem minden rendezvényen, hanem előzetesen egyeztetett rendezvényeken biztosítsunk csak megjelenési lehetőséget és reklámfelületet. A HM Verga Zrt.-vel telefonon egyeztettünk, részükről is elfogadható ez a módosítás. A mellékletben csatolt megállapodás szerint az együttműködési megállapodás részletes tartalma a pályázat elbírálását követően kerül kidolgozásra. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, augusztus 23.. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének./2012.(VIII.24.) határozata Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a HM Verga Zrt. által benyújtandó Bakonyi attrakciók létrehozása az ökoturizmus jegyében című projektjéhez szükséges, jelen előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást aláírja. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

4 Együttműködési megállapodás A dőlt betűvel szedett paneleket be kell építeni a szerződés szövegezésébe. I. Együttműködő felek megnevezése HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. Székhelye: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Telephelye: Postacíme: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Adószáma: Azonosító száma (cégjegyzékszám): Aláírásra jogosult képviselő neve: Tengerdi Győző vezérigazgató Telefon / fax.: / / / Együttműködő partner neve: Zirc Városi Önkormányzat Székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. Telephelye: Postacíme: 8420 Zirc, Pf. 77. Adószáma: Azonosító száma (cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi szám): Aláírásra jogosult képviselő neve: Ottó Péter polgármester Telefon / fax.: / / II. Együttműködés célja A felek a 2003.november 1-én megkötött megállapodást kiegészítik a következőkkel: a KDOP-2.1.1/B-12 kódszámú, Bakonyi attrakciók létrehozása az ökoturizmus jegyében című projektben stratégiai és szakmai együttműködés létesítésével. III. Együttműködési megállapodás tárgya A megvalósítás helye:olaszfalu - Alsópere Az együttműködő felek rögzítik, hogy a hasonló elhelyezkedésből adódóan működnek együtt. Az együttműködő felek által nyújtott szolgáltatások viszonya illeszkedik az együttműködő fél kínálatába, egyben attól eltérő, újszerű szolgáltatást hoz létre. Az együttműködő partnerek a fenti projekt keretében létrehozott és a meglévő turisztikai attrakciókat erősítő (pl.: közös programok, rendezvények szervezése, közös marketing) / kiszolgáló (pl. étkezési lehetőség biztosítása, vásárlási lehetőség) tevékenységet együttműködve folytatnak. IV. Együttműködési megállapodás vállalásai HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. kötelezettségei, vállalásai: 1

5 Minden rendezvényen megjelenési lehetőséget és reklámfelületet biztosít az Önkormányzat részére. az érintett települések bemutatását és szolgáltatásait kínáló marketinggel. Együttműködő partner kötelezettsége vállalása: Minden Előzetesen egyeztetett rendezvényeken megjelenési lehetőséget és reklámfelületet biztosít a HM VERGA Zrt., és a megvalósítani kívánt projekt részére. mind a HM VERGA Zrt, mind pedig a megvalósítani kívánt projekt. V. Felelősség tisztázása (pl. közös beszerzés, szolgáltatás, fejlesztés esetén) A megjelenési lehetőség keretében valamennyi cselekményért, továbbá a kiadott reklámanyag tartalmáért az a Fél a felelős, aki a megjelenés jogosultja, vagy a reklámanyagot összeállította. A jelen megállapodás II. pontjában meghatározott pályázat vonatkozásában a HM VERGA Zrt. a felelős. VI. Tájékoztatás és kapcsolattartás feltételei A hivatalos értesítéseket, valamint a visszaigazolásokat írásban (tértivevényes ajánlott levél, vagy telefax) kell megtenni. A gyorsabb kommunikáció érdekében a hivatalos értesítéseket megelőzheti üzenet. VII. Hatályba lépés, időtartam, egyoldalú felmondásra vonatkozó szabályozások A Felek rögzítik, hogy az együttműködés részletes feltételeit, pontjait jelen együttműködés aláírását követő egy éven belül részletesebben kidolgozzák. Ennek oka, hogy a pályázati rendszer függvényében kezdődhet a beruházás, amely Támogatási szerződés aláírással határozható meg reálisan és véglegesen. Amennyiben az egyik fél a vállalásainak határidőn belül nem, vagy csak részlegesen tesz eleget, a másik fél megfelelő határidő kitűzésével felszólíthatja annak teljesítésére és a felszólítás eredménytelensége esetén azonnali hatállyal felmondhatja jelen szerződést. Az azonnali hatályú felmondásra okot adó fél felel az okozott károkért. VIII. Bizalmasság A felek kijelentik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére. A felek vállalják, hogy jelen szerződés hatálya és érvényessége alatt tartózkodnak minden olyan szerződés megkötésétől, amely részben vagy egészében ellentétes a jelen megállapodással, illetve amely eredményeképp a jelen szerződésben meghatározott célok és vállalások teljesülése részben vagy egészében lehetetlenné válna. A felek minden ügyet, kérdést bizalmasan kezelnek, harmadik személyek részére információt nem adnak át. A felek üzleti titok alatt a Polgári Törvénykönyv 81. (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott fogalmat értik. 2

6 Vitás kérdések rendezése: a felmerülő esetleges jogvitákat a felek jóhiszeműen eljárva, közösen rendezik. Amennyiben a vitás kérdés rendezésére irányuló megkeresés másik fél általi kézhez vételétől számított 30 napig nem vezet eredményre, a felek az illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhatnak. Jelen megállapodás 3 számozott oldalból és 4 egymással mindenben szó szerint megegyező eredeti példányban készült, annak módosítása csak ugyanannyi példányszámban lehet. Jelen megállapodásból 2 példány a HM VERGA Zrt-t, 2 példány az Együttműködő partnert illeti meg. Kelt: Együttműködő partner neve Képviselőjének neve beosztása. HM VERGA ZRt. Tengerdi Győző vezérigazgató 3

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A PROJEKTMANAGEMENT SZOLGÁLTATÁSA A SZALÉZI SZENT FERENC KOMMUNIKÁCIÓS KÖZPONT PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN ELNEVEZÉSŰ, EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123

Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Répcelak Város Polgármesteri Hivatala 9653 Répcelak, Bartók B. u. 38. T./F.: 95/370-101, 370-123 Tárgy: Ajánlatkérés közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására 2013-2014 Répcelak Város Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. február 28-i ülésére Tárgy: BÉKÉS-AIRSOFT Sport és Szabadidő Egyesület területhasználati kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság: dr. Uhrin Anna jogász Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 17. (2)-(3) bekezdései szerint:

A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet 17. (2)-(3) bekezdései szerint: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. augusztus 27. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet

%,'^/v <&,{<<, 0&. 3 1 ?014 JÚH. ^f~~? *ft 2014 JÜN. 2014 JúN 3 0. 2014 JŰL 10. 2. sz. melléklet 2. sz. melléklet Ügyiratszám: 1-56154/2014 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Polgármesteri Kabinet A szerződés tárgya: Századvég Politikai Iskola Alapítvány együttműködési megállapodás A kötelezettségvállalás

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015.

s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. 14253065 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján s v/. ~:?7.K.. h.. r2:.. /2015. Javaslat a 3681 hrsz.-ú ingatlan ingyenes használatba adására Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. szerves

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet)

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS önkormányzati tulajdonú ingatlan esetén minta (tervezet) amely a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott önkormányzati feladatok hatékony ellátásának céljából jött

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft kamatmentes kölcsön kérelme Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/5 Döntéshozatal módja:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 221/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: A Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása Előterjesztő:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása KEOP előkészítő konstrukció végrehajtására Preambulum A települési szennyvíz kezeléséről szóló 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó)

MEGÁLLAPODÁS. a.. Önkormányzata (Cím:, bírósági végzés vagy cégjegyzékszám:, adószám:, képviselő:; a továbbiakban: Vállalkozó) MEGÁLLAPODÁS mely létrejött az E.ON Hungária Zrt. (1051 Budapest, Széchenyi I. tér 7-8., cégjegyzékszám: 01-10- 043518, képviseli: Winkler János, az Igazgatóság tagja és Jamniczky Zsolt vezérigazgatóhelyettes

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/52-1/2010/I Üi.: Györbiró-Szabó András Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Magyarország Románia Határon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. augusztus 28. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben