NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 86/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 86/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekthez való csatlakozásról A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. 2.) egyetért a Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása című projekt megvalósításával. 3.) felhatalmazza a polgármestert a konzorciumi megállapodás aláírására. 4.) a pályázat előkészítéséhez és a pályázati önrészhez szükséges forrást az idegenforgalmi célfeladatból Ft, azaz Háromszázezer forint összegben biztosítja. Felelős: Oktatási, Kulturális és Sport Iroda vezetője Határidő: november 30. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ Európai Uniós Ügyek, Nemzetközi Kapcsolatok és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjai 4./ Kulturális és Civil Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjai

2 Melléklet a 86/2008.(III.31.) számú határozathoz: KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Pályázat benyújtására 1. Jelen konzorciumi együttműködési megállapodás (a továbbiakban Megállapodás) aláírásával a 2. pontban meghatározott szerződő felek konzorciumot hoznak létre abból a célból, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (Kódszám: EAOP B.) című pályázati kiírásra, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság közreműködő szervezethez pályázatot nyújtsanak be, és a pályázat támogatása esetén az abban foglalt pályázati célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A pályázat címe: Mária Út, mint kiemelkedő jelentőségű kulturális-vallási zarándok és turista úthálózat kialakítása (a továbbiakban Pályázat). 2. A konzorcium tagjai (a továbbiakban Tagok) az alább felsorolt szervezetek, akik az 1.) pontban megjelölt pályázatban meghatározott cél(ok) megvalósításában a Pályázatban foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervnek, valamint költségvetésnek megfelelően a jelen Megállapodás keretei között részt vállalnak: a) neve: Máriapócs Város címe: 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Palóczy Lajos Elekné polgármester b) neve: Rakamaz Város címe: 4465 Rakamaz, Szent István út 116. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Farkas Ernő polgármester c) neve: Nagykálló Város címe: 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Juhász Zoltán polgármester

3 - 2 - d) neve: Nyírbogát Nagyközség címe: 4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Dr. Simon Miklós polgármester e) neve: Piricse Település címe: 4374 Piricse, Petőfi S. u. 11. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Orosz László polgármester f) neve: Pócspetri Község címe: 4327 Pócspetri, Pócsi u. 13. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Pataki László József polgármester g) neve: Kállósemjén Nagyközség címe: 4324 Kállósemjén, Kossuth u adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Nagy Béla polgármester h) neve: Nyírgyulaj Község címe: 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Becsei György polgármester i) neve: Napkor Község címe: 4552 Napkor, Kossuth Lajos u. 23. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Dr. Spinyhért Zsolt polgármester

4 - 3 - j) neve: Nyírbátor Város címe: 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Balla Jánosné polgármester k) neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város címe: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. adószáma: törzsszám: KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Csabai Lászlóné polgármester l) neve: NYÍRERDŐ Zrt. címe: 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29. adószáma: cégjegyzékszám: Cg KSH száma: aláírásra jogosult személy neve: Kaknics Lajos vezérigazgató m) Mária Út Közhasznú Egyesület Postacím: 8200 Veszprém, Házgyári út 7. Székhely: u.a. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 2658 Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Szabó Tamás A Konzorcium vezetőjének a jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Mária Út Közhasznú Egyesületet (a továbbiakban Vezető) választják. 3. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a és a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy helyettük és nevükben a Pályázatot aláírja, a közreműködő szervezethez benyújtsa és a Pályázat elbírálása során a közreműködő szervezettel szemben a konzorciumot képviselje. A Tagok kijelentik, hogy a Pályázatban foglaltakat ismerik, és az abban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 4. A jelen Megállapodás aláírásával a Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Pályázat támogatása esetén a projektet a Pályázatban foglaltak szerint megvalósítják, és ennek érdekében együttműködnek. Jelen Pályázat esetében a Vezető az egyetlen támogatásban részesülő partner, a többi Tag közreműködő, szakmai partner.

5 Tagok kijelentik, hogy a pályázati kiírás részét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentumot ismerik, és a Pályázat támogatása esetén az abban foglalt tartalommal, valamint a Pályázatban és a Pályázatról döntés hozó szerv döntésében foglalt tartalommal szerződést kötnek. 6. Jelen Megállapodás a Pályázat mellékletét képezi. 7. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Pályázat nem részesül támogatásban, illetve ha a Tagok a projekt megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek. 8. Az alábbi Tagok a Pályázat sikeres előkészítése és megvalósítása érdekében az alábbi összegű anyagi hozzájárulást évi költségvetésükben biztosítják: Konzorciumi tag neve Önerőhozzájárulás (Ft) Költséghozzájárulás (Ft) Hozzájárulás összesen (Ft) Máriapócs Város Ft Rakamaz Város Ft Nagykálló Város Ft Nyírbogát Nagyközség Ft Piricse Település Ft Pócspetri Község Ft Kállósemjén Nagyközség Ft Nyírgyulaj Község Ft Napkor Község Ft Nyírbátor Város Ft Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ft NYÍRERDŐ Zrt Ft Összesen: Ft A fenti Tagok vállalják, hogy a Pályázat I. fordulós benyújtását követően, legkésőbb március 15-ig átutalják a Mária Út Közhasznú Egyesület Kereskedelmi és Hitel Banknál vezetett számú bankszámlájára az alábbi költséghozzájárulási részt:

6 Konzorciumi tag neve I. fordulós költséghozzájárulás (Ft) Máriapócs Város Rakamaz Város Nagykálló Város Nyírbogát Nagyközség Piricse Település Pócspetri Község Kállósemjén Nagyközség Nyírgyulaj Község Napkor Község Nyírbátor Város Nyíregyháza Megyei Jogú Város NYÍRERDŐ Zrt Összesen: Ft A Tagok a II. fordulós beadás kapcsán esedékes költség-hozzájárulási rész összegét külön megállapodásban rögzítik. 9. A Tagok vállalják továbbá, hogy a jelen Pályázat támogatása esetén segítik a benne foglalt projekt finanszírozásának zavartalan lebonyolítását. 10. A Tagok a hosszú távú együttműködés érdekében kinyilvánítják szándékukat, a támogatás elnyerését követően a fenntarthatóság feltételeinek kialakítása érdekében jelen együttműködési megállapodást kiegészíthetik. A kiegészített megállapodás kiterjedhet az Egyesület pénzügyi és szakmai támogatására. A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

7 Konzorcium vezetője: Dr. Szabó Tamás Mária Út Közhasznú Egyesület Palóczy Lajos Elekné, polgármester Máriapócs Város Aláírás dátuma:. Farkas Ernő, polgármester Rakamaz Város Juhász Zoltán, polgármester Nagykálló Város Aláírás dátuma:. Dr. Simon Miklós, polgármester Nyírbogát Nagyközség Orosz László, polgármester Piricse Település

8 - 7 - Pataki László József, polgármester Pócspetri Község Nagy Béla, polgármester Kállósemjén Nagyközség Becsei György, polgármester Nyírgyulaj Község Dr. Spinyhért Zsolt, polgármester Napkor Község Balla Jánosné, polgármester Nyírbátor Város Csabai Lászlóné, polgármester Nyíregyháza Megyei Jogú Város

9 - 8 - Kaknics Lajos, vezérigazgató NYÍRERDŐ Zrt.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat ÁFA változás miatti többlet önerő módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 364/2003. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 364/2003. (XII. 17.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 364/2003. (XII. 17.) számú h a t á r o z a t a a Keleti Ébredés Közalapítvány Közhasznú Szervezet és a Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködéséről A Közgyűlés

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Jj"----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014.

Jj----.. K( (r f4rl Faragóné Széles Andrea. \/., \ f\~.~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. 1. ovács Ferenc. Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 MEGYEI JOGÚ VÁROS FAX: +36 42 524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 16.-i rendkívüli ülésére Tárgy: HEFOP 4.2.1 és HEFOP 2.2.1 kódszámú pályázatok ügyében hozandó döntések Előterjesztés

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat

Megbízási Szerződés. Ü.sz.: XXVII-3-146/2009. mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Megbízási Szerződés mely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Székhelye: 1195 Bp. XIX. ker. Városház tér 18. Képviselő: Gajda Péter polgármester Adószáma: 15519009-243

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/240-1/2015/I. Üi.: Barna Gábor Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Civil szervezetek önkormányzati támogatása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.13.) sz. önkormányzati rendelete a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Csanádapáca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai

~~' Nyíregyháza, 2013. 01.14. A határozatot kapják: 1./Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság tagjai NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 14/2013.(1. 14.) számú határozata 01/2013 Szabadidősport támogatása címmel pályázati eljárás kiírásának elfogadására A

Részletesebben

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében

Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez kapcsolódó integrált fejlesztés érdekében MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ikt.sz.: MH: 12-3/100/2007 Melléklet: 1 db együttműködési megállapodás Javaslat Együttműködési megállapodás aláírására a Bükk hegységben található klimatikus gyógyhelyekhez

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI.fOGÚ V AR OS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. lkt. sz.: IV 266/2015. Előadó: dr. Sódar Anita Mell.: l db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Tehjax: (66) 523-804

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 241/2007. (XI. 12.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 241/2007. (XI. 12.) számú h a t á r o z a t a A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Közgyűlés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben