Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001"

Átírás

1 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

2 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza nem térítendő támogatás Vállalkozások esetén: Csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható, azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a támogatás igénybevételének évében és az azt megelőző két pénzügyi év időszakában a megítélt támogatás összege nem haladta meg a eurónak, a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a eurónak megfelelő forint összeget. Előleg mértéke: 25 % ERFA beruházás 5-45 %

3 TÁMOP /1 A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása A pályázat célja, családi napközik létrehozásának támogatása. Mekkora a támogatás mértéke? Főpályázó: Költségvetési szervek, non-profit szervezetek, vállalkozások Konzorciumi partner: maximum 3 tagú 5-50 M Ft / 1 CSANA 20 m FT, 2 CSANA 35 M Ft, 3 CSANA 50 M Ft, egyéb alternatív szolgáltatás 3 M Ft/ 100% /vállalkozások esetén de minimis/ Mikor lehet benyújtani? május 30. július 30. Milyen költségek támogathatók? Előkészítés költségei Foglalkoztatás szakmai megvalósítók részére Képzések /akkreditál családi napközi vezető/ Beruházás - ERFA 40 %

4 TÁMOP /5 A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Vállalati és intézményi napközbeni kisgyermek-ellátási szolgáltatások létrehozása A pályázat célja, a kisgyermekeket nevelő szülők munkaerő-piaci részvételének növelése. Mekkora a támogatás mértéke? 100% Főpályázó: Költségvetési szervek, non-profit szervezetek, vállalkozások Konzorciumi partner: maximum 3 tagú M Ft Mikor lehet benyújtani? május 30. július 30. Milyen költségek támogathatók? Szakmai megvalósítók foglalkoztatása, képzése Képzés a célcsoport számára Eszközbeszerzések Helyiségek átalakítása, felújítása ERFA - 40 %

5 TÁMOP /7 A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek A pályázat célja, hogy a munkáltatók, a foglalkoztatás rugalmassá tételével növeljék, a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét. Mekkora a támogatás mértéke? Főpályázó: Költségvetési szervek, non-profit szervezetek, vállalkozások 1-15 M Ft 100% /vállalkozások esetén de minimis/ Mikor lehet benyújtani? május 30. július 30. Milyen költségek támogathatók? Képzés, Munkafolyamatok racionalizálása Munkakörök racionalizálása, átszervezése Dokumentációk át/kidolgozása Munkakörök átszervezése Új típusú munkakörök bevezetése Infrastrukturális átalakítás, eszközbeszerzés ERFA - 10 %

6 TÁMOP /1 - Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok támogatása A pályázat célja, a munkaerőpiac megújítása. /Foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek/ Mekkora a támogatás mértéke? Főpályázó: Költségvetési szervek, jogi személyiségű vállalkozások-, nonprofit szervezetek Konzorciumi partner: Költségvetési szerv, vállalkozás, nonprofit szervezet M Ft 100% /vállalkozások esetén de minimis/ Mikor lehet benyújtani? augusztus 01. augusztus 31. Milyen költségek támogathatók? Képzés Foglalkoztatás, A fiatalok elhelyezkedését segítő programok megvalósítása Szociális gazdaság fejlesztése Eszközbeszerzés, építés, felújítás, bővítés /ERFA 10 %, 25 %/

7 TÁMOP /1 - Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése A pályázat célja, a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások megerősítése, különösen a hátrányos helyzetű térségekben. Mekkora a támogatás mértéke? Mikor lehet benyújtani? Főpályázó: Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek: egyesület, alapítvány, non-profit gazdasági társaság, jogi személyiség nélküli non-profit gazdasági társaság 5 8 M Ft 100% /vállalkozás esetén de minimis/ szeptember 01-től Milyen költségek támogathatók? Szervezeti kapacitások felmérése, Szervezetfejlesztés, Együttműködés kialakítása, Minőségirányítási rendszer kiépítése, Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, Munkatársak készségfejlesztése

8 TÁMOP B-2-12/2 - Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben A pályázat célja a munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásának támogatása. Főpályázó: szociális és gyermekjóléti intézmények fenntartói Mekkora a támogatás mértéke? 100% Mikor lehet benyújtani? 2-20 M Ft november 02-től Milyen költségek támogathatók? Képzés: általános ápoló, kisgyermekgondozó, - nevelő, szociális ápoló és gondozó, segédgondozó, idősgondozó, szociális segítő, házi gondozó, segítő, gyermek- és ifjúsági felügyelő I. Foglalkoztatás: 12 hónapos

9 TÁMOP A2-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása foglalkoztatóknál A pályázat célja, a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása. Főpályázó: Megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatók /Kft,, Rt., Bt., Nonprofit Kft., Egyéb szövetkezet, Közkereseti társaság, Nonprofit Rt., Leányvállalat / Mekkora a támogatás mértéke? M Ft 100 % - / de minimis/ Mikor lehet benyújtani? augusztus 15. szeptember 07. Milyen költségek támogathatók? Képzők képzése, Készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok Eszközbeszerzés

10 TÁMOP A3-12/1 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása munkaerő-piaci szolgáltatóknál A pályázat célja, a megváltozott munkaképességű, foglalkozási rehabilitációban részesülő személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítése, javítása. Megyénként 3 db Főpályázó: Megváltozott munkaképességű személyek számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek, új munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek Mekkora a támogatás mértéke? M Ft /már létező szervezet/ M Ft /Új munkaerő-piaci szolgáltató/ 100 % - /de minimis/ Mikor lehet benyújtani? augusztus 15. szeptember 07. Milyen költségek támogathatók? Munkahelyfeltárás, Felkészítés munkavállalásra, Munkáltatói szolgáltatások, Munkaközvetítés,

11 TAMOP /1-Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban A pályázat célja, a hátrányos helyzetű emberek munkaerő-piaci elhelyezkedésének elősegítése. Főpályázó: Jogi személyiségű nonprofit szervezetek /egyesület, egyház, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, Jogi személyiségű vállalkozás /közhasznú szociális szövetkezet/ Konzorciumi partner: jogi személyiségű nonprofit szervezet, jogi személyiségű vállalkozás, költségvetési szervek, jogi személyiségű vállalkozás M Ft Mekkora a támogatás mértéke? 100 % /de minimis/ Mikor lehet benyújtani? augusztus 15. szeptember 17. Milyen költségek támogathatók? Minimum 20 fő bevonása Foglalkoztatással egybekötött képzés, Min. 50 % építőiparhoz tartozó OKJ-s képzés megszerzése Eszközbeszerzés 25 %

12 TÁMOP-6.1.2/11/1 - Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek A pályázat célja a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek a javítása. Főpályázó: A komponens: önkormányzatok, intézmények (bölcsőde, óvoda), non-profit szervezetek, kistérségi járóbeteg szakellátó központok, szakrendelők, fekvőbeteg szakellátást nyújtó int., Kormányhivatalok (népegészségügyi szakig. szervei) Mekkora a támogatás mértéke? 100% 1 10 M Ft Mikor lehet benyújtani? A komponens: július 23. szeptember 14. Milyen költségek támogathatók? egészségnap, egészséghét, egészségügyi állapotfelmérés, tábor, életmódtábor, természetjáró túra, sportfoglalkozás

13 Közoktatás Konstrukció száma Konstrukció címe Benyújtás ideje Igényelhető támogatás Tevékenységek TÁMOP /2 TÁMOP A- 11/2 Iskolai tehetséggondozás Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása M Ft Továbbképzés, tehetséggondozó programok, tanulmányi versenyek M Ft szociális, eü-i, oktatási, kulturális, közösségi, környezetvédelmi TÁMOP /2 TÁMOP /2 Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása Innovatív iskolák fejlesztése M Ft Együttműködések erősítése, szakmai rendezvények, továbbtanulást segítő tev. támogatása, eszközbeszerzés M Ft Nevelési, pedagógiai tevékenységek, egészségfejlesztési programok,továbbképzés, eszközbeszerzés

14 TÁMOP /2 Óvodafejlesztés A pályázat célja, az óvodák optimális személyi és tárgyi feltételeinek kialakítása. Főpályázó: óvoda, óvodai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmény, óvodai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegység fenntartói Mekkora a támogatás mértéke? 100% Mikor lehet benyújtani? Milyen költségek támogathatók? M Ft július 16. augusztus 17. /Módosul/ Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés. Képzések, továbbképzések, tréningek. Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása. Építés és eszközök beszerzése 30 %

15 DDOP Nevelési intézmények fejlesztése A pályázat célja, a közoktatási intézmények szervezeti keretei között működő feladat ellátási helyek férőhelybővítése, célirányos beruházásainak támogatása és annak fenntartása. Mekkora a támogatás mértéke? 100% Főpályázó: nevelési intézmények fenntartói M Ft / 1 új csoportszoba/ M Ft /3 új csoportszoba/ Mikor lehet benyújtani? szeptember január 15. Milyen költségek támogathatók? Infrastrukturális fejlesztés, Akadálymentesítés, Csoportszoba létrehozása

16 TÁMOP B-12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A pályázat célja, a mikrovállalkozások indítását tervező fiatalok segítése. Főpályázó: 18 és 35 év közötti természetes személy Korlátolt felelősségű társaság, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Egyéni cég, Egyéb önálló vállalkozó Egyéni vállalkozó vagy mikrovállalkozásként: 3 M Ft Társasvállalkozás: 6 M Ft Mekkora a támogatás mértéke? 90 % Mikor lehet benyújtani? január 01-től Milyen költségek támogathatók? Eszközbeszerzés Munkavállalók foglalkoztatása Piacra jutás támogatása Információs technológia fejlesztés Képzések Könyvelés ERFA- 45 %

17 TÁMOP B-12/1 - Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások részére TÁMOP C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára A pályázat célja, Munkavállalók tudásának, készségeinek, képességeinek fejlesztése. ik pályázhatnak? Főpályázó: TÁMOP B-12/1 - középvállalkozás TÁMOP C-12/1 - nagyvállalkozás ekkora a támogatás összege? ekkora a támogatás mértéke? ikor lehet benyújtani? 1 50 M Ft /középvállalkozás/ M Ft /nagyvállalkozás/ 100 % /de minimis/ május 01-től ilyen költségek támogathatók? szakmai képzések idegen nyelvi képzések Vállalkozás működésével kapcsolatos képzések Informatikai képzés

18 Gyakorlati tanácsok: Indikátorok teljesülése Tájékoztatás, nyilvánosság Fenntartási időszak vállalásai Elszámolás -

19 Segítségül a PARTNERSÉG Pályázati kiírások egyeztetése 2012 SAJTÓ Pályázati közlemények

20

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Szalainé Hodoniczki Andrea humán fejlesztési tanácsadó, Dél-Dunántúl Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Mobil:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

Pályázati lehetőségek

Pályázati lehetőségek - Tájékoztató pályázati lehetőségekről Civil szervezetek részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014 Pályázók köre: civil szervezetek, szövetségek, egyesületek és alapítványok, szociális szövetkezetek Támogatás vehető igénybe a következő területeken:

Részletesebben

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine.

www.projectmine.hu FELSZÍNRE HOZZUK AZ ÉRTÉKEKET! Semperger-Dorogi Kinga Ügyvezető Tel: +3670 931 5585 semperger.kinga@projectmine. PÁLYÁZATI ISMERTETŐ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2012-BEN ( Eszközbeszerzés támogatása, technológiai fejlesztések, komplex vállalkozásfejlesztés, IT-fejlesztések, Turisztikai célú támogatások, Egészségfejlesztés

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/4 100%-os

Részletesebben

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA Lorem ipsum AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁMOP-GOP FORRÁSAI INDULÓ ÉS MÁR MEGLÉVŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA A fórum tematikája Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Aktuális pályázati kiírások Kérdezz-felelek Aktuális

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve:

VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. neve: A Széchenyi 2020, az Új Széchenyi Terv és a Nemzeti Együttműködési Alap összefoglaló táblázata vállalkozások költségvetési szervek és nonprofit szervezetek részére VÁLLALKOZÁSOKNAK, NONPROFIT SZERVEZETEKNEK

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet Célcsoport tag foglalkoztatása Szakmai megvalósító foglalkoztatása

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

integrációt előmozdító pályázati forrásai

integrációt előmozdító pályázati forrásai A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci A TÁMOP 2. prioritás munkaerő-piaci integrációt előmozdító pályázati forrásai A magyar gazdaság felzárkózási igényei A magyar gazdaság kitörési pontjai és az ÚSZT programjai

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

című pályázat bemutatása

című pályázat bemutatása Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázat bemutatása Kódszám: TÁMOP 6.1.2/AKMR/09/01 Közép-magyarországi régió TÁMOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében

AJÁNLAT. 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében AJÁNLAT 2012. IV. negyedévében a mikro-, kis- és középvállalkozások számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben