Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1."

Átírás

1 Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém

2 Közoktatási lehetőségek

3 TÁMOP A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: február 22. és április 22. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: MFt Programba bevont tanulók számától függően: tanuló között legfeljebb 30 millió forint tanuló között legfeljebb 40 millió forint tanuló között legfeljebb 50 millió forint

4 TÁMOP A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Támogatás célja: Az iskolából való kimaradás, iskolai tanulás idő előtti befejezése, a megkezdett tanulmányok korai félbehagyása szerte a világon az érintett gyermekek/ fiatalok, családjuk és az egész társadalom súlyos gondja. Pályázók köre: szakiskola; gimnázium, szakközépiskola diákotthon és kollégium, valamint a Kt. 33. (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak: egységes iskola vagy összetett iskola, közös igazgatású közoktatási intézmény

5 TÁMOP A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása A komponens: Nem pályázhatnak azon intézmények, szervezetek, amelyek székhelye a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében található hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben található. B Komponens: Megvalósításának helyszíne a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI.17.) Kormányrendeletben meghatározott hátrányos helyzetű kistérségekben van.

6 TÁMOP A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Támogatható tevékenységek: Előkészítési szakasz Befogadó iskolai környezet kialakítása, hálózati tanulás segítése Tanulmányi eredmény javítása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében Igazolatlan hiányzások számának csökkentése a bevontak körében Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, valamint tanulási motivációt erősítő tevékenységek támogatása

7 Civil szervezetek lehetőségei

8 TÁMOP /2- Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása Támogatás célja: A társadalmi cselekvés, az aktív állampolgárság ösztönzése, a társadalmi kohézió erősítése a lakótelepeken. Ennek keretében fontos a lakóközösségi, szomszédsági, alulról szerveződő közösségek, szociális, és humán szolgáltató szakmai szervezetek, helyi valamint kisebbségi önkormányzatok, intézmények, szakmai szervezetek, és az egyházak között történő együttműködés javítása közösségi-, közösségfejlesztési és a közösség számára fontos programok és szolgáltatások megvalósításával. Benyújtás: április 15- ig. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: M Ft

9 Pályázók köre: Gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): A. Civil kategória: Egyéb egyesület (GFO 529) Egyéb alapítvány (GFO 569) B. Egyházi kategória: Önálló egyházi intézmények (GFO 552) Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy (GFO 555) Egyéb egyházi szervezet (GFO 559)

10 Támogatható tevékenységek: 1. Projekt előkészítés 2. Munkatársak fejlesztése, képzése 3. Szolgáltató Iroda (LISZI) létrehozása és működtetése 4. A közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a közösségi tervezés módszerével 5. A lakosság életvitelének és aktív szabadidő eltöltésének elősegítése 6. Közösségi együttműködést elősegítő ismeretterjesztés 7. Projektmenedzsment és adminisztráció biztosítása 8. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 9. Hirdetés, reklám, propaganda és disszeminációs tevékenységek 10.Eszközbeszerzés, felújítás

11 Szociális szövetkezetek

12 TÁMOP D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Támogatás célja: A szociális gazdaság támogatásakor erősíteni tudjuk egy társadalmi vállalkozás gazdasági tevékenységét: az ahhoz kapcsolódó szervezetfejlesztési elemeket, a piacra jutás megalapozásához szükséges kutatási és tervezési erőforrásokat, szükséges eszközöket, de ezen tevékenységek támogatói szándéka mellett a szervezet társadalmi céljai mentén elvárjuk a humánerőforrás fejlesztését, és a hátrányos helyzetű rétegek egyéb támogatását. Benyújtás: I Ütem: benyújtása tól ig II Ütem: benyújtása től ig Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: M Ft

13 Pályázók köre: Cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet alapján): 121 Szociális szövetkezet 594 Nonprofit szociális szövetkezet

14 Támogatható tevékenységek: 1. Előkészítés 2. Szakmai megvalósítók foglalkoztatása 3. ERFA tevékenység (építés, bővítés, eszközbeszerzés) 4. Piacra jutás segítése, marketing 5. Szolgáltatásbővítés képzéssel egybekötve 6. Nyilvánosság biztosítása 7. Projektmenedzsment feladatok ellátása

15 TÁMOP D-1-13/1-Szociális gazdaság fejlesztése Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban Támogatás célja: A konstrukció kezdeti támogatást biztosítson újonnan alakult szociális szövetkezeteknek a térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében, ezáltal lehetőséget biztosít a szegénységben élőknek, hogy a támogatás segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket. Benyújtás: Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: M Ft

16 Pályázók köre: január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek szociális szövetkezet. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján): GFO 121 Szociális szövetkezet GFO 594 Nonprofit szociális szövetkezet

17 Támogatható tevékenységek: 1. Képzés célcsoport tagok számára a projekt végrehajtásában releváns, akkreditált képzések 2. Célcsoport foglalkoztatása munkaviszonyban 3. Eszközbeszerzés csak a projekt végrehajtásához feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt eszközök beszerzése lehetséges. 4. Üzleti terv készítése a projekt során a fizikai zárásig kell elkészíteni a következő 3 évre. 5. Kötelező engedélyek beszerzése 6. Kötelező nyilvánosság 7. Projekt menedzsment

18 Szociális intézmények

19 TIOP /1-Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése Támogatás célja: Infrastrukturális fejlesztések támogatásával hozzájáruljon az aktív korú autizmus spektrumzavarral élő, valamint az egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának növekedéséhez, ezzel segítve társadalmi és munkaerő-piaci integrációjukat, a társadalmi életben való aktív részvételüket. Benyújtás: március június 30. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: millió Ft

20 Pályázók köre: Autizmus spektrum zavarral élő és egyéb megváltozott munkaképességű személyek számára az évi III. tv alapján szolgáltatást biztosító szervezetek, intézmények fenntartói, valamint a 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott szervezetek : - nappali intézmények - bentlakásos intézmények: - fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, vagy - fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, vagy - fogyatékos (látás, mozgás, értelmi) személyek ápolást, gondozást nyújtó intézménye. - megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditált foglalkoztatók a fentiekben felsorolt intézménnyel, intézményekkel együttműködve, abban az esetben ha november 1-je óta Foglalkoztatási Megállapodás van érvényben közöttük.

21 Támogatható tevékenységek: A pályázó a program keretében megvalósítandó beruházás, fejlesztés által hozzon létre foglalkoztatási lehetőségeket elsősorban aktív korú autizmussal élő személyek, illetve a fenntarthatóság érdekében egyéb aktív korú megváltozott munkaképességű személyek számára. A fenti cél elérése érdekében lehetőség van a meglévő foglalkoztatási kapacitás bővítésére, vagy új foglalkoztatási kapacitás létrehozására. A. Projekt előkészítési tevékenységek B. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beruházás C. Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó egyéb tevékenységek ( pl. engedélyek) F. Teljes körű akadálymentesítés a pályázat megvalósításának helyszínén stb.

22 TÁMOP B-2-12/2-Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyerekjóléti ellátórendszerben Támogatás célja: A társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának javítása, a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával. Benyújtás: november 2-től a forrás kimerüléséig történhet. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: 2 20 M Ft

23 TÁMOP B-2-12/2-Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyerekjóléti ellátórendszerben Pályázók köre: szociális és gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, illetve fenntartói pályázhatnak. Támogatható tevékenységek: a célcsoport 12 hónapos támogatott foglalkoztatása a célcsoport helyi sajátosságokhoz, igényekhez igazodó továbbképzése, amely az adott helyen, munkakör betöltéséhez foglalkozás, tevékenység gyakorlásához szükséges a célcsoport részére foglalkozás-egészségügyi vizsgálat a célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása célcsoporttag számára munkaruha és/vagy védőruha beszerzése A célcsoport támogatott foglalkoztatásához és munkahelyi továbbképzéséhez közvetlenül kapcsolódó kis értékű eszközbeszerzés.

24 Vállalkozások részére

25 1, TÁMOP /1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Benyújtás: től ig Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: FT 30 Millió Ft. 2, TÁMOP B - 12/1 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása Benyújtás: június 01-től Támogatási intenzitás: A projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 90 %-a. Támogatási összeg: Egyéni vállalkozóként vagy mikrovállalkozásként legfeljebb 3 millió Ft. Társas vállalkozások esetében az igényelhető támogatás összege maximum 6 millió Ft.

26 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban A program elsődleges célja: a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. Pályázók köre: A pályázati kiírásra kizárólag a mikro-, kisvállalkozásnak, valamint középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, akik esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját. A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kisvállalkozásnak, valamint középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

27 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Támogatható tevékenységek köre: 1.A gyakornokok foglalkoztatása A gyakornokokkal szemben támasztott feltételek: 25 évesnél fiatalabb legfeljebb 18 hónapja szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését nappali oktatásban, képzése során legalább 6 hónapon keresztül tanulószerződés keretében vett részt a gyakorlati képzésben megszerzett szakképesítésével összefüggésben, és nem volt és nincs munkavégzésre irányuló jogviszonya a célcsoporttag a bizonyítvány megszerzése óta eltelt időben a kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban

28 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Támogatható tevékenységek köre: 2. Mentori tevékenység Feltételek: szakembert (aki lehet maga a vállalkozó, alkalmazottja) segítő, értékelő szerepkört tölt be gyakornok munkakörével megegyező szakirányú, legalább középfokú végzettséggel rendelkező legalább öt év szakmai tapasztalat egy személy maximum 16 gyakornok /mentor A mentor feladata a pályakezdő szakmai segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása.

29 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Támogatható tevékenységek köre: 3. Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.) 4. A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.

30 TÁMOP A-13/1 Gyakornoki program tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. Gyakornok bére: minimum a minimálbér, maximum a minimálbér másfélszerese (járulékokkal együtt) gyakornokok száma x Ft: ebből forintonként maximum Ft mentor költsége illetve maximum Ft a C3 pont szerinti egyéb, általános, adminisztratív költségekre fordítható Kötelező nyilvánosság költsége: maximum Ft

31 TÁMOP /1 Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban Támogatás célja: szakma megszerzésére irányuló, illetve betanító képzést nyújtani hátrányos helyzetű embereknek építőipari, épületkorszerűsítéshez kapcsolódó, illetve a program céljainak megfelelő további szakmákban, tranzit típusú, azaz foglalkoztatással egybekötött képzés keretében. Benyújtás tervezet szerint: május 1-május 31. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: M Ft

32 Pályázók köre: Jogi személyiségű non-profit szervezetek közül: 529 Egyéb egyesület, 525 Alapcélként vallási tevékenységet végző egyesület) 551 Egyház, 552 Egyházi intézmény, 559 Egyéb egyházi szervezet, 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy) 569 Egyéb alapítvány) 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 Nonprofit részvénytársaság, 594 Nonprofit szociális szövetkezet Jogi személyiségű vállalkozások közül 121 Szociális szövetkezet 128 Foglalkoztatási szövetkezet Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek közül: (351 Országos nemzetiségi önkormányzat)

33 Támogatható tevékenységek: A pályázati program keretében az építőiparban megvalósított tranzitfoglalkoztatási (azaz foglalkoztatással egybekötött képzési) programok támogathatóak. A foglalkoztatással egybekötött képzésben résztvevők száma minimum 18 fő.

34 Tervezetek

35 TÁMOP A,B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása Támogatás célja: olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli ( A komponens), valamint határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok ( B komponens) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Benyújtás a tervezet szerint: május június 28. Támogatási intenzitás: 100 % Támogatási összeg: M Ft

36 Pályázók köre: Fenntartó nyújthatja be a pályázatot: a) általános iskola; b) szakiskola; c) gimnázium, szakközépiskola; A Knt. 20. (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak: a) egységes iskola vagy összetett iskola; b) közös igazgatású közoktatási intézmény;

37 Támogatható tevékenységek: A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között. A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai hazai program esetében ( A komponens) legalább kétszer, határon túli és nemzetközi kapcsolat kiépítése esetében ( B komponens) pedig legalább egyszer személyesen is találkoznak. Javasolt a programba a bevont tanulók szüleinek aktív bevonása, azonban a szülők nem képezik részét a program célcsoportjának, ezért részükre költség nem számolható el. A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép

Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép Kistérségi Gyerekesély Stratégia Forrástérkép TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0003 http://www.gyerekesely-delzselic.hu/ Szigetvár 2013. KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY STRATÉGIA - FORRÁSTÉRKÉP 2013. NOVEMBER Forrástérkép

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Konstrukció kód: Megjelentetés időpontja: 1. A TÁMOGATÁS CÉLJA 1 TOP-1.4. A FOGLALKOZTATÁS ÉS AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSA CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉVEL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csanádpalota Város Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Csanádpalota Város Önkormányzata 2013-2017 Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai PÁLYÁZAT Mikro-, Kis-, és Középvállalkozás pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása iránya: Program

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben