2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08."

Átírás

1 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése

2 Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez, kérem, mielőbb vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal! Üdvözlettel: Dr. Flamich Györgyi Williamson & Klark Corporate Finance Kft Budapest, Hercegprímás utca 3. Tel.: 06 1/ , Mobil: 06 70/

3 A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 1. A pályázat célja Olyan 50 fő alatti mikro- és kisvállakozások infrastrukturális- és/vagy ingatlanfejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, vagy innovációt elősegítő humánerőforrás fejlesztéseinek támogatása, akik vállalják, hogy foglalkoztatotti létszámukat min. 1 fő álláskeresőként nyilvántartott személlyel növelik legalább 1 éven keresztül. 2. Pályázók köre gazdasági társaság egyéb szövetkezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég pályázhat, aki(nek): nyilvántartásba vétele december 31-ig megtörtént, a gazdasági tevékenysége folyamatos, és a évi jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) beszámolója (összevont, éves, egyszerűsített éves) vagy SZJA/EVA bevallása alapján a gazdálkodási eredménye pozitív volt, és a tulajdonosi struktúrájában - a társas vállalkozások esetén - a devizabelföldi magánszemélyek tulajdoni részesedése - tőke és szavazati jog alapján - külön-külön vagy együttesen eléri, vagy meghaladja 75 %-ot, és január 1-e után nem hajtott végre létszámleépítést és a vállalkozásában a pályázat beadása előtt a munkaviszonyban foglalkoztatottak száma legalább 1 fő, de 49 főnél kevesebb, és a pályázati projektjében tervezett létszámbővítés után a foglalkoztatottak száma nem haladja meg az 50 főt, és vállalja, hogy e projekt megvalósításának végéig a pályázatában vállalt létszámbővítéssel növelt foglalkoztatotti létszámát megőrzi. 3. A támogatható projekt A pályázati program keretében olyan projektek támogathatók, amelyek az üzleti infrastruktúra fejlesztésével és/vagy a magas színvonalú technológia alkalmazásával és/vagy környezetvédelmi előírások teljesítésével és/vagy innovatív tevékenységgel elősegítik a működő kisvállalkozás versenyképességének fejlesztését. A fenti célok elérése érdekében a pályázó maga választja ki, hogy egyrészt a meglévő infrastruktúrájában milyen építési, felújítási, átalakítási munkák elvégzése és/vagy a vállalkozás üzletmenetéhez kapcsolódóan milyen gépek, berendezések, informatikai eszközök beszerzését tartja szükségesnek, másrészt pedig a meglévő alkalmazottak és menedzsment, valamint a létszámbővítésben érintett új munkavállalók esetében milyen innovációt elősegítő humánerőforrás fejlesztést tart kívánatosnak a projektjében.

4 A benyújtott pályázat támogatásának további feltétele, hogy a tervezett projektben a vállalkozás versenyképességének fejlesztéséhez kapcsolódjon a foglalkoztatási kapacitás növelése. A támogatás feltételeként a kisvállalkozásnak vállalnia kell, hogy a pályázat beadásakor meglévő foglalkoztatottak létszámát (minimum 1 fő, de maximum 49 fő) 12 havi, napi 8 órás, esetleg 4 órás munkaviszony keretében történő foglalkoztatásával növeli (a vállalkozásnál a létszámbővítés után a munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma nem haladhatja meg az 50 főt). A létszámbővítés nem irányulhat a vállalkozásnál foglalkoztatott munkavállaló(k) tartós távollét (betegség miatt, gyermekkel, vagy szülővel, vagy építkezés, vagy egyéb okkal kapcsolatban fizetés nélküli szabadság) miatti pótlására. Ha bármelyik munkavállaló (korábban-, vagy újonnan felvett foglalkoztatott) munkaviszonya a projekt időtartama alatt bármely okból megszűnik (ez vonatkozik azon foglalkoztatottra is, aki nyugdíjba megy, vagy gyermekgondozási segélyben, illetve gyermekgondozási díjban részesül), akkor azt a munkáltatónak pótolnia kell új munkavállaló alkalmazásával. A létszámbővítésben érintett munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor annak pótlása a pályázatban jelölt munkaerő-piaci státuszával megegyező személy alkalmazásával oldható meg. 4. Támogatási program célcsoportja A működő kisvállalkozás(ok) által újonnan felvett, a munkába lépés előtt az állami foglalkoztatási szervezet által álláskeresőként nyilvántartott személy aki: a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban nem részesül, és az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb kereső tevékenységet sem folytat, és elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik. 5. Támogatható tevékenységek köre az üzleti tevékenységet, szükség szerint környezetvédelmi előírásokat szolgáló infrastruktúra- és/vagy ingatlanfejlesztés és/vagy a technológia-korszerűsítést és a kapacitások bővülését eredményező eszközbeszerzések, és/vagy az innovációt elősegítő humánerőforrás fejlesztés. 6. Nem támogatható tevékenységek az ingatlanokon végzett karbantartásnak minősülő tevékenység, és azok a beruházások, eszközbeszerzések, amelyek a kisvállalkozásnál csak a gazdasági tevékenység szinten tartását és nem a fejlesztését eredményezik, és a munkavállalók foglakoztatásával összefüggő munkabér, juttatások és kapcsolódó járulékok.

5 7. Az elszámolható költségek köre a.) az infrastruktúra- és/vagy ingatlanfejlesztés költségei: az infrastruktúra-, vagy ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó engedélyezési/kivitelezési tervek, infrastruktúra kiépítése, korszerűsítése (víz- és csatorna, villamos-hálózat, gázhálózat, telefon, internet), közmű és hálózatfejlesztési hozzájárulás, az ingatlan bővítés/felújítás/átépítéséhez kapcsolódó vásárolt anyaggal és a kivitelezéssel összefüggő kiadások. b.) az eszközbeszerzések költségei: technológia-korszerűsítést eredményező új vagy 3 évnél nem régebbi (az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a beszerzést megelőző harmadik év) műszaki gépek, berendezések és ezekhez kapcsolódó felszerelések beszerzése, az üzleti tevékenységhez szükséges számítástechnikai berendezések, szoftverek vásárlása. c.) a humánerőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó képzés költségei: a menedzsment marketing képességeinek bővítésével, továbbá a kisvállalkozásnál foglalkoztatott munkavállalók: ECDL képesítés- és/vagy idegen nyelvi képzés és kapcsolódó nyelvvizsga- és/vagy konkrét munkakör ellátására, új technológia bevezetésére történő felkészítés, és/vagy az OKJ-s szakmai képzés megszerzésével összefüggő kiadások. 8. A támogatás mértéke és összege 1. A támogatási program keretében - legfeljebb 6 fő új munkavállaló figyelembe vételével - maximum 2,5 millió forint/fő támogatás igényelhető - összesen maximum 15 millió forint - az infrastruktúra-, vagy ingatlanfejlesztések, az eszközbeszerzések tevékenységek kiadásaira. A létszámbővítés megvalósítható részmunkaidős (4 órás) foglalkoztatásával is, ez esetben a maximum 2,5 millió forint támogatás 2 fő foglalkoztatása után igényelhető. A támogatás és a saját forrás mértéke e projekt elemek tekintetében az igényelhető támogatás mértéke legfeljebb 75 % a kötelező saját forrás mértéke legalább 25 % 2. A támogatási program keretében további maximum 1 millió forint támogatás igényelhető innovációt elősegítő humánerőforrás fejlesztés keretében a 7. pontban részletezett képzések kiadásaira. A támogatás nyújtásának feltétele a létszámbővítés vállalása/teljesítése, a képzés befejezése a projekt záró időpontjáig. A támogatás és a saját forrás mértéke e projekt elem tekintetében: az igényelhető támogatás mértéke legfeljebb 90 % a kötelező saját forrás mértéke legalább 10 %

6 9. A pályázat benyújtási határideje A pályázatok benyújtása szeptember 30-ig lehetséges. Cégünkről és szolgáltatásainkról bővebb információt honlapunkon olvashat.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05.

2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. 2010. Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem komplex támogatása 2010.03.05. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban

A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások, programok a munkaügyi központban A foglalkoztatás bővítését elősegítő pályázatok, támogatások a munkaügyi központban 1. NFA-2013-KKV mikro-,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Támogatás szakmai iránya. Megvalósítandó cél. Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Megvalósítandó cél Kedvezményezettek Kizáró okok Munkaerő-piaci Alap Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére A

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató -

Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása GOP-2012-2.1.3 - Ügyféltájékoztató - I. A PÁLYÁZAT CÉLJA - olyan, elsősorban kitörési pontokhoz kapcsolódó komplex beruházások támogatása, melyek

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE - KIEMELT IPARÁGAKBAN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSI PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA GINOP-1.2.1-15

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS

KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉS GOP-2009-2.1.1/C Ügyféltájékoztató I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A komplex technológiai fejlesztésen, korszerûsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektek célja a vállalkozások

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26.

Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások. Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet Baranya megyében, a Munkaügyi Központ által nyújtható támogatások Janovics László igazgató Pécs, 2013 március 26. Munkaerő-piaci helyzet 2013. február Győr-Moson-Sopron 6,4% 11,1%

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése A pályázat kódszáma: GINOP 1.2.1-15 Benyújtás: 2015.07.09. 2017.07.10. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2 ikerre Hangoló Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 13.szám 2010. július 6. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 SKörmend Város Önkormányzata a Williamson vállalkozások részére 2 vállalkozások

Részletesebben

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről

Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Tájékoztató a foglalkoztatást elősegítő intézkedésekről, támogatásokról, kedvezményekről Munkahelyvédelmi intézkedések A Kormány az alábbi intézkedésekre tett javaslatot, amelyről az Országgyűlés várhatóan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 1. Alapvető cél PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.2-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 A konstrukció célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN

VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA A FOGLALKOZTATÁSBAN ÉS MUNKAHELY TEREMTÉSBEN Előadó: dr Dérné dr Tóth Judit osztályvezető Az ÁFSZ céljai A Foglalkoztatási Szolgálat

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. Ipartelepítés pályázati felhívásához ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi Operatív

Részletesebben

Regionális Operatív Programok. Ipartelepítés. Ügyféltájékoztató

Regionális Operatív Programok. Ipartelepítés. Ügyféltájékoztató Regionális Operatív Programok Ipartelepítés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1./D-11 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1./E-11 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1./E-11 Észak-Magyarországi

Részletesebben