PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP 1.2.2-15"

Átírás

1 PÁLYÁZAT MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A pályázat célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. PÁLYÁZHAT: MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 35-70% A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 5-50 MILLIÓ FORINT BEADÁSI HATÁRIDŐ: TŐL IG A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 150 millió Ft ELŐLEG: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 25 millió Ft A megvalósítás földrajzi területe: Magyarország, KIVÉVE a Közép-magyarországi régió települései (azaz Pest megyében és Budapest területén megvalósuló beruházás nem támogatható) A megvalósulási helynek legkésőbb a pályázat benyújtásáig bejegyzésre kell kerülnie TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE/PROJEKT ÖSSZKÖLTSÉGÉHEZ VISZONYÍTOTT ARÁNYUK a, ÚJ ESZKÖZ BESZERZÉSE (új, minimum nettó Ft/db értékben, regionális beruházási támogatásként), KÖTELEZŐ PROJEKTELEM az elszámolható költségek MINIMUM 50% -a, b, ANYAGMOZGATÁSHOZ ÉS/VAGY RAKTÁROZÁSHOZ ÉS/VAGY CSOMAGOLÁSHOZ kapcsolódó ÚJ ESZKÖZ beszerzése (új, minimum nettó Ft/db értékben, regionális beruházási támogatásként) - az elszámolható költségek MAXIMUM 25% -a, ezen belül a raktározáshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése MAX 10% - önállóan nem támogatható projektelem c, Az eszköz működtetéséhez szükséges INFRASTRUKTURÁLIS ÉS INGATLAN BERUHÁZÁS (regionális beruházási támogatásként); az elszámolható költségek MAXIMUM 25% a; önállóan nem támogatható projektelem d, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS: kizárólag az új berendezésekhez kapcsolódó ÚJ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK és (új minimum nettó Ft/db értékben) és SZOFTVEREK (regionális beruházási támogatásként) az elszámolható költségek MAX 10%-a, de legfeljebb Forint - önállóan nem támogatható projektelem e, ONLINE MEGJELENÉS: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés, - önállóan nem támogatható projektelem f, Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (regionális beruházási támogatásként) önállóan nem támogatható MAX 10% 1

2 Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor (összesen MAXIMUM 1 millió forintig): g, A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése önállóan nem támogatható h, A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás önállóan nem támogatható i, Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés önállóan nem támogatható INGATLAN BERUHÁZÁS ESETÉN: a pályázat benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte (amennyiben releváns) legfeljebb nettó Forint/nm költség tervezhető/elszámolható maximális kiadásként Ezen felül új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásokkal kell megfelelnie: az ingatlan tetőszerkezetének 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból kell fedezni DOMAIN NÉV REGISZTRÁCIÓ ÉS HOZZÁ TARTOZÓ WEBTÁRHELY egyszeri díja maximum Ft értékben, a domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapfejlesztés költsége maximum Ft értékben számolható el. A domain név regisztráció csak a honlap fejlesztéssel együtt számolható el. ESZKÖZBESZERZÉS esetén a támogatási kérelem keretében kizárólag a Pályázati Felhívás mellékleteiben található VTSZ listán szereplő VTSZ számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS keretében megvalósuló szoftver fejlesztés esetén kizárólag a Pályázati Felhívás mellékletében található TESZOR listában szereplő TESZOR szám alá tartozó szoftverek beszerzésének költsége támogatható 2

3 A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK a szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag a 1. számú mellékletében szereplő TEÁOR szám szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek a pályázó vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel* a pályázó vagy 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 1 fő volt* az 1. számú mellékletben felsorolt feldolgozóipari fejlesztést jelentő projekt összköltsége nem haladja meg a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétel összegét* az 1. számú szakmai mellékletében nem szereplő tevékenységek fejlesztése esetén a projekt összköltsége nem haladja meg a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevétel összegének 50%-át* a projekt összköltsége nem haladja meg a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a mérlegfőösszeget* a saját tőkéje nem negatív vagy a törzstőke a jogszabályokban előírt legkisebb mértéket eléri* egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező bejegyzett vállalkozás, amelynek projektje a feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak a pályázó Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel ls Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy gazdasági társaság fióktelepe *Egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében fenti pontok nem relevánsak A PÁLYÁZÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT EGYÉB FELTÉTELEK a pályázó nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt a pályázó nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak a pályázó rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik (nincs munkaügyi bírsága) a fejlesztés nem az Annex I-ben szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per és igénymentes 3

4 A PÁLYÁZÓNAK A KÖVETKEZŐ KÖTELEZETTSÉGEKET MINDEGYIKÉT VÁLLALNIA KELL a, LÉTSZÁMTARTÁS: Mobiltelefon: +36 (20) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti éven keresztül fenntartja. - a bázis létszámot és - a bázis létszám és a kölcsönzött munkaerő összegét. Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. b) SZEMÉLYI JELLENGŰ RÁFORDÍTÁS A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása ba, projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%- kal növekszik a bázisévhez képest VAGY bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben legalább a támogatási összeg 5%-ával növekszik a bázisévhez képest bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben összesen eléri legalább a támogatási összeg 50%-át: c) ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTEL/ADÓALAPBA BESZÁMÍTOTT BEVÉTEL A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel NÖVEKMÉNYE ba) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget VAGY bb) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti év végére eléri az 5%- ot VAGY bc) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot d, HONLAPKÉSZÍTÉS A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját. MUNKAHELYTEREMTÉS A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy amennyiben a projekt keretében munkahelyteremtés valósul meg, akkor a kialakított új munkahely(eke)t a bázislétszámhoz képeest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább két lezárt üzleti évben fenntartja 4

5 A PROJEKT MEGKEZDÉSE A projekt a pályázat benyújtását követő napon megkezdhető. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését vagy a Támogatói Okirat hatályba lépését (kettő közül a korábbi) követő 12 hónapon belül. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatással beszerzett, létrehozott javakat a projekt pénzügyi befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti. BIZTOSÍTÉK Nem köteles biztosítékot nyújtani az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5

6 A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK LISTÁJA A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 1. Jogi státusz igazolása (egyéni vállalkozók esetén: vállalkozói igazolvány) 2. Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, amennyiben az nem került feltöltésre a oldalra vagy SZJA bevallás 3. éves beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (pl.: jegyzőkönyv, határozat) hitelesített másolata 4. aláírási címpéldány, aláírás minta 5. utolsó lezárt, teljes üzleti évben a NAV-nak kötelezően megküldendő bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala (pl.: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén a évről beküldendő NAV adatlap száma: 1429-A-02-02) ennek hiányában belső munkaügyi nyilvántartás 6. 3 darab egymástól független árajánlatadók által kiállított árajánlat minden tétel vonatkozásában 7. a fejlesztésből adódó energia-megtakarítás és megújuló energia felhasználás éves becsült mértékére vonatozó, épület/építmény setén tervezői nyilatkozat, gazdasági termelési folyamathoz használt berendezés esetén gyártói nyilatkozat. Amennyiben előbbiek nem szerezhetők be, a támogatást igénylő becslése 8. amennyiben a fejlesztés banamezős területen valósul meg, a támogatást igénylő nyilatkozata a fejlesztéssel érintett ingatlan barnamezős besorolásáról INFRASTRUKTURÁLIS ÉS INGATLAN BERUHÁZÁST tartalmazó projekt esetén: 9. jogerős építési engedély (amennyiben releváns) vagy nyilatkozat építési engedély mentességről 10. építési tervdokumentáció 11. tulajdonostársak hozzájárulása 12. megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról 13. bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés ÉRTÉKELÉS 14. beszállítói tevékenység és/vagy akkreditált klaszterség esetén: beszállítói szerződés, a számla és a bankszámlakivonat vagy csatolni kell az Akkreditált Klaszter tagságot igazoló dokumentumot (ha releváns) 15. korábbi K+F+I pályázat záró elszámolásának benyújtását igazoló dokumentum 16. iparjogvédelmi oltalom hasznosításának igazolásához a támogatási kérelem benyújtását megelőző két évben kötött hasznosítási szerződést, a gazdasági eseményt igazoló számlát, illetve bankszámlakivonatot (amennyiben releváns) 17. fiatal vagy nói vállalkozó esetén tulajdoni viszonyokat igazoló dokumentum (pl.: társasági szerződés) 6