Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP A-12/1 és TÁMOP B-12/1 A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli ( A komponens), valamint határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok ( B komponens) kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Köznevelési intézmények fenntartói által benyújtható: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészeti iskola Többcélú intézmények: egységes iskola vagy összetett iskola; közös igazgatású közoktatási intézmény A fentiekben felsorolt intézmények alábbi fenntartói nyújthatnak be pályázatot: GFO 312 Központi költségvetési szerv GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat GFO 372 Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv GFO 373 Helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat GFO 352 Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv GFO 353 Országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása GFO 529 Egyéb egyesület GFO 551 Egyház GFO 552 Egyház intézmény GFO 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy GFO Egyéb egyházi szervezet GFO 561 Közalapítvány GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 569 Egyéb alapítvány GFO 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok GFO 591 Egyesülés GFO 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO 699 Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet TÁMOP

2 Kizáró okok Leírás Leírás a jogszabályban meghatározott nyilatkozatot nem teszi meg; a pályázat benyújtását megelőző 3 naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az EU előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból kapott támogatásokkal összefüggő kötelezettségeinek részben vagy egyáltalán nem tett eleget; csőd-, végelszámolási- vagy felszámolási eljárás, vagy egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll; a támogatási döntést befolyásoló hamis, valótlan nyilatkozatot tett; az Áht ában meghatározott feltételeket nem teljesíti, azaz: - nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének - a közzétételi kötelezettségnek nem tett eleget - nem minősül átlátható szervezetnek a bruttó Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti nem rendelkezik hatósági engedélyekkel akivel szemben az összeférhetetlenségi ok állnak fent ( B komponens esetében) A komponensre vonatkozó érvényes támogató okirattal nem rendelkezik. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásban nem részesülhet. más támogatással nem kombinálható. A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők: hazai, határon túli és nemzetközi együttműködések kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között; köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése; aktív szabadidő eltöltésének támogatása; tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése. A pályázat célcsoportja: A köznevelési intézménybe járó (általános iskola és alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói; szakiskola, szakközépiskola és gimnázium esetében valamennyi évfolyam tanulói) TÁMOP

3 halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulók. Támogatható tevékenységek az A komponens keretében 1.Pályázat előkészítése, szakmai programterv összeállítása (elszámolható költség max. 6%) 1.1.Intézmények közötti kapcsolat kereteinek meghatározása 1.2.Együttműködési terület kiválasztása 1.3.Szakmai programterv összeállítása 2.Szakmai program megvalósításában való részvétel 2.1. Heti rendszerességgel délutáni foglalkozások szervezése, részvétel 2.2.Tantárgyi fejlesztés támogatása 2.3.Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése 2.4.Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat (közös internetes oldal létrehozása; két intézmény közötti személyes találkozók; közös nyári bentlakásos program) részből álló előadássorozat megtartása Támogatható tevékenységek a B komponens keretében 1.Pályázat előkészítése, szakmai programterv összeállítása (elszámolható költség max. 6%) 1.1.Együttműködés kialakítása (magyar és partneriskola nyelvén kiállított, hitelesített szándéknyilatkozat) 1.2.Együttműködési terület kiválasztása 1.3.Szakmai programterv összeállítása 2.A szakmai program megvalósításában való részvétel 2.1.Heti rendszerességgel délutáni foglalkozások szervezése, részvétel 2.2.Nyelvtanulás támogatása 2.3.Iskolán kívüli tanulmányi kulturális és szabadidős programok szervezése 2.4.Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat (közös internetes oldal létrehozása; két intézmény közötti személyes találkozók; közös nyári bentlakásos program) részből álló előadássorozat megtartása 2.6.Játékos és a tanulók korosztályának megfelelő előadások, csoportmunka, műhelymunka szervezése Támogatható tevékenységek mindkét komponens esetében 1.Tájékoztatás, nyilvánosság 2.Horizontális elvekre vonatkozó előírások betartása 3.Projektmenedzsment tevékenység (elszámolható költség max. 8%) 4.Beszerzések TÁMOP

4 5.Szakmai program értékelése Speciális elvárások: A projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert (heti 4 órában), szakmai vezetőt (heti 4 órában) és pénzügyi vezetőt (heti 4 órában) alkalmaz Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások betartása Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében nyílt, diszkriminációmentes eljárás keretében kell eljárnia: a szállítók kiválasztásához minimum 3 ajánlatot kell bekérni, melyek közül a legjobb ár-minőség arányt ajánlóval köt szerződést A beszerzési eljárásnak minden mozzanatában átláthatónak és dokumentáltnak kell lennie Személyes találkozásokkal kapcsolatos elvárások A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai hazai program esetében ( A komponens) legalább kétszer, határon túli és nemzetközi kapcsolat kiépítése esetében ( B komponens) pedig legalább egyszer személyesen is találkoznak. Speciális feltételek A komponens esetében: időtartam egyenként maximum 3 nap/2 éjszaka 10 tanulónként legalább 1, legfeljebb 2 fő kísérő pedagógus csak a projekt tevékenységeiben résztvevő tanulók vehetnek részt a tanév alatt arányos kell elosztani a találkozókat B komponens esetében: időtartam minimum 3 nap/2 éjszaka 10 tanulónként legalább 1, legfeljebb 2 fő pedagógus a projekt egyéb tevékenységeiben résztvevő tanulók is részt vehetnek a tanév során kerüljenek megszervezésre Nyári bentlakásos program elvárásai A nyári bentlakásos program a feldolgozott témakör évközi programjához kell, hogy kapcsolódjon. A komponens esetében: időtartama minimum 4 nap/3 éjszaka, maximum 7 nap/6 éjszaka 10 tanulónként legalább 1, legfeljebb 2 fő pedagógus a projektben folyamatosan résztvevő tanulók vehetnek részt szabadidős programok biztosítása (napi minimum 2 db perces) csak Magyarország területén valósítható meg TÁMOP

5 B komponens esetében: időtartam minimum 4 nap/3 éjszaka, maximum 7 nap/6 éjszaka 10 tanulónként legalább 1, legfeljebb 2 fő pedagógus (szakmailag indokolt esetben 1 fő szülő) a projektben folyamatosan résztvevő tanulók vehetnek részt napi legalább 2db perces foglalkozás szervezése valamint szabadidős program biztosítása A foglalkozásokról a foglalkozás vezetőjének naplót kell vezetnie Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, feltételek: A komponens esetében Konzorciumi/együttműködési kapcsolat kialakítása feltétel azonos fenntartásban álló intézmények esetében a fenntartó a két intézmény közti megállapodás csatolása eltérő fenntartásba álló intézmények esetében konzorciumi megállapodás program kidolgozása Szakmai programtervek összeállítása Heti rendszerességgel délutáni foglalkozások szervezése, részvétel Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat (közös internetes oldal; intézményközi személyes találkozók; közös nyári bentlakásos program) Tanulmányi és kulturális programok szervezése 3 részből álló előadássorozat Szakmai program értékelése A konzorciummal és az együttműködéssel szemben támasztott feltételek: A bevont intézmények száma minden esetben 2 db (1 vezető, 1 tag) Jelen pályázat keretében egy intézmény egy pályázatban vehet részt vezetőként vagy tagként Finanszírozás módja konzorcium esetén tagonként történő finanszírozás, együttműködés esetén projektfinanszírozás halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a évi októberi statisztikai adatok alapján eltérő legyen. Az arány abban az esetben tekinthető eltérőnek amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi aránya a két intézmény között meghaladja a 20%-ot. B komponens esetében Együttműködés kialakítása TÁMOP

6 A program kidolgozása Szakmai programterv összeállítása A programba bevont tanulók idegen nyelvi tudásszintjének felmérése (a projekt elején és végén is) Heti rendszerességgel délutáni foglalkozások szervezése, részvétel Nyelvtanulás támogatása Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat Tanulmányi és kulturális programok szervezése 4 részből álló előadássorozat A szakmai program értékelése A B komponens esetében jelen pályázati felhívásra kizárólag azon köznevelési intézmények nyújthatnak be pályázatot, ahol a nevelési-oktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a évi októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot. A B komponens keretében konzorcium létrehozására nincs lehetőség. Mindkét komponensre vonatkozó kötelező tevékenységek konvergencia régiókban megvalósítandó Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni Csak olyan projekt támogatható, mely hozzájárul az esélyegyenlőség és fenntartható fejlődés biztosításához Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit be kell vonni a projekt tervezésébe Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése A pályázónak vállalnia kell projektmenedzsment biztosítását A projekt végén az egész projektre vonatkozó értékelés készítése (a projektbe bevont tanulók és a szakmai megvalósítók értékelése alapján) konvergencia régiók területén lévő intézmény a projekt fizikai befejezését követően a két intézmény további két tanéven keresztül kapcsolatot tart Benyújtás időpontja Pályázati összeg A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os felső korlát, költségmaximumok - Projekt előkészítés költségei 6% - Projektmenedzsment költségei 8% - Egyéb szolgáltatások 6% - Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség 10% A komponens: lejárt B komponens: augusztus 8-tól szeptember 17-ig lehetséges. A és B komponens esetében egyaránt: Minimum Ft maximum Ft TÁMOP

7 Támogatás mértéke Maximum 100% Támogatható pályázatok várható száma A komponens esetében: db B komponens esetében: db TÁMOP

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben