PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT. Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek"

Átírás

1 PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása TÁMOP /2 Jelen pályázat célja, hogy a modellprogram keretében a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi kapacitás. Konzorciumvezető lehet: GFO 321 Helyi önkormányzat, GFO 325 Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv), Konzorciumi partner lehet: GFO 322 Helyi önkormányzat költségvetési szerv GFO 327 Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, nonprofit szervezetek: GFO 529 Egyéb egyesület GFO 551 Egyház GFO 552 Önálló egyházi intézmény GFO 555 Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy GFO 559 Egyéb egyházi szervezet GFO 561 Közalapítvány GFO 562 Közalapítvány önálló intézménye GFO 563 Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO 569 Egyéb alapítvány GFO 591 egyesülés GFO 599 egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO 699 egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet; GFO 351 Országos nemzetiségi önkormányzat GFO 371 Helyi nemzetiségi önkormányzat vállalkozások: GFO 113 Korlátolt felelősségű társaság GFO 114 Részvénytársaság GFO 121 Szociális szövetkezet GFO 128 Foglalkoztatási szövetkezet GFO 129 Egyéb szövetkezet GFO 139 Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás. A konzorciumvezető önkormányzat települését tekintve az alábbi feltételeknek együttesen kell megfelelni: 2011-ben a lakosságszám közötti 2001-en az összes belföldi jövedelem átlag feletti 2011-ben a vándorlási különbözet negatív. TÁMOP /2 1

2 Kizáró okok a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések nem pályázhatnak Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a helyi önkormányzat, amely nem felel meg az Ávr ában foglaltaknak A Támogatási Szerződés megkötésére vonatkozó kizáró okok: a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek nem tesz eleget a támogatási iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári évben valamely támogatással kapcsolatosan vállalt kötelezettségeit nem vagy csak részben teljesítette csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás, egyéb, megszüntetésre irányuló eljárás alatt áll összeférhetetlenségi okok állnak fenn a Knyt. 6. -ának értelmében valótlan, megtévesztő adatokat szolgáltat nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek nem tett eleget a köztulajdonban álló gazdasági társaságok gazdaságosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek nem minősül átlátható szervezetnek a bruttó Ft alatti munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelést nem teljesíti ( kivéve, ha igazolja, hogy a béremeléssel érintett munkavállalók kétharmada vonatkozásában a munkabéremelést teljesítette). Csekély összegű (de minimis) támogatás nem nyújtható: halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásainak mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez/feldolgozásához vagy marketingjéhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásoknak (a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbításától függ) exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatás széntermeléshez kapcsolódó iparág vállalkozásai szállítóeszköz megvásárlása a közúti szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások esetében nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére. TÁMOP /2 2

3 Részcélok: A helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciára építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása; Az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével; A helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése. A pályázat célcsoportja: A pályázó település teljes lakossága. Támogatható tevékenységek köre 1. Előkészítés 1.1. Szakmai program kidolgozása, helyzetelemzés, szükségletfelmérés 1.2. Közbeszerzések előkészítése (amennyiben szükséges) 1.3. Tervezési csoport felállítása (lakosság bevonása) Leírás 2. Projektmegvalósítás szakasza 2.1. Humánerőforrás és kapacitás-fejlesztés mentor koordinálásában vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése közösségi szolgáltatások fejlesztése helyi szinten nem elérhető szolgáltatások biztosítása a célok megvalósításához szükséges humán kapacitás fejlesztése 2.2. Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése akciócsoportok, tematikus workshopok, találkozók szervezése közösségi és szabadidős programok szervezése önkéntes akciók szervezése (sportversenyek, településkép javítása, közösségi terek rekultiválása, stb.) önkéntesek bevonása az infrastrukturális fejlesztésekbe 2.3. Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek helyi kulturális, humán, stb. értékek beazonosítása zöldmunka típusú tevékenységek indításának előkészítése alternatív energia-felhasználási lehetőségek felkutatása szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése üzleti terv elkészítése potenciális munkáltatókkal való kapcsolatkialakítás településmarketing tevékenység a regionális központokban lévő szolgáltatások, munkahelyek megközelíthetőségének fejlesztése a célcsoport odajutásának biztosítása által 2.4. Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása értékfeltárás, hosszú távú lehetőségek beazonosítása a település hosszú távú fejlődési potenciáljának beazonosítása, a TÁMOP /2 3

4 tervezett fejlesztések településfejlesztési tervben való megjelenítése 2.5. Infrastrukturális fejlesztések szolgálati lakások kialakítása, felújítása (ERFA) közösségi tér kialakítása, felújítása, mely nyilvános internet-elérési pontként funkcionálhat (ERFA) 2.6. Projektmenedzsment tevékenység 2.7. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése Speciális feltételek a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező (heti 20 órában) projektmenedzsert és egy pénzügyi vezetőt alkalmaz (heti 20 órában) a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt (heti 40 órában) és egy hálózati kapcsolattartó személyt (mentort) alkalmaz (heti 20 órában) beszerzésekhez kapcsolódó elvárások alkalmazása a beszerzési eljárásnak átláthatónak, és minden mozzanatában dokumentáltnak kell lennie az építési tervezési tevékenység beszerzésénél alapvetően elvárás a széleskörű piaci verseny biztosítása szerzői jogra alapított, a versenyt kizáró eljárásban beszerzett tervezési tevékenység esetén a tervezés költsége NEM elszámolható képzésekre vonatkozó előírások betartása a TÁMOP B kiemelt projektgazdával történő kötelezően dokumentált együttműködés hálózati kapcsolattartót (mentort) a helyi lakosság közösségi tevékenység ellátásban aktív szerepet vállaló tagjai közül szükséges kiválasztani a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzet javítása, a közösségfejlesztésre, társadalmi kapacitásfejlesztésre alapuló komplex beavatkozás megalapozott tervezést és átgondolt végrehajtást igényel TeIR szerinti kritériumnak való megfelelés a támogatás kizárólag a konvergencia célkitűzés alá eső régiók (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél- Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Nyugat- Dunántúl) területén használható fel. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek: Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése és Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása tevékenység minden eleme kötelező hálózati kapcsolattartó személy (mentor) koordinálásában: 1) nemzetközi és hazai településközi kapcsolatok fejlesztése; 2) kapcsolattartás a TÁMOP kedvezményezettjeinek hálózatával; 3) uniós tagállamba irányuló és belföldi tanulmányutak szervezése kötelező TÁMOP /2 4

5 Benyújtás időpontja Pályázati összeg vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése 1 fő, programtervezést, programszervezést, végző személy foglalkoztatása helyi humán, természeti, történeti, kulturális és egyéb értékek beazonosítása, a gazdasági lehetőségek feltérképezése potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése Tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni Ft feletti támogatási összegnél a projekt befejezésekor kötelező könyvvizsgálat Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Megvalósíthatósági tanulmány projekt befejezésétől számított 5 évig fenntartási kötelezettség maximum 25% előleg Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások a konzorcium partner non-profit szervezet a településen telephellyel vagy székhellyel rendelkezik től ig. Támogatás mértéke Maximum 100% Támogatható pályázatok várható száma 5-6 db Minimum Ft maximum Ft TÁMOP /2 5

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban PROJEKTTERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Struktúraváltáshoz kapcsolódó képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/B/12/2

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben