TÁMOP D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban"

Átírás

1 TÁMOP D-2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban Pályázók köre: szociális szövetkezetek, nonprofit szociális szövetkezet Célcsoport tag foglalkoztatása Szakmai megvalósító foglalkoztatása Eszközök beszerzése Épület építése, felújítása, bővítése és átalakítása Piacra jutás és marketing tevékenységek o A piacra jutás, értékesítés támogatása o Tevékenység/szolgáltatásbővítés, fejlesztés o A piacra jutás érdekében marketing tevékenység, a szövetkezet termékeinek népszerűsítése Képzés o Tevékenység/szolgáltatásbővítéssel, fejlesztéssel összefüggő képzések továbbképzések célcsoport tagok részére o Szakmai továbbképzés munkaviszonyban foglalkoztatott szakmai megvalósítók részére Honlap készítés, honlap fejlesztés A szövetkezet tagjai és munkavállalói részére közösségfejlesztő tevékenység Üzleti terv továbbfejlesztése Legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. A támogatás mértéke: az összes költségének legfeljebb 100 %-a. A pályázatok beadási határideje: Az első pályázati ütem benyújtása május 06-tól június 06-ig Második ütem benyújtása szeptember 2-től október 1-ig 1

2 TIOP /1 Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése Pályázók köre: központi költségvetési szervek, helyi önkormányzati költségvetési szervek, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezetek, vállalkozás, szövetkezet, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Szakmai terv: szükségletfelmérés, a projekt megalapozottságának alátámasztása, lakókörnyezet felkészítése Műszaki tervek készítése Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, beruházás o új épület építése o meglévő épület átalakítása, felújítása, bővítése o beruházáshoz szükséges bontási munkálatok o megújuló energiaforráson alapuló energiaellátó rendszer kialakítása o kert, udvar kialakítása o gépek és eszközök beszerzése Foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó tevékenységek Föld- és ingatlanvásárlás Teljes körű akadálymentesítés Foglalkoztatási szakmai vezető biztosítása Legalább 20 millió Ft, legfeljebb 100 millió Ft De minimis támogatás estén legalább 20 millió Ft, maximum 55 millió Ft A támogatás mértéke: az összes költségének legfeljebb 100 %-a. A pályázatok beadási határideje: március 31-től június 30-ig lehetséges 2

3 TÁMOP E-13/1/KONV Sport a felsőoktatásban Pályázók köre: központi költségvetési szerv A komponens: Képzésfejlesztés Képzési programok fejlesztése o Intézményi humánerőforrás fejlesztése o Oktatók-kutatók képzési portfoliójának kidolgozása és az ehhez kapcsolódó képzők képzése programok kialakítása és lebonyolítása o Sport- és kapcsolódó tudományági képzések feltételrendszerének megteremtése o Tárgyak kidolgozása, adaptálása és lebonyolítása, kapcsolódó tananyagfejlesztés, tananyag beszerzés; közös tananyag és taneszköz fejlesztés, tartalom megosztás kiépítése. o Nemzetközileg ismert, elismert gyakorlati eredmények oktatásba történő beépítése. Nemzetközi legjobb gyakorlatok tanulmányozása és implementációja. o A képzések besorolása az Európai Képzési Keretrendszerbe o Gyakorlati képzések és külső belső képzési helyek megszervezése ágazati együttműködés keretében o Tartalomfejlesztéshez és tartalommenedzsmenthez kapcsolódó digitális és XML kódolás, okostelefonra és tabletre való nyílt forráskódú, ingyenesen hozzáférhető alkalmazások fejlesztése o Korszerű népegészségügyi, helyi egészségpolitikai, egészségfejlesztési ismereteket és népegészségügyi vezetői ismerteket és készségeket tartalmazó intenzív képzési modulokból álló, másoddiplomát adó, felsőoktatási szakirányú továbbképzési program kialakítása, akkreditálása o Eszközbeszerzések Hálózatfejlesztés felsőoktatási intézmények között Ágazati együttműködésen alapuló nemzetközi kapcsolatok fejlesztése o Idegen nyelvű tananyagok fejlesztése, magyar nyelvű tananyagok fordítása o Külföldi hallgatók képzéséhez kapcsolódó oktatók szaknyelvi továbbképzése 3

4 o Hazai és nemzetközi akkreditációs eljárások lefolytatása o Külföldi vendégoktatók bevonása a képzők képzésébe Intézményi sportirodák koordinációja B komponens: Hallgatói szolgáltatások fejlesztése a sport területén Intézményi és hallgatói sportszolgáltatás fejlesztése o Összehangolt felsőoktatási sportmodell bevezetése o A felsőoktatási sport szervezeti erőforrásainak átstrukturálása, szolgáltatásaik kiterjesztése az intézmény összes felsőoktatási képzési formájára o Hallgatói sportirodák munkatársainak szakmai képzése. Részvételük szakirányú, képzéseken, tanfolyamokon o Felsőoktatási intézményi sportirodák közös szakterületi szolgáltatásfejlesztése és minőségbiztosítási rendszerének fejlesztése o Új sport- és életmód tanácsadói szolgáltatások o Hallgatói tanácsadás a sport terén o Célcsoport megszólítása, figyelemfelhívás o Informatikailag támogatott nyilvántartási és folyamatkövetési rendszer kiépítése o Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése: diákcsere programokhoz kapcsolódó módszertani és szervezetfejlesztés, kapcsolatépítés o A szolgáltatások eléréshez kapcsolódó okostelefon, tablet és web2 alkalmazások fejlesztése o A hallgatói sportszolgáltatásokhoz kapcsolódó események és fórumok szervezése o Hallgatói sportrendezvények szervezése és megtartása o Felsőoktatási sport portál kiépítése és beindítása, felsőoktatási sport hírlevél indítása o A sport területén elérhető hallgatói szolgáltatások bővítése külső szolgáltatók bevonásával o Az alumnisok sportolási feltételeinek kidolgozása o Pályázatfigyelési, szponzorkeresési módszer kidolgozása és alkalmazása Intézményi tutor- és mentorszolgáltatások fejlesztése különleges tehetségű élsportolók számára, a kettős karrier feltételeinek megteremtése o Hallgatói életutat támogató szolgáltatások fejlesztése élsportoló hallgatók számára o Tréningszolgáltatások hallgatóknak, oktatóknak és a hallgatókkal kapcsolatot tartó dolgozóknak o Kapcsolódó képzések és módszertani fejlesztések 4

5 o A mentorszolgáltatásokhoz eléréshez kapcsolódó okostelefon és web2 alkalmazások fejlesztése o A sport terén kiemelkedő teljesítményre képes tehetséges hallgatók felkutatására, szakválasztásának segítésére, tanulmányainak segítésére módszertan kidolgozása, mentori, tutori és kedvezményrendszer kiépítése és működtetése, folyamatos kapcsolattartás A komponensre legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. B komponensre legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. A támogatás mértéke: az összes költségének legfeljebb 100 %-a. A pályázatok beadási határideje várhatóan: A pályázatok benyújtása a megjelenést követő naptól május 31-ig lehetséges. 5

6 TÁMOP A-12/1 TÁMOP B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása Pályázók köre: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola A komponens Szakmai programterv összeállítása A szakmai program megvalósításában való részvétel o Heti foglalkozások o A kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés támogatása o Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése o Közös internetes oldal létrehozása o Az intézmények tanulóinak és pedagógusainak személyes találkozója o Közös nyári bentlakásos program Előadássorozat megtartása Pályaorientációs tevékenység A szakmai program értékelése B komponens Szakmai programterv összeállítása A szakmai program megvalósításában való részvétel o Heti foglalkozások o Nyelvtanulás támogatása o Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése o Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása Közös internetes oldal létrehozása Személyes találkozók szervezése Nyári bentlakásos program szervezése Négy részből álló előadássorozat megtartása 6

7 Játékos és a tanulók korosztályának megfelelő formában előadás, csoportmunka, műhelymunka Szakmai program értékelése Legalább 10 millió Ft, de legfeljebb 17 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázatok beadási határideje várhatóan: A pályázatok benyújtása május 6-tól 2013.június 28-ig lehetséges. 7

8 DDOP-3.1.2/A-13 Oktatási intézmények fejlesztése Pályázók köre: állami köznevelési feladatot ellátó és állami működtetésben álló közoktatási intézmények központi költségvetési szervek jogi formában működő fenntartói nyújthatnak be pályázatot. a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában és működtetésében álló és egy feladat ellátási helyen 1-8 évfolyamos általános iskolai oktatást folytató és 2012/2013 OSA2FELH tanév eleji létszám adatai szerint legalább 200 tanulói létszámot elérő, vagy meghaladó feladat ellátási helyek fejlesztésére nyújtható be pályázat Új feladat ellátási helyek építése Akadálymentes infrastrukturális fejlesztés Mindennapos testnevelés műszaki és tárgyi feltételeinek megteremtése Energiahatékonysági korszerűsítés Legalább 50 millió Ft, de legfeljebb 450 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A pályázatok beadási határideje várhatóan: A pályázatok benyújtása május 01-től július 31-ig lehetséges. 8

9 EKOP-1.A.3 Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások használatára történő áttérés Pályázók köre: a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 1. (2) bekezdésében nevesített szervezetek (központi államigazgatási szervek), az igazságszolgáltatási szervek Intézményi működtetéshez szükséges szolgáltatások, informatikai megoldások központi kormányzati informatikai üzemeltető szervezettől való igénybevételéhez szükséges infokommunikációs fejlesztések Nemzeti Távközlési Gerinchálózathoz (NTG) való csatlakozáshoz szükséges intézményi infokommunikációs fejlesztések Központi kormányzati felhő szolgáltatások intézményi bevezetéséhez szükséges infokommunikációs fejlesztések Egységes Központi Elektronikus Irat- és Dokumentumkezelési Rendszerhez (EKEIDR), illetve a központi hibrid kézbesítési és konverziós rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges intézményi infokommunikációs fejlesztések Eszközbeszerzése Immateriális javak beszerzése Szakértői tanácsadás igénybevétele A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyjellegű költségek és járulékaik Képzéssel, képzési dokumentumokkal kapcsolatos költségek Legalább 40 millió Ft, de legfeljebb 100 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. 9

TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 TÁMOP - 3.3.14.B-12/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása Pályázók köre: általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola Együttműködési terület kiválasztása,

Részletesebben

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.

Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1. Új Széchenyi Terv Humán fejlesztési lehetőségek Veszprém 2013. 04.11. Közoktatási lehetőségek TÁMOP-3.3.10.A-B-12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása Benyújtás: 2013. február 22. és április

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014

Norvég Civil Támogatási Alap. Közepes és kisprojektek 2014 Norvég Civil Támogatási Alap Közepes és kisprojektek 2014 Pályázók köre: civil szervezetek, szövetségek, egyesületek és alapítványok, szociális szövetkezetek Támogatás vehető igénybe a következő területeken:

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP

KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY CSELEKVÉSI PROGRAM ÉS FORRÁSTÉRKÉP Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-12/1-2012-0007 Integrált térségi programok a gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelésére a Mátészalkai kistérségben KISTÉRSÉGI GYEREKESÉLY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése

A 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F pályázatok rövid ismertetése 2004. elején kiírásra kerülő, EU társfinanszírozással megvalósuló, GVOP K+F ok rövid ismertetése 3.1. Intézkedés: lkalmazás-orientált kooperatív kutatási és technológia fejlesztési tevékenységek támogatása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kiterjesztése (KKIR2) című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2

Sikerre Hangoló. Sikerre hangoltuk. Körmend Város Önkormányzata. Tartalom. Sikerre hangoltuk 1. Aktuális pályázatok vállalkozások részére 2 ikerre Hangoló Williamson & Klark Corporate Finance Kft. hírlevele 3. Évfolyam 13.szám 2010. július 6. Tartalom Sikerre hangoltuk 1 SKörmend Város Önkormányzata a Williamson vállalkozások részére 2 vállalkozások

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens

TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens TÁMOP-6.1.2/11/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok A komponens Pályázat célja: A konstrukció alapvető céljai: a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben