Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával"

Átírás

1 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága (HEFOP IH) Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával HEFOP/2006/ /1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szeptember

2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság pályázatot hirdet Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Címmel 1. A pályázati felhívás hivatkozási száma HEFOP /1 2. A pályázati program háttere és célkitűzése 2.1 Háttér A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében június és május között a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Foglalkoztatási Hivatallal konzorciumban egy központi programot (továbbiakban: központi Program) valósít meg a társadalmi beilleszkedés elősegítése érdekében, melynek egyik célja a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozása. A központi program keretében megvalósul a szociális és foglalkoztatási szolgáltatások közötti együttműködés. Összehangolt és integrált szolgáltatási modellek kifejlesztésére kerül sor 6 (jelen pályázati felhívás keretei között kiválasztott) helyszínen a modellkísérlet szakértői támogatásával; az integrált szolgáltatások bevezetését támogató informatikai rendszer és szakmai-módszertani eszközök kifejlesztésével, illetve rendelkezésre bocsátásával. 2.2 Távlati célkitűzések Az integrált munkaügyi és szociális ellátó és szolgáltató rendszer fejlesztésének megalapozása a közötti programozási időszakra, az inaktivitás csökkentése érdekében. 2.3 Közvetlen célkitűzések A központi programmal együttműködésben A munkaügyi és szociális ágazat helyi szervezeteinek tervszerű együttműködésének kialakítása. Modellkísérleti programok megvalósítása a Közép-magyarországi, Dél-dunántúli, Északalföldi régió területén a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, illetve a Foglalkoztatási Hivatal szakmai támogatásával. A fenti régiókban a foglalkoztatási és a szociális szolgáltatások, ellátások és támogatások összehangolása, integrált működtetésükre javaslatok kidolgozása. A komplex szolgáltatások, ellátások, támogatások elérhetővé tétele a célcsoport valamennyi tagja számára. A célcsoport szintjén 2. oldal, összesen: 6

3 Az integrált szolgáltatások a célcsoport tagjainak tényleges szükségleteire szerveződjenek A hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztathatósága növekedjen. A pályázati program részletes célkitűzéseit a pályázati útmutató tartalmazza. 3. Célcsoport Közvetlen: Egy (statisztikai) kistérségen belül a területileg illetékes munkaügyi központ 1, szociális és/vagy munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó állami vagy nem állami fenntartású szervezetek, települési önkormányzatok. Közvetett: Hátrányos helyzetű, aktív korú nem foglalkoztatott emberek. 4. Támogatott tevékenységek - Projektmenedzsment létrehozása és működtetése - Szakmai fejlesztések - Az új modell módszertani elemeinek kidolgozása, működtetése, értékelése - Szolgáltatások kidolgozása a célcsoport számára A támogatható tevékenységek részletes leírását a pályázati útmutató tartalmazza. 5. Beadható pályázatok száma Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, kivéve a megyei munkaügyi központokat. 6. A pályázat keretében odaítélhető támogatás összege A programra 2006 és 2008 között Ft áll rendelkezésre, amelynek 75%-át ( Ft) az Európai Szociális Alap, 25%-át ( Ft) pedig a központi költségvetés biztosítja erre a célra. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). 7. A támogatás mértéke A támogatások mértéke 100%, önerő biztosítása nem feltétel. A projekthez igényelt támogatásnál figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum-értékeket. Az elnyerhető támogatások az alábbiak szerint alakulhatnak: 1 A kirendeltség nem jogi személy - önálló jogalanyisággal nem rendelkezik -, részvétele, bevonása esetén is a kötelezettségvállaló a megyei/regionális munkaügyi központ. 3. oldal, összesen: 6

4 Minimális támogatás Maximális támogatás forint forint 8. A támogatott pályázatok várható száma: összesen 6 pályázat. Egy-egy régión belül ebből több pályázat is támogatásra kerülhet de régióként minimum egy a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembe vételével. 9. A projektek időtartama A projektek időtartama maximum 12 hónap. A projektnek szakmai megvalósításának be kell fejeződnie legkésőbb december 31-ig. 10. Földrajzi terület Magyarország, azon belül a Közép-magyarországi-, Dél-dunántúli- és Észak-alföldi Régió. 11. Kik pályázhatnak? Pályázatok csak konzorciumi együttműködés keretében nyújthatók be. Főpályázó csak Közép-Magyarországon, Dél-Dunántúlon vagy Észak-Alföldön működő, az alábbiakban meghatározott, az ellátási felelősséget viselő következő szervezetek lehetnek: - települési önkormányzatok és/vagy társulásaik - munkaügyi központok 2 Kötelezően konzorciumi tagok: - települési önkormányzatok és/vagy társulásaik (ha nem főpályázó) - munkaügyi központok (ha nem főpályázó) - családsegítő szolgálat - szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek (amennyiben nem a családsegítő szolgálat), amelynek a konzorciumban részt vevő bármely önkormányzattal ellátási szerződése van az aktív korú nem foglalkoztatottakkal való együttműködésre. További konzorciumi tagok lehetnek az érintett településen és kistérségben működő - további települési önkormányzatok - a bíróság által legkésőbb szeptember 30-ig jogerősen nyilvántartásba vett alapítványok (kivéve párt alapítványok), társadalmi szervezetek (kivéve pártok, biztosító egyletek), önálló jogi személyiséggel rendelkező egyházi szervezetek, közhasznú társaságok, melyek létesítő okirata tartalmazza a munkaerőpiacon 2 A kirendeltség nem jogi személy, -önálló jogalanyisággal nem rendelkezik- részvétele, bevonása esetén is a kötelezettségvállaló a megyei munkaügyi központ. Erre tekintettel egy megyei munkaügyi központ partnerként több konzorciumban is részt vehet. 4. oldal, összesen: 6

5 hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítését és a kapcsolódó szolgáltatásokat. - állami és nem állami, szociális és munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó szervezetek - a projekt közvetett célcsoportjának érdekvédelmi szervezetei - profitorientált szervezetek (támogatásban nem részesülhetnek) 12. A pályázatok benyújtásával kapcsolatos információk A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága honlapján, amelynek címe: A Pályázati Útmutató a projekt adatlappal és mellékleteivel együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati dokumentáció letölthető az Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda honlapjáról, amelynek címe: Javasoljuk, hogy a dokumentáció letöltésekor a pályázók regisztrálják magukat, hogy a pályázattal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről értesítést tudjunk nekik küldeni. A pályázatokat (a csatolt mellékletekkel és egyéb dokumentumokkal együtt) egy eredeti és 3 másolati példányban kell beadni. A pályázatokat elektronikus adathordozón (CD-lemez) is be kell nyújtani. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati felhívás címét, kódszámát, a pályázó teljes nevét és címét. Az eredeti és a másolati példányokat is FŰZVE vagy KÖTVE, oldalszámozással, tartalomjegyzékkel, minden oldalon aláírással ellátva kell beadni. A nem összefűzött, illetve nem bekötött pályázatok nem fogadhatók el. Az eredeti példányt a borító lapján nagy E betűvel jelezze. A hiányosan kitöltött adatlapot kiegészíteni hiánypótlás keretében nem lehet! A pályázóknak a pályázatokat lezárt csomagban (ajánlottan tértivevényes) küldeményként, kizárólag postai úton kell az alábbi címekre eljuttatniuk: Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda H-1051 Budapest, Arany János u Azok a pályázatok, amelyek nem a fenti módon (pl. faxon, , futár vagy kézbesítő szolgálat útján) érkeznek be, elutasításra kerülnek. Személyesen nem áll módunkban a pályázatokat fogadni. 5. oldal, összesen: 6

6 A pályázatok postára adásának végső határideje október 31. A határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postán történő feladás idejét értjük. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket a pályázati kódszám megjelölésével ben, levélben vagy telefaxon lehet feltenni az alábbi címeken. Egészségügyi Minisztérium Strukturális Alapok Programiroda H-1051 Budapest, Arany János u cím: Tel: 06-1/ /1501 Fax: 06-1/ Telefonon csak technikai jellegű kérdésekre áll módunkban választ adni! A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát, és ez a változtatás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrásfejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága honlapján (www.hefop.hu) történt megjelentetést követő hetedik napon lép életbe. 13. A pályázatok elbírálása és a támogatandó projektek kiválasztása A pályázatok a beadási határidőt követő hatvan napon belül kerülnek elbírálásra. A pályázókat a támogatási döntésről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatósága írásban értesíti. A döntés végleges, annak felülvizsgálatára nincs lehetőség. Az elbírálás a Pályázati Útmutatóban közzétett szempontok alapján történik. 6. oldal, összesen: 6