PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP /09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...3 C. pályázat tartalma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 6 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...6 Támogatás formája... 6 A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül... 6 Támogatás mértéke... 6 Támogatás összege... 6 E. Kiválasztási kritériumok...6 F. Adminisztratív információk...6 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél: Általános cél: Az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése. Az állampolgárok önkéntességre való hajlandóságának és az önkéntesek számának növelése, és ezzel párhuzamosan a lehetséges fogadó szervezetek felkutatása, információkkal való ellátása és képessé tétele önkéntesek fogadására. Az önkéntesek bevonásán keresztül a civil szervezetek, valamint az állami és önkormányzati intézmények kapacitásának növelése és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségének emelése. Konkrét cél: Az önkéntes tevékenység országos lefedettségét biztosító megyei önkéntes centrumok kialakítása, működtetése, valamint a szakmai programok megvalósítása, a helyi sajátosságok (kiemelten keresleti és kínálati oldal jellegzetességei) és igények figyelembe vételével. Jelen kiírás két komponense (A és B) közötti szoros kapcsolat miatt javasoljuk, a pályázat megfelelő színvonalú elkészítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a pályázók mindkét kiírás dokumentációját ismerjék! A program fejleszti a civil szektort, lehetőséget teremt az önkéntesség egyéni és szervezeti ösztönzésére, a megyei centrumok kiépülésével információt juttat a közösségekhez az önkéntességről, és lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenységek végzésébe bárki bekapcsolódhasson. A program eredményeként létrejön a megyei önkéntes centrumok hálózata, amely az - A komponens nyertese által kidolgozott - önkéntesség standardizált szakmai rendszerének elemeit kötelezően alkalmazva működik. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg Ft. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 15 %-a, azaz Ft fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében január 1. előtt bejegyzett alábbi civil szervezetek (2003. évi L. 14. b) civil szervezet: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat>, és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány <ide nem értve a közalapítványt) pályázhatnak Pályázóként (vezető partnerként): 3

4 Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Jelen pályázati kiírás keretében január 1. előtt bejegyzett alábbi civil szervezetek (ld. fent) vehetnek részt a projekt megvalósításában konzorciumi partnerként: Egyéb egyesület (KSH 529) Egyéb alapítvány (KSH 569) Közhasznú társaság (KSH 57), illetve a július 1-jét követően átalakulással létrejövő közhasznú jogállást jogerősen elnyert nonprofit gazdasági társaságok, Kft., Zrt., Bt., Kkt. (KSH 599, KSH69) Szociális szövetkezetek (KSH 129). A jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is benyújthatnak pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató 9. számú mellékletét képező megállapodás-minta alapján. A konzorciumi tagoknak meg kell felelniük a pályázói körre vonatkozó valamennyi feltételnek, kivételt képez ez alól - a bejegyzésre vonatkozó feltétel, amely szerint január 1. előtt bejegyzett civil szervezetek pályázhatnak Pályázóként. (A konzorciumi partnerekre vonatkozó feltétel szerint a partner szervezetnek január 1. előtt bejegyzettnek kell lennie) - az egyéb kizáró okok közül az a feltétel, amely szerint Kizárólag azon Pályázó részére nyújtható támogatás, amelynek éves összbevétele a 2006-os és a 2007-es év (elfogadott éves beszámolóval igazolt) átlagában meghaladta az igényelt támogatás 25 %-át.. (A feltétel a konzorciumi partner szervezetekre nem vonatkozik.) - az egyéb kizáró okok közül az a feltétel, amely szerint Pályázóként olyan szervezet nyújthat be pályázatot, amely igazolható módon a pályázat benyújtásának időpontjához képest legalább két éve önkéntes programot működtet. (A feltétel a konzorciumi partner szervezetekre nem vonatkozik.) A jelen pályázati konstrukció (TÁMOP A komponens, B komponens Középmagyarországi régió és B komponens konvergencia régiók) keretében egy szervezet a 3 kiírás közül legfeljebb egy pályázatban vehet részt Pályázóként vagy Konzorciumi partnerként. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre 1. A projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. 2. Önkéntes tevékenységet támogató, koordináló szervezetek alaptevékenységei 4

5 Projekt-honlap létrehozása, fejlesztése a széles nyilvánosság számára, Kulcsszakértők toborzása a megyében (minimum 3 fő), akik vállalják az A komponens nyertes szervezete által nyújtott képzésben és szakmai együttműködésben való aktív részvételt. Információszolgáltatás: potenciális önkénteseknek és fogadószervezeteknek, Önkéntesség népszerűsítése: fórumokon, konferenciákon való megjelenés; megyei szintű roadshow-k, tájékoztató rendezvények megszervezése, lebonyolítása; kreatív anyagok elkészítése; megjelenés a helyi médiában; megjelenés, információszolgáltatás, népszerűsítés helyi rendezvényeken vagy önkénteseket potenciálisan fogadó helyi szervezeteknél, intézményeknél, vállalatoknál, stb., az önkéntesség elterjesztését szolgáló megyei szintű kiadvány(ok) elkészítése, megjelentetése, hozzáférhetővé tétele az A komponensben nyertes szervezet által kidolgozott arculat és kommunikációs stratégia kötelező alkalmazásával Fogadószervezetek felkutatása, felkészítése, tanácsadás, Önkéntes programokat megalapozó együttműködési megállapodások kötése helyi civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, intézményekkel, vállalatokkal, Önkéntesek toborzásához kapcsolódó tevékenységek (rendezvények szervezése, hirdetések feladása, intézmény-látogatás, előadások megtartása stb.) A lehetséges önkéntesek személyére szabott szolgáltatások (tanácsadás, orientálás, motiválás stb.), Az önkéntesek felkészítése az adott önkéntes programban való részvételre, Önkéntesek közvetítése fogadószervezetek számára, Az A komponens nyertese által kidolgozott módon megyei szintű elektronikus nyilvántartás vezetése, naprakész karbantartása, a fogadószervezetek adatainak elérhetővé tétele a széles nyilvánosság számára (internetes felület), Az informális önkéntesség támogatása, ösztönzése, fejlesztése, népszerűsítése, Fogadószervezetek felkészítése önkéntesek fogadására az önkénteseket fogadó szervezetek (intézmények) kapacitásbővítése és szemléletformálása az önkéntesek szervezetekhez kapcsolása, az önkéntes közvetítés, mint egyszerű, gyors, személyre szabott és szakszerű szolgáltatás megteremtése a megyei centrumokban széleskörűen felkészült és együttműködő szakemberek biztosítása az önkéntes közvetítés széleskörű elérhetőségének megteremtése, fenntartása, az önkéntes centrumok és a velük együttműködő kulcsszakértők támogatásával 3. Egyéb kapcsolódó szakmai tevékenységek Az adott megye önkéntességgel kapcsolatos helyzetelemzése, igényfelmérése, jó tapasztalatok (a helyi igények, valamint az azokra épülő, önkéntesek bevonásával ellátható feladatok felmérése; bevált gyakorlatok; sikeres önkéntes programok; innovatív módszerek) gyűjtése az A komponens nyertes pályázója által kidolgozott egységes módszertan kötelező alkalmazásával, melyet a megvalósítás I. negyedévében a megyei önkéntes centrumok rendelkezésére bocsát. Vállalati önkéntesség fejlesztése, Részvétel a projekt záró kiadványának elkészítésében, A megyei szükségletfelmérésre alapozott, az önkéntességgel kapcsolatos kutatások lebonyolítása, Feladatismertetés az önkéntes szervezet munkatársai számára, Szervezetfejlesztés, Konferenciák, szakmai tanácskozások megszervezése és lebonyolítása, 5

6 További partnerek (melyek az önkéntes centrumok megyéjében, kistérségeiben, illetve egyes településein tölthetnek be fontos fejlesztési funkciókat az önkéntesség elterjesztésében, és amelyek környezetükben további önkéntes programokat generálhatnak) felkutatása, bevonása, Az önkéntességgel kapcsolatos hazai szakmai gyakorlat fejlesztése Az önkéntesség helyi sajátosságai, a rejtett potenciálok feltárása A projekt eredményeinek széles körben való elterjesztése 4. Kommunikációs, népszerűsítő tevékenységek Az A komponens nyertese által kidolgozott kommunikációs stratégia kötelező alkalmazásával megyei szintű kampány megszervezése, lebonyolítása. 5. Működési feltételek javítása Új tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése, A projekt megvalósulásához szükséges épület felújítás, átalakítás, javítások (a rendelkezésre álló ERFA keret betartásával!) Projekt területi korlátozása A projekt keretében elvégzett tevékenységek megvalósítása csak Magyarországon, a konvergencia régiók területén történhet. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás mértéke A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: minimum Ft, maximum Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtandó be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázat benyújtandó egy eredeti, egy másolati és egy elektronikus példányban. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. 6

7 A csatolandó mellékleteket papír-alapon (egy eredeti és egy másolati példányban) és egy elektronikus példányban (CD, DVD) kell benyújtani, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre: Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP-5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén Közreműködő Szervezet: Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Postafiók 818. Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon a Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1134 Budapest, Váci út 45. C. épület címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TÁMOP-5.5.2/09/3), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása március 9-től május 27-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (www.nfu.hu), felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az önkéntesség elterjesztése című pályázati felhívásához a Közép-magyarországi régió területén Kódszám: TÁMOP-5.5.2.B-11/1. 1 Tartalom A. támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/4 Országos dohányzás leszokás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás A komponenséhez Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége

Részletesebben