PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás, eljárásrend...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 Eljárásrend... 3 B. Pályázók köre...4 Jogi forma... 4 Méret... 4 C. pályázat tartalma...5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Nem támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi szűkítése... 6 D. Pénzügyi feltételek...7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 7 E. Kiválasztási kritériumok...8 F. Adminisztratív információk...8 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határidejehiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS, ELJÁRÁSREND Alapvető cél A támogatás fő célja, hogy a régió turisztikai vonzerői közelében olyan magas színvonalú és megfelelő mennyiségű kereskedelmi szálláshely álljon rendelkezésre, amelyek szolgáltatásaikat szezontól függetlenül képesek nyújtani. Célként jelenik meg a régióban rendelkezésre álló alacsony besorolási kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek magasabb kategóriába való kerülésének elősegítése a kapacitások jobb kihasználásának elérése végett, valamint a közép- és magaskategóriás szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése kategóriaváltás kötelezettség nélkül. Célként került megfogalmazásra, hogy kereskedelemi szálláshely kapacitással korlátozottan lefedett, de jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező településeken új közép ill. magas kategóriájú kereskedelemi szálláshelyek jöjjenek létre. Az elmúlt időszakban a belföldi vendégforgalom növekedése és a külföldi vendégforgalom visszaesése tapasztalható. Okát elsősorban az a globálisan jelentkező turisztikai trend jelenti, mely alapján a belföldi turizmus nagyobb ütemben növekszik, mint a nemzetközi turizmus, aminek hátterében a kevesebb számú, hosszabb időtartamú utazásokkal szemben a nagyobb számú, de rövidebb időtartamú utazások népszerűségének megnövekedése húzódik meg. A vendégforgalom csökkenésének további indokát jelenti a szezonalitásra épülő turisztikai program kínálat, valamint a minőségi szálláshelyek és szolgáltatások hiánya. A minőségi turizmus fellendítése érdekében alapvető fontosságú a minőségi szálláshelyek kialakítása, a szálláshelyek szolgáltatásainak, programjainak fejlesztése, mivel a szálláshelyekhez és a vendéglátáshoz kapcsolódik legnagyobb mértékben az ágazat által termelt árbevétel A minőségi elmaradás mellett jelentkező probléma a kereskedelmi szálláshelyek eloszlásának egyenetlensége is a régióban. Számos látványosság környezetében a turisztikai bevételek azért maradnak tartósan alacsonyak, mert nincs a közelükben maradásra ösztönző megfelelő minőségű kereskedelmi szálláshely. Kiemelten jelentkezik ez a hiányosság a nemzeti parkok, és más védett természeti területek turisztikai célra igénybe vehető részein, valamint az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark közelében, ami országos jelentőségű, a régió egyedülálló tematikus bemutatóhelye. A vonzerők mellett tehát elengedhetetlenül szükséges a kereskedelmi szálláshely-kapacitás minőségének fejlesztése, illetve azon nemzetközi jelentőségű vonzerők esetében, ahol a keresleti igényeknek nem megfelelő a szálláshelyek kapacitása, ott új szálláshelyek létesítése. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 4,6 milliárd forint. Eljárásrend Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok egyfordulós eljárásrend keretében kerülnek elbírálásra. 3

4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: I. Költségvetési szervezetek: 1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31) 2. önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján) helyi és helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményeik (KSH 32) megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH besorolás nem ismert) 3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. Alapján; KSH 362) II. Non profit szervezetek 1. egyesületek (KSH 52) 2. alapítványok (KSH 56) 3. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59) jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57) 5. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján) III. Szövetkezetek (KSH 12) IV. A számvitelről szóló évi C. törvény vagy az Egyszerűsített vállalkozói adóról szóló évi XLIII. Törvény hatálya alá tartozó belföldi, a Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. Alapján; KSH 11, 21) 1. profitorientált gazdasági társaságok (KSH 11, 21)) 2. átalakulással vagy alapítással július 1-je után létrejövő (ROP IH) nonprofit gazdasági társaságok (KSH besorolás nem ismert) V. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23)) VI. Szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. törvény alapján) Egészségügyi intézmények vagy egészségügyi szolgáltatást biztosító egyéb szervezetek csak partnerként pályázhatnak gyógyszállók fejlesztése estén. Időben osztott üdülési jogokat ( time share ) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek a konstrukcióra nem pályázhatnak. Méret Nem releváns. 4

5 C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Új kereskedelmi szálláshelyek építése Meglévő kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése, szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése ill. ezek bármilyen kombinációja. A fejlesztéseknek minden esetben a következő kategóriákba eső kereskedelmi szálláshelyet kell eredményeznie: Szállodák Panziók Kempingek Üdülőházak Ifjúsági szálló 3-4 csillagos I.-II. osztályú 3-4 csillagos I.-II. osztályú C kategória Új gyógyszálló építése eredményeként 3 vagy a 4 csillagos kategóriának kell megfelelni, a szobakapacitásnak el kell érni a 30 szobát, továbbá OGYFI (Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság) működési engedéllyel is kell rendelkezni a beruházás végére. Gyógyszálló felújítása, gyógyászati kapacitásának bővítése, egészségügyi szolgáltatásainak korszerűsítése esetén csak az OEP által már befogadott és finanszírozott szolgáltatások minőségi fejlesztése támogatható a szerződésben meghatározott teljesítményvolumen korlát erejéig. Ha OEP finanszírozás nélkül kívánja megoldani az egészségügyi szolgáltatások bővítésének üzemeltetését, OEP szerződés nem szükséges. Új kereskedelmi szálláshely kialakítására csak olyan település közigazgatási területéről fogadunk el pályázatot, amelyen az elmúlt évben, éves szinten legfeljebb 3 db olyan turisztikai attrakció volt megtalálható, ahol együttesen minimum fő/év látogatószám volt fellelhető. Új kereskedelmi szálláshely esetén a következő minimális kapacitásokat kell elérni: Szállodák Gyógyszálló Panziók Kempingek Üdülőházak Ifjúsági szálló 20 szoba 30 szoba 10 szoba 10 területegység 5 üdülőház 30 férőhely 5

6 C.1.1 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Infrastrukturális beruházások esetén kötelező a széleskörű akadálymentesség megoldása. Olyan szállodai, ügyviteli rendszer alkalmazása a támogatásban részesülő kereskedelmi szálláshelyen, amely a vendégek kényelmét egész tartózkodásuk alatt (p. chipkártyás rendszerrel) szolgálja, és a vendégforgalmat is méri. Szállodák esetében 50 szoba méret felett szállodai ügyviteli rendszer beszerzése ill. alkalmazása, amely a vendégek kényelmét egész tartózkodásuk alatt (pl. chipkártyás rendszerrel) szolgálja, valamint a szálláshely vendégforgalmát is méri. Minimálisan elvárt rendszer elem kombináció a következő: front office, könyvelés, éttermi kasszagépek és hozzá kapcsolódó áruforgalmi rendszer. C.1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások A kiegészítő jellegű tevékenységek az elszámolható összköltség maximum 10%-a lehet. C1.2.1.Választható, kiegészítő jellegű tevékenységek: Kiegészítő jelleggel a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl. feltáró utak, közterületek, parkok felújítása, parkolóhelyek létesítése; Kiegészítő jelleggel a turisták/vendégek tájékoztatására szolgáló eszközök beszerzése, kihelyezése, valamint tájékozódását segítő táblák, térképek elhelyezése a terepen; C A bírálatnál előnyt jelentő kiegészítő jellegű tevékenységek Családbarát szolgáltatások kialakítása Kiegészítő jelleggel a turisztikai szolgáltatások minőségi fejlesztéséhez szakemberek szakmaspecifikus, informatikai és e-marketing, idegen nyelvi, kommunikációs készségre irányuló képzése. Nem támogatható tevékenységek köre Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 1 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: Falusi magánszálláshely 2 és nem kereskedelmi ifjúsági szálláshely 1 fejlesztése (építés, bővítés, korszerűsítés, akadálymentesítés). A kiegészítő jelleg önállóan nem pályázható tevékenységet jelent. A pályázatnak legalább egy nem kiegészítő jellegű tevékenységet tartalmaznia kell. Az önállóan támogatható tevékenység/tevékenységek költségének el kell érnie az elszámolható költségek 50%-át 1 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fő/km 2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a méreteket meghaladó települések esetében sincs mód az útmutató C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására /1997. (VI. 25.) Korm. rendelet a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról, évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról (55-59 bekezdés szerint) 6

7 A kereskedelmi szálláshelyen nyújtott lovasturisztikai-szolgáltatások fejlesztése. 5*-os új szálloda kialakítása, meglévő 5*-os szálloda fejlesztése, valamint alacsonyabb kategóriájú szálloda 5*-ossá fejlesztése. Projekt területi szűkítése A megvalósulásának helye kizárólag a Dél-alföldi régió lehet, azon belül az alábbi területi szűkítéseket figyelembe véve: Új kereskedelmi szálláshely kialakítására csak olyan település közigazgatási területéről fogadunk el pályázatot, amelyen az elmúlt évben, éves szinten legfeljebb 3 db olyan turisztikai attrakció volt megtalálható, ahol együttesen minimum fő/év látogatószám volt fellelhető. Új gyógyszálló építése csak olyan település közigazgatási területén lehetséges, amely rendelkezik olyan gyógy/termálfürdővel, ahol az elmúlt 3 év legalább egyikében, éves szinten elérte a látogatottság a fő/éves látogatószámot. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke Új építés, vagy meglévő kereskedelmi szálláshely esetén kizárólag kapacitásbővítésre irányuló tevékenység maximális támogatásának mértéke az összes elszámolható költség 30%-a. Szolgáltatások fejlesztése, szolgáltatások és meglévők kapacitás bővítése maximális támogatásának mértéke az összes elszámolható költség 40%-a. Az adott projekthez kapcsolódóan elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott támogatási intenzitásokkal meghatározott értékeket. Az adott projekthez kapcsolódóan más európai uniós vagy állami támogatásból származó forrásokat is figyelembe véve beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásokat is az elnyerhető maximális támogatás összesen nem haladhatja meg a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. -ában meghatározott támogatási intenzitás értékeket. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 10 millió Ft, maximum 600 millió Ft lehet /2003. (X. 28.) Korm. rendelet alapján 7

8 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Dél-alöldi Operatív Program Kódszám: DAOP A Közreműködő Szervezet: DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Szeged, Középfasor 1-3. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatok személyes benyújtására is lehetőség nyílik a Dél-alföldi RFÜ fenti irodájában munkanapokon óráig, pénteken között. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát DAOP A a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában (kizárólag CD/DVD lemezen) benyújtott projekt adatlapban és a mellékletben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap és a melléklet megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása 2008 február 4-től április 30-ig lehetséges. Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyegző) kell figyelembe venni. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapon keresztül tölthetők le. További felvilágosítás a honlapon, illetve a as telefonszámon kapható. A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 8

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra XIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. OKTÓBER 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisztikai Értesítõ Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2.

II. A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez. Kódszám: KDOP-2007/2.1.1/2F NYDOP-2007/2.2. II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program, a Közép-Dunántúli Operatív Program és a Nyugat-Dunántúli Operatív Program A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázat elkészítéséhez

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett Akadálymentesítés támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: DDOP-2009-2.1.2. A PROJEKTEK AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben