Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:"

Átírás

1 Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak fejlesztése, kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságuk javítása, a fejlesztendő régióba érkező turisták által eltöltött vendégéjszakák számának és az átlagos Megvalósítandó cél: tartózkodási idejüknek, ezen keresztül a szálláshely működéséből származó árbevételeknek a növelése, valamint a támogatott projektek megvalósításán keresztül munkahelyek megtartása, teremtése. Kedvezményezettek Kizáró okok 1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül: Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11; Szövetkezetek közül az alábbiak: GFO 121, 123, 129; Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21 I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: - közzétételi kötelezettségének nem tett eleget - nem minősül átlátható szervezetnek - jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik - tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg, - valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett - elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb eljárás alatt áll - beruházás ingatlana nem per-és igénymentes - meg nem fizetett köztartozása van - ha nem magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik - éves árbevétel több mint 50%-a mezőgazdasági tevékenység (2008-as TEÁOR szám: ;) - pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt bírság megfizetetésére kötelezett - nem felel meg az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak - regionális beruházási tevékenység maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 22) Korm. rendelet 25. -ában támogatási intenzitási mértéket II. A projektre vonatkozó kizáró okok: - Az adott pályázati kiírásra benyújtott projekt más közösségi forrásból támogatásban nem részesülhet. - Nem nyújtható támogatás a nem a pályázó/kedvezményezett által aktivált beruházás keretében megvalósuló infrastruktúra-, ingatlanfejlesztésekhez és eszközbeszerzésekhez, kivéve, ha állami tulajdonú ingatlanon történik a fejlesztés, és az állami vagyonra vonatkozó szabályozás szerint a fejlesztést a kedvezményezett nem aktiválhatja - teljes egészében azon régió területén kell megvalósulnak, ahol benyújtásra kerülnek. III. Projekt tartalmára vonatkozó korlátozások: 1

2 1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyek (a továbbiakban: szálláshelyek) közül azon fejlesztések támogathatóak, melyek esetén a támogatás révén az alábbi táblázatban szereplő kategóriájú szálláshely jön létre. Szálláshely Fejlesztés eredménye típus Szálloda 2, 3 és 4 csillagos Panzió I. osztályú Kemping 3 és 4 csillagos Ifjúsági szálló C kategóriás (a la carte rendszerű melegkonyhás étterem kialakításának kötelezettsége nélkül) Üdülőház I. osztályú Önállóan támogatható Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó 2. További korlátozások: - Azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a szálláshely táblázatban nem szerepelnek (lsd. fentebbi táblázat) - Meglevőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés - Egészségügyi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatás és szálláshelyfejlesztés - Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, pl. általános karbantartás) - Időben osztott üdülési jogokat ( time share ) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek fejlesztése - Éjszakai, illetve felnőtt tematikájú (kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatások - Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivéve a kötelező nyilvánosság rendezvényei) - Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső et tartalmazza, nevezetesen: - falusi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerint) és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére, - agroturisztikai szolgáltatások fejlesztésére. - Nem támogatható a borturizmus területén a euró, ill. annál kisebb támogatási igényű projekt. - Megadott fajlagos költségeken felüli költség nem elszámolható. 1. A kapacitásfejlesztéshez és szolgáltató hez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. A kapacitásfejlesztéshez és szolgáltató hez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. - A szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. foglalási rendszerek összehangolása) - Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének 2

3 - Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű), mely a szálláshely szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése - Vendéglátóegységek fejlesztése a szálláshely területén (a szálláshely vendégei részére) Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó - Nyilvánosság biztosítása - Szálláshelyhez kapcsolódó üzleti marketing-tevékenység támogatása - Ügyviteli rendszer kialakítása: beszerzés és alkalmazás - Projektszintű könyvvizsgálat - Akadálymentesítés: Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. útmutató alapján minden pályázóra vonatkozóan! HA a szálláshelyen levő szobák száma <50 akkor 1 akadálymentes szoba. - Azbesztmentesítés Elszámolható költségek köre: I. Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei // max. 6% : Üzleti és Marketing Terv készítés költsége // max. 2% 5 m Ft; Közbeszerzés költsége // max. 1% 4 m Ft; Engedélyes terv max. 2% 20 m Ft; Kiviteli terv // max. 2,5 % 25 m Ft Leírás: II. Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek //max. 2% 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége: - Építési műszaki ellenőr költsége // Építési költség 1,25 %-a; - Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége // max. 0,5 %; Nyilvánosság biztosításának // max. 1% 5 m Ft; - Könyvvizsgálat // 0,5%; - Üzleti marketing tevékenység //max. 10%; - Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok //max. 2% 4 m Ft, 3. Építési költségek: - Telekhatáron kívüli épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés // max. 25%; - Vendéglátó egységek fejlesztése, kialakítása // max. 50%; - Fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása // max. 35% 100 m Ft 4. Eszközbeszerzések költségei: Autóbusz (maximum 25 fős) beszerzése max. 25 m Ft 5. Immateriális javak beszerzése III. Egyéb elszámolható költségek 8. ÁFA, valamint más adók, és közterhek 9. Saját teljesítés IV. Nem támogatható költségek: - autóbuszon kívül egyéb gépjármű beszerzése 3

4 Speciális feltételek - bor- és pálinkakészítő eszköz vásárlása - rendezvények szervezése (kiv.: rendezvény infrastruktúra és kötelező nyilvánosság) - munkavállalók számát együttesen meghaladó szoftverlicencek díja, munkaállomások 1, Projektre vonatkozó speciális feltételek: - A projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken. - A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő 3 év elteltével a kihasználtsága eléri az 50%-ot. - A projekt maximum 24 hónap alatt megvalósul - Esélyegyenlőség és fenntarthatóság érvényesítése legalább 2-2 vállalással 2, Az építési költségéből számított fajlagos költségek korlátozása: Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m 2 ) kell vetíteni. Megnevezés Panzió, kemping, üdülőház ifjúsági szálló, szálloda 2 csillagig 3 csillagos szálloda 4 csillagos szálloda Spa - wellness részlegek fejlesztése esetében (nettó Ft/m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) Építés, bővítés Átalakítás Korszerűsítés, felújítás Műemlék épület esetében , Egyéb kötelező feltételek: - A szálláshely kategóriáknak meg kell felelnie a 239/2009. (X, 21.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, valamint az alábbi előírásoknak: - Szálloda fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a szállodára meg kell szerezni a Hotelstars minősítést vagy jelen felhívás Panziókra, ifjúsági szálláshelyekre és szállodákra vonatkozó feltételek c. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell a fejlesztést megvalósítani és a szálláshelyet önbesorolás alapján minősíteni. - Üdülőházak és kempingek fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a létesítményre meg kell szerezni a vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyet (http://www.camping.hu/vedjegy.php). - Panzió és ifjúsági szálláshely fejlesztése esetén önbesorolás alapján minősíteni. - Egyéb szálláshely fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a létesítményre meg kell szerezni a vonatkozó nemzeti tanúsító védjegyet (http://www.maganszallasadok.hu/hu/minositesi-palyazatfelso.html) 4

5 Benyújtás várható időpontja: Pályázati összeg min-max: Támogatás mértéke: A támogatott pályázatok száma: - A fejlesztés eredményeképpen a szálláshelynek legalább évi 11 hónap nyitvatartást kell biztosítania, ez alól kivételt jelent az alábbi: - Kempingek esetében legalább évi 7 hónap nyitvatartást biztosítása - Közös használatú, vagy nem támogatható nek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására: A m 2 alapú arányosítás szükséges - Ingatlankiváltás: a kiváltott ingatlan hasznosítása során a bevétel feltüntetése, bemutatása - Üzleti terv készítése kötelező - a projekthez szükséges együttműködéseket kell kialakítaniuk és igazolniuk - kerékpáros turisztikai szolgáltatás kialakítása is lehetséges július 02-től augusztus 13-ig. Min. 25 millió Ft-tól Max. 500 millió Ft-ig Mikro- és kisvállalkozás: Max. 70% Középvállalkozás: Max. 60% Egyéb: Max. 50% 10 DB 5

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért

ÉMOP-1.1.1/F és B-13. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért ÉMOP-1.1.1/F és B-13 Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért Részcélok (A2.) 1. részcél: Telephely fejlesztés: Mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő azon vállalkozások pályázhatnak,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások

2. A támogatás tárgya és a támogatás felhasználása során elszámolható kiadások M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 57. szám 9329 A vidékfejlesztési miniszter 47/2012. (V. 11.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör

289/2013. (XI. 14.) I. Ügyfélkör A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 289/2013. (XI. 14.) K Ö Z L E M É N Y E az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 97/2012. (VII. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 126. szám 13453 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken

(TERVEZET) TOP 3 Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságokra való áttérés, kiemelten a városi területeken 1 TOP - 3.2 ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS HASZNÁLAT FOKOZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL C. TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ (TERVEZET) Prioritási tengely: Egyedi célkitűzés: Intézkedés: Konstrukció kód:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Homlokzati Nyílászárócsere Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-NY/14 2014. szeptember 29. Tartalomjegyzék I. A pályázat általános ismertetése, feltételei...3 1. Előzmények...3 2. Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram Pályázat kódszáma: ZFR-TH/15 2015. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására (A pályázat kódja: CSP-CSBM-15) Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben