Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-2.1.1/I-12 NYDOP-2.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához. Kódszám: DAOP-2.1.1/I-12 NYDOP-2.1."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához Kódszám: DAOP-2.1.1/I-12 DDOP-2.1.1/H-12 ÉAOP-2.1.1/G-12 ÉMOP-2.1.1/E-12 KDOP-2.1.1/F-12 NYDOP-2.1.1/H-12 1

2 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 5 A2. Rendelkezésre álló forrás... 6 A3. Támogatható pályázatok várható száma... 6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre... 7 C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek... 8 C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek... 9 C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek C2. Nem támogatható tevékenységek C3. Elszámolható költségek C3.1. Elszámolható költségek típusai C3.2 Nem elszámolható költségek C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C.6.1 Projekt területi korlátozása C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: C6.3. Egyéb speciális feltételek C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája D2. Támogatás mértéke D3. Támogatás összege D4. Az önerő mértéke D5. Előleg mértéke E KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Kiválasztási kritériumok E.1.1 A pályázat nem hiánypótolható befogadási és jogosultsági kritériumai: E.1.2 Támogathatósági kritériumok E2. Projekt-kiválasztási folyamat E3. Csatolandó mellékletek E4. Monitoring mutatók F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának helye és határideje F2. További információ: F3. Vonatkozó speciális jogszabályok listája F4. Fogalomjegyzék F5. Mellékletek

3 A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz számú verzió c. dokumentum (a továbbiakban: Pályázati Útmutató c. dokumentum), mely a Projekt adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt. Amennyiben jelen Pályázati Felhívásban foglaltak valamely fejezet tekintetében eltérnek a Pályázati Útmutató c. dokumentumban megfogalmazott általános előírásoktól, és az eltérés tényére kifejezett hivatkozás történik, akkor a jelen dokumentumban szabályozottak az irányadók. Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a Pályázati Felhívás, valamint a Pályázati Útmutató, illetve ezek dokumentumai esetén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) a változtatás jogát fenntartja, ezért kérjük, hogy kövessék figyelemmel a honlapon megjelenő közleményeket! A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázati dokumentumokat a honlapon megadott sablonoknak megfelelően állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra kerülhet. 3

4 A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A világ turizmusának átalakulása Magyarország számára is lehetőséget biztosít, hogy a magyar hagyományokra, adottságokra építve az ország újrapozícionálja magát a turizmus piacán. Ehhez az egyik reális kitörési pont a hatalmas lehetőségeket magában rejtő, tartósan fejlődő, és folyamatosan bővülő piacot jelentő egészségügyi turizmus. Jelen felhívás célja, hogy támogatást nyújtson olyan fejlesztésekhez, amelyek az egészségügyi turizmus területén valósítnak meg infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztéseket. A turisztikai szektor egyik legdinamikusabban fejlődő területe az egészségturizmus. Magyarország ezen a területen nagy hagyományokkal, igen jó adottságokkal és jó pozícióval rendelkezik, ezért a nemzetközi versenyképesség fejlesztésének egyik kulcseleme lehet ez a terület. Az egészségipar kitörési pontként jelenik meg az Új Széchényi Tervben, külön fókuszálva az egészségturizmusra. A tradicionális egészségturizmus, ezen belül a gyógyturizmus jellemzője Magyarországon, hogy a természeti adottságokhoz kötődik, és gyógytényezők ezek között elsősorban a gyógyvíz meglétére, kihasználására épül. Az egészségturizmusban a látogatók alapvető motivációja az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése (wellness turizmus), illetve az egészségi állapot javítása, betegségek gyógyítása (gyógyturizmus). Az egészségturizmus az elmúlt időszakban kiegészülni látszik: a hagyományos, természetes gyógytényezők kihasználására épülő gyógyászati tevékenység irányából kitágult a prevenciós rekreációs irányba, valamint az orvosi és más egészségügyi szolgáltatások turisztikai vonzerejének növekedésének irányába. Mindezek mellett növekszik az önálló, gyógytényezőktől független, régió- vagy határon átnyúló utazással járó orvosi és egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet. A gyógytényezők közelében, vagy akár attól függetlenül megjelenő orvosi és más egészségügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó turizmust nevezzük egészségügyi turizmusnak. Egészségügyi turizmus: nem sürgősségi esetben (elektív, azaz tervezhető, ütemezhető ellátások) végzett orvosi, egészségügyi szolgáltatások, illetve olyan veleszületett rendellenességek, betegség vagy sérülés utáni állapot kezelésének, kezelés-sorozatának az igénybe vétele, amelyhez üzleti célú szálláshely és egyéb turisztikai szolgáltatások igénybevétele kapcsolódik. Nemzetközi és hazai viszonylatban egyaránt növekszik a kereslet az egészségügyi turizmus iránt, a küldő országok és a célcsoportok köre az elmúlt években mennyiségileg és összetételében is bővült. A kereslet és a kínálat összhangjának megteremtése, valamint a turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés növeli a turisztikai kínálat vonzerejét és hozzájárulhat a pénzügyi fenntarthatóság biztosításához. A magas hozzáadott értékű szolgáltatások miatt a ma zömmel piaci alapokon szerveződő egészségügyi turizmus területén magas az egy vendégre jutó fajlagos költés, de ennek egy jelentős része nem a hagyományos turisztikai infrastruktúrán keresztül realizálódik. A célcsoportok összetétele változó, közös motivációjuk az egészségi állapot javítása, stabilizálása, az elvesztett képességek visszaszerzése, pótlása. Az egészségügyi turisztikai szolgáltatást igénybevevők motivációi befolyásolják a célország és azon belül a szolgáltató kiválasztását. A kínálat legfontosabb vonzerejét az alábbiak jelentik: 4

5 Nemzetközi viszonylatban jelentős árelőnyt biztosítanak az utazási és szálláshely költségek mellett is. Olyan szolgáltatás-csoportok tartoznak ide, ahol az ellátás költségét nem támogatja a kibocsátó országban/a hazai társadalombiztosítás, tehát a kezelés költségeit részben vagy egészben a betegnek kell finanszíroznia. Tipikusan ilyen tevékenységek közé sorolható a fogászati beavatkozások, az esztétikai sebészet, a komplex csomagban végzett állapotfelmérés és életmód-terápia. Hiánypótló szolgáltatást nyújt a létesítmény, amely a küldő országban, a térségben nem, vagy nem megfelelő minőségben és/vagy elégtelen kapacitással működik (beleértve a várólistás ellátásokat). A páciens a szolgáltatást komplex csomagban pihenéssel összekötve veheti igénybe, ezért az orvosi és a szálláshely szolgáltatások mellett további turisztikai szolgáltatásokat is vásárol. Gyakran a pácienst a hozzátartozója is elkíséri, így míg a páciens kezeléseket kap, kísérője igénybe veheti a létesítmény, illetve közvetlen környezete nyújtotta turisztikai szolgáltatásokat. Ez elsősorban a természetes gyógytényezők kihasználásra épülő szolgáltatásoknál, illetve a nem súlyos egészségkárosodások korrekciójánál realitás. Az egészségügyi turisztikai szolgáltatók jövedelemtermelő- és versenyképességének hosszú távú megőrzése és növelése érdekében az egészségügyi és turisztikai szolgáltatásokat komplexen, termékcsomagokban kell kínálni, az orvosi és egészségügyi szolgáltatóknak a turisztikai szereplőkkel együtt kell működniük. Az egészségügyi turizmus fejlesztéséhez a hagyományos turisztikai infrastruktúra- és attrakciófejlesztés mellett szükség van a profitorientált, magas színvonalú orvosi és egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére. Jelen pályázati kiírással elő kívánjuk segíteni, hogy a hazai egészségügyi turisztikai kínálat korszerű és versenyképes módon, komplex szolgáltatásokkal, jól körülhatárolható és értékesíthető piaci szegmensként jelenhessen meg. Ennek elérése érdekében szükséges, hogy a gyógy- és termálfürdők meglévő rekreációs és wellness szolgáltatásai mellett hiánypótló elemként jelenjenek meg az egészségturisztikai piacon a magas hozzáadott értéket képviselő egészségügyi, orvosi szolgáltatások. A1. Alapvető cél A konstrukció célja olyan, az OEP által nem finanszírozott, nem sürgősségi esetben végzett orvosi, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, illetve olyan veleszületett rendellenességek, betegség vagy sérülés utáni állapot kezeléséhez, kezelés-sorozatához kapcsolódó fejlesztések támogatása, amelyek ország- vagy régióhatáron átnyúló utazásokat és hosszabb távú ott tartózkodást eredményeznek szálláshely és turisztikai programcsomagok igénybevételével, növelve ezáltal a turisztikai ágazat bevételét. További célok: - A hazai egészségügyi turisztikai vállalkozások versenyképességének erősítése - Fizetőképes, elsődlegesen külföldi, másodsorban hazai célcsoportok körének bővítése - Piaci alapon működő, hosszabb távú ott tartózkodást (több napos, hetes vagy akár hónapos kezelést) igénylő, magas színvonalú egészségügyi turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése - Egészségügyi és turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősítése, ezáltal az egészségügyi szolgáltatások közvetett, a turisztikai szektorban megjelenő gazdasági hatásainak erősítése - Munkahelyek teremtése, megtartása - Továbbá, mindezek által a turisztikai ágazat jövedelemtermelő képességének javítása 5

6 Részcélok - A részcél: szállásférőhely 1 -kapacitásbővítéssel (a kapacitásbővítés akár új szálláshely kialakításával akár meglévő szálláshely bővítésével megvalósulhat) egybekötött egészségügyi turisztikai szolgáltatások (pl. gyógyászati részleg) fejlesztése, - B részcél: meglévő, működő szálláshelyek vagy attrakciók egészségügyi turisztikai szolgáltatásainak fejlesztése. A2. Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra 2 rendelkezésre álló keretösszeg a évben: OP millió Ft Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-2.1.1/I-12) Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-2.1.1/H-12) Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2.1.1/G-12) Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-2.1.1/E- 12) Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-2.1.1/F-12) Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2.1.1/H-12) Jelen felhívás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A3. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: OP Db Dél-Alföldi Operatív Program (DAOP-2.1.1/I-12) 6 Dél-Dunántúli Operatív Program (DDOP-2.1.1/H-12) 3 Észak-Alföldi Operatív Program (ÉAOP-2.1.1/G-12) 6 Észak-Magyarországi Operatív Program (ÉMOP-2.1.1/E- 12) 6 Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP-2.1.1/F-12) 7 Nyugat-Dunántúli Operatív Program (NYDOP-2.1.1/H-12) 4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen felhívás keretében az alábbi, Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód (GFO) megjelölésű, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 1 A szállás-férőhelyre vonatkozó feltétel-rendszert a C.1 és C.6.3 pontok tartalmazzák. 2 Támogatható közkiadásnak minősül jelen pályázati felhívás esetében a projekt elszámolható összköltsége, amelybe beletartozik mind a megítélt támogatás, mind a közszféra szerv pályázó által biztosítandó önerő összege. A közszféra szerv pályázó definíciója a Pályázati Útmutató H14 pontjában található. 6

7 székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak: 1. Jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások közül Jogi személyiségű gazdasági társaságok: GFO 11 Egyéb jogi személyiségű vállalkozások közül az alábbi: GFO Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok GFO 21 A pályázat benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be pályázatot az alábbi szervezetek: Egyéni vállalkozók GFO 231 Konzorciumvezető kizárólag olyan szervezet lehet, amely önállóan is jogosult pályázat benyújtására. Amennyiben a pályázat konzorciumi formában kerül benyújtásra, akkor a Pályázati Útmutató c. dokumentum B1. pontjában leírtak betartása szükséges. C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre A pályázat keretében kizárólag a jelen pontban meghatározott tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. A támogatható tevékenységekhez kapcsolódó elszámolható költségek körét a jelen Felhívás C3. pontja tartalmazza. Magas minőségi színvonalú egészségügyi turisztikai szolgáltatások megvalósítása érdekében támogatható: meglévő orvosi és egészségügyi turisztikai szolgáltatások bővítése, minőségének javítása, új, magas minőségi színvonalú egészségügyi turisztikai szolgáltatások létrehozása, amelyeket a vendégek piaci alapon történő, (nem a kötelező egészségbiztosítás keretében nyújtott közfinanszírozott) egészségügyi ellátás keretében, magas szintű szállodai és más turisztikai szolgáltatásokkal együttesen vesznek igénybe. Jelen felhívás keretében regionális beruházási támogatási jogcímen támogatható fejlesztések esetén kizárólag induló beruházások támogathatók. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan szálláshely és/vagy attrakció fejlesztése támogatható, amelyben biztosított a jelen felhívás C.6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában felsorolt, hatályos jogszabályok és egyéb szakmai protokollok/szabályozások szerinti egészségügyi szolgáltatások biztosítása. Továbbá jelen felhívás keretében a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő szálláshelyek (a továbbiakban: szálláshelyek) közül azon fejlesztések támogathatóak, melyek esetén a támogatás révén az alábbi táblázatban szereplő kategóriájú szálláshely jön létre. Meglévő szálláshelyek fejlesztése a jelenleginél alacsonyabb kategóriát nem eredményezhet. Szálláshely típus Szálloda Panzió Fejlesztés eredménye 3 és 4 csillagos I. osztályú 7

8 Ezen felül olyan kapacitások, férőhelyek kialakítása is lehetséges a szálláshelyen, amelyek megfelelnek a C.6.3. Egyéb speciális feltételek pontjában felsorolt, hatályos jogszabályok és egyéb szakmai protokollok/szabályozásoknak, és illeszkednek a kialakítani kívánt, az Üzleti tervben bemutatott szolgáltatási profilba. A pályázóknak valamennyi, a fejlesztést követően rendelkezésre álló kapacitás kihasználtságával kapcsolatban adatszolgáltatási kötelezettsége van a projekt fenntartási időszakának végéig. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a projekteknek meg kell felelniük a jelen felhívás C6.3 Egyéb speciális feltételek pontjában meghatározott követelményeknek. C.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A részcél esetén (azaz szállásférőhely kapacitásbővítés esetén) támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a szálláshelyek kapacitásfejlesztéséhez és az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. Az új szálláshelyek létesítéséhez, valamint a szálláshelyek kapacitásfejlesztéséhez és az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. B részcél esetén (azaz meglévő turisztikai létesítmények egészségügyi turisztikai szolgáltatás bővítése esetén) támogatás igényelhető a következő tevékenységekre: 1. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 2. Az egészségügyi szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása. 3. Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű), mely a szálláshely vagy attrakció egészségügyi szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez. Az előzőekben felsorolt önállóan támogatható tevékenységek csak akkor támogathatóak, ha az alábbi fejlesztési célok közül minimum egyhez kapcsolódnak, továbbá ha ezek keretében eszközvásárlás is történik, akkor azok orvostechnikai eszköznek 3 minősülnek: a) Folyamatos benntartózkodás mellett végzett diagnosztikus-, terápiás-, rehabilitációs célú beavatkozásokat követő (például mozgásszervi-, ízületi protézis-, gerinc-, szívműtéteket, onkológiai beavatkozások), és/vagy egyéb rehabilitációs célú (például a szív- és érrendszeri katasztrófák, balesetek, műtéteket követő ) tevékenységekhez szükséges és ahhoz kapcsolódó fejlesztések; 3 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet alapján. 8

9 b) Orvosi felügyelettel és egészségügyi szakszemélyzet közreműködésével történő szűrésre alapozott komplex egészségfejlesztő/életmód programokhoz (például testsúly kontroll, méregtelenítés, életmód-váltó tréningek) szükséges fejlesztések; c) Egyes egészségi állapotokban (fejlődési rendellenességek, maradványtünetek) speciális módszereket alkalmazó készségfejlesztéshez (például konduktív terápia Pető-módszer, Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztika Módszer) szükséges fejlesztések; d) Egyes meghatározott betegségekben/állapotokban célzott, korszerű terápiás eszközök alkalmazásához (például fogászati implantációs beavatkozásra épített fogpótlás, speciális szemműtétek, esztétikai, rekonstrukciós beavatkozások) szükséges fejlesztések; e) Az előző pontokban leírt fejlesztési célokhoz kapcsolódó, állapotfelméréshez, prevencióhoz szükséges fejlesztések. C.1.2 Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A projekt működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges eszközök beszerzése. Az egészségügyi turisztikai - és kapacitásbővítés esetében - a szálláshely szolgáltatáshoz kapcsolódó információs és kommunikációs technológiai fejlesztések, beruházások (pl. foglalási rendszerek összehangolása, betegkommunikáció elő és utógondozás során, stb.), Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének, Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése, Új szálláshely létrehozása esetében spa wellness részlegek fejlesztése a szálláshely területén (elsősorban a szálláshely vendégei részére), Új szálláshely létrehozása esetében vendéglátóegységek fejlesztése (elsősorban a szálláshely vendégei részére), Idegen nyelvi képzés, abban az esetben, amennyiben - a fejlesztés által érintett létesítményben egészségügyi és turisztikai dolgozók részesülnek képzésben, - a projekt eredményeként megvalósuló egészségügyi turisztikai szolgáltatás végzéséhez kizárólag turisztikai szakmai szempontból szükséges, - kizárólag az Üzleti Tervben bemutatott célcsoport nemzetiségének megfelelő, illetve angol idegen nyelvi képzés valósul meg, és - a projekt zárásáig a résztvevők által a képzés eredményeként megszerzett akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásra kerül, továbbá kizárólag A részcél esetén 4 : Eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű), mely a szálláshely egészségügyi turisztikai szolgáltatási színvonalának emeléséhez járul hozzá és szolgáltatásbővítést eredményez. 4 B részcél esetében az eszközbeszerzés, eszköz lízing (zárt végű) önállóan támogatható tevékenységként támogatható. 9

10 C.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A felhívás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: Nyilvánosság biztosítása a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A kommunikációs tevékenység megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs kollégájával. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek az elszámolható költségek részét képezik. A külföldi egészségügyi turisztikai küldő országokra fókuszáltan, jól meghatározott szegmensekre irányuló üzleti marketing-tevékenység, a hazai szolgáltatók külföldi megjelenésének és marketing-kommunikációs csatornáinak támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding - A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításán felül.) Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy ezen tevékenységre csak de minimis jogcímen igényelhetnek támogatást. Amennyiben a de minimis keretük kimerült, úgy ezen tevékenységet projekten kívüli saját forrásból, nem elszámolható költségként kötelesek megvalósítani. A vendégek/páciensek tájékoztatására szolgáló többnyelvű 5, a tájékozódását segítő táblák, térképek, a fejlesztéssel érintett ingatlanon történő elhelyezése, kihelyezése. Amennyiben eszközbeszerzés is része a projektnek, többnyelvű eszközök vásárlása. Ügyviteli rendszer kialakítása: a pályázat keretében kötelező az ügyviteli rendszer beszerzése ill. alkalmazása, amely a vendégek, páciensek kényelmét egész tartózkodásuk alatt (pl. chipkártyás rendszerrel) szolgálja, valamint a szálláshely vagy az attrakció vendégforgalmát is méri. Amennyiben a szálláshely vagy az attrakció már alkalmaz a fenti feltételeknek megfelelő rendszert, akkor ezt elegendő a pályázati dokumentációban bemutatni. Az elvárt rendszer elem kombináció a következő: front office, könyvelés, kasszagépek és hozzá kapcsolódó áruforgalmi rendszer, de minimálisan két modul, amelyikből az egyik a front office működését támogató, vendég-, pácienstartózkodást regisztráló modul. Projektszintű könyvvizsgálat a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően (amennyiben az igényelt támogatás meghaladja az 50 mft-ot, megvalósítása kötelező). Akadálymentesítés a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2 pontjának megfelelően. A Pályázati Útmutató C1.2 pontjában szereplő feltételeken túl, valamennyi beruházással érintett egészségügyi, turisztikai szolgáltatónál kötelező az ellátás oly módon történő szervezése, hogy valamennyi egészségügyi, turisztikai funkció, minden fogyatékosságra kiterjedően, akadálymentes helyszínen elérhető, önállóan használhatóvá váljon. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pályázati Útmutató mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez c. útmutató a nevével ellentétben nem csak a közszolgáltatásokra, hanem minden pályázóra vonatkozik! Továbbá kiemeljük, hogy nem csak építésre vonatkozóan kötelező a használata, hanem eszközbeszerzés egy részére és egyéb szolgáltatások akadálymentesítésére is tartalmaz megvalósítandó útmutatásokat! Amennyiben a fejlesztés a szobákat is érinti: 5 Az Üzleti tervben szükséges alátámasztani, hogy vendégek/páciensek részére mennyi és milyen nyelven álljon rendelkezésre információ. 10

11 o o amennyiben a szálláshelyen levő szobák száma a fejlesztés eredményeképpen sem haladja meg az 50-et, akkor 1 akadálymentes szobát kell kialakítani (vagy a pályázati dokumentációban bemutatni, hogy már létezik), amennyiben a szálláshelyen több mint 50 szoba található, akkor az összes szobára vonatkozóan az alábbiak szerint kell az akadálymentesített szobák számát meghatározni: A szálláshelyen található szobák száma: Kötelező akadálymentes szobák száma minimum szoba: 2 szoba 150 szoba felett 3 szoba Azbesztmentesítés (amennyiben releváns a Pályázati Útmutató c. dokumentum C1.2. pontja szerint) Amennyiben a beruházással érintett épület szórt azbesztet tartalmaz, úgy a pályázónak jelen projekt keretében, vagy a projekt befejezéséig, projekten kívüli saját forrás terhére a teljes körű azbesztmentesítés elvégzéséről gondoskodnia szükséges. C2. Nem támogatható tevékenységek Kizárólag a jelen felhívás C1.1 - C1.3 pontjában felsorolt tevékenységek minősülnek támogatható tevékenységnek. Nem támogatható tevékenységek különösen: Azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a C1.1 pontban nem szerepelnek. Meglevőnél alacsonyabb kategóriát eredményező fejlesztés. Szintentartó és helyettesítő beruházás (azaz a jelenlegi állapot megőrzése, pl. általános karbantartás). Időben osztott üdülési jogokat ( time share ) értékesítő szálláshelyek fejlesztése, amennyiben az üdülési jog értékesítése tulajdoni vagy használati jog értékesítését eredményezi. (kizárólag bérleti jog kerülhet értékesítésre, piaci áron, és a szálláshely kihasználtságát mutató adatszolgáltatási kötelezettség betartásával) Éjszakai, illetve felnőtt tematikájú (kizárólag 18 év feletti vendégkört kiszolgáló) szolgáltatások. Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (kivéve a kötelező nyilvánosság rendezvényeit). OEP által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, kapacitás bővítése. Részben, vagy egészben OEP által finanszírozott ellátásnak helyet adó épületek, épületrészek, helyiségek kialakítása, infrastrukturális fejlesztése. 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel nem rendelkező egészségügyi szolgáltatások kialakítása. A hatósági működési engedélynek arra a helyrajzi számra, illetve pontos címre kell szólnia, ahol a fejlesztés ténylegesen megvalósul. Gyógy-, termál- és egyéb fürdők létesítése és fejlesztése (kizárólag azok egészségügyi szolgáltatás fejlesztései támogathatóak). Orvosi kezelést/felügyeletet, illetve gyógytornász, konduktor felügyeletét nem igénylő egészségmegőrző szolgáltatások. Önmagában laboratóriumi diagnosztikus szolgáltatások kialakítása. Nem nyújtható támogatás olyan pályázat részére, mely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 6 (ÚMVP) támogatási hatálya alá eső tevékenységeket tartalmazza, nevezetesen: 6 Megjegyzés: Az ÚMVP az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal és/vagy a 100fő/km 2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező településeken nyújt támogatást, azonban az ezeket a 11

12 o o o falusi szálláshely (239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet szerint) és kapcsolódó szolgáltatások (azaz falusi turizmus) fejlesztése, agroturisztikai szolgáltatások fejlesztése, (agroturizmus fogalmát lásd jelen felhívás fogalomjegyzékében.) az ÚMVP támogatási hatálya alá eső alábbi szolgáltató tevékenységeket tartalmazza: - lovas turisztikai szolgáltatások, - vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, - erdei turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, - horgász turisztikai szolgáltatások, továbbá - a bor-, pálinkaturizmushoz kapcsolódó szolgáltatások C3. Elszámolható költségek Jelen fejezet C3.1 pontjában kerülnek meghatározásra a felhívás keretében elszámolható költségek típusai, a pályázatok tervezése során kizárólag az ott meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként. Az egyes költségtípusokra, elszámolhatóságukra valamint a pályázatban való alátámasztás módjára vonatkozó általános szabályok a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2 pontjában kerültek meghatározásra. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a szálláshelyhez kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó költségeket tételes megbontással kell bemutatni a költségvetésben, figyelembe véve a C.2 Nem támogatható tevékenységek utolsó pontját. C3.1. Elszámolható költségek típusai Jelen felhívás keretében az alábbi költségek számolhatók el a Pályázati Útmutató C2.3 pontjában foglaltakkal összhangban: I Előkészítési költségek 1. Projekt-előkészítés költségei (például tanulmányok, tervek, engedélyek, eljárások, közbeszerzések) II Megvalósítási költségek 1. Projektmenedzsment költségek 2. Szolgáltatások igénybevételének költsége A projekt beruházásainak megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 3. Építési költségek 4. Eszközbeszerzések költségei 5. Immateriális javak beszerzése 6. Képzési költségek (Idegen nyelvi képzés esetén jelen felhívás C1.2. pontjában ismertetett feltételekkel) III Egyéb elszámolható költségek méreteket meghaladó települések esetében sincs mód a C2-es pontban megjelölt tevékenységeket tartalmazó pályázatok támogatására. 12

13 1. ÁFA, valamint más adók, és közterhek (amennyiben azok jogszabály alapján a kedvezményezett esetén nem levonhatóak), hatósági díjak 2. Saját teljesítés (nyilvánosság kötelező rendezvényeinek vonatkozásában) C3.2 Nem elszámolható költségek Jelen felhívás keretében nem számolható el semmilyen, a C3.1 pontban fel nem sorolt költségtípus. A Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.4 fejezetében foglaltakon túl jelen felhívás keretében nem elszámolható költség különösen: A projekt megvalósításának helyén, a pályázat benyújtásának időpontjában munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók és a projektben vállalt új munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók számát együttesen meghaladó szoftverlicencek díja, munkaállomások (teljes számítógép konfiguráció vagy laptop), szoftverek költsége. Kivétel: amennyiben a számítógép konfiguráció vagy laptop a turisztikai szolgáltatás nyújtásában részt vesz, tehát azt bizonyíthatóan a turista és/vagy a páciens és nem munkavállaló fogja használni. Rendezvények szervezése, megrendezése, lebonyolítása (bele nem értve a rendezvény infrastruktúrát, és kötelező nyilvánosság rendezvényét, ami elszámolható) Az autóbuszon és betegszállító járművön kívül egyéb gépjármű beszerzése (autóbusz és betegszállító jármű fogalmát lásd jelen felhívás fogalomjegyzékében). Bor- és pálinkakészítés folyamatának bemutatásához szükséges bor- és pálinkakészítő eszközök beszerzése. Kórházi intenzív ellátás költségei. Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.4 fejezetében felsoroltak szerint a forgóeszközök, készletek (tehát pl. gumikesztyű, fecskendő, stb.) C3.3 A projekt költségvetés belső korlátai Jelen felhívás keretében a projekt elszámolható költségei vonatkozásában a következő belső korlátok kerülnek érvényesítésre: Költségtípus I. Előkészítési költségek* A projekt elszámolható költségei arányában számított maximális %-os korlát 1. Projekt-előkészítés költsége 6 % Üzleti és Marketing Terv készítés költsége Maximális elszámolható összeg (mft) 2 % 5 Közbeszerzés költsége 1 % 4 Engedélyes terv 2 % 20 Kiviteli terv 2,5% 25 II. Megvalósítási költségek 13

14 1. Projekt menedzsment költségek 2 % 2. Szolgáltatások igénybevételének költségei: Építési műszaki ellenőr költsége Jogi szolgáltatások igénybevételének költsége Építési költség 1,25 %-a 0,5 % Nyilvánosság biztosításának költsége 1 % 5 Könyvvizsgálat költsége 0,5 % Üzleti marketing tevékenység * 10 % A rendelkezésre álló de minimis keret erejéig Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetése 3. Építési költségek: Telekhatáron kívüli épület, ill. alapinfrastruktúra építés, átalakítás, bővítés, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés 2 % 8 25 % Vendéglátó egységek fejlesztése, 20 % kialakítása 7 Spa és wellness részlegek kialakítása 8 20 % A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energia-hatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása 4. Eszközbeszerzések: Autóbusz (maximum 25 fős), betegszállító jármű beszerzésének költsége 35 % Képzés 1 % 0,5 mft/fő 25 * Az üzleti marketing tevékenységek megvalósításához, valamint azon előkészítési költségekhez, amelyeket a pályázó nem tud a beruházásra aktiválni, kizárólag de minimis jogcímen lehet támogatást igényelni. Amennyiben a pályázó az előkészítési költségeket a beruházásra aktiválja, úgy azok megvalósításához regionális beruházási támogatást igényelhet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a belső arányok vizsgálata során az előírt korlátok megtartásának ellenőrzése két tizedes jegy pontosságig történik. 7 Csak új szálláshely kialakítása esetén támogatható 8 Csak új szálláshely kialakítása esetén támogatható. 14

15 A projektre vonatkozóan ki kell mutatni a projekt építési költségéből számított fajlagos költségeket. A projektre igényelt elszámolható költség csökkentésre kerül, amennyiben a projekt építési költségéből számított fajlagos költségek meghaladják az alábbiakat: megnevezés Egészségügyi szolgáltatások kialakítása 3 csillagos szálloda 4 csillagos szálloda Spa - wellness részlegek fejlesztése esetében (nettó Ft/m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) (nettó Ft/ m 2 ) Építés, bővítés Átalakítás Korszerűsítés, felújítás Műemlék épület esetében A pályázat kiírója ennél magasabb fajlagos költségszintet nem támogat, amennyiben a megvalósítandó fejlesztés előre láthatóan ennél magasabb fajlagos költségszinten valósítható meg, úgy a fenti értékeket meghaladó költségeket célszerű a nem elszámolható költségek közé tervezni. Az építési költségeket a fejlesztés bruttó területére (m 2 ) kell vetíteni. (Bruttó területbe az épület belső alapterülete, belső falai és a külső falak is beleértendők. Többszintes épület fejlesztése esetén az egyes szintek bruttó alapterületeinek összege értendő. Amennyiben a fejlesztés az épületnek csak egyes helyiségeit érinti, fejlesztéssel érintett bruttó m 2 alatt az érintett helyiségek bruttó alapterületeinek összege értendő, szintenként összeadva.) A fajlagos költség számításakor az építési költségekbe a projekt szakmai tartalmát szolgáló speciális gépészet nem számítandó bele, így tehát például (nem kizárólagos felsorolás!) speciális gépészet és elektromos technológia, vízforgató és egyéb speciális fürdőgépészet, wellness részlegek gépei, energiatakarékos és megújuló energia használatát szolgáló gépészet (napkollektor, napelem, hőszivattyú, stb.), akadálymentesítés céljából beépített felvonó nem számít bele a bruttó m 2 -re vetítendő építési költségekbe, azokat elkülönítetten szükséges bemutatni. A fajlagos költségek vizsgálata tevékenységenként, illetve elkülöníthető projektelemenként történik, amelyeket a pályázati dokumentációban megfelelő részletezettséggel be kell mutatni. Továbbá a Pályázati Útmutató c. dokumentum C2.2 pontja alapján a tervezőnek ki kell mutatnia az egyes épületekre/létesítményekre/vonalas infrastruktúrára/projektelemre stb. vonatkozóan a költségbecslés alapján számított fajlagos költségeket. Ha a projekt tartalmaz olyan támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó nem a pályázat részeként, nem annak költségkeretéből kíván megvalósítani, és/vagy ha a pályázat tartalmaz olyan nem támogatható tevékenységet, amelyet a pályázó meg kíván valósítani a projekttel együtt azonban a pályázaton kívüli forrásból, akkor ezen tevékenységeket elkülönítetten és egyértelműen elkülönített költségbecsléssel a pályázati dokumentációban be kell mutatni. A nem elszámolható költségek, vagy nem támogatható tevékenységek költségei részét képezik a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének. 15

16 C4. Támogatható tevékenységek és költségek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása Jelen felhívás keretében támogatható tevékenységek a 30/2012. (VI. 8.) A Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló NFM rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg: Támogatható tevékenység Támogatás jogcíme Támogatási kategória Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó turisztikai szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, szervezeti és működési feltételeinek javítása 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja Üzleti marketing tevékenység 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja A fejlesztésre nem aktiválható, megvalósíthatósághoz kötődő dokumentáció elkészítése, beruházás előkészítése (amennyiben aktiválható a fejlesztésre, akkor regionális beruházási támogatás) A fejlesztések működtetéséhez szükséges munkaerő idegen nyelvi képzése 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja 30/2012. (VI. 8.) NFM rendelet pontja Regionális beruházási támogatás *De minimis támogatás *De minimis támogatás Képzési célú támogatás *Amennyiben a pályázó még nem merítette ki a Pályázati Útmutató D4.1. VIII. pontjában meghatározott keretet, úgy ezen tevékenységekre a de minimis kerete erejéig (3 pénzügyi év alatt eurónak megfelelő forintösszeg bruttó támogatás esetén bruttó forintösszeg) igényelhet de minimis támogatást. Amennyiben a de minimis kerete kimerült, úgy az üzleti marketing tevékenységet projekten kívüli saját forrásból, nem elszámolható költségként kötelesek megvalósítani. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó további részletes szabályokat és a de minimis támogatás árfolyamának kiszámításához szükséges instrukciókat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza. C5. Fenntartási kötelezettségekre vonatkozó speciális előírások A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezését közvetlenül követő három évben a vállalkozás által foglalkoztatottak létszámának éves átlaga nem csökken a bázislétszámnak a vállalt teremtett új munkahelyekkel megnövelt értéke alá. Bázislétszámnak a pályázat meghirdetését megelőző utolsó 12 teljes hónap átlagos havi állományi létszáma minősül. A pályázónak vállalnia kell, hogy amennyiben szálláshely-kapacitást fejleszt ( A részcél esetében), a megvalósítást követő harmadik naptári évben a kihasználtsága eléri az 50%- ot. A számításra vonatkozó segédletet az indikátor számítási és módszertani segédlet részeként a támogatott szálláshely kapacitás-kihasználtságára vonatkozó leírás tartalmazza. 16

17 C6. A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások C.6.1 Projekt területi korlátozása Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatók, melyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol benyújtásra kerülnek. C6.2. A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek: A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek tekintetében a Pályázati Útmutató c. dokumentum C7. pontjában foglaltak az irányadóak. C6.3. Egyéb speciális feltételek a) Bírálatnál előnyt jelentő feltételek A bírálatnál előnyt jelentő feltételeket az értékelési kritérium rendszer tartalmazza jelen felhívás E. Kiválasztási kritériumok című pontjában. b) Egyéb kötelező feltételek A szálláshely kategóriáknak meg kell felelnie a 239/2009. (X. 21.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek, valamint az alábbi előírásoknak: - Szálloda fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére a szállodára meg kell szerezni a Hotelstars minősítést vagy jelen felhívás Panziókra, ifjúsági szálláshelyekre és szállodákra vonatkozó feltételek c. mellékletében foglaltaknak megfelelően kell a fejlesztést megvalósítani és a szálláshelyet önbesorolás alapján minősíteni. A feltételek jelen pályázati felhívás mellékletét képezik. - Panzió fejlesztése esetén a fenntartási időszak kezdetére jelen felhívás mellékletében foglaltaknak megfelelően kell a fejlesztést megvalósítani és a szálláshelyet önbesorolás alapján minősíteni. A létrehozott egészségügyi szolgáltatásoknak meg kell felelniük a hatályos jogszabályoknak és egyéb szakmai protokolloknak/szabályozásoknak, különös figyelemmel az alábbi - jelen felhívás megjelenésének napján hatályos - jogszabályokban rögzítettekre: évi CLIV. törvény az egészségügyről; évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről; évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről; - 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának szakmai minimum feltételeiről; - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról; - 2/2004 (XI. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről; - 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről; - 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről - 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról; 17

18 - 4/2009. (III. 17.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközökről; - 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet a betegszállításról. Amennyiben a pályázó a pályázata benyújtásakor rendelkezik a fejlesztendő tevékenysége működtetéséhez szükséges a 96/2003. (VII.25.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel, akkor azt a pályázatához mellékletként csatolnia kell. Amennyiben a pályázó a fejlesztendő tevékenysége vonatkozásában még nem rendelkezik a 96/2003. (VII.25.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel, akkor a pályázatához mellékletként az OTH illetékes szervének szakmai állásfoglalását szükséges csatolnia a tervezett fejlesztésről. A hatósági működési engedélynek arra a helyrajzi számra, illetve pontos címre kell szólnia, ahol a fejlesztés ténylegesen megvalósul. Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek költségeinek arányosítására: Amennyiben a beruházással érintett ingatlan helyet ad jelen kiírás keretében fejleszteni kívánt ellátáson túl egyéb szolgáltatásoknak vagy funkciónak, az alábbi módon szükséges az építési, felújítási és kapcsolódó szolgáltatási költségeket arányosítani: A közös használatú, mindkét funkcióhoz kapcsolódó ingatlanrészekre (pl. külső homlokzat, tető, külső tér, fűtésrendszer) jutó kivitelezési költségek elszámolhatóak a kiírás szerint támogatott szolgáltatás- / ellátás-nyújtás helyiségének/helyiségeinek alapterülete szerint, tehát az elszámolható, támogatható épületrész, és a nem elszámolható épületrész nettó alapterületének (m2) arányában. Közös használatú helyiségre, épületrészre jutó elszámolható költség számítása: támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2/ támogatható+nem támogatható tevékenységhez kapcsolódó helyiség m2 (közös helyiségek nélkül). Pl. támogatható helyiség: 30 m2, nem támogatható helyiség: 50 m2, közös helyiség: 20 m2. Közös helyiségre jutó elszámolható költség: 30/30+50= 0,375, a közös használatú helyiségre jutó költség 37,5%-a számolható el. Az arányosítás minden kivitelezési költség tekintetében kötelezően alkalmazandó, beleértve az előkészítés (pl. tervezési díjak), a szolgáltatások igénybevételének (pl. műszaki ellenőrzés) és az építés költségeit is: ezek a költségek jelen kiírás keretében a fenti százalékos aránynak megfelelően számolhatók el. Ingatlankiváltás: Amennyiben a projekt megvalósítása során ingatlankiváltásra kerül sor, akkor vizsgálni szükséges a kiváltással érintett épületek jövőbeni sorsát. Amennyiben a kiváltott ingatlan hasznosítása során esetleges értékesítéséből, bérbe adásából, más módon történő hasznosításából bevétele keletkezik, úgy ezt a pályázati dokumentációban/pénzügyi elemzés keretében szükséges bemutatni. Az így keletkező bevételt a jelen Felhívás mellékletét képező üzleti terv készítési útmutatóban leírtak alapján kell figyelembe venni az igényelhető támogatás mértékének meghatározása során. Gépjármű beszerzése abban az esetben lehetséges, amennyiben o a beszerzendő gépjármű a vezetővel együtt legfeljebb 25 fő szállítására alkalmas autóbusz és a bemutatott vendégkör igényeit szolgálja, az igényeknek megfelelő autóbusz kerül beszerzésre és ez kifejtésre kerül a pályázati dokumentációban o Betegszállító gépjármű beszerzése csak akkor lehetséges, ha a pályázó az üzleti tervében annak szükségességét megfelelően bemutatja, és gondoskodik a betegszállító gépjármű hatályos jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéséről a projekt fenntartási időszakának végéig. A projekt keretében beszerzett betegszállító gépjárművet csak a projekt működtetésére lehet használni. 18

19 A pályázóknak egységes módszertan alapján üzleti tervet kell készíteniük. A pályázóknak a projekthez szükséges együttműködéseket kell kialakítaniuk, melyeket az aláírt és mellékletként csatolt együttműködési megállapodásokkal kell igazolniuk (együttműködési megállapodás minta az Üzleti Terv készítési útmutató melléklete). A célcsoport igényeihez igazodóan összeállított, az ügyfél/páciens általi választás lehetőségét biztosító (egészségügyi és turisztikai szolgáltatásokat együttesen tartalmazó) szolgáltatási kínálat kialakítása együttműködő partnerekkel (például különböző programok szervezése, programszervezők ajánlatainak közvetítése, attrakció esetében szálláshely biztosítása, vendéglátó egységek ajánlatainak közvetítése), turisztikai szolgáltatókkal való együttműködési megállapodás kötése, és a páciensek/vendégek részére összeállított egészségügyi és turisztikai kínálat bemutatása az Üzleti Tervben. Az együttműködéseket az aláírt és a pályázati dokumentációhoz mellékletként csatolt együttműködési megállapodásokkal kell igazolniuk (együttműködési megállapodás minta az Üzleti Terv készítési útmutató melléklete). c) Speciális nyilatkozatok Az alábbi feltételek elfogadásáról a pályázónak a pályázati adatlapon kell nyilatkozatot tennie: 1. Kijelentem, hogy a pályázat benyújtását megelőző 2 naptári éven belül államigazgatási szerv határozatában, illetve annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság, munkavállaló bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetetésére az általam képviselt szervezet nem kötelezett. 2. Tudomásul veszem, hogy a projekthez kapcsolódóan a regionális beruházási tevékenységek tekintetében elnyerhető maximális támogatás nem haladhatja meg a 37/2011. (III. 12.) Korm. rendelet 25. -ában meghatározott, vonatkozó támogatási intenzitási értéket. 3. Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet belföldinek minősül, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkezik. 4. Nyilatkozom, hogy: - főtevékenységként TEÁOR szám: tevékenységet nem végzek - a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel kevesebb, mint az összes árbevétel 50%-a. C7. Speciális kizáró okok C7.1. A pályázó személyére vonatozó speciális kizáró okok A pályázó személyére vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F1 és D4 pontjában foglaltak érvényesek. C7.2. A projektre vonatkozó speciális kizáró okok A projektre vonatkozó kizáró okok vonatkozásában a Pályázati Útmutató F2 és D4 pontjában foglaltak érvényesek. 19

20 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül. D2. Támogatás mértéke Az igényelhető támogatás mértéke mind a négy régióra vonatkozóan az elszámolható költség maximum 50 %-a. Ezen támogatási mérték középvállalkozások esetén 10 %-kal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 %-kal növelhető. Ezek alapján az igényelhető támogatási mértékek projektgazda típusonként tehát a következőek: A projekt megvalósításának helyszíne Dél-Alföld Dél-Dunántúl Észak-Alföld Észak-Magyarország Mikro- és kisvállalkozás Támogatás maximális mértéke Középvállalkozás Egyéb projektgazdák 70% 60% 50% Közép-Dunántúl 60% 50% 40% Nyugat-Dunántúl 50% 40% 30% A képzés valamennyi régióban, valamennyi típusú projektgazda vonatkozásában maximum 60 %-os intenzitással támogatható. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: Igényelhető támogatás összege Minimum Maximum A részcél esetében minden érintett régióban B részcél esetében minden érintett régióban 50 millió Ft millió Ft 50 millió Ft 300 millió Ft D4. Az önerő mértéke Az önrész összetételével kapcsolatos részletes előírásokat a Pályázati Útmutató D1 pontja tartalmazza. 20

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Dél-Alföldi Operatív Program Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése DAOP-2.1.1/I-12

Részletesebben

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok:

Kedvezményezettek. I. A pályázó személyére vonatozó kizáró okok: Program neve: Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése Program kódja: DAOP-2.1.2-12 - Tervezet Támogatás szakmai Dél-alföldi Operatív Program iránya: A konstrukció célja az üzleti szálláshelyek szolgáltatásainak

Részletesebben

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához

Egészségügyi turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM. Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére c. konstrukciójához Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11 1 A. támogatás célja ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program. Ipartelepítés c. komponenséhez. Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Ipartelepítés c. komponenséhez Kódszám: KDOP-1.1.1/D-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél... 4 A2. Rendelkezésre

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése c. konstrukciójához

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében. Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program keretében Dél-Alföld Spa, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése támogatására Kódszám: DAOP-2007-2.1.1. A. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdőinek fejlesztése és szolgáltatásbővítése c. komponenséhez Kódszám: NYDOP-2.1.1/B-14 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.

Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP /E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3. Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért (DAOP-1.1.1./E és D-13; ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és b-13, NYDOP-1.3.1/D és E-13) Alapvető cél A pályázati kiírás a vállalkozások működési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Közép-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Dél-alföldi Operatív Program

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Dél-alföldi Operatív Program Program neve: Program kódja: Támogatás szakmai iránya: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Kizáró okok Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/J-12 Dél-alföldi Operatív Program

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1.

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1. RÉSZLETES KIVONAT GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Készült: 2015. június 10. Verzió: 1.0 ÖSSZEGZÉS A Felhívás célja a kiemelt iparágakban működő mikro-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

Telephelyfejlesztés-és-ipartelepítés-a-területi-kohézióért- 2.!RÉSZCÉLOK:!!!!!!!!!!!

Telephelyfejlesztés-és-ipartelepítés-a-területi-kohézióért- 2.!RÉSZCÉLOK:!!!!!!!!!!! Dél$Alföldi*Operatív*Program*DAOP$1.1.1/E*és*D$13* Észak$Magyarországi*Operatív*Program*ÉMOP$1.1.1/F*és*B$13* Közép$Magyarországi*Operatív*Program*KMOP$1.5.3/C*és*B$13* Nyugat$Dunántúli*Operatív*Program*NYDOP$1.3.1/D*és*E$13*

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Dunántúli Operatív Program. Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez. Kódszám: DDOP-1.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Dél-Dunántúli Operatív Program. Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez. Kódszám: DDOP-1.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Telephelyfejlesztés a területi kohézióért c. komponenséhez Kódszám: DDOP-1.1.1/D -14 1 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

Turisztikai pályázatok Békés megyében Békéscsaba,

Turisztikai pályázatok Békés megyében Békéscsaba, Turisztikai pályázatok Békés megyében Békéscsaba, 2012.05.22. Simon Ágnes Széchenyi Iroda Nonprofit K9 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése DAOP-2.1.1/K-11 A Dél-Alföldi régióban benyújtott pályázatok

Részletesebben

Támogatás összege. Támogatás mértéke

Támogatás összege. Támogatás mértéke Pályázati összefoglalás Üzleti célú szálláshelyek fejlesztése (DAOP-2.1.2-11, DDOP-2.1.2-11, ÉAOP-2.1.2-11, ÉMOP-2.2.1-11) TERVEZET Alapvető cél A konstrukció célja a szálláshelyek szolgáltatási színvonalának

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A pályázatról GOP-2009/2-2.1.1/A és KMOP-2009/2-1.2.1/A (mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. OKTÓBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató:

Diversity Kft. A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz. Tájékoztató: Diversity Kft. Web: www.diversitykft.hu Email: palyazatok@diversitykft.hu Telefon: +36 70 3404697 Tájékoztató: A Telephelyfejlesztés Operatív Programhoz TÁMOGATÁS CÉLJA: A pályázat célja a mikro, kis-

Részletesebben

Dél-alföldi Operatív Program

Dél-alföldi Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Dél-alföldi Operatív Program Telephelyfejlesztés A pályázat célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Telephelyfejlesztés a területi kohézióért Dél-Dunántúli Operatív Program DDOP-1.1.1/D-14 Alapvető cél: A pályázati felhívás a vállalkozások működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása. és a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása és a Közép-Dunántúli Operatív Program Omlás- és csúszásveszélyes partfalak állékonyságának biztosítása

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról

Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP számú pályázatról Tájékoztató a Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című, VP2-4.1.1.3-16 számú pályázatról A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak: 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP /A és KMOP /A pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A pályázatról GOP-2009-2../A és KMOP-2009-.2./A (mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-2../A

Részletesebben