PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP D/2F A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...3 Jogi forma... 3 Méret... 4 C. Pályázat tartalma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 7 D. Pénzügyi feltételek...7 Támogatás formája... 7 Támogatás mértéke... 7 Támogatás összege... 7 E. Kiválasztási kritériumok...7 F. Adminisztratív információk...7 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél 2010-ben Essen és Isztambul mellett Pécs lesz Európa Kulturális Fővárosa. A program célja, hogy a térség kulturális kínálatának fejlesztésével és bemutatásával és a programsorozatot övező kiemelt nemzetközi és hazai figyelem kihasználásával a régió tartósan fejlődési pályára álljon, bővüljenek a kulturális és kreatív vállalkozások piaci lehetőségei, fellendüljön a régió turizmusa, bővüljön a foglalkoztatás. Annak érdekében, hogy az EKF programsorozat céljának megfelelően a pozitív hatások ne csak Pécsett, hanem a dél-dunántúli régió más területein is érvényesüljenek, szükség van a régió más városaiban is a kulturális kínálat fejlesztésére, a kulturális programok kapcsolódására az EKF rendezvényeihez, valamint a programok sikeres lebonyolításához szükséges kulturális infrastrukturális fejlesztések megvalósítására. A konstrukció célja a dél-dunántúli régió városaiban a pécsi Európa Kulturális Fővárosa Határtalan város című pályázatában leírt elvekhez és célokhoz kapcsolódó és illeszkedő kulturális fejlesztések támogatása, amelyek lehetővé teszik a kulturális kínálat bővítését, hozzájárulnak a kulturális javak iránti kereslet növekedéséhez, a kreatív vállalkozások fejlesztéséhez. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a évben millió forint. A támogatott pályázatok várható száma: 7 db. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: A dél-dunántúli régió városi jogállású önkormányzatai, kivéve Pécs városát (települési önkormányzatok (KSH 321): kizárólag az évi LXV. törvény 1. (1) bekezdésében meghatározott helyi önkormányzatok, kivéve Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát). Támogatásban részesülő partnerek lehetnek: I. Állami szervezetek: 1. központi költségvetési szervek és intézményeik (KSH 31) (a költségvetési szervek szabályozása: Ptk 36. ; Áht. 87. ) 2. a pályázó településén lévő városi önkormányzati intézmények, megyei önkormányzatok és intézményeik (KSH 32) (az évi LXV. tv., önkormányzati intézmények évi XXXVIII. tv. 66. ; 87. ; Ptk 36. ) 3

4 3. önkormányzati társulások (KSH 36), többcélú kistérségi társulások (KSH 366), térségi fejlesztési tanácsok (KSH 362) (1996. évi XXI. tv. és a évi CVII. tv. alapján) II. III. IV. Állami gazdálkodó szervezetek (71): állami vállalat (1977. évi VI. tv., évi LV. tv.) (711), egyéb állami gazdálkodó szervezet (719) 1. állami vállalat: az állam erre feljogosított szervei által alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely az állami tulajdonból rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik. A vállalat nevében utalni kell a tevékenységére. Az állami vállalat jogi személy, cégjegyzékbe történő bejegyzéssel jön létre. Az állam meghatározott módon irányítja, illetőleg felügyeli a vállalat gazdálkodását és más tevékenységét. 2. egyéb állami gazdálkodó szervezet: az állam erre feljogosított szervei által alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely az állami tulajdonból rábízott vagyonnal önállóan gazdálkodik, és amely nem sorolható a 711-es csoportba. Non profit szervezetek: 1. egyesületek (KSH 52) (Ptk. 61. ) 2. alapítványok (KSH 56) (Ptk 74/A ) 3. köztestület (54) (Ptk. 65. ) 4. egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet (KSH 59) 5. közhasznú társaság (KSH 571) (Ptk ) 6. egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (KSH 55) (1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról alapján) Kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (11, 13, 21, 23) (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, évi IV. törvény a gazdasági társaságokról). A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség, ebben az esetben a pályázathoz be kell nyújtani az útmutató vonatkozó számú mellékletét képező Konzorciumi együttműködési megállapodás -t. Méret Jelen pályázati kiírás keretében nem értelmezett. C. PÁLYÁZAT TARTALMA C.1. Támogatható tevékenységek köre C.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 Határtalan város című pályázati anyagában leírt célokhoz és elvekhez illeszkedő kulturális fejlesztések, valamint az EKF programsorozatához kapcsolódó kulturális rendezvények méltó módon történő megrendezéséhez szükséges kulturális fejlesztések megvalósítása támogatható a fenntarthatóság követelményének figyelembevételével, amennyiben a fejlesztések hozzájárulnak a régió kulturális kínálatának bővítéséhez, többletfunkciók kialakulásához. Kulturális, művelődési és közösségi központ, könyvtár épületének teljes rekonstrukciója; külső felújítása; korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek kialakítása, korszerűsítése; indokolt esetben új építése; az 4

5 Színház, art mozi épületének külső felújítása; korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek kialakítása; az alapműködtetéshez szükséges eszközök beszerzése; kiegészítő vendéglátó funkciók kialakítása (új építés nem támogatható). Kulturális rendezvények megtartására alkalmas előadótermek 1, egyéb fedett - kulturális rendezvények megtartását célzó - előadóterek 2 épületének külső felújítása; korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek kialakítása; indokolt esetben új építése; az alapműködtetéshez szükséges eszközök beszerzése; kiegészítő vendéglátó funkciók kialakítása. Egyéb előadóterek, kiállítási helyszínek, szabadtéri színpadok kialakítása; fejlesztése; eszközbeszerzése. Múzeum épületének külső felújítása; átalakítása; látogatóbarát belső terek kialakítása; kiegészítő vendéglátó funkciók kialakítása; indokolt esetben új építése. A múzeumok tartalmi fejlesztésére, a kiállítások modernizálására a TIOP konstrukciója biztosít támogatási forrásokat. Kulturális jellegű, nem kereskedelmi célú és nem múzeumi kiállítóterek, galériák épületének külső felújítása; korszerűsítése (átalakítása, bővítése); helyiségek, belső terek kialakítása; innovatív bemutató módszerek megvalósítása. Használaton kívüli épületek döntően kulturális célú átalakítása és hasznosítása. Szinten tartó és helyettesítő beruházás nem támogatható (kivétel az építmények külső felújítása). C1.2. Önállóan nem, csak a C1.1 pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan támogatható tevékenységek A beruházás környezetének rendezése, közösségi célú átalakítása (gyalogos felületek kialakítása, játszóterek, közösségi találkozóhelyek felújítása, kialakítása, kizárólag a C1.1. pont alapján végrehajtott beruházással érintett ingatlano(ko)n, vagy a vele határos közterülete(ke)n). ESZA típusú beavatkozások: közösségfejlesztő, közösségszervező civil programok kialakítása: o Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő, a kultúra iránti igényt felkeltő tartalomfejlesztés és az információ terítése, különös tekintettel a fiatalabb generációkra (pl. képzési anyagok készítése); o Közösségfejlesztést és szabadidő hasznos eltöltését szolgáló szolgáltatások megvalósítása (közösségi kezdeményezések, játszó és foglalkoztató házak, kulturális rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.); o Ifjúsági és szabadidős programok szervezése, különösen helyi művészeti élet bemutatkozási lehetőségének javítása; tolerancia programok. 1 Fix színpaddal rendelkező, színpadi technikát tartalmazó fedett tér. 2 Mobil vagy fix színpaddal rendelkező, színpadi technikát tartalmazó fedett tér. 5

6 C1.3. Önállóan nem, de a C1.1 pontban felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan kötelezően megvalósítandó tevékenységek Kulturális stratégia megírása Megvalósíthatósági tanulmány Akadálymentesítés a fejlesztés által érintett épületekben a vonatkozó mellékletben foglaltak alapján: o o új építések részeként, meglévő épületek belső felújítása részeként utólagosan, o meglévő épületek külső felújítása esetén a kizárólag a bejutást elősegítő akadálymentesítés támogatható. A fejlesztés keretében az akadálymentesítést a 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet (OTÉK) szerint kell megvalósítani. A rendeletben foglaltak teljesítéshez és a kötelező szintnél magasabb fokú akadálymentesítéshez jelen Pályázati Útmutatóhoz csatolt vonatkozó számú mellékletben található Segédlet a komplex akadálymentesítés megvalósításához nyújt segítséget. Energiahatékonysági korszerűsítés (pl. utólagos külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, egyéb épületszerkezetek hőszigetelése, alternatív, megújuló energiaforrások használata) a tervezett építési tevékenységgel érintett épületrészen. Ha az érintett építmény műemlék, helyi védelem alatt álló építmény, vagy védetté nyilvánított műemléki területen/műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen, a világörökség részét képező területen van, akkor indokolt esetben ez alól felmentés adható. Azbesztmentesítés a fejlesztés által érintett épületekben, amennyiben releváns. A beavatkozások helyi elfogadtatását, megfelelő végrehajtását és sikerét szolgáló tevékenységek (pl. helyi partnerségek kialakításának támogatása, fórumok, információs és tájékoztatási intézkedések, stb.). Nyilvánosság tájékoztatása: A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben szereplő A típusú hirdetőtáblát, a projektzárást követően pedig a D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C1.4. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások stb. Előnyt élveznek és az értékelés során plusz pontot kapnak azok a pályázók/projektek: - amely minél több, a C1.2 pontban szereplő tevékenység megvalósítását tűzi ki célul; - amely pályázat műemlék épület felújítását tűzi ki célul; - amely pályázat barnamezős területek felújítását, újrahasznosítását tűzi ki célul; - amely pályázat a magán forrásokat minél nagyobb mértékben sikeresen mozgósítja. 6

7 Projekt területi korlátozása Jelen pályázati konstrukció keretében kizárólag a dél-dunántúli régióban lévő városok területén (kivéve Pécs városát) megvalósuló projektek támogathatóak. Multifunkcionális kulturális közösségi központ létrehozása, kibővítése, átalakítása, új építése a megyei jogú városok esetében nem támogatható (az ilyen fejlesztéseket a TIOP 1.2.1/A komponense támogatja). D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül a jelen pontban meghatározott jogcímek alapján, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendeletben foglaltaknak megfelelően. Támogatás mértéke Az egyes tevékenységek támogatási mértékét részletesen a pályázati útmutató tartalmazza. A projekt egészére vonatkozó átlagos támogatási arány (összes támogatás/az összes elszámolható költség): maximum 75%; a 311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megnevezett leghátrányosabb helyzetű kistérségek valamennyi városa esetében: maximum 90%. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimum 150 millió Ft, de maximum 800 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosutsági, teljességi, és szakmai értékelési szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje Kétfordulós eljárás esetén a pályázat benyújtására vonatkozó szabályok az eljárás első és második fordulójában megegyeznek. Az első és a második fordulóra eltérő tartalmú adatlapon kell benyújtani a pályázatokat! A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A Projekt adatlap sem 7

8 tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A Projekt adatlap mellett kell szerepeltetni azokat az előírt projektterveket és dokumentációkat, amelyek a pályázat megítéléséhez szükségesek. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A Projekt adatlapot hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Projekt adatlap egy adott kérdése nem vonatkozik az Ön pályázatára, kérjük a Projekt adatlap megfelelő helyén a pályázatomra nem vonatkozik megjegyzést bevezetni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. A pályázatot 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (XDat-fájl formátumban, kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni: Dél-dunántúli Operatív Program Kódszám: DDOP D/2F Közreműködő Szervezet: Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht Pécs, Mária utca 3. A pályázatok személyes leadására is lehetőséget biztosítunk az Ügynökség alábbi irodáin március 20.-tól munkanapokon hétfőtől-csütörtökig között, pénteken ig Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pécsi iroda: 7621 Pécs, Mária u. 3. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség kaposvári iroda: 7400 Kaposvár, Szántó u. 5. Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szekszárdi iroda: 7100 Szekszárd, Szent István tér Kérjük, hogy a borítékon és CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát: DDOP D/2F, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma:

9 Az I. fordulóra vonatkozó határidők: A pályázatok benyújtása március 20.-tól április 18.-ig lehetséges. Postai feladás esetén a feladás dátumát (postai bélyegző) kell figyelembe venni. A pályázatok elbírálása április 18. után, egyszerre történik. Az első fordulóban kiválasztott pályázatok esetében megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza projektenként változó, de legfeljebb 6 hónap. Ebben az időszakban kell biztosítani a megfelelő kidolgozottsági szintű és minőségű projektdokumentációt. A második forduló folyamatos beadási határidejű, azt a rendelkezésre álló időkereten belül a projektdokumentumok összeállításának időigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt. A II. fordulóra vonatkozó határidők: A II. forduló az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 6 hónapon belül lehetséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt adatlap, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. 9

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közösségek - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM. Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Nyugat-Dunántúli OPERATÍV PROGRAM Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2010-1.1.1/B A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3-11/B 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A Kiíró:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A városi örökség megőrzése és korszerűsítése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-5.1.2.B A projektek az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft.

Az elnyerhető támogatás mértéke 90%, az elnyerhető összeg min. 5 millió Ft, max. 30 millió Ft. Budapest Főváros. kerület Kőbányai Önkormám ziu Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS. KERÜLET /, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT &j?tf_fj %2 / ioc&. POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET Budapest, Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése A társadalmi partnerek kapacitásfejlesztése c. pályázati felhívásaihoz Kódszámok: TÁMOP 2.5.3.A-13/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szakképző intézmények felkészülésének támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

A Társadalmi Megújulás Operatív Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program A Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszám:

Részletesebben