PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására Kódszám: TIOP-1.1.1/07 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS... 3 A1. Alapvető cél... 3 A2. Rendelkezésre álló forrás... 3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 3 B1. Jogi forma... 3 B2. Méret... 4 C. PÁLYÁZAT TARTALMA... 4 C1.Támogatható tevékenységek köre... 4 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK... 7 D1. Támogatás formája... 7 D2. Támogatás mértéke... 7 D3. Támogatás összege... 7 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK... 7 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK... 7 F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS A1. Alapvető cél A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. Ezen prioritáson belül az 1.1. számú intézkedés célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. Intelligens iskola létrehozása. Az intézkedés elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál, amely nemcsak az informatikai készségek, hanem a többi közismereti tárgyba beépülő IKTtámogatású pedagógiai módszertanon keresztül a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény (kivéve óvodák) számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok automatikus eljárás keretében kerülnek támogatásra. A2. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 24,2 milliárd forint. További 15,8 milliárd forint várhatóan között kerül meghirdetésre a TÁMOP és ROP kapcsolódó közoktatás-fejlesztési pályázataihoz igazodva, az ott megvalósuló fejlesztések támogatására. B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): 1. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények fenntartói (önkormányzatok (32) települési, megyei, kerületi, fővárosi, egyházak (55), non-profit szervezetek (56, 57, 59) beleértve a helyi önkormányzatok intézményi társulásai is): a) általános iskola, b) szakiskola, c) gimnázium, d) szakközépiskola, e) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény (a-e továbbiakban iskola), f) iskolai feladatot ellátó többcélú intézmények; 3

4 2. A felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. sz. mellékletében felsorolt, államilag elismert állami, egyházi, alapítványi, nonprofit fenntartású felsőoktatási intézmények közül a pedagógusképzést végző felsőoktatási intézmények. Nem pályázhat az a közoktatási intézmény fenntartó, amely: - gazdasági társaság, kivéve azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt; - természetes személy, mint egyéni vállalkozó. A fenntartók az alábbi intézménytípusokba tartozó feladat-ellátási helyeik támogatására nem pályázhatnak: gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő és gondozó központ; nevelési tanácsadó (kivéve, amennyiben többcélú intézmény tagintézménye); logopédiai intézet (kivéve, amennyiben többcélú intézmény tagintézménye); továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó; szakközépiskolák, amelyek TISZK (térségi integrált szakképző központ) tagok; alapfokú művészetoktatási intézmények; kollégiumok, diákotthonok; pedagógiai szolgáltatók. B2. Méret Jelen pályázati kiírás keretében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA C1.Támogatható tevékenységek köre Az alábbi informatikai infrastruktúra eszközök (számítógépek, Wifi hálózati elemek, interaktív táblák, projektorok, kiszolgáló eszközök) beszerzése. A pályázó adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a beszerezhető eszközök számának és a pályázati jogosultság megállapítására egy különálló kalkulátort mellékeltünk, amit a pályázó az alábbi elérhetőségen tud kitölteni: Az elektronikus táblázat a kötelezően kitöltendő adatok megadása után az alábbi csomagok igényelhetőségéről ad tájékoztatást a lentiekben részletezett módon: 1) Iskolai munkaállomás (PC), amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: Digitális tartalmak óraközi használata Csoportos vagy egyéni feladatmegoldás Elektronikus számonkérés és vizsgáztatás 4

5 Szaktantárgyi oktatás Új iskolai munkaállomásból minden győztes pályázó részesül az adott feladat-ellátási helyen tanuló diákok arányában, ami 10 tanuló/számítógép. Az igényelhető munkaállomások számából azonban levonásra kerül a már meglévő multimédia képes munkaállomások száma. Az automatikus számítás módja feladat-ellátási helyenként: [Feladat-ellátási helyen nappali rendszerű oktatásban tanulók száma]/10 [meglévő multimédiás számítógépek száma] Felsőoktatási pedagógusképző intézmény erre a csomagra nem pályázhat, csak az általa fenntartott B1./1. pontban meghatározott közoktatási intézményként működő feladatellátási hely után. 2) Tantermi csomag, amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: Digitális tartalmak óraközi használata Digitális tartalmak egyéni fejlesztése Csoportmunka Frontális oktatási módszertanok bevezetése Elektronikus mérés-értékelés használata (óraközi feleltetés, dolgozat írás, stb) Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerekhez (E-napló) Tantermi csomagból minden győztes pályázó részesül az adott feladat-ellátási helyen működetett osztálytermek és szaktantermek arányában, 40%-os lefedettségben. Az igényelhető tantermi csomagok számából azonban levonásra kerül a már meglévő interaktív táblák száma. Az automatikus számítás módja feladat-ellátási helyenként: [(Osztálytermek + szaktantermek száma a feladat-ellátási helyen) * 0.4 (egész számra felfelé kerekítve)] meglévő interaktív táblák száma a feladat-ellátási helyen Amennyiben a pályázó felsőoktatási pedagógusképző intézmény, úgy 2 db tantermi csomagra jogosult. 3) Szavazó csomag, amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: Óraközi elektronikus mérés és étékelés az elhangzottak érthetőségével kapcsolatban Csoportmunka 5

6 IKT eszközökkel támogatott óraközi feladatmegoldás, számonkérés Szavazó csomag igénylésére a fenntartó kizárólag tagintézmények feladat-ellátási helyei után jogosult. A szétosztás a rendelkezésre álló csomagok számának erejéig történik Amennyiben a pályázó felsőoktatási pedagógusképző intézmény, úgy 1 db szavazó csomagra jogosult. 4) Web csomag, amely az alábbi tevékenységekkel összefüggésben használható: Intézményi online tartalom- és adminisztrációs szolgáltatás fejlesztése (iskolai weboldal) Kapcsolódás (és adatgyűjtés) az elektronikus adminisztrációs rendszerek központi alkalmazásaihoz Intézmények közötti kapcsolattartás Web csomag igénylésére a fenntartó kizárólag anyaintézmény feladat-ellátási helye után jogosult. A szétosztás a rendelkezésre álló csomagok számának erejéig történik. Web csomagra a felsőoktatási pedagógusképző intézmények nem jogosultak. 5) Kiegészítő SNI IKT csomag az alábbi sajátos nevelési igényű diákok számára: Vakok Gyengénlátók Siketek Hallássérültek Mozgássérültek Enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékosok SNI csomagból azon feladat-ellátási helyek részesülhetnek, amelyek a fenti sajátos nevelési igényű tanulót oktatnak. A tanításukhoz szükséges speciális eszközök Ft/SNI-s diák arányában igényelhetők. Automatikus számítás módja: 6

7 SNI-s diákok (vakok, gyengénlátók, hallássérültek, siketek, mozgássérültek, enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékosok) száma * Ft értékű eszközlehívási jog. A lehívható speciális eszközök külön a fenti sajátos nevelési igényű tanulócsoportok támogatására lettek meghatározva. SNI kiegészítő csomagra a felsőoktatási pedagógusképző intézmények nem jogosultak. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. D2. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet alapján történik. D3. Támogatás összege A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke minimum 0,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A támogatásban részesülő projektek kiválasztása a Pályázati útmutató E pontjában foglalt kritériumok alapján történik. Valamennyi pályázó, aki ezen kritériumoknak megfelel, a rendelkezésre álló keret mértékéig támogatásban részesül a pályázatok beérkezésének sorrendjében. A feltételeknek való megfelelés ellenőrzése az alábbi táblázatok alapján történik: F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be, mind a papír alapú, mind az elektronikus formában való kitöltésnél. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség. Amennyiben elektronikus formában történik a pályázat benyújtása a projekt adatlap kitöltése kizárólag a Nemzeti Fejlesztési 7

8 Ügynökség által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A pályázatot egy eredeti és 2 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP-1.1.1/07 Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1374 Budapest, Postafiók 564 Amennyiben a pályázatot csomagként vagy gyorspostai szolgáltatás igénybevételével kívánja feladni, a csomagon a TIOP-1.1.1/07. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok, Budapest, 1055, Bihari u. 5. címzést kell feltüntetni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TI-OP ), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség! A pályázatok benyújtása a pályázati kiírás megjelenésétől március 31-ig lehetséges. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. A pályázatok benyújtása a következők alapján történik: 8

9 december 1-től március 31-ig a: 64/2004. (IV. 15.) A területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről Kormányrendeletben nevesített településeken található feladatellátási helyekre vonatkozó fenntartói pályázatokat (ld. Pályázati adatlap végén szereplő nyilatkozatok) valamint az alapfokú nevelési-oktatási intézmények feladatellátási helyeinek fejlesztésire vonatkozó fenntartói pályázatokat fogadjuk be. 2. Az 1. pont alá nem eső pályázó február 1-től március 31-ig nyújthatja be pályázatát. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését! A pályázati kiírás tartalmával, a pályázati adatlappal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit telefonon a. számon, írásban az.. címen teheti meg. A támogatható tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseit az címen teheti fel. 9

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dél-Dunántúli Operatív Program. Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Települési bel- és külterületi vízrendezés c. pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007-5.1.5. B komponens A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hő, hűtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióhoz Érvényes: 2011. február

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1.

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Lépj egyet elıre II. címmel. Kódszám: TÁMOP-2.1. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Lépj egyet elıre II. címmel Kódszám: TÁMOP-2.1.1/07/1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05

HATÁRTALANUL! program. Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-05 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

Pályázati Kiírás 2015.

Pályázati Kiírás 2015. Pályázati Kiírás 2015. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdet a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben