PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében. Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Komplex vízvédelmi beruházások meghívásos, kétfordulós pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 4 B. Pályázók köre (Jogi forma)... 4 C. Pályázat tartalma... 5 Támogatható tevékenységek köre... 5 Projekt területi szűkítése (földrajzi terület)... 6 D. Pénzügyi feltételek... 6 Támogatás formája... 6 Támogatás mértéke... 6 Támogatás összege... 7 E. Kiválasztási kritériumok... 7 F. Adminisztratív információk... 7 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás Alapvető cél EU kötelezettségünk a VKI előírásainak határidőre történő teljesítése. A VKI szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási intézkedési programok részeként a kiemelten kezelt érzékeny vízvédelmi területekre vonatkozó komplex vízvédelmi, vízminőség javító, szennyezés csökkentő beruházások megvalósítása a cél. A fejlesztések azokon az országos jelentőségű vizeinken valósulnak meg, melyek szükségessége régóta ismert. A tervezett szennyezés-csökkentési intézkedés kiemelt vízvédelmi területekre: nagy tavainkra (Balaton, Velencei-tó, Fertő tó, és Tisza-tó) és a különösen érzékeny felszíni vizeink valamelyikére (Ráckevei-Soroksári Duna-ág (RSD), Szigetköz, Mosoni-Duna, Lajta) irányuló fejlesztést jelent, mely kötelezettségeinket jogi szabályozók írják elő ig a vizek jó állapotba hozásának érdekében a vízvédelmi feladatok közül a kiemelt fontosságú és országos jelentőségű érzékeny víztestek vízminőségének javítása, illetve védelme az elsődleges feladat. Érzékenynek azok a víztesteket tekinthetők, melyeknek külön jogszabály, vagy legalább Kormány Határozat írja elő a vízminőségük védelmét. A kétfordulós eljárás Jelen kiírásban a pályázatok egy új eljárásrend kétfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek kiválasztásra. Ennek lényege, hogy az első fordulóban a pályázónak egy projektjavaslatot (adatlap és előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani. Részletes kidolgozásra (a két forduló között) csak az első forduló nyertes, továbbfejlesztésre javasolt pályázatai kerülnek. A projektfejlesztési időszak alatt a kiválasztott projektek részletes kidolgozását a Közreműködő Szervezet folyamatos szakmai és menedzsment tanácsadással segíti. Ennek eredményeként: Mind a kiírói, mind pedig a pályázói oldal szempontjából költséghatékonyabb megoldás (a nem támogatott projekteket nem kell kidolgozni) A KSZ folyamatos szakmai segítsége nyomán javul a projektek minősége. Továbbá az első fordulóban kötött szerződés alapján a projektgazdának lehetősége van a kidolgozás költségeinek (pl. megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervek) elszámolására. Amennyiben a pályázónak már az első fordulós pályázat benyújtásakor is teljesen kidolgozott állapotban van a projektje a 2. fordulóhoz szükséges pályázati 3

4 dokumentáció rendelkezésre áll, lehetősége van az első eredményes fordulót követően a második fordulóra benyújtani pályázatát, az arra vonatkozó feltételek fennállása esetén (lásd az útmutató F.4.5 fejezet). A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljárás második fordulójában születik. A 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozatban felsorolt projektek költséghatékonysági, fenntarthatósági és az elfogadott Operatív Programhoz, valamint akciótervhez való illeszkedés szempontjából történő átvilágításukat és esetleg szükséges módosításukat követően a második fordulóba kerülhetnek. Rendelkezésre álló forrás 1. forduló: A projektfejlesztésre rendelkezésre álló forrás: A évben a projektek előkészítésére rendelkezésre álló tervezett támogatási keretösszeg az Operatív Program egészére 36,87 milliárd forint. Konstrukció szinten az összeg nem kerül meghatározásra. 2. forduló: A projekt megvalósítására rendelkezésre álló forrás: A konstrukció keretében projektek megvalósítására 16,17 milliárd forint áll rendelkezésre a időszakban. B. Pályázók köre (Jogi forma) o Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság (VKKI) (312) o Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságok (KÖVIZIG-ek) (312) 4

5 C. Pályázat tartalma Támogatható tevékenységek köre 1. forduló: A projekt fejlesztésére nyújtható támogatás keretében támogatható tevékenységek: A 2. fordulóhoz szükséges projektdokumentáció és szükséges tanulmányok elkészítése Támogatási kérelem (nagyprojekt esetében) Környezetvédelmi engedélyezés Szükséges felmérések és vizsgálatok, műszaki tervek elkészítése és engedélyek beszerzése Művelési ág váltás, művelési ágból való kivonás Területszerzés előkészítő munkálatai Biztosíték Közbeszerzési dokumentációk kidolgozása (előkészítésre és megvalósításra vonatkozóan is!) A projekt előkészítéshez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenység (az előkészítés során) Projekt menedzsment (előkészítés) 2. forduló: A projekt megvalósítása során támogatható tevékenységek: Vízszint-szabályozás és vízpótlást biztosító létesítmények kialakítása és rekonstrukciója; Beeresztő- leeresztő műtárgyak és zsilipek építése és rekonstrukciója; Vízpótlást biztosító csatornák kialakítása; Holtág, meder-, mellékág-rehabilitáció; Betorkolló csatornák rehabilitációja; Meder-kotrás, partbiztosítás, partrendezés, part-rehabilitáció; Jó áramlási viszonyok biztosítása: csatornarendszerek és keresztirányú műtárgyak kialakítása, felújítása; Szűrőmezők, hordalékfogók, torkolati művek, völgyzárógátak kialakítása, felújítása; Kotrás, zagyterek kialakítása, iszapelhelyezés; Vízinövények ökológiai szabályozása, nádgazdálkodás; 5

6 Táj-rehabilitáció; Projektmenedzsment és műszaki-pénzügyi ellenőrzés a megvalósítás során. Ha nincs a kedvezményezettnek a menedzsment feladatokra kellő szakmai tapasztalattal, végzettséggel rendelkező szakembere, akkor megfelelő szakmai színvonal biztosítása érdekében a Kbt. alkalmazásával szakértői szolgáltatást is igénybe lehet venni a projekt menedzsment feladatok ellátásához a projekt menedzsment költségkeret terhére. Valamint a projekt menedzsment szakszerű ellátásához szükséges képzés, oktatás (A KA projektek megvalósításához szükséges ismeretek elsajátítása: közbeszerzési, pénzügyi, eljárásrendi, szerződéskötés menedzselése, szerződéses formák, különös tekintettel a FIDIC szerződésekre). Mérnök feladatok ellátása (FIDIC rendszerben); Könyvvizsgálat; Tájékoztatási és nyilvánossági feladatok; A projekt megvalósítása során felmerülő terület előkészítő, földmunka jellegű munkák (megelőző régészeti feltárás, lőszer-mentesítés); Közbeszerzési eljárások lebonyolítása; Területszerzés, területvásárlás, szolgalmi jog szerzés. Projekt területi szűkítése (földrajzi terület) Magyarország D. Pénzügyi feltételek Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke 1. forduló: A projekt fejlesztésére nyújtható támogatás mértéke: Az első fordulót követő projektfejlesztési szakaszra vonatkozóan az előkészítési összköltség nem haladhatja meg a tervezett elszámolható beruházási összköltség 6%- át. A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100 %; 2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke: A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 100 %; 6

7 A projekt megvalósítása során esetlegesen jelentkező jövedelmek a 1083/2006/EK rendelet alapján csökkentik a támogatás arányát. Ez alapján a támogatás mértékét az értékelésre benyújtott pénzügyi elemzésben meghatározott finanszírozási hiányszámítás jelöli ki. Támogatás összege Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs. Az előkészítési támogatás összege legfeljebb a 2. fordulóban a megvalósítási szakaszban - tervezett elszámolható költségek 6%-a lehet. A 2. forduló keretében elnyerhető támogatás mértéke: minimális összeg: Ft. E. Kiválasztási kritériumok A pályázatok elbírálása, a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik. F. Adminisztratív információk A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázatot 3 nyomtatott példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban tértivevénnyel, gyorspostai szállítás vagy személyes kézbesítés útján a következő címre kell beküldeni: Környezet és Energia Operatív Program Kódszám: KEOP Közreműködő Szervezet: KvVM Fejlesztési Igazgatóság 1012 Budapest, Márvány u. 1/c. A pályázatot tartalmazó csomagra rá kell írni a következőket: o a pályázó nevét és címét o a felhívás kódszámát (KEOP-2.2.1) o az adott pályázati fordulótól függően az első forduló vagy második forduló megjelölést 7

8 Kérjük, hogy a CD lemezen és tokján is jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (KEOP-2.2.1), a fordulóra utaló jelet (1F vagy 2F) és a pályázó nevét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása december 12-től lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, elbírálása szakaszos. A és évben esedékes benyújtási határnapokat a Pályázati útmutató tartalmazza. A Pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozóan részletes információkat a Pályázati feltételek és útmutató tartalmaz. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a honlapon található, illetve az NFÜ infovonalán (telefonszám: ) kérhető. 8

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázatkezelési terv készítése c. egyfordulós, meghívásos pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2.5.0.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-dunántúli Operatív Program A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhíváshoz Kódszám: DDOP-2007-4.1.1.D/2F

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Házi segítségnyújtás fejlesztése. Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Házi segítségnyújtás fejlesztése c. program támogatásához A konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-5.4.3-10/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében. Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program keretében Kereskedelmi szálláshelyek minőségi és mennyiségi fejlesztése támogatására Kódszám: DA-OP/2007/2.1.2.A A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg.

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat :3udapcst Főváros X. kerület Kőbányai, Snkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármestere Aj f 5G / Ő2> / O** 0 *- ím NOV 2 0. Tárgy: Kqgny^íyéde.lmi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 7.13.0/15 konstrukció Egyházi épületek 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztéseinek előkészítése Érvényes: 2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése Kódszám: TÁMOP-1.1.1/08/1 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben