KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében"

Átírás

1 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP /1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban (6. sz. melléklet) foglaltakat a TÁMOP /1 kiírás esetében az alábbiak szerint pontosítja, amely szempontok az adatlap 5.6. pontjában szereplő táblázatok és a részletes költségvetés (5.sz. melléklet) tevékenységeire is vonatkoznak. 1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) Előkészítés költségei között a hivatkozott útmutatótól eltérően az alábbi költségek számolhatók el, zárójelben jelölve a részletes költségtáblában tervezhető sort. A projekt előkészítésének költségei, mely a szükségletfelméréshez és megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez kapcsolódik, a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatók el, úgy mint: - Közbeszerzés előkészítésének költsége (529.sor: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek) - Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (529.sor:Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége) - Szükséglet felmérés: (529. sor: Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei / Mérnöki, szakértői díjak vagy Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) Amennyiben a fenti tevékenységeket a kedvezményezett szervezet alkalmazásában álló munkavállaló végzi, úgy az előkészítésben részt vevők tekintetében elszámolható: - Bér- és járulékköltség - Bérjárulékok (56. sor: Bérjárulékok) - Egyéb személyi jellegű költségek Munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor: Munkavállalóknak, tagoknak juttatott személyi jellegű kifizetések) Az előkészítés költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összköltségének 6%-át, de legfeljebb 18 millió Ft-ot! 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) A projektgazdának a projekt teljes időtartama alatt biztosítania kell egy fő projektmenedzsert és egy fő pénzügyi vezetőt. 2

3 Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: Projektmenedzser - felsőfokú végzettség, - 3 éves szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát, - foglalkoztatása munkaviszony keretében történhet. Pénzügyi vezető - felsőfokú végzettség, - 3 éves szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, - foglalkoztatása munkaviszony és munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony keretében lehetséges Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban (kivéve projektmenedzser), közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektmenedzser) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik) költségei tervezhetők. A projektmenedzsment tagok tekintetében elszámolható költségek: - Bérköltség - Bérköltség járulékai (56. sor: Bérjárulékok) - Megbízási díj (kivéve projektmenedzser) - Megbízási díj járulékai (56. sor: Bérjárulékok) - Vállalkozói díj (kivéve projektmenedzser) (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) - Személyi jellegű költségek (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára 3

4 kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor: Munkavállalóknak, tagoknak juttatott személyi jellegű kifizetések) - Útiköltség, szállás és ellátás költsége, valamint napidíj, amennyiben ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés, külső helyszínen történik. (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek -napidíj nélkül sor: Napdíj) A projekt menedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 12 %-át! 3. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) A projektgazdának a projekt teljes időtartama alatt biztosítania kell egy fő szakmai vezetőt. Elvárások a szakmai vezetővel szemben: - felsőfokú végzettség, - 3 éves szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát, - foglalkoztatása munkaviszony vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony keretében lehetséges. Amennyiben a szakmai vezető nem munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra, úgy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony tekintetében felmerülő költségeket a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell tervezni és elszámolni. A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér- és személyi jellegű költségei számolhatók el ebben az oszlopban. Projekt Irányító Testületet működtetése: amennyiben a kedvezményezett szervezet alkalmazásában álló munkavállalók alkotják a testületet, úgy bérük a projektre fordított munka arányában számolható el. Amennyiben ezt a feladatot megbízási jogviszonyban vagy vállalkozói szerződés alapján látják el, úgy ez a költség a projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások oszlopon belül tervezhető. - Bérköltség - Bérköltség járulékai (56. sor: Bérjárulékok) - Személyjellegű költségek (munkába járás költségei, étkezési jegy, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) (551. sor: Munkavállalóknak, tagoknak juttatott személyi jellegű kifizetések) 4

5 - Útiköltség, szállás és ellátás költsége, valamint napidíj, amennyiben ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés külső helyszínen történik. (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek -napidíj nélkül sor: Napdíj) Figyelem! A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni! 4. A célcsoport számára biztosított támogatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1. pont) A hivatkozott útmutatótól eltérően költség nem tervezhető, nem számolható el. 5. A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2. pont) A másodlagos célcsoport utazási, szállás és ellátásának költsége (az ellátás költsége nem haladhatja meg a szállásköltség 50%-át) (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek -napidíj nélkül-) Az ellátás és utazás költsége, csak abban az esetben támogatható, ha az elsődleges célcsoport saját hozzájárulásaként nem kerül elszámolásra. 6. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: - Iroda bérleti díj (a menedzsment működéséhez) (522.Bérleti díjak, Iroda bérleti díjak) - Képzések meghirdetése (524.sor: hirdetés, reklám, propaganda) - Célcsoport toborzása, projekt eredményeinek bemutatása (524.sor: hirdetés, reklám, propaganda, 529.sor: Rendezvényszervezés) - Nem kötelezően előírt kommunikációs tevékenységek (524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek) - A célcsoportnak szervezett oktatások, képzések szervezési, lebonyolítási költsége. A normatív állami képzés nem elszámolható! (525. Oktatás és továbbképzés költségei) A képzés költsége nem haladhatja meg a Ft/fő/óradíj összeget. A képzés költsége nem foglalja magában a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díját, az első vizsga díját, a bizonyítvány kiállítás díját. - A projekt eredményeinek összesítése, értékelése, statisztikák készítése (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások) 5

6 - Vállalkozói szerződés: amennyiben a szakmai vezető, ill. a szakmai megvalósításban résztvevők, ill. a Projekt Irányító Testület tagjai vállalkozói szerződéssel kerülnek foglalkoztatásra (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások) - A program megvalósítása során a célcsoportnak nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó előadói, tanácsadási, szakértői tevékenység: (529.sor: Mérnöki, szakértői díjak, 529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások) - Megbízási díj és járulékai: amennyiben a szakmai vezető, ill. a szakmai megvalósításban résztvevők, ill. a Projekt Irányító Testület tagjai megbízási jogviszonyban kerülnek foglalkoztatásra (54. sor: Bérköltség, 56.sor: Bérjárulékok) 7. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) - Közbeszerzési eljárás költségei. (529.sor: Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek) - A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költsége. (529.sor: Nyilvánosság biztosításának költsége) - Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége: az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egy időben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni. (529.sor: Könyvvizsgálói díjak) 8. ERFA és ESZA közötti átjárhatóság (eszközbeszerzés, építés, felújítás, bővítés) (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 11. pont) A hivatkozott útmutatótól eltérően költség nem tervezhető, nem számolható el. 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (Általános) költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint - Irodaszer, irodai fogyóeszközöz beszerzése: (511. Vásárolt anyagok költségei, 513. Egyéb anyagköltség) - Posta, telefon, internet előfizetés költségei, (539. Különféle egyéb költségek) - A támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámlanyitás és vezetés költségei (532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) - A célcsoport szállásköltségéhez kapcsolódó IFA - Idegenforgalmi Adó (költségként elszámolandó adó) (534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj) Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 10%-át. 6

7 10.Saját teljesítés saját vállalkozásban végzett beruházás (Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről 2.9. pont) A hivatkozott útmutatótól eltérően költség nem tervezhető, nem számolható el. 11.Különösen nem elszámolható költségek köre (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az ESZA típusú elszámolható költségek között, különösen: - föld, telek, ingatlan vásárlás; - új épületek építése; - bútorok, eszközök, gépjármű beszerzése; - hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; - visszaigényelhető adók; - természetbeni hozzájárulásként önerő; - lízing díjak; - deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; - jutalékok és osztalék, profit kifizetés; - épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei; - kamattartozás kiegyenlítés; - bírságok, kötbérek és perköltségek; - rezsi költség; - használt eszköz; - értékcsökkenés; - valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek. 12. Tartalék (ESZA elszámolható költségek általános útmutató pont) A tervezett tartalék az előre nem látható, nem tervezhető (de elszámolható költséget jelentő) kiadások fedezetére szolgál. Tervezett aránya legfeljebb a projekt összes elszámolható költségének 5%-a lehet. A tartalék összegét nem kell a projekt tevékenységeire külön-külön megtervezni, azt egy összegben kell a tervezés során feltüntetni. 7