9. sz. melléklet TÁMOP /1 költségvetési specifikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció"

Átírás

1 TÁMOP /1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TAMOP /1 kiírás esetében az alábbiak szerint pontosítja, mely szempontok az adatlap 5.6 pontjában szereplő táblázatok és a részletes költségvetés tevékenységeire is vonatkoznak. 1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) Projekt előkészítés költség címen az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pontjában meghatározott költségek számolhatok el. Projekt előkészítés költségei nem haladhatják meg a teljes elszámolható költség 6%-át! A második fordulóban nyertes, támogatási szerződést kötött kedvezményezettek jogosultak elszámolni a pályázat első fordulóban történő befogadásának napjától a támogatási szerződésben megjelölt projektkezdési dátumig terjedő időszakra vonatkozó előkészítési költségeket, a teljes megvalósítás elszámolható költségének max. 6%-ig. Előkészítés kapcsán elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységekköltségkategóriák adott sorai) előkészítésben részt vevő szakemberek díja vállalkozási szerződés keretében (529. mérnöki, szakértői díjak) megvalósíthatósági tanulmány, hatásvizsgálat, háttértanulmányok elkészítésének költsége (529. Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége) közbeszerzési költségek (közbeszerzési szakértői díj is ideértve) (529. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek) előkészítésben részt vevő munkatársak díja vállalkozói szerződés keretében (529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) a projekt előkészítéséhez kapcsolódó kötelezően fizetendő szolgáltatási díjak, illetékek (531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) előkészítésben részt vevő munkatársak bruttó bére/megbízási díja (54. BÉRKÖLTSÉG) személy jellegű ráfordítások; étkezési hozzájárulás, napidíj, stb. (55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK) hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) o 561. nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, o 562. egészségügyi hozzájárulás, o 564. szakképzési hozzájárulás, o 569. egyéb adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Projektmenedzsment alkalmazásának feltételei: Projektmenedzser munkaszerződéssel, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében alkalmazható. (Munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát) 1/7

2 Pénzügyi vezetőt kötelező alkalmazni, munkaviszony, megbízásos vagy alvállalkozói jogviszony keretében. (Munkaviszony esetén munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát) További pénzügyes kollegák, valamint asszisztens személy alkalmazása tervezhető. Projektmenedzsment elszámolható költségei: Az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pontban meghatározott költségek elszámolhatóak. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségeket (fénymásolópapír, toner, irodaszer) NEM a menedzsment költségek között kell tervezni és elszámolni, hanem az általános költségek között! Projektmenedzsment költségei nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 12%-át. Projektmenedzsment költség kizárólag a főpályázó esetében tervezhető! Projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai) projektmenedzsment tevékenységekhez kapcsolódó képzés költségei (525.Oktatás és továbbképzés költségei) projektmenedzsment úti-, szállás- es ellátás költsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) vállalkozói szerződés keretében végzett projektmenedzsment tevékenysége (529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) projektmenedzsment tagok bruttó munkabére/megbízási díja (54. BÉRKÖLTSÉG) személy jellegű ráfordítások: étkezési hozzájárulás, munkábajárás költsége (551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések) napidíj (5591. Kiküldetés napidíja) A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) o 561. nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, o 562. egészségügyi hozzájárulás, o 564. szakképzési hozzájárulás, o 569. egyéb adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) Szakmai megvalósítók: Szakmai vezető: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt alkalmaz munkaviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. A szakmai vezetőnek több éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. Szakmai munkatárs(ak) Szakértők Az elszámolható költségek körét az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pontja tartalmazza, amely alapján az alábbi költségek tervezhetők. Szakmai megvalósítással összefüggő költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai) 2/7

3 szakmai megvalósítók projekthez kapcsolódó képzésének költsége (525. Oktatás és továbbképzés költségei) szakmai megvalósítók úti-, szállás- es ellátásköltsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) szakmai megvalósítók bruttó munkabére (54. BÉRKÖLTSÉG) személy jellegű ráfordítások; étkezési hozzájárulás, munkábajárás költsége (551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések) napidíj (5591. Kiküldetés napidíja) a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) o 561. nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék, o 562. egészségügyi hozzájárulás, o 564. szakképzési hozzájárulás, o 569. egyéb adók módjára fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak meg, függetlenül azok elnevezésétől. 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7. pont) A, Célcsoport képzés, illetve foglalkoztatás ideje alatti költségek Megélhetési támogatás a képzés idején Abban az esetben, ha a célcsoport az egyéni szolgáltatási és fejlesztési terv részét képező Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen vesz részt: a képzés idejére fizetett díjazás nyújtható (megélhetési támogatás sor). A kifizethető díjazás a mindenkori minimálbér mértékének megfelelően, a képzésben eltöltött napok arányában, készpénzben, átvételi bizonylat vagy kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A képzések idejére fizetett díjazás egyéni fejlesztési terv végéig, legfeljebb a projekt szakmai zárásáig járhat. A kifizethető díjazás a mindenkori minimálbér mértékének megfelelően, a képzésben eltöltött napok arányában, készpénzben, átvételi bizonylat vagy kiadási pénztárbizonylat kiállításával. A képzések idejére fizetett díjazás egyéni fejlesztési terv végéig, legfeljebb a projekt szakmai zárásáig járhat. Megélhetési támogatás nem fizethető annak a célcsoport tagnak, aki a képzés ideje alatt már foglalkoztatott (akár a projekt keretein belül, akár azon kívül)! A célcsoport számára biztosított képzési költségek címen adható díjazás kifizetése a következők alapján adó és járulékmentes (az APEH állásfoglalása szerint): Tv-i hivatkozás: évi CXVII tv. (SZJA törvény) 1. számú melléklet 7.17 pontja alapján adómentesnek minősül az államháztartás valamely alrendszerének költségvetése terhére és/vagy az Európai Unió valamely pénzügyi alapjából támogatott felnőttképzésben, illetve munkaerő-piaci képzésben részt vevő magánszemély számára jogszabály, pályázat, programterv alapján elnyert forrás felhasználására vonatkozó kötelezettségek betartása mellett nyújtott képzési támogatás (kivéve a keresetkiegészítést és a keresetpótló juttatást), felnőttképzési szolgáltatás, a képzés időszaka alatt juttatott étkezési, közlekedési és szállás költségtérítés, megélhetési támogatás. Kiegészítés: A képzési támogatás és a megélhetési támogatás megítélése esetében lényeges, hogy ezek olyan juttatások, amelyeket a magánszemély a képzésben való részvétellel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadásai és megélhetésének biztosítása érdekében nyújtanak. Ezen juttatási formák tehát csak akkor adómentesek, ha a juttatás körülményeiből megállapítható, hogy a jövedelem a felsorolt célokat szolgálja. Ezek értelmében fontos, hogy a nyújtott támogatás megfeleljen a fentieknek (felnőttképzésben vegyen részt az, aki kapja, és a képzés ideje alatt legyen kifizetve a támogatás, azaz a képzés idejére támogassa a megélhetést és ne legyen sem keresetkiegészítő, sem keresetpótló). Ebben az esetben azok adó és járulékmentesek. Amennyiben nem felelnek meg a fentieknek és ezért jövedelemnek minősül, abban az 3/7

4 esetben (mivel biztosítási jogviszony nem keletkezett) csak a 27%-os EHO megfizetése szükséges járulékként, illetve SZJA levonási kötelezettség is fennáll. Megélhetési támogatás nem fizethető annak a célcsoport tagnak, aki a képzés ideje alatt már foglalkoztatott (akár a projekt keretein belül, akár azon kívül)! Foglalkoztatás ideje alatti juttatások A foglalkoztatás ideje alatt, a célcsoport tagokkal kötött munkaszerződés alapján a célcsoport tagoknak a foglalkoztatás teljes időtartamára számítva átlagosan legalább a jogszabályban meghatározott kötelező legkisebb munkabér (54. sor) (minimálbér) költsége járulékkal együtt elszámolható ( sorok). a célcsoport munkába járásának költsége (551. sor). Felhívjuk a figyelmüket, hogy a projekt részletes költségvetése mellékletben 3 oszlop áll rendelkezésre a Célcsoport képzésével összefüggő költségek tervezésére, alábbiak szerint: A Pályázati Útmutató D2 pontjában foglaltaknak megfelelően amennyiben a foglalkoztatási tevékenységre nyújtott támogatás csekély összegű támogatásként nyújtható, a 100% támogatási intenzitással jelölt oszlopba szíveskedjenek az igényelt támogatás összegét feltüntetni. Amennyiben a 25/2007 MeHVM rendelet alapján megváltozott munkaképességű illetve hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatásához 75%, illetve 50% bértámogatásként nyújtott támogatást terveznek, a 75% illetve az 50% támogatási intenzitással jelölt oszlopba szíveskedjenek a költségeket feltüntetni. B, Foglalkoztatás alatti képzés költségek A Pályázati Útmutató D2. pontjában foglaltaknak megfelelően amennyiben a foglalkoztató vállalkozás a képzést megelőzően, vagy a képzés alatt a képzésben résztvevő személlyel munkaviszonyt (foglalkoztatási jogviszonyt) létesít az intézkedés állami támogatásnak minősül az EK Szerződés 87. cikk (1) bekezdése értelmében, tehát ezen képzések költsége nem támogatható 100%-ban, akkor sem, ha a képzés költségét nem a foglalkoztató, hanem a Főpályázó vagy más konzorciumi partner fizeti a támogatásból. Ekkor képzési támogatás általános és speciális (szakosított) képzéshez nyújtható, az alábbiak szerint: A foglalkoztatás alatti képzési költségek maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg általános képzés esetében az elszámolható költségek 60%-át, speciális képzés esetén a 25%- át. Az elszámolható költségek 80%-áig a) 10 százalékponttal a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés esetén, b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, 20 százalékponttal pedig, ha kisvállalkozásoknak nyújtják. Elszámolható költségnek minősülnek a) az oktatók személyi jellegű költségei (bruttó bér, 54.; személyi jellegű költségek, 551.; és a járulék, 56. sorok), b) az oktatók és képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltséget is (526. sor), c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök (511. sor), d) a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei (525. és 529. sorok), e) a képzéshez szükséges eszköz és terembérlet költségei (522. sor), f) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan mértékben, amennyiben azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják (57. sor). Amennyiben a képzési költségek, olyan képzésekkel kapcsolatban merülnek fel, melyek résztvevői nincsenek még foglalkoztatásban, akkor azok a képzési költségek 4/7

5 a költségvetés egyéb, 100%-os támogatási intenzitású oszlopaiba/soraiba tervezendőek! 5. A célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2. pont) Célcsoport képzésével/foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő anyagjellegű költségek (nyomtatványok, irodaszerek, egy éven belül elhasználódó munkaruha, védőruha felhasználás) (513. Vásárolt anyagok költségei) Célcsoport képzésével kapcsolatos úti-, szállás- és ellátás költsége (526. Utazási es kiküldetési költségek (napidíj nélkül)) Célcsoport képzésének idején jelentkező azon költségek, amelyek gyermekeik, vagy más, tőlük függő hozzátartozójuk gondozása miatt merülnek fel (529. Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) 6. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének költségei, az általános útmutató 8. pontjának megfelelően számolhatók el. Bérleti díjak (522. Bérleti díjak) o Iroda bérleti díjak (iroda- és terembérlet), o Gépjármű bérleti díjak, o Egyéb bérleti díjak (segédanyagok, eszközök bérlése, egyéb) Kommunikációs tevékenységek (nem kötelezően előírt), marketingeszközök fejlesztése (524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek) Megvalósításhoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása célcsoport képzése és képzők képzése (ezen belül az oktatók költségei, az oktatók utazási költségei, a képzéshez szükséges anyagköltség (pl. tankönyvek), a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, célcsoport képzésével kapcsolatos vizsgadíjak, bizonyítvány kiállításának díja) (525. Oktatás és továbbképzés költségei), Projektmegvalósításhoz szükséges egyéb szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei közül elszámolható költségek az alábbiak: o Előadói, szerzői, tanácsadási szerződés vállalkozói díjai (529. Mérnöki, szakértői díjak) o Piackutatás, hatékonyságvizsgálatok, felmérések, kimutatások, adatbázisok készítése (529. Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége) o Szakmai rendezvények (529.Rendezvényszervezés költsége) o Műszaki ellenőr vállalkozási díja (529. Műszaki, ellenőri költségek) o Tananyag/honlap fejlesztése, kivitelezése, egyéb szakmai tanácsadás, biztosíték nyújtásának díja (nem pénzintézeti) (529. Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) Akkreditációs, minősítési, regisztrációs díjak (531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) A résztvevők (célcsoport) biztosítása a projekt megvalósítás időszakában (533. Biztosítási díj) A résztvevők (célcsoport) alkalmassági vizsgálata, biztosíték nyújtásának díja (pénzintézeti) (539. Különféle egyéb költségek) Szakmai megvalósítók illetve előadói, szerzői, tanácsadási tevékenység megbízási díjai (54. BÉRKÖLTSÉG) A hatályos jogszabályok szerinti, a megbízási jogviszonnyal rendelkező megvalósítók után fizetett munkáltatót terhelő járulékok (56. BÉRJÁRULÉKOK) o Nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (561) o Egészségügyi hozzájárulás (562) 5/7

6 Nem támogatásból beszerzett, a projekt céljaira használt eszközök értékcsökkenése (57. ÉRTÉKCSÖKKENÉS) A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás jogcím igénybevétele esetén (800/2008 EK rendelet 5. szakasz 26. cikk) külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói költségei (nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez) 50%-os támogatási intenzitással tervezhetőek, amelyet a részletes költségvetési táblában legördülő menü segítségével választhatnak ki. (529. ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei). A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás jogcím igénybevétele esetén (800/2008 EK rendelet 5. szakasz 26. cikk) a vállalkozás vásáron, kiállításon való első részvétele esetén a kiállító-helyiség bérletével, felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek 50%-os támogatási intenzitással tervezhetőek, amelyet a részletes költségvetési táblában legördülő menü segítségével választhatnak ki. (522. egyéb bérleti díjak; 529. ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei). A fenti tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatás jogcím igénybevétele esetén 100%-os támogatási intenzitással tervezhetőek. 7. A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások között az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pontjában meghatározott költségek számolhatók el. Nyilvánosság biztosításának költségei Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek Kötelező könyvvizsgálói díjak 8. ERFA és ESZA közötti átjárhatóság (eszközbeszerzés, felújítás, bővítés) (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 11. pont) A projekt keretében az ESZA es ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezésére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a fordítható. A munkahelyteremtés részeként infrastrukturális beruházásra is szükség lehet. Ezért az ún. keresztfinanszírozás terhére munkahelyteremtő beruházás esetén a projektek költségvetésének legfeljebb 25%-áig lehetőség van az ERFA rendelet alapján finanszírozható tevékenységek támogatására is, amennyiben azok szorosan kapcsolódnak az ESZA-típusú tevékenységekhez, és feltétlenül szükségesek a projekt szakmai céljainak a megvalósításához. Regionális beruházási és foglalkoztatási támogatás jogcím igénybevétele esetén (800/2008 EK rendelet 1. szakasz 13. cikk) a tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás kisvállalkozás esetén 70%-os, középvállalkozás esetén 60%-os, nagyvállalkozás esetén 50%- os támogatási intenzitással tervezhetőek, amelyet a részletes költségvetési táblában legördülő menü segítségével választhatnak ki. A fenti tevékenységek csekély összegű (de minimis) támogatás jogcím igénybevétele esetén 100%-os támogatási intenzitással tervezhetőek. 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (Általános) költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) Ezen költségek tekintetében az ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pontjában meghatározott költségek számolhatók el, az ott meghatározott arányosítás szabályait 6/7

7 figyelembe véve. Fontos, hogy ezen költségek összege nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 10%-at! Általános költségek között elszámolható költségek: (a részletes költségterv Tevékenységek-költségkategóriák adott sorai) Szakmai munkával kapcsolatos anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.) (513. Egyéb anyagköltség) A projektmenedzsmenthez kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségeket (fénymásolópapír, toner, irodaszer) (513. Egyéb anyagköltség) A szakmai megvalósításhoz köthető dokumentációs, irattározási, archiválási költségeket (fénymásolópapír, toner, irodaszer) (513. Egyéb anyagköltség) A projektben használt eszközök, berendezések esetleges karbantartásának költsége (523. Karbantartási költségek) Elkülönített bankszámla megnyitásának és vezetésének költsége (532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) Vagyonbiztosítás (533. Biztosítási díj) Postaköltség, telekommunikációs költségek (telefon, fax, internet) (539. Különféle egyéb költségek) A projektmenedzsmenthez és a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásolópapír, toner, irodaszer) Rezsi költség NEM elszámolható! 10. Tartalék A pályázat költségvetésébe tervezhető tartalék az előre nem látható, nem tervezhető, de elszámolható költségekre, az összes elszámolható költség max. 5%-ig! Tartalék az előre nem látható események bekövetkezésekor, kizárólag a Közreműködő Szervezet előzetes engedélyével használható fel. 11. Nem elszámolható költségek o föld, telek, ingatlan vásárlás; o új épületek építése; o gépjármű beszerzése o hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; o visszaigényelhető adók; o lízing díjak o természetbeni hozzájárulásként önerő o deviza/valuta átváltási jutalék veszteség o jutalékok és osztalék, profit kifizetés o kamattartozás kiegyenlítés o bírságok, kötbérek és perköltségek o rezsi (közüzemi díjak) költség 7/7

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁG-SZERBIA IPA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI A MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2010. június Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 2 II. SZABÁLYOZÁSI HÁTTÉR...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013

SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 SZLOVÉNIA - MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 AZ ELSŐ SZINTŰ ELLENŐRZÉS IRÁNYELVEI MAGYAR PARTNEREK SZÁMÁRA 2011. SZEPTEMBER 1. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ... 4 II. SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1

FELHÍVÁS. Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 FELHÍVÁS Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kkv-knak GINOP-3.2.1 Magyarország Kormányának felhívása a hazai, kevésbé fejlett régiókban működő mikro-, kis- és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak

NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL. 2007-2013 programozási időszak NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL 2007-2013 programozási időszak TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI... 6 1.1. Fogalom-meghatározások... 6 1.2. Elszámolhatósági

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001

Projektek pénzügyi tervezése. Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 Projektek pénzügyi tervezése Negyedik pályázati felhívás HURO/1001 A támogatás formája és aránya 1. Közösségi forrásból (ERFA) 2. Állami társfinanszírozásból Vissza nem térítendő támogatás max. a jogosult

Részletesebben

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12)

Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) Segédlet Költségterv tervezéséhez, kitöltéséhez (NTP-KTMK-MPA-12) A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó,

Részletesebben