Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltési útmutató. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett"

Átírás

1 Kitöltési útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak, hiányszakmák e, kompetenciafejlesztés A komponens: Képzési díj támogatása az intézmények a konvergencia régiókban TÁMOP-6.2.2/A/09/1 kódszámú pályázati felhívás költségvetési táblázataihoz A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1.

2 Jelen mellékletben felsorolt en kívül más költség nem tervezhetı. A felsorolt kizárólag a jelzett költséghelyeken és költségkategóriákban tervezhetıek a megjegyzés oszlopban és a pályázati útmutatóban található korlátozásokkal. Minden esetben kitöltendı és a pályázathoz benyújtandó a támogatási intenzitás számoló táblázat (A/4a melléklet 1. munkalap). Adott Pályázó/Konzorciumi tag részletes költségvetésében minden költségvetési sor egyazon támogatási intenzitással tervezhetı. Nem konzorciumban megvalósuló projektek esetén kizárólag a Pályázó jelzéső táblázatokat szükséges kitölteni, a Partner jelzéső és Összesített táblázatokat nem szükséges mellékelni a pályázathoz. A pályázathoz továbbá kérjük mellékelni a szöveges indoklást (A/4b melléklet) is a megadott formátumban. Konzorciumban megvalósuló projektek esetében a Pályázó és a támogatást igénylı partnerek számával megegyezı Partner táblázatokat töltsék ki. Az Összesített táblázatokba automatikusan átemelésre kerülnek a bevitt adatok. Kérjük, hogy az egyedileg igényelt támogatási összegekhez igazodva, szíveskedjenek a pályázathoz az egyes támogatást igénylı szervezetekre vonatkozó szöveges indoklásokat is mellékelni a megadott formátumban. Kérjük, figyeljenek a megadott adatok pontosságára, valamint a fejlécek kitöltésére (összesített költségtáblákban is!) a táblázatok pontos beazonosíthatósága érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a pályázat kötelezı mellékletét képezı táblázatok közül valamelyik nem kerül csatolásra, vagy hibaüzenetet tartalmaz, pályázata hiánypótlás nélkül elutasításra kerül! 2.

3 Tervezhetı és költségtervezési táblázatba történı besorolásuk: Elszámolható köre I/a. Képzés belsı és gyakorlati esetén I/a. Képzés képzı cég igénybevétele esetén I/a Gyakorlati dologi I/b. Étkezés a ben résztvevık Tevékenység ek költségkateg ória szerinti besorolása 54. Bérköltség 56. Bérjárulékok 529. Ki nem emelt 539. Különféle 529. Rendezvénysze rvezés 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok (SZJA) 562. Egészségügyi hozzájárulás (EHO) Tevékenység (oszlop) megvalósításá val összefüggı megvalósításá hoz igénybevett megvalósításá hoz igénybevett, Megjegyzés A pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatók arányosított bére és járulékai Külsı képzı intézmény igénybevétele esetében. A et számla benyújtásával kell igazolni. A dologi a gyakorlati képzıhellyel kötött, a már meglévı szerzıdésben foglaltak szerint a hallgatók arányában elszámolhatók. 6 óra / nap vagy e feletti esetén számolható el a ben résztvevık. Összegét a képzı intézménnyel kötött szerzıdésnek kell tartalmaznia. A szolgáltatási szerzıdésnek ki kell térnie a költségre, max.: Ft/fı/nap (+ÁFA) összegig. Amennyiben a képzı intézmény külön tételként tünteti fel a számlán az étkezés 3.

4 4. költségét, ebben az esetben meg kell fizetni az étkezési költség után az 54% SZJA-t; valamint a számla értéke + 54% SZJA után 29% TB járulékot; számla értéke + 54% SZJA után 3% munkaadói járulékot. Belsı esetén nem vehetı igénybe étkezési költség.

5 I/c Képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek díja, egyszeri vizsgadíj bizonyítvány kiállítás díja képzı cég igénybevétele esetén I/c Képzéshez szükséges bizonyítvány kiállításának díja belsı esetén I/d. Szállás a ben résztvevık I/e. Utazási költség a ben résztvevık I/e. Utazási költség Kiküldetés (a a kedvezményezet t telephelyén 529. Ki nem emelt 511. Vásárolt anyagok 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) 511. Vásárolt anyagok 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) megvalósítás ához szolgáltatáso k megvalósítás ához szolgáltatáso k,,, A képzı intézménnyel kötött szerzıdésnek kell tartalmaznia. A bizonyítvány (szigorú számadású nyomtatvány) beszerzésének Max.: Ft/fı/éj (+ÁFA) számolható el. A ben résztvevıknek, legfeljebb 3 csillagos szállodai elhelyezés. Belsı esetén nem vehetı igénybe szállásköltség. Hivatali gépkocsi használat esetén a megtett km-ek alapján a tényleges benzinköltség/vagy APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a km-enkénti adómentes térítés figyelembevételével számítandó ki. Belsı esetén nem vehetı igénybe Úti a 2. osztályú helyközi közlekedési eszközök (számlával igazolni kell) igénybevétele 5.

6 kívül esik) alapján, saját gépkocsi használat esetén a megtett kmek alapján a tényleges benzinköltség/vagy APEH által közzétett elszámolható üzemanyag költség és a km-enkénti adómentes térítés figyelembevételével számítandó ki. Belsı esetén nem vehetı igénybe 6.

7 I/f. Gyermekfelügyel et, hozzátartozó ápolása II/a. Tájékoztatás és nyilvánosság 529. Ki nem emelt 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok (SZJA) 561. Nyugdíj- és egészségbiztosít ási járulék (TB) 563. Munkaadói járulék 524. Hirdetés, reklám, propaganda 529. Nyilvánosság biztosításának, Egyéb Gyermekfelügyelet, hozzátartozó ápolásának jelenléti ívvel, számlával és nyilatkozattal igazolt a idıtartamára (max Ft+ÁFA/óra). Természetbeni juttatásnak minısül, a következı járulékok terhelik: 54% SZJA; számla értéke + 54% SZJA után 29% TB járulék; számla értéke + 54% SZJA után 3% munkaadói járulék. Minimum Ft kötelezıen tervezendı, de maximum a projekt összköltségvetésén ek 5 %-áig tervezhetı II/b. Biztosíték nyújtásával kapcsolatos II/c. Közbeszerezési eljárások lebonyolításával összefüggı eljárási díjak II/d. Bankköltség 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 529. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak megvalósításáh oz Egyéb Egyéb, a projekt végrehajtásáva l összefüggı Legfeljebb az igényelt támogatás 2%-ig számolható el tel összefüggı közbeszerezési eljárások, díjai Kizárólag az elkülönített bankszámlanyitás, számlavezetés díja 7.

8 (általános) a tényleges felmerülés alapján, de legfeljebb havi Ft-ig számolható el. Egyéb pénzügyforgalmi, banki tranzakciós díj nem számolható el. 8.

9 III. menedzser (alkalmazása kötelezı) III. Pénzügyi vezetı (alkalmazása kötelezı) III. Könyvelı III. Egyéb projektszemélyzet 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) 54. Bérköltség 551. Személyi jellegő kifizetések (munkába járás, cafeteria) 552. Jóléti és kulturális (étkezési hozzájárulás) 56. Bérjárulékok 526. Utazási és kiküldetési (napidíj nélkül) 54. Bérköltség 551. Személyi jellegő kifizetések (munkába járás, cafeteria) 552. Jóléti és kulturális (étkezési hozzájárulás) 56. Bérjárulékok vagy 529. Ki nem emelt menedzsment menedzsment Összesen legfeljebb a projekt összköltségének 12 %-ig 9.

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a TÁMOP-2.3.3.A-09/1 és TÁMOP-2.3.3.A-09/2 pályázatról TÁMOP-2.3.3.A-09/1 TÁMOP-2.3.3.A-09/2 (Munkahelymegőrző támogatás képzéssel kombinálva) A pályázat általános bemutatása A TÁMOP-2.3.3.A-09/1

Részletesebben

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.

TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3. TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA NAGYVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3.B 09 / 4 A program alapvetı célja: A gazdasági válság negatív hatásai által különösen

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek környezet és természetvédelmi

Részletesebben

Elszámolható költségek

Elszámolható költségek Elszámolható költségek Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Európai Menekültügyi Alap 2008. július 7. Jogszabályi háttér Nemzetközi (EU) szabályozás (2008-2013) 2007/815/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010.

A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. A szakképzési hozzájárulás felhasználási lehetısége 2010. Szakképzési hozzájárulás alapja A hozzájárulásra kötelezettet terhelı társadalombiztosítási járulék alapja. Társadalombiztosítási járulékalap:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés.

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés. Program neve Társadalmi innovációt, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködését erősítő társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás tervezetének rövid összefoglalója Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben