6. sz. melléklet. a TÁMOP pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció"

Átírás

1 6. sz. melléklet a TÁMOP pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP pályázati kiírás esetében az alábbiak szerint pontosítja: 1. Projekt előkészítés (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) A projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítésének elszámolható költsége: igényfelmérés költségei, (Munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében: 54. Bérköltség; 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések; 56. Bérjárulék) megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költségei. (Munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében:54. Bérköltség; 55. Személyi jellegű egyéb kifizetések; 56. Bérjárulék) melyek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségeinek 6%-át! A projekt előkészítésével kapcsolatban felmerült költségek bizonylatai kizárólag az első kifizetési kérelemben nyújthatók be támogatás igénylés céljából. 2. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) A projektmenedzsment költségei címen a projektmenedzsment alábbi költségei számolhatók el: Projektmenedzsment vállalkozói díja (általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelési tevékenység) 1

2 (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) Bér- és járulékköltség (54. sor: Bérköltség; 56. sor: Bérjárulékok) Bérjellegű egyéb költség (55. sor: Személyi jellegű egyéb kifizetések) Úti-, szállás és ellátás költségei (nem rendszeres költségek) (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül); napidíj: sor: Kiküldetés napidíja) Megbízási díj és annak járulékai (54. sor: Bérköltség; 56. sor: Bérjárulék) Projektmenedzsment alkalmazásának feltételei: A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy projektmenedzsert, valamint egy pénzügyi vezetőt alkalmaz. Projekt asszisztens alkalmazása nem kötelező. A projektmenedzsment tagjai munkaviszony vagy megbízási viszony vagy közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony keretében végzik a tevékenységüket. A projektmenedzser kizárólag munkaviszony keretében láthatja el a feladatát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és projektmenedzsment területén szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A jogviszonyt szabályozó dokumentumnak (megbízási szerződés, vagy munkaköri leírás) tartalmaznia kell legalább a projekt felhívás számát, a projektben vállalt feladatokat és jogköröket. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségeinek 12%-át! 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) 2

3 A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei: Bér és járulékköltség (54. sor: Bérköltség; 56. sor: Bérjárulékok) Bérjellegű egyéb költség (55. sor: Személyi jellegű egyéb kifizetések) Úti-, szállás és ellátás költségei (nem rendszeres költségek) (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül); napidíj: sor: Kiküldetés napidíja) 4. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1 pont) Nem elszámolható. 5. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2 pont) Célcsoport belföldi úti-, szállás- és ellátás költségei (526. sor: Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) A célcsoport képzésével kapcsolatban felmerült anyagjellegű költségek (papír, nyomtatványok, stb.) (511. sor: Vásárolt anyagok költségei) 6. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Irodabérlet, terembérlet díjai (522. sor: Iroda bérleti díjak) 3

4 Gépjármű bérleti díja: a belföldi utazások alkalmával eseti jelleggel bérelt gépjármű költségei (522. sor: Gépjármű bérleti díjak) Gépjármű bérleti díj csak költséghatékonysági számításokkal alátámasztva, indoklással számolható el (amennyiben olcsóbb, mint tömegközlekedési eszköz vagy hivatali/saját gépkocsi igénybevétele). Kommunikációs tevékenységek költségei (nem kötelezően előírt kommunikációs tevékenységek, résztvevők biztosítására irányuló kommunikációs tevékenységek, szakmai tájékoztató kiadványok elkészítésének költségei) (524. sor: Hirdetés, reklám, propaganda költségei) Képzések költsége, képzéshez kapcsolódó jegyzetek, szakkönyvek költségei (525. sor: Oktatás és továbbképzés költségei) Konferenciák és szemináriumok költségei (529. sor: Rendezvényszervezés) előadó megbízási, vállalkozói díja (megbízási díj: 54.sor: Bérköltség; 56.sor: Bérjárulék, vállalkozói díj: 529. sor: Mérnöki, szakértői díjak, vagy Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) terembérlet (529. sor: Rendezvényszervezés költsége, VAGY 522. sor: Iroda bérleti díjak, vagy Egyéb bérleti díjak) Adatbázis fejlesztése, Web-felület, honlap fejlesztésének és működtetésének költségei (529. sor: Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége, vagy Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei) Tananyagfejlesztés (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) Tananyagok minőségbiztosítása (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei; 531. sor: Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) 4

5 Tananyag akkreditációs díjai, minősítési és regisztrációs díjak (531. sor: Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek) Fordítás, tolmácsolás költségei (529. sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei) Biztosíték nyújtásának költségei (Nem pénzintézeti biztosíték sor: Ki nem emelt egyéb igénybevett szakmai szolgáltatások költségei, Pénzintézeti biztosíték 539. sor: Különféle egyéb költségek) Szakmai megvalósításban közreműködők megbízási díjai és annak járulékai (54. sor: Bérköltség; 56. sor: Bérjárulék) 7. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások közül az alábbiak számolhatóak el: Nyilvánosság biztosításának költségei (kötelező nyilvánossággal kapcsolatos költségek, pl.: kiadványok, információs füzetek, elektronikus megjelenés, stb.) (529. sor: Nyilvánosság biztosításának költsége) Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás költségei) 8. ERFA és ESZA közötti átjárhatóság eszközbeszerzés, építés, felújítás, bővítés (általános útmutató 12. pont) A projekt nem átjárható, ezen költségek a projekt keretében nem elszámolhatóak. 5

6 9. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) A menedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint: Irodaszer: fénymásolópapír, toner, stb.; (511. sor: Vásárolt anyagok költségei) Elkülönített bankszámla nyitási költsége, számlavezetési díja (532. sor: Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak) Postaköltség, telefon, internet előfizetés költségei (539. sor: Különféle egyéb költségek) Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségének 5 % - át! 10. Tartalék A projekt keretében tartalék nem tervezhető. 11. Nem elszámolható költségek köre (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az ESZA típusú elszámolható költségek között, különösen: ERFA típusú költségek eszközbeszerzés, építés, felújítás, bővítés költségei, föld, telek, ingatlan vásárlás; Hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; Kamattartozás kiegyenlítése; Visszaigényelhető adók; Természetbeni hozzájárulások; Saját teljesítés; Értékcsökkenés; Lízing díjak; 6

7 Deviza/valuta átváltási jutalék veszteség; Rezsi költségek; Jutalékok és osztalék, profit kifizetés; Bírságok, kötbérek és perköltségek; Célcsoport külföldről Magyarországra történő utazási költsége; Valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek. 7

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139

TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0157 és TÁMOP1.4.1-12/1-2013-0139 Projektgazda: MERKATING Nonprofit Kft. Projektkezdés időpontja: 2014. március 1. Projektzárás időpontja: 2015. március 31. fizikai megvalósulás Projekt

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015.

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A. Pályázati útmutató 2015. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Pályázati útmutató 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A pályázati program célkitűzései...

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban

Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Az első szintű ellenőrzés a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programban Lotharidesz Tímea programmenedzser VÁTI Nonprofit Kft TEÜ, PVEI KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Üzleti számvitel működés

Üzleti számvitel működés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Fogalma Üzleti számvitel Vállalkozás működés Költségek csökkentő tételek növelő tételek Dr.

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK

SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Felhaszna ló i ke zikó nyv

Felhaszna ló i ke zikó nyv Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Felhaszna ló i ke zikó nyv A Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer használatához, A magyar kultúráért és oktatásért program pályázói részére Verziószám: v1.0 Kiadás dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Pályázati feltételek: a pályázó intézmény az NKA portálján a regisztrációt megtette. A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Téma/cél: Külföldön található, s a magyar művelődés- és tudománytörténet szempontjából jelentős hagyatékok és gyűjtemények megszerzésének, hazaszállításának

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Egyéb adók és adójellegű fizetési kötelezettségek A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája

A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája ÁROP 1.1.19-2012-0005 kódszámú projekt 7.1. A jogvédelmi-betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi terület rész-stratégiája Budapest, 2013. E dokumentum az ÁROP-1.1.19/2012-0005 jelű projektben kidolgozott

Részletesebben

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2014 OKT 2 7. T/1768. számú törvényjavaslat a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról Előadó: Lázár Jáno s Miniszterelnökséget vezet

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE FEUVE-RENDSZER SZERINT, A PM-ÚTMUTATÓ ALAPJÁN A szabályzat az intézmény mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői

Részletesebben