Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés. Általános költségek. szolgáltatás"

Átírás

1 Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt (projekt menedzsment Időszak-támogatható tevékenységek megvalósíthatósá előkészítéshez előkészítéshe gi tanulmány kapcsolódóan) z készítés) kapcsolódóan ) Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés Mérnöki, szakértői Műszaki Egyéb projekt Immateriális díjak, kivéve ESZA típusú ellenőr Nyilvánosság Könyvvizsgálói megvalósításh javak műszaki tevékenységek igénybevételé biztosítása díjak oz kapcsolódó beszerzése ellenőr nek szolgáltatás igénybevételé nek Általános költségek Utófinanszírozás Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés ú előlegigényléssel érintett igényelhető költségtípus előleggel vonatkozásában érintett felmerülő költségtípus fordított áfa Projektelem Fordított áfa Projektelem Fordított áfa nettó költsége összege nettó költsége összege Összesen Összesen évek szerint Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) x Előlegigénylés (X-szel jelölve) x Felmerülő költségek 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév 29. év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév 212. év II. félév 213. év I. félév Összesen Támogatás mértéke (%) 9,% Támogatás Utófinanszírozás ú előlegigényléssel érintett igényelhető költségtípus előleggel vonatkozásában érintett felmerülő költségtípusra fordított áfára jutó támogatás jutó támogatás Összesen igényelhető előleg mértéke Összesen évek szerint előleg mértéke felhalmozási TSz kötéskor 35% működési célú célú igényelhető 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév 29. év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév 212. év II. félév 213. év I. félév Összesen Ft Ft Ft Ft Ft Kitöltés: Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. Fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető. Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.

2 elszámolható költség megítélt támogatás A projekt teljes elszámolható költségét szükséges megadni forintban. A megítélt támogatás összegét szükséges feltüntetni forintban. A táblázatot a költségek felmerülése (a számlákon szereplő teljesítési időpont ) szerint kell ütemezni. ( sor) Támogatható tevékenységek igényelhető előleggel érintett költségtípus A pályázati útmutató és felhívásban meghatrozott tevékenységek (B-M oszlop). Azon projektelemekhez (B-M oszlop) kapcsolódó költségek összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében előleget igényelnek. Támogatás mértéke (%) igényelhető előleggel érintett költségtípusra jutó támogatás A támogatás pontos mértékét a táblázat automatikusan számolja (támogatás/elszámolható költség). Azon projektelemekhez (B-M oszlop) kapcsolódó támogatás összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében előleget igényelnek. A pályázati útmutató és felhívásban meghatrozott előleg százalékos mértékével autómatikusan számolt összeg. igényelhető előleg mértéke Amennyiben a kedvezményezett fordított áfa előleget jogosult és kíván igénybe venni adott szállítói vagy vegyes finanszírozási projektelem tekintetében, ez esetben az N-Q oszlopnak megfelelően szerepeltesse a tevékenység t. A projektelem nettó költségénél szállítói vagy vegyes finanszírozást, fordított áfájánál pedig az előlegigénylést kell X-szel megjelölni. előlegre vonatkozó oszlop: előlegigényléssel érintett Azon tevékenységekhez (O,Q oszlop) kapcsolódó fordított áfa összegeket tartalmazza félévenkénti költségtípus bontásban, melyek esetében fordított áfa előleget igényelnek. vonatkozásában felmerülő fordított áfa előlegigényléssel érintett költségtípus vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás előleg mértéke Azon tevékenyéségekhez (O,Q oszlop) kapcsolódó fordított áfa támogatásának összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében fordított áfa előleget igényelnek. Mivel a fordított áfára jutó támogatás 1%-a igénybevehető előlegként, ezért az oszlop az S oszlop adatait tartalmazza.

3 6. sor) op). lmazza félévenkénti ás/elszámolható költség). almazza félévenkénti ével autómatikusan agy vegyes finanszírozási geit. A projektelem nettó lölni. rtalmazza félévenkénti ak összegét tartalmazza ért az oszlop az S oszlop

4 Tevékenységek-költségkategóriák Projekt előkészítés Megvalósíthatósági Közbeszerzés költsége (kivéve közbeszerzés és tanulmány készítése (projekt előkészítéshez megvalósíthatósági (projekt előkészítéshez kapcsolódóan) tanulmány készítés) kapcsolódóan) Mérnöki, szakértői díjak, Műszaki ellenőr Egyéb projekt Projekt menedzsment Immateriális javak ESZA típusú kivéve műszaki ellenőr Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés igénybevételének Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak megvalósításhoz Általános költségek Összesen beszerzése tevékenységek igénybevételének kapcsolódó szolgáltatás HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jog 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad Egyéb építmények 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszám, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések RÁFORDÍTÁSOK ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyag 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szállítás-rakodás, raktározás 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulék, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Le nem vonható ÁFA * PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2 1 Kötlségvetés belső arányainak alakulása: A projektelőkészítés aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%, amennyiben nem építési engedélyköteles tevékenységet valósít meg, max. 8%) Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) Megvalósíthatósági tanulmány készítésével kapcsolatban felmerült költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) A projektmenedzsment költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) 4,52%,99%,39%,% Az eszközbeszerzések aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) 11,63% Szolgáltatás aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 6%) 3,46% Független műszaki ellenőr igénybevételének költsége az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) Nyilvánosság biztosításának nek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) A könyvizsgálói díjak aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum,5%) 1,99%,98%,49% Cégszerű aláírás * Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)

5 5 A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási mód alapján. Tervezett elszámolás(ft) Projekt megvalósítás Az elszámolható költségek felmerülése Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása 5 Tervezett előlegelszámolás6 Kifizetési igénylésben év hónap Elszámolható költség felmerülése 1 Elszámolható költségekre jutó támogatás összege 2 igényelende előleg összege 3 Igényelendő fordított ÁFA-előleg összege Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege 4 (a benyújtás hónapjához igazítva) Kifizetési igénylésben Utófinanszírozás tervezett szállítói alapján történő finanszírozás összege támogatás igénylés Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás előleg elszámolás igényelt támogatás és előleg-elszámolás 7-28 összes ### január ### február ### március ### április ### május ### 29 június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### december ### január ### február ### március ### április ### május 375 ### június ### július ### 3 27 augusztus ### szeptember tóber ### november ### december január ### február ### március 414 ### április ### május június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### december ### január ### február ### március ### április ### május ### 212 június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### december ### Összesen: Ellenőrzés 1 A projekt elszámolható nek havi felmerülésének ütemezése. 2Az sornak a megítélt támogatással kell egyeznie. 3Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia. 4Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátat. 6Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható. 7A projektszintű n+,5 követése ezen oszlopban TSZ kötéskor rögzített összegek alapján történik. Cégszerű aláírás

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke 29-195/21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása

ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása ROP pályázatok pénzügyi lebonyolítása Az előadás felépítése I. Támogatási szerződés megkötéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatok II. Projektmegvalósításhoz kapcsolódó feladatok III. Online számlakitöltő

Részletesebben

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés.

Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés. Program neve Társadalmi innovációt, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködését erősítő társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás tervezetének rövid összefoglalója Pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása c. pályázati

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt határidőn

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS-FELHASZNÁLÁS NÖVELÉSE PRIORITÁS Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hõ- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés I. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívás és Útmutatókhoz, valamint Kiemelt Tervezési Felhívásokhoz Verzió: 2009-01 Hatályos: 2009. március

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Általános feltételek... 3 3. Kifizetési igénylések típusai: előleg, időközi, záró... 4 3.1. Előleg... 4 3.1.1. Az előlegigénylés

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/B Érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok

A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok A kifizetési igénylés benyújtására vonatkozó általános szempontok Megfelelő? Első kifizetési igénylés benyújtása esetén a kedvezményezett az előleg kifizetését követően, a vonatkozó jogszabály által előírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak

ESZA. Általános útmutató az elszámolható költségekről. 2007-2013 programozási időszak ESZA Általános útmutató az elszámolható költségekről 2007-2013 programozási időszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások... 3 2.2.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-7.2.1.3/10-11 és KEOP-2.1.3/11 A tájgazdálkodást megalapozó vízi infrastruktúra kiépítése (VTT) című konstrukcióhoz érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11. Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-3.3.0/09-11 Az erdei iskola és erdei óvoda hálózat infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2011. augusztus 22-től Tartalom

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Elszámolások, előrehaladási jelentések, pénzügyi menedzsment Elszámolható költség: - Ami a projekt tevékenységeinek megvalósításával közvetlen összefüggésben

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról

TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról f TÁJÉKOZTATÓ ANYAG a GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 pályázatról GOP-2009-1.3.1/A és KMOP-2009-1.1.4 (Vállalati innováció támogatása) A pályázat általános bemutatása A GOP-2009-1.3.1/A pályázati konstrukció

Részletesebben

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról

Útmutató. Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról Útmutató Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program pénzügyi lebonyolításáról az Új Széchenyi Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló

Részletesebben