ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága július 14-i együttes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 2010. július 14-i együttes ülésére"

Átírás

1 Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága elnöke /21 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága és Pénzügyi Bizottsága 21. július 14-i együttes ülésére Tárgy: A Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 5. sz. módosítása (NK_konz5)* Mellékletek: 1db Készítette: Pintér-Szekeres Krisztina, Fejlesztési és Projekt Csoport I. Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs21 program Nagy Kiállítótér Múzeum utca projektet a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécs21 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közösen, konzorciumi együttműködés keretében valósítja meg. A projekt megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződést, valamint a mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 54/29 (V.28.) Kgy határozattal hagyta jóvá. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 29. június 5-én, a Támogatási Szerződés 29. június 24-én került aláírásra a Baranya Megyei Önkormányzat részéről. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. számú módosítására van szükség, tekintettel arra, hogy mind a Baranya Megyei Önkormányzat, mind a Pécs21 Nonprofit Kft. átcsoportosításokat kezdeményezett a Támogatási Szerződésben rögzített költségvetési sorai között. 1. Baranya Megyei Önkormányzatot érintő módosítás A Baranya Megyei Önkormányzat, tekintettel arra, hogy a Papnövelde u. 5. épület rekonstrukció során a geotermikus energiafelhasználás meghiúsult és ezáltal az elnyert KEOP tól elesett, kezdeményezte, hogy a projektben keletkezett igazolt megtakarításokat az építési többletköltségekre lehessen fordítani, az alábbiak szerint. A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményekét a Baranya Megyei Önkormányzat vonatkozásában a projektmenedzsment soron nettó 375. Ft, a könyvvizsgálat 1

2 költségei soron pedig nettó Ft, azaz, mindösszesen nettó Ft (elszámolható költség: Ft) költségmegtakarítás keletkezett. Ez az összeg a ROP Irányító Hatóság vezetőjének jóváhagyása értelmében átcsoportosításra került az építés, bontás, felújítás, bővítés (komplex terület előkészítés és kármentesítés költsége nélkül) költségvetési sorra. Fentiek értelmében módosítani szükséges a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás I. számú a Projekt elszámolható költségei mellékletének BMÖ táblázatát. 2. Pécs21 Nonprofit Kft.-t érintő módosítás A pályázat benyújtásakor, illetve a Támogatási Szerződés megkötése során a Pécs21 Nonprofit Kft. projektmenedzsment költségtételei között beállításra került bérköltség tételek 54-es illetve 56-os számlacsoportok közötti megosztása a hatályos számviteli elszámolási szabályok alapján történt. Tekintettel azonban arra, hogy ezen szabályok a projekt előrehaladása során két alkalommal is változtak ( illetve ), a korábbi megosztást szükséges volt korrigálni annak érdekében, hogy a soron beállított bérköltség teljes mértékben elszámolható legyen. Ezen túlmenően a Közreműködő Szervezet jóváhagyása alapján 3. Ft átcsoportosításra került az 53-as Egyéb szolgáltatások költségei sorról az os bérrel kapcsolatos elszámolások sorokra. A fentiek értelmében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás II. számú A projekt elszámolható költségeinek részletezése mellékletének Pécs21 táblája módosul. A jelzett változásokat az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítása foglalja össze. Tekintettel arra, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/27. (III.24.) Kgy Rendelet 4. sz. melléklete szerint erről a módosításról a Közgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságai dönthetnek együttes hatáskörben, kérjük a Tisztelt Bizottságokat, hogy a Konzorciumi együttműködési Megállapodás módosításával kapcsolatosan hozzák meg a szükséges döntést. II. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága a Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekthez kapcsolódóan jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítását és felkéri a közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: 21. július 16. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2

3 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a Nagy kiállítótér Múzeum utca EKF projekthez kapcsolódóan jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 5. sz. módosítását és felkéri a közgyűlés elnökét annak aláírására. Határidő: 21. július 16. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke Pécs, 21. július 12. Dr. Csörnyei László a bizottság elnöke Nagy Attila a bizottság elnöke 3

4 DDOP-4.1.3/A-28-5 sz. Támogatási Szerződés 8. számú melléklete KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nagy Kiállítótér- Múzeumutca Projekt megvalósítása érdekében 5.sz. módosítás Oldal: 1 / 5

5 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Európa Kulturális Fővárosa- Pécs21 program Nagy Kiállítótér- Múzeum utca beruházásának megvalósításáról 5.sz. módosítása mely létrejött az alábbi felek között Baranya Megyei Önkormányzat (Főkedvezményezett, projektgazda) Postacím: 761 Pécs, Pf. 121 Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János elnök Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Továbbiakban: BMÖ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: dr. Páva Zsolt polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Továbbiakban: PMJVÖ Pécs21 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Ruzsa Csaba ügyvezető igazgató Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt. Számlaszám: Továbbiakban: Pécs21 Nonprofit Kft. Oldal: 2 / 5

6 Szerződő felek (továbbiakban együttesen mint Felek) a megállapodás módosítást az alábbi feltételekkel kötik meg: I. Előzmények A Nagy Kiállítótér Múzeumutca projekt megvalósítása érdekében létrehozott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 program kiemelt projektjeinek megvalósítása tárgyú tervezési felhívására DDOP /A-28-5 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Továbbiakban: Támogató) Operatív Programok Irányító Hatósága a 29. május 12-én kelt K 29-DDOP-4.1.3/A.4873 iktatószámú levél szerint ,- Ft összegű vissza nem térítendő ban részesített. A projekt címe: Nagy Kiállítótér Múzeumutca (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DDRFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet 29. június 24 én Támogatási Szerződést kötött a Konzorciummal, melynek 8.sz. mellékletét képezi a jelen módosítás tárgyát képező Konzorciumi megállapodás (a továbbiakban Megállapodás). A Konzorcium tagjai a Megállapodást első alkalommal 29. augusztus 14. napján (előleg igénybevételi szándék miatt), második alkalommal 29. december 21. napján (az elszámolható költségek, illetve az időarányos pénzfelhasználás időbeli ütemezésének módosulása miatt), harmadik alkalommal 21. február 12. napján (a saját erő kiegészítéseként - megítélt vissza nem térítendő indukálta forrásösszetétel módosítás miatt), valamint negyedik alkalommal 21. június 17. napján (a projekt végső megvalósítási határidejének 21. december 3-ára történő módosulása miatt) módosították. A Konzorcium tagjai a Megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi tag által elszámolható költségek TSZ sorok közötti átcsoportosítása miatt az alábbiak szerint módosítják: II. Módosítások Oldal: 3 / 5

7 II. 1. Szöveges részt érintő változások: A Konzorciumi Megállapodás szöveges része a módosítás keretében nem változik. A módosítások nem érintik a szerződés eredeti célját- és egyéb előírásait. II. 2. A mellékletben szereplő táblázatokat érintő változások: A Konzorciumi Megállapodás I. számú A projekt elszámolható költségei partnerenkénti mellékletei közül a Baranya Megyei Önkormányzat konzorciumi tag a projekt elszámolható költségei táblázatának adatai - a megtakarítások TSZ sorok közötti ROP IH vezetőjének jóváhagyása szerinti átcsoportosítása miatt az alábbiak szerint módosulnak: a projektmenedzsment soron keletkezett nettó 375.,-HUF (elszámolható ktg: 439.6,-HUF), valamint az igénybevett egyéb szolgáltatások: külön könyvvizsgálat ktg-ei soron keletkezett nettó ,-HUF (elszámolható ktg: ,-HUF) azaz, mindösszesen nettó ,-HUF (elszámolható költség: ,-HUF) költségmegtakarítás átcsoportosításra került az építés, bontás, felújítás, bővítés (komplex terület előkészítés és kármentesítés költsége nélkül) TSZ sorra. A Konzorciumi Megállapodás II. számú A projekt elszámolható költségeinek részletezése partnerenkénti mellékletei közül a Pécs21 Nonprofit Kft. konzorciumi tag A projekt elszámolható költségeinek részletezése táblázatának adatai a csatolt melléklet szerint módosulnak. A módosítást a következők miatt vált szükségessé: A pályázat benyújtásakor, illetve a Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) kötés során a projektmenedzsment költségtételei között beállításra került bérköltség tételek 54-es illetve 56-os számlacsoportok közötti megosztása a hatályos számviteli elszámolási szabályok alapján történt. Tekintettel azonban arra, hogy ezen szabályok a projekt előrehaladása során két alkalommal is megváltoztak ( illetve ) ami a korábbi megosztás átcsoportosítást tette szükségessé annak érdekében, hogy a soron elszámolható bérköltség teljes mértékben lehívható legyen. Továbbá a KSZ jóváhagyása alapján mindösszesen 3.,-Ft átcsoportosításra került az 53-as Egyéb szolgáltatások költségei sorról az os bérrel kapcsolatos elszámolások sorokra. III. Záró rendelkezések Oldal: 4 / 5

8 III.1. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró Tag aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére. III.2. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók. III.3. Tagok rögzítik, hogy az általuk vállalt feladatok teljesítése körében születő közgyűlési, egyéb testületi határozatok, jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteivé válnak. III.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás módosítás aláírásához szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. III.5. A Konzorciumi megállapodás jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal maradnak továbbra is érvényben és hatályban. III.6. A Tagok a Megállapodás módosítását alapos áttanulmányozás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá. Mellékletek: - I.sz. Projekt elszámolható költségei melléklet BMÖ - II.sz. A projekt elszámolható költségeinek részletezése Pécs21 Nonprofit Kft. Oldal: 5 / 5

9 Konzorcium vezetője... Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat P.H. Aláírás dátuma: Konzorciumi tag Konzorciumi tag... dr. Páva Zsolt Ruzsa Csaba Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs21 Nonprofit Kft. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:.. Oldal: 6 / 5

10 Melléklet táblázatok Oldal: 7 / 5

11 1.sz. melléklet: Projekt elszámolható költségei BMÖ Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% Időszakok-támogatható tevékenységek nak nak ún. állami nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) x x x Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév Ft Ft - Ft Ft 8 69 Ft Ft - Ft Ft 29. év II. félév Ft Ft - Ft Ft 21. év I. félév Ft Ft - Ft Ft 21. év II. félév Ft Ft - Ft Ft 211. év I. félév 211. év II. félév Összesen Támogatás mértéke (%) nak Támogatás 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 26. év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév év I. félév év II. félév Összesen Beruházási költségek aránya alapján képzett i jogcím-arány,49% 89,1%,% 1,49%,49456% 89,1332% 1,49212%

12 Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető ún. állami nak nak nak nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x nak - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft ,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% ,49456% 89,1332% 1,49212%

13 Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% nak Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben nak Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% nak Általános költségek max.,5% Kulturális célú nak Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen Összesen Összesen évek szerint - Ft - Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft - Ft - Ft - Ft Ft - Ft Ft - Ft Ft Ft Előlegigényléssel érintett 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 85,% költségtípusokra Összesen Összesen évek szerint jutó összesen Igényelhető előleg mértéke (35%)

14 II. sz. melléklet A projekt elszámolható költségeinek részletezése Pécs21 Kft Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% Tevékenységek-költségkategóriák (5 %) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) ún. nak nak állami nak (5 %) (5 %) (5 %) (5 %) ún. állami nak 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113. Vagyoni értékű jogok 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 121. Földterület, termőföld 122. Telek, telkesítés 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 124. Egyéb építmények 125. Üzemkörön kívüli ingatlanok, épületek 126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek RÁFORDÍTÁSOK ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyagok költségei 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 522. Bérleti díjak 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 525. Oktatás és továbbképzés költségei 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek - Ft - Ft 54. BÉRKÖLTSÉG Ft Ft 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék Ft Ft 562. Egészségügyi hozzájárulás Ft 297 Ft 563. Munkaadói járulék Ft 1 27 Ft 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 87 PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI OSSZESEN uházási költségek aránya alapján képzett i jogcím-arány,49% 89,1%,% 1,49%

15 Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető (5 %) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) nak Ft Ft Ft Ft

16 Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% Általános költségek max.,5% Összesen Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (ft-ban) Terv (Ft-ban) (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) ún. állami nak (5 %) nak Ft Ft

/9'{;. számú előterjesztés

/9'{;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Alpolgármestere /9'{;. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az között az Öveges Program keretében

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS. Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS "Déli-Belváros megújítása projekt - Belváros művészeti negyedének létrehozása" Azonosító szám : KMOP- 5. 2. 2/B-09-2f-20 l 0-000 l ~PR.QRÉGIÓ Nemzell Fe]lem'll 0gynök$ét l www.u)szochonyltorv.9

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29.

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a Vármegyeháza és környéke felújításával címő, DDOP- 4.1.1/D-09-2f-2009-0006 azonosítószámú

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: DDOP-3.1.3/G-14-2014-0061 Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Szám:33143/2013 Város Alpolgármestere J a v a s l a t a Zöldfa úti komplex telep-program című, TÁMOP 5.3.6-11/1-2012-0086 azonosító számú pályázathoz benyújtott konzorciumi szerződés módosításának jóváhagyására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A KŐSZEGI KISTÉRSÉG ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Konzorcium tagjai (a továbbiakban

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Budapest Főváros IX. Kerület (továbbiakban Kedvezményezett) a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Részletesebben

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666

GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 GOP-2.1.1-1 l/m -2012-5666 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése" című

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A által fenntartott intézmények, vagyis a jelen Együttműködési Megállapodás tagjai (a továbbiakban Partnerek)

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Támogatási Szerződés minta

Támogatási Szerződés minta Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében 4. számú melléklet Ügyiratszám: FPH / - /2013 Támogatási Szerződés minta amely létrejött egyrészről Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: Döntés pályázat megvalósításáról és fenntartásáról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2012.

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS Matematikai és fizikai képzés a természettudományos, a műszaki és az informatikai felsőoktatásban TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0064 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez)

Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet (1milliárd forint alatti támogatási összeggel megvalósuló projektekhez) amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. TRESZNER Villamosipari, Szolgáltató Kft. Pécs Budapest, 2009.08.13. Hársfa u. 48. Iktatószám: K-2009-GOP-2.1.1-09/B.-0156309 7627 Tárgy: Szerződéskötés feltételei Tisztelt Pályázó! Hivatkozással a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére 326-1/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. január 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hitelfelvétel, önerő biztosítása az Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről

MEGÁLLAPODÁS pénzeszköz átadás-átvételéről Tárgy: Belvízrendezés az élhetőbb településekért komplex belvízrendezési program megvalósítása belterületen és a csatlakozó társulati csatornán I. ütem pályázat ÁFA változás miatti többlet önerő módosítása

Részletesebben

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett

Másrészről, ( Székhely:.., Szervezet képviselője: ), továbbiakban mint Címzett TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) a Cigánd szociális városrehabilitációja című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására amely

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 24/2013. (IX. 20) önkormányzati rendelet 1.sz. melléklete TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött, egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. sz., képviseli:. polgármester)

Részletesebben

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV]

[ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] 2013. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV] KÖNYVVIZSGÁLÓ ÁLTAL NEM AUDITÁLT 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. A vállalkozás

Részletesebben

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására. 1. Preambulum SZÉCHENYI TERV KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására 1. Preambulum A Főtér II. Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT

Szabályzat Ócsa Város Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokról SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Ócsa Város Önkormányzatának költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások odaítélésének, nyilvántartásának, rendeltetésszerű felhasználásának, számadásának és ellenőrzésének eljárási rendjéről

Részletesebben