A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA"

Átírás

1 A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

2 I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna Kulturális Egyesület, felismerve a magyar kultúra területén tapasztalható állami és önkormányzati forráskivonást, segíti a civil szféra szerepvállalásának növelését az előadó-művészeti tevékenység finanszírozásában. Ennek keretében saját forrásait felhasználva biztosít támogatást a független színházi területen produkciók bemutatáshoz és továbbjátszásához, színházi-nevelési előadások, művészeti oktatási programok megvalósulásához. Ennek keretében az Egyesület olyan kimutatható kulturális értékekkel rendelkező színházi illetve zenés színházi előadások, színházi-nevelési projektek, művészeti oktatási programok létrejöttének és továbbjátszásának támogatására ír ki nyilvános pályázatot, amelyek a magyar kultúra és hagyományok ápolását, a közelmúlt színházi és zenei értékeit kívánják bemutatni, széles közönségkörhöz eljuttatni. III. A pályázat forrásai: Az Egyesület a forrás biztosítását saját bevételének és befogadható támogatásának erejéig gyakorolja. IV. A támogatás formája: Végleges pénzeszköz átadás (vissza nem térítendő támogatás). A pályázat beadásával a pályázó elfogadja a kiíráshoz mellékelt Támogatási szerződésben foglaltakat. V. A pályázat keretösszege: A pályázat keretösszegét az egyes döntéseknél az Egyesület rendelkezésére álló források határozzák meg. VI. A finanszírozás módja: Elő-, illetve utófinanszírozás pénzügyi ütemterv szerint. VII. A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálására a beérkező pályázható összegek beérkezési ütemétől függően kerül sor. VIII. A pályázatok elbírálói: A beérkező pályázatokat 3 tagú kuratórium bírálja el, melynek tagjai: Jávori Ferenc, Sárdi Mihály, Hartai Adrienne.

3 IX. A pályázók köre: Pályázhatnak olyan jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok melyeknek fő tevékenysége az előadó-művészet, vagy az oktatás-nevelés. X. A pályázható összeg: Egy pályázatban a projekt költségeinek 80 %-ára lehet pályázatot benyújtani, alsó és felső összeghatár nélkül. A rendelkezésre álló önrészről a Pályázónak nyilatkoznia kell. XI. A pályázati téma megvalósításának időszaka: A megvalósítás teljes időtartama: június június 1. A támogatás kifizetésének határideje: A pályázati döntést követő 30 nap A támogatással való elszámolás határideje: a projekt megvalósítási határidejét követő 30 nap, legkésőbb június 30. XII. A pályázat időbeli ütemezése: Pályázat(ok) kiírása: december 5 20 között folyamatosan, a rendelkezésre álló források figyelembe vételével, az adott pályázat konkrét céljainak feltüntetésével. Pályázatok beadása: december 20-ig Pályázatok elbírálása: december 30-ig XIII. A beadandó pályázat elemei: A benyújtandó pályázati dokumentáció minimálisan kötelező tartalmi elemei a következők: Pályázati adatlap: 1. számú melléklet Jogi dokumentáció: 30 napnál nem régebbi cégkivonat/bírósági okirat másolati példánya, létesítő okirat másolata, aláírási címpéldány másolata. Projekt szakmai tartalmának leírása: tartalmazza a projekt szakmai tartalmának leírását, esetleg rendezői koncepciót, valamint azt, hogyan kapcsolódik a pályázat a kiírási szempontokhoz. Projekt költségterve: tartalmazza a pályázaton elnyerni kívánt támogatási összeget az elszámolható költségek szerinti bontásban, a projekt teljes költségét az elszámolható költségek szerinti és egyéb, alkalmas kategóriák szerinti (pl. személyi jellegű ráfordítások, dologi jellegű ráfordítások, önerő, tervezett bevétel) bontásban. (Ajánlott az elszámoláshoz előírt 2. számú melléklet szerkezetében elkészíteni.) A minimálisan kötelező tartalmi elemeken kívül ha a pályázat témája vagy egyéb okok indokolják a pályázati dokumentáció további tartalmi elemekkel bővíthető. XIV. A támogatás feltételei: A Támogatási szerződés aláírása.

4 XV. Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek: Támogatás igényelhető: a bemutatóig felmerülő alkotói és közreműködői tiszteletdíjra és annak járulékaira, szerzői honoráriumra és annak járulékaira, díszletre, jelmezre, egyéb rekvizitekre, szállítási, utazási költségekre, technikai eszközbérletre reklám- és marketingköltségekre. Támogatás nem igényelhető: a szervezet működési költségeire, munkabérre és járulékaira, adminisztrációs és kommunikációs költségekre, irodabérletre, raktárbérletre, reprezentációra, adóra, járulékra, illetékre, felújításra, beruházásra (kivéve, ha kizárólag a projekthez fel-használható eszköz beszerzése történik) értékcsökkenésre, adóra, vámköltségre, illetékre, bírságra, kötbérre, perköltségre, hatósági díjakra, banki költségre, pénzügyi műveletek költségeire, természetbeni hozzájárulásokra, reprezentációra. XVI. A nyertes pályázatok elszámolás módja: A kifizetett költségek táblázatba rendezett kimutatásával (2. számú melléklet), költségelemenként, a projekt teljes költségével és a támogatás felhasználásának feltüntetésével külön oszlopban. A Pályázónak a projektet értékelő maximum kétoldalas szakmai beszámolót kell a pénzügyi elszámolással együtt benyújtania, mellékelve a projektet értékelő sajtóanyag dokumentációját. XVII. Nem részesülhet támogatásban: azok a szervezetek, melyeknél a többségi állami, vagy önkormányzati befolyás érvényesül a cég tulajdonosi részesedésre tekintettel, vagy közszolgáltatási szerződés/fenntartói megállapodás alapján. azok a projektek, melyekben bármely állami (NKA, MMA, közvetlen minisztériumi támogatás, stb.) és önkormányzati (pályázat, közvetlen projekttámogatás, stb.) forrás együttes összege meghaladja a költségvetés 25 %-át. XVIII. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen, három példányban, az Egyesület címére.

5 XIX. A pénzügyi záró beszámoló minimálisan kötelező tartalmi elemei: A pénzügyi záró beszámoló minimálisan kötelező tartalmi elemei a következők: Támogatott neve Pályázat címe Pályázati kiírás címe Támogatási döntés időpontja Támogatási összeg Nyilatkozat az elszámolás teljességéről és hitelességéről Számlaösszesítő táblázat: számlaszám, áru / szolgáltatás tartalma, teljesítés dátuma, számla kiállításának dátuma, számla összege (3. számú melléklet) Nyilatkozat arról, hogy a számlaösszesítőben szereplő számlák más célra nem kerültek elszámolásra A minimálisan kötelező tartalmi elemeken kívül ha a projekt témája vagy egyéb okok indokolják a pénzügyi záró beszámoló további tartalmi elemekkel bővíthető. Budapest, november Manna Kulturális Egyesület

6 1. számú melléklet Pályázati adatlap 1. Pályázó adatai: Pályázó hivatalos neve: Pályázó aláírásra jogosult képviselője, elérhetősége( , telefonszám): Pályázó székhelyének címe: Pályázó honlapcíme és címe: Pályázó adószáma: Kapcsolattartó személy neve, elérhetősége ( , telefonszám): Pályázó banki adatai Számlavezető bank neve: Számlaszám: A pályázó szervezet tevékenységének és eddigi eredményeinek bemutatása (maximum 1500 karakter): 2. Pályázati téma A pályázat címe: Pályázati támogatás időtartama (kezdő és záró időpont pontos megjelölésével) A pályázati projekt rövid bemutatása (max karakter): (Probléma, célok, várt hatások, kért összeg indoklása)

7 3. Pályázat költségvetése Kért támogatási összeg: Pályázati projekt teljes költségvetése: Rendelkezésre álló más támogatás: (összeg, forrás neve) Összesített költségvetési tábla (nettó HUF) KÖLTSÉGNEMEK Jelen pályázati támogatás Részletes indoklás Pályázati projekt teljes költségvetés 1. Személyi költségek 2. Dologi költségek Összesen: 4. A pályázathoz kötelezően benyújtandó mellékletek (Cég)bírósági kivonat másolata Hatályos létesítő okirat másolata

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező színház- és táncművészeti előadó-művészeti szervezetek Emtv. szerinti, 2015. évi működési támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására

Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására Pályázati felhívás a minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok Emtv. szerinti, 2015. évi működésének támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) A pályázat

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELŐTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz

2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz 2015. évi Pályázati és elszámolási útmutató A magyar kultúráért és oktatásért c. pályázati felhíváshoz Budapest, 2015. március 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1 Pályázati felhívások tárgya... 6

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő rendezvények, kiadványok, tanulmányok megjelenésének támogatása. c. kiíráshoz A pályázati kategória kódja: 1. oldal Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M)

civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) PÁLYÁZATI KIÍRÁS civil szervezetek működési célú támogatására (Pályázat kiírás kódja: NEA-12-M) A Nemzeti összetartozás Kollégium; az Új nemzedékek jövőjéért Kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás Kollégium;

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Új nemzedékek jövőjéért kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-UN-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra

Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra Az Artisjus Zenei Alapítvány PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Könnyűzenei egyedi projekttámogatás tárgyú pályázatra I. Alapvető információk 1) Pályázati kiírás célja A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14

A pályázati kategória kódja: NTP-FTP-14 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A fogyatékkal élő tanulók integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programjainak megvalósulását, tehetségsegítő szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének és a fogyatékkal élő

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Mobilitás és alkalmazkodás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-MA-15-SZ Meghirdetés dátuma: 2015.

Részletesebben

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS)

ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) ZÖLD FORRÁS 2014 ZÁRÓJELENTÉS (SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS) SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Vidékfejlesztési Minisztérium 2014. évi Zöld Forrás pályázati felhívására benyújtott és támogatásban részesített

Részletesebben

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat

hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat hello holnap! A magyar kultúra értékeinek integrálása pályázat Pályázati felhívás A Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára A magyar kultúra értékeinek integrálása a civilek által

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N. Fotovoltaikus rendszerek kialakítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz Érvényes: 2014. júniustól Tartalom A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA társadalmi szervezetek, alapítványok részére, a honvédelmi eszmét, a katonai hivatást népszerűsítő és a hagyományőrzést erősítő

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására

CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására CIVIL ALAP - 2014 PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Magyar Holokauszt Emlékév 2014 kezdeményezéseinek, programjainak 2014. évi költségvetési támogatására A Miniszterelnökség a Magyar Holokauszt Emlékév 2014 (a továbbiakban:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Közösségi környezet kollégium Mobilitás és alkalmazkodás kollégium Nemzeti összetartozás kollégium Társadalmi felelősségvállalás kollégium Új nemzedékek jövőjéért kollégium

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1.1 Pályázat célja. 1.2 A támogatandó tevékenységek köre. A kedvezményezett által elvégzendő tevékenységek: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A tehetségeket segítő szakemberek erkölcsi és anyagi megbecsülését szolgáló programok kidolgozására és a támogatás odaítélésére (A pályázat kódja: NTP-OKD-M-12) Az Emberi Erőforrások

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben