Pályázati felhívás évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázati felhívás 2012. évre. Magyar Borok Háza Alapítvány. pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel:"

Átírás

1 Pályázati felhívás évre Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatot ír ki az alábbi céllal illetve feltételekkel: A PÁLYÁZAT CÉLJA: olyan a magyar szőlő- és bortermeléshez, a borpiaci termékpályához kapcsolódó közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek : a magyar szőlő- és bortermelés hosszú távú stratégiáját megalapozó anyagok elkészítését vállalja fel a magyar szőlő és borágazat szakmaközi szervezetének létrehozása céljából szakmai anyagok elkészítését, a társ szakmai szervezetekkel való egyeztetést koordinálja E célokkal összhangban, az Alapítvány pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel: A PÁLYÁZÓK KÖRE: Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon, legalább öt éve ténylegesen működő, a magyar szőlő- és borágazathoz szorosan kapcsolódó, borpiaci szereplők által létrehozott, bejegyzett szervezetek, A pályázaton nem vehetnek részt: Politikai pártok, hatóságok, önkormányzatok, állami szervezetek és intézmények és hozzájuk közvetlenül kapcsolódó (feladataikat szolgáló) alapítványok, szervezetek, nem bejegyzett szervezetek, valamint profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok A TÁMOGATÁS JELLEGE: Vissza nem térítendő pénzbeli támogatás Már megvalósított (befejezett) programok is támogathatóak. A támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges. A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől vagy a kiírástól eltérő mértékű támogatást nyújtson. A pályázatok támogatására felosztható keretösszeg: 2 millió Ft, mely a nyertes pályázók között oszlik meg. Az Alapítvány a keretösszeg egészének felosztására nem vállal kötelezettséget A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA: A támogatás összegét köteles a pályázó a pályázatban megjelölt célra fordítani, és annak megvalósítását követően, a megvalósítást követő 30 napon belül, de legkésőbb január 31-ig elszámolni.

2 Amennyiben a pályázati cél meghiúsul, vagy a pályázó alkalmatlanná válik a támogatott összeg célnak megfelelő felhasználására, illetve a megadott határidőig elszámolását nem nyújtja be, a támogatás összegét köteles a pályázó az Alapítványnak haladéktalanul és felszólítás nélkül- írásos indoklás kíséretében visszautalni. PÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK : - a magyar szőlő- és borágazat stratégiájának elkészítése - a magyar szőlő- és borágazat szakmaközi szervezetének alapvető anyagainak elkészítése A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI: 1. Pályázati adatlap (1. számú melléklet) tartalmilag, formailag nem változtatható; nem fűzhető össze a pályázati anyaggal; 2. Pályázati cél részletes leírása (max.. 5 oldal); 3. Költségvetés a pályázati cél megvalósításához (működési költség, személyi kifizetés stb.) 4. A pályázó Bírósági bejegyzését igazoló végzés másolata; 5. Jogalanyiságot igazoló, a szervezeti formának megfelelő, alapdokumentum másolata (Alapító Okirat, Alapszabály, Társasági Szerződés), 6. (a 4./ 5./ pont dokumentumait nem kell közjegyzővel hitelesíteni és azok 30 napnál régebbiek is lehetnek). 7. Megcímzett, felbélyegzett válaszboríték (amelybe visszaküldés esetén - a pályázati anyag is belefér). 8. A pályázatot 2 azaz kettő eredeti példányban, magyar nyelven kell benyújtani! 9. Pályázati díjat a kiíró nem számít fel. 10. A pályázatot és a Pályázati adatlap -ot cégszerű aláírással és hivatalos bélyegzővel kell ellátni; 11. A Pályázati adatalap 4. pontja ( pályázat rövid kivonata ) nem helyettesíti magát a pályázatot - a cél részletes leírását -, és fordítva. 12. A pályázónak önálló magyarországi bankszámlával kell rendelkeznie; az adatlapon a pályázó csak a saját számlaszámát tüntetheti fel; 13. Kiíró által kért hiánypótlásra az arra adott határidő lejártát követően nincs lehetőség; 14. Nem fogadható el a kiírás fenti követelményeinek nem megfelelő, hiányos pályázat. Ezeket a pályázatokat a Kuratórium nem értékeli, indoklás nélkül visszaküldi. 15. A kiíró az esetlegesen elutasított pályázatok elutasítását nem indokolja A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: november 30 (a postára adás lehetséges utolsó napja) A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: Kizárólag postai úton, az Alapítvány címére: Magyar Borok Háza Alapítvány 3200 Gyöngyös Bugát Pál tér 3. I/5 (Tel/Fax: ; 70/ dr.tir Dezső) A borítékra kérjük ráírni: PÁLYÁZAT. EGYÉB INFORMÁCIÓK:

3 A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, A döntés várható időpontja: december 18-ig Döntését a kuratórium nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kuratórium döntéséről december 21-ig minden pályázó részére ba értesítést küldünk. A nyertesek anyagait dokumentumként megőrizzük. (További információk elektronikus levélben az alábbi címen Pályázat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján és a Faceboock-on kerül nyilvánosságra. Budapest 2012 október 10. Alapítvány Kuratóriuma I. számú melléklet:

4 PÁLYÁZATI ADATLAP KÉRJÜK OLVASHATÓAN KITÖLTENI ÉS KÜLÖNÁLLÓ LAPKÉNT MELLÉKELNI A PÁLYÁZATHOZ! 1. A PÁLYÁZÓ: 1.1 neve 1.2. postai címe 1.3 címe: 1.4 Témafelelős (név, elérhetőség ) 1.5 A pályázó bankszámlaszáma: 2. A PÁLYÁZAT 2.1 műfaja, témaköre (Lásd: választható témakörök külön mellékletben. Kizárólag egy témakört jelöljön meg, 2.2 A pályázat címe 3. A KÉRT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 4. A PÁLYÁZAT RÖVID KIVONATA, TARTALMA: (ezen rovat kitöltése nélkül a pályázat érvénytelen!) 5. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ DOKUMENTUMAI (kérjük itt megjelölni). 1.) Pályázati adatlap (1 lap) 2.) Pályázat (a cél leírása; max. 5 oldal) 3.) Pályázati cél (projekt) költségvetése 4.) Bírósági bejegyzést igazoló dokumentum (végzés vagy cégkivonat) másolata 5.) Alapító Okirat (vagy Alapszabály vagy Társasági szerződés) másolata 6.) Kiegészítő mellékletek (ha van, kérjük beírni) : Kelt: Cégszerű aláírás

5 II. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ AZ ALAPÍTVÁNYI PÁLYÁZATI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁRÓL Az Alapítványtól támogatást elnyert Pályázókat (továbbiakban: Pályázó) a Kuratórium döntéséről írásban értesítjük, és ezzel egyidejűleg kapják kézhez azt a Szerződés -t, melynek aláírása és az Alapítványnak történt megküldése után a támogatás összegét a Pályázó bankszámlájára utaljuk. A Pályázó a Szerződés aláírásával vállal kötelezettséget arra, hogy a Magyar Borok Háza Alapítvány pályázatán elnyert elszámolás-köteles, vissza nem térítendő támogatás összegét kizárólag a pályázatban megjelölt célra fordítja, és annak felhasználásáról a megadott határidőig az Alapítványnak elszámol. Amennyiben az elszámolás a fenti határidőn belül nem történik meg, vagy a pályázati cél meghiúsul, a Pályázó köteles a támogatás teljes összegét haladéktalanul de legkésőbb az elszámolási határidő lejártáig - az Alapítványnak visszatéríteni. Ellenkező esetben a Ptk. rendelkezései szerint a támogatás összege behajtásra kerül. A pályázati célra adott támogatás felhasználását érintő bármilyen módosítás pl.: elszámolási határidő meghosszabbítása, pályázati cél részbeni módosítása stb. - engedélyezését írásban az Alapítványi címén, a Kuratóriumhoz címzett levélben kell kérni. A Kuratóriumot tájékoztatni kell a Pályázó adataiban az elszámolási időszakban - bekövetkezett változásokról is. III. számú mellélet: A pályázati támogatás elszámolásának követelményei: Az elszámolást - a borítékon PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁS megjelöléssel - a Magyar Borok Háza Alapítvány címére kell elküldeni. Az elszámoláson fel kell tüntetni a pályázat számát, a támogatás összegét, illetve az elszámolás sorszámát (több részletben elszámolandó támogatás esetén). Cégszerűen igazolt számlamásolatot. Az elszámolás két részből áll: 1. rövid, lényegre törő, a pályázati cél megvalósítását tükröző, szöveges beszámoló; terjedelme 2-5 oldal, a pályázati téma tartalmától függően; cégszerű aláírással, bélyegzővel ellátva (szervezetek esetén); 2. pénzügyi felhasználás és az azt alátámasztó, a Pályázó nevére kiállított igazolt számlamásolatok, pénzügyi bizonylatok, működési költséget igazoló számlamásolatok, személyi kifizetések igazolásának másolatai stb. Amennyiben a pályázati cél megvalósítása a támogatás összegénél nagyobb összeget igényelt, és azt más forrásból is fedezni kellett, ez esetben csak az Alapítványtól kapott (bruttó) összeggel kell elszámolni, de a szöveges beszámolónak tükröznie kell a pályázati cél/projekt megvalósításának egészét és a felhasználás egyéb forrásait is.

6 esetleges egyéb a megvalósulást igazoló mellékletek; Az elszámolás szöveges beszámoló, illetve számlák vagy számlamásolatok nélkül nem fogadható el. Tájékoztatjuk a tisztelt Pályázót, hogy ha - a támogatás folyósításától számított - egy éven belül újabb pályázatot kíván benyújtani Alapítványunkhoz, akkor módosul a megadott elszámolási határidő, ugyanis újabb pályázat beadása előtt az elnyert támogatás összegével el kell számolni. Csak olyan Pályázó pályázhat, akinek az alapítvánnyal szemben nincs el nem számolt támogatása. Ez alól felmentést Pályázó kérésére - indokolt esetben a Kuratórium adhat. Budapest, augusztus 20. Az Alapítvány Kuratóriuma

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve)

feltöltve Word formátumban, nem szkennelve) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az egészségjavítást célzó szabadidősport érdekében folytatott tevékenység támogatására (Pályázat kódja: MOB-MSZT-12) A 2012 januárjától módosított sporttörvény értelmében a sportközélet

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzatának 2015. évi pályázata egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dunavarsány Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) fontos feladatának

Részletesebben

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására

Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására Meghívásos pályázati felhívás hiánypótló előadó-művészeti tevékenység támogatására A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Az EMMI az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1

A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 A MAGYARORSZÁGI MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK WEBFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA KÓDSZÁM: MVTFA 2015-1 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2015. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A támogatás célja... 3 II. A támogatásra rendelkezésre

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiemelt jelentőségű és helyi szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: MOB-SZE-14) A Magyar Olimpiai Bizottság (1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.) a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére

Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére Pályázati felhívás kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok részére A pályázat kiírója (támogató): Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Részletesebben

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS

NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS NEMZETISÉGI TÁMOGATÁSOK PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2015. évi költségvetési támogatására Pályázati kategória kódja: NEMZ-KUL-15 Meghirdetés dátuma: 2014. december 30. Az Emberi

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II. 04.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27.

HATÁRTALANUL! program. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A pályázati kategória kódja: HAT-15-03. A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. CSERKÉSZEN a Kárpát-medencében PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: HAT-15-03 A meghirdetés dátuma: 2015. május 27. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015.

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP. Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Társadalmi felelősségvállalás kollégium PÁLYÁZATI KIÍRÁS Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015. Pályázati kategória kódja: NEA-TF-15-SZ Meghirdetés dátuma:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT

INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Alapkezelő Igazgatósága 1052 Budapest, Szervita tér 8. INFORMATIKAI ESZKÖZ PÁLYÁZAT Tájékoztató füzet Budapest, 2002 OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kutatóintézetek és kutatást

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Vidékfejlesztési Minisztérium. 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének alapvető villamosenergia-ellátását

Részletesebben

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet 2012. január 1. 2012. december 31. közötti időszakra a magyar kortárs galériák nemzetközi művészeti

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

DDC Zöld Megoldás-pályázat

DDC Zöld Megoldás-pályázat DDC Zöld Megoldás-pályázat Pályázati felhívás A Duna-Dráva Cement Kft. ismét pályázatot hirdet civil szervezetek, valamint intézmények (önkormányzatok, önkormányzati fenntartású intézmények, független

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ' if~ h _._1 számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a kőbányai székhelyű civil szervezetek,

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben