PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentése az Észak-alföldi Régióban A felhívás kódszáma: HorizontFlotta Jelen felhívás Horizont Humánszolgáltató és Integrációs Szociális Szövetkezet felhívása az Észak-alföldi Régióban működő vállalkozások és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentése érdekében. A Felhívás a pályázati űrlappal, illetve annak mellékletét képező gépjármű adatlappal együtt tartalmazza a pályázat elkészítéséhez szükséges összes feltételt, és a csatolandó dokumentumokat. 1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE 1.1. Általánosságban elmondható, hogy a gépjárművek fenntartási költségei a hagyományos szervizgyakorlat mellett nagy terhet rónak a szervezetek költségvetésére. Jelen pályázat kiírója egy olyan, német mintára kidolgozott komplex szolgáltatáscsomagot fejlesztett ki, mely hazánkban jelenleg egyedülálló, és mely garantálja, hogy a közepes és nagyobb méretű gépjármű flottát működtető szervezetek költségei hatékonyan csökkenthetők. Célunk az, hogy a pályázó szervezetek számára új alternatívát nyújtsunk, mely egyénre szabott, innovatív megoldásokat garantál a gépjárműveikkel kapcsolatos költségek hatékony csökkentésére. Jelen pályázat kiírója 2015-ben 200 gépjármű vonatkozásában vállalja, hogy az őket működtető, az Észak-alföldi Régióban tevékenykedő szervezetek flotta fenntartási költségeit jelentős mértékben csökkenti A rendelkezésre álló keretek a felhívás egyes szakaszai vonatkozásában: A Felhívás meghirdetésekor a kiíró által tervezett keret augusztus 27-ig beérkezett pályázatok körében: 60 gépjármű október 15-ig beérkezett pályázatok körében: további 70 gépjármű november 30-ig beérkezett pályázatok körében: további 70 gépjármű.

2 A támogatott pályázatok száma függ a beérkező pályázatok gépjármű flotta méretétől, várhatóan db. 2. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Horizont Flottakezelés ügyfélszolgálathoz a címen, illetve a 06 (30) telefonszámon, ahol hétfőtől péntekig 10 órától 15 óráig fogadják hívását. Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos esetleges közleményeket a oldalon. 3. A PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK Kérjük, hogy a pályázat elkészítése során vegye figyelembe, hogy a pályázatoknak meg kell felelniük különösen a következőknek: 3.1. Formai elvárások: a) A pályázatot kizárólag a kiíró által erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon és az annak mellékletét képező gépjármű adatlapon lehet benyújtani, mely letölthető a címen. b) A pályázatot kizárólag magyar nyelven lehet benyújtani c) A pályázatot a benyújtást követően kinyomtatatva cégszerű aláírással kell ellátni, az aláírt példányt bescannelve a címre kell elküldeni. d) A pályázat kizárólag jpg, vagy pdf file formátumban nyújtható be. f) A pályázathoz csatolandó mellékletek: - utolsó bejegyzett cégkivonat, vagy a bejegyző törvényszék által kiállított 30 naptári napnál nem régebbi kivonat, vagy egyéni vállalkozói igazolvány scannelt formátumban ( jpg, vagy pdf file) - a pályázó képviselőjének eredeti aláírási címpéldánya vagy aláírás mintája scannelt formátumban ( jpg, vagy pdf file, egyéni vállalkozók esetében nem szükséges) 3.2. Tartalmi elvárások: a) a pályázatnak be kell mutatnia a pályázó tevékenységét, b) a pályázatnak be kell mutatnia a pályázó tulajdonában lévő vagy üzembentartóként működtetett, a jelen kiírás b) pontjában szereplő kritériumoknak megfelelő gépjárműveket, melyek vonatkozásában a pályázó a költségeinek csökkentését kívánja elérni.

3 4. A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI Amennyiben jelentkezni kíván a Felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe! 4.1 A PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen Felhívásra pályázatot nyújthatnak be: 1. olyan vállalkozások vagy intézmények a) amelyek az Észak-alföldi Régióban bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, b) amelyek tulajdonosként vagy üzembentartóként legalább 5 darab, B kategóriás jogosítvánnyal vezethető, egyenként 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó méretű gépjárművel rendelkeznek. A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 2. jogi forma szerint: a) jogi személyiségű gazdasági társaságok, b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, c) szövetkezetek d) önkormányzatok e) állami fenntartású intézmények f) egyházi jogi személyek g) alapítványok, egyesületek, civil társaságok, nonprofit gazdasági társaságok 4.2 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA a) A pályázat benyújtása 3 ütemben lehetséges: augusztus 12-től augusztus 27-ig augusztus 28-tól október 15-ig október 16-tól november 30-ig b) A pályázat benyújtásának módja: jelen felhívás elválaszthatatlan mellékletét képező pályázati űrlap és gépjármű adatlap kitöltésével és scannelt formában, elektronikus levelezés útján való megküldésével a címre. c) Egy pályázó jelen pályázati felhívásra egy pályázati anyagot nyújthat be.

4 4.3 KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK ÉS A KIVÁLASZTÁSI ELJÁRÁSREND A Felhívásra beérkező pályázatok szakaszosan kerülnek elbírálásra a Felhívás 4.4 pontjában foglalt formai és tartalmi értékelési szempontoknak való megfelelés alapján. Az egyes szakaszokban benyújtott pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek elbírálásra. Amennyiben egy adott szakaszban formailag és tartalmilag is megfelelő pályázatokban megjelölt gépjárművek mennyisége a pályázat kiírója által tervezett keretet túllépi, a később beérkezett pályázatok automatikusan a következő szakaszban kerülnek elbírálásra, szintén a beérkezés sorrendjében. A pályázat kiírója a pályázatok elbírálására döntés-előkészítő bizottságot hoz létre. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: augusztus október november 30. Az eljárás során lehetőség van hiánypótlásra, illetve tisztázó kérdés feltevésére. A pályázatok elbírálását, illetve a személyes konzultációt követően a pályázat kiírója és a pályázó között, amennyiben a személyes konzultáción történt egyeztetést követően véglegesített költségcsökkentő elemzésben javasoltakat kölcsönösen megfelelőnek találják, a pályázat kiírója által nyújtott költségcsökkentő szolgáltatások vonatkozásában szerződés megkötésére nyílik lehetőség. 4.4 ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK Formai értékelési szempontok a) a pályázatot a kiíró által erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon és az annak mellékletét képező gépjármű adatlapon nyújtották be, a pályázati űrlap és a gépjármű adatlap releváns részeit a pályázó kitöltötte b) a pályázatot magyar nyelven nyújtották be c) a kinyomtatott pályázati anyagot cégszerű aláírással látták el d) a pályázatot elektronikus levél útján nyújtották be e) a pályázatot a megfelelő file formátumok valamelyikében ( jpg, vagy pdf file) nyújtották be f) a pályázathoz a jelen kiírás 3.1 f) pontjában meghatározott összes szükséges mellékletet csatolták a megfelelő file formátumok valamelyikében ( jpg, vagy pdf file)

5 Tartalmi értékelési szempontok a) a pályázat megfelelően bemutatja a pályázó tevékenységét b) a pályázat megfelelően bemutatja a pályázó tulajdonában lévő vagy üzembentartóként működtetett, a jelen kiírás b) pontjában szereplő kritériumoknak megfelelő gépjárműveket, melyek vonatkozásában a pályázó a költségeinek csökkentését kívánja elérni 5. A PÁLYÁZATOT BENYÚJTÓ SZERVEZETEK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN VÁLLALJÁK, HOGY: - a pályázó szervezetek vezetői részt vesznek a kiíró szervezettel történő személyes konzultáción, a pályázat kiírója által készített költségcsökkentési elemzésben szereplő adatok egyeztetése, pontosítás végett, - amennyiben a személyes konzultáción történt egyeztetést követően véglegesített költségcsökkentő elemzésben javasoltakat megfelelőnek találják, szerződést köthetnek a jelen pályázat kiírójával a javasolt költségcsökkentést elősegítő, általa és partnerei által nyújtott szolgáltatás vonatkozásában. 6. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA VÁLLALJA, HOGY: - hiányosan benyújtott pályázatok esetében a pályázókat a pályázat beérkezésétől számított 10 napon belül hiánypótlásra hívja fel elektronikus levél útján, - a benyújtott pályázatokról a beérkezés sorrendjében, a felhívásban rögzített szakaszok zárásától számított maximum 15 nap alatt döntést hoz és arról a pályázókat 3 munkanapon belül elektronikus levél útján értesíti, - a benyújtott pályázatokban szereplő adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló évi CXII. tv rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli, - a felhívás feltételeinek megfelelő pályázatok vonatkozásában az értesítés kiküldésétől számított 15 napon belül a pályázó szervezetek megjelölt gépjárművei vonatkozásában 1 éves intervallumú költségcsökkentési elemzést készít, és azt a pályázókkal személyes találkozó keretében egyezteti az esetleges további részletek pontosítása érdekében, - amennyiben a személyes konzultáción történt egyeztetést követően véglegesített költségcsökkentő elemzésben javasoltakat a pályázó megfelelőnek találja, a jelen pályázat kiírója szerződéskötést követően vállalja az elemzésben javasolt költségcsökkentést elősegítő, általa és partnerei által nyújtott szolgáltatás nyújtását a szerződésben meghatározott, kölcsönösen elfogadott feltételek mellett.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: KMOP-2013-1.2.1/A 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XVII. sz. hírlevele Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása / GINOP-1.3.1-15 Kiíró: Nemzetgazdasági Minisztérium Határidő: 2017.06.22 Érvényes: 2017.06.22

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_12 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK...3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz. Kódszám: KerFejl-2013 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázathoz Kódszám: KerFejl2013 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2013.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához. BONUS HU Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására tárgyú pályázatához BONUS HU Program Kódszám: EU_BONUS_12 1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÉAOP 5.1.1/B1-12-k-2012-0001 Debrecen Belváros funkcióbővítő város rehabilitációja II. ütem projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT 2015 április 1. 1 1. BEMUTATKOZÁS 1. Jabil Circuit Inc / Jabil Circuit Magyarország Kft A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban

Részletesebben

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nemzeti Külgazdasági Hivatal 2011. évi KERESKEDELEMFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. november 30. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 33/2011. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Szarvas Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése a DAOP- 5.1.2/A-09-2f-2011-0003 városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III. 25.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és közalapítványoknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zalaegerszeg MJV Önkormányzata (8901 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos utca 17-19) PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Komplex belváros rehabilitációs program Zalaegerszegen - NYDOP-3.1.1/B1-13-k- 2013-0005 városrehabilitációs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt

Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt Nagykálló Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program (HU08) keretében Előkészítő látogatások pályázati akcióra TARTALOM Tartalom... 2 1. Az Ösztöndíj program célja... 3 2. Támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-2.2.4 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló

Részletesebben

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS

A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben