Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megvalósítandó cél. Pályázható területek. Pályázók köre. Területi korlátozás. Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés."

Átírás

1 Program neve Társadalmi innovációt, valamint a társadalom- és gazdaságtudományi kutatási hálózatok együttműködését erősítő társadalmi egyeztetésre bocsátott felhívás tervezetének rövid összefoglalója Pályázat kódszáma TÁMOP 4.2.1/D-14/1/KONV Megvalósítandó cél Pályázható területek Pályázók köre A konstrukció célja a kutatási potenciál megerősítése a felsőoktatás harmadik missziójához1 kapcsolódó fejlesztésekhez kapcsolódóan, Felsőoktatási jelenlét biztosítása új, innovatív megoldásokkal az oktatás és a kutatás olyan területein, ahol a felsőoktatási szolgáltatások megjelenése hiánypótló, Ezen célok mentén a konstrukció hozzájárul a társadalmi innováció 2 (social innovation) erősítéséhez a felsőoktatásban, Felsőoktatási intézmények képzési és kutatási portfóliójának szinergikus, tudományterületek közötti összekapcsolása, így a felsőoktatási intézmények szerepének erősítése a kreatív város vagy smart city koncepció megvalósításában, a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági változások megelőzésében vagy kezelésében, illetve a fenntartható vidék megszervezésében, A konstrukció keretében lehetőség nyílik a felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztésére jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre. A konstrukció keretében bevont új telephelyeken a helyi igényekhez igazodó új típusú felsőoktatási szolgáltatások (pl. közösségi főiskola) pilot jellegű kipróbálására nyílik lehetőség. Hálózatfejlesztés a határ menti kreatív városi fejlesztésekhez és közép-európai nemzetközi kutatási kapcsolatok erősítéséhez kapcsolódóan, Új típusú képzési kapacitások és (szakember megtartó) formációk létrehozása a társadalmi-gazdasági válságfolyamatok megelőzése és kezelése érdekében, különösen a jelentős elvándorlással és társadalmi-gazdasági problémákkal terhelt területeken. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak önállóan vagy konzorciumvezetőként: A nemzeti felsőoktatásról szóló ében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmények. (GFO kód: 312, 552, 563) Konzorciumi tag lehet továbbá: nemzeti felsőoktatásról szóló ében felsorolt államilag elismert felsőoktatási intézmény (GFO kód: 312, 552, 563) képzésszervezéssel, gazdaság- és területfejlesztéssel, innováció menedzsmenttel vagy kutatáshasznosítással foglalkozó nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány, nonprofit kft, nonprofit zrt.). (GFO kód: 572, 573, 561, 569, 562, 599) önkormányzat (GFO kód: 321) A konzorcium tagjainak száma a konzorcium vezetővel együtt legfeljebb 3 lehet. A konzorcium létrehozására együttműködési megállapodást kell kötni. A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A pályázó konzorcium vezetője és minden tagja a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet lehet. A fejlesztés kizárólag a konvergencia régióra irányulhat. Területi korlátozás Kizárólag a konvergencia régiókban valósítható meg fejlesztés. 1 Kutatáshasznosítás, technológia- és tudástranszfer és vállalkozóiság a felsőoktatási intézményekben. 2 A társadalmi innovációk mind céljukat, mind eszközeiket tekintve társadalmi jellegűek. A társadalmi innovációk olyan új ötletek (termékek, szolgáltatások és modellek), amelyek egyidejűleg elégítenek ki társadalmi szükségleteket (hatékonyabb módon, mint más módszerekkel), és új társadalmi viszonyokat vagy együttműködéseket hoznak létre. Forrás: Strengthening social innovation in Europe 1

2 1. Projektelőkészítés Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó felmérések elkészítése Közbeszerzések előkészítése, feltételes közbeszerzések lefolytatása Támogatható tevékenységek köre 2. Felsőoktatási szolgáltatások kiterjesztése jelenleg felsőoktatási telephellyel nem rendelkező településekre: Nyári egyetem, kutatóműhely, felzárkóztató vagy előkészítő képzések képzési anyagának kidolgozása. 3. Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése A as tervezési időszakban a társadalomtudományi és gazdaságtudományi (kapcsolódóan bölcsészettudományok és pedagógia, valamint a velük érintkező műszaki, informatikai és természettudományok) területen tervezett interdiszciplináris kutatások, valamint kutatási és képzési együttműködések stratégiai megalapozása. Inter- és multidiszciplináris kutatási és képzési együttműködések kialakítása és programok megvalósítása. Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása (kivéve a Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesített személyeket) Jövőkutatási irányok jelenben értelmezett műszaki kihívásai alapján kutatási irányok kidolgozása és támogató háttér-tudományos kutatóműhely kialakítása, Új típusú információs társadalom eszközrendszerek kifejlesztése a társadalmi felzárkózás és a társadalmi együttműködés fokozása érdekében, Helyi fejlesztési igényekhez kapcsolódó felsőoktatási K+F+I szolgáltatások és kapcsolódó képzések biztosítása, különös tekintettel konkrét városi problémákra vagy fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódó K+F+I tevékenységre 4. Innovatív oktatási-kutatási kapcsolatrendszerek kialakítása Nemzetközi hálózatokba való bekapcsolódás fokozása: programok megvalósítása, hallgató és kutatócsere biztosítása, közös képzések és tartalomfejlesztések kidolgozása és megvalósítása, Határ menti együttműködések kialakítása és fejlesztése a felsőoktatási, kutatási, valamint kulturális szervezetek, intézmények között 5. Városi / térségi és felsőoktatási fejlesztések összekapcsolása A társadalom- és gazdaságtudományi képzésekbe és kutatásokba a helyi gazdaság- és térségfejlesztési témakörök és problémák beépítése. Kreatív város / Smart City fejlesztésekben a felsőoktatási intézmények részvételének biztosítása: a magyar városok sajátosságait figyelembe véve, infokommunikációs technológiákkal támogatva a fenntartható fejlődést ösztönöző programok kidolgozása és lebonyolítása a felsőoktatási intézmény által. Felsőoktatási intézmények és telephelyek aktívabb részvételének biztosítása a térségi fenntartható vidék fejlesztési akciókban, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi szektorban a foglalkoztatottság növelésére. Helyi társadalmi igényeket kielégítő kutatási és fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó új típusú képzési formák fejlesztése. 6. Új felsőoktatási képzésszervezési és intézmény fenntartási módok kialakítása Közösségi finanszírozású, illetve a felsőoktatási felzárkóztató-előkészítő funkciókat, valamint a szakmai gyakorlat biztosítását ösztönző oktatásszervezési módszerek kialakítása. 7. Egyéb tevékenységek 2

3 Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Monitoring mutatók Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban A pályázat keretében támogatható továbbá az 1-5. pontban meghatározott szakmai tevékenységhez kapcsolódóan felmérések, kutatások lebonyolítása, módszertani fejlesztések, tartalomfejlesztés, képzések/tréningek kidolgozása és lebonyolítása, betanító tevékenységek, rendezvények szervezése (pl. szakmai klubok), a kutatási területhez kapcsolódó technológiai szakkiállításokon és szakvásárokon történő megjelenés, a szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szakmai konferenciákon való részvétel, a projekt megvalósításával összefüggő menedzsment és adminisztrációs tevékenység. A Támogatható tevékenységek köre alatt felsorolt tevékenységcsoportok közül legalább három végrehajtása kötelező. 1. Tájékoztatás, nyilvánosság A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. 2. Könyvvizsgálat A projekt befejezésekor kötelező a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló igazolást a záró elszámolási csomag részeként szükséges benyújtani. 3. Horizontális elvekre vonatkozó előírások 3.1. Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági alapelvek érvényesítése Az a támogatások alapelveként határozza meg az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosítását. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében csak olyan projekt támogatható, amely teljesíti az alábbiakban előírt feltételeket, és ezzel hozzájárul az esélyegyenlőség és a fenntartható fejlődés biztosításához Esélyegyenlőség Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó esélyegyenlőségi intézkedés az alábbi: A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy közönsége számára esélyegyenlőségi képzést tart Fenntarthatóság Jelen kiírás keretében a kötelezően vállalandó fenntarthatósági intézkedés az alábbi: Környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél Önkormányzatokkal, civil szféra képviselőivel és vállalatokkal kötött új oktatási-kutatási, illetve fejlesztési együttműködési megállapodások száma (hazai és külföldi), A projekt keretében ösztöndíjban részesült kutatók, oktatók, hallgatók száma, Kialakított új típusú felsőoktatási szolgáltatások száma, A projekt eredményeként kiadott publikációk száma. 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások A Pályázónak (konzorcium esetén konzorcium vezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői, jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A projektmenedzsernek szakirányú (közgazdasági vagy menedzsment), ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és 3 éves projektmenedzsment területén szerzett releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzser munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem alkalmazható. 3

4 Elszámolható költségek A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak (konzorcium esetén konzorcium vezetőnek) vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében bizonyíthatóan eléri a heti 8 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 3 éves releváns, projektek végrehajtásában szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A projektmenedzsment keretében elszámolható továbbá konzorciumi tagonként 1-1 fő pénzügyi asszisztens (nem azonos a pénzügyi vezetővel) időarányos bérköltsége és járulékai. A Pályázónak (konzorcium esetén valamely konzorciumi tagnak) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy szakmai vezetőt 3 alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői, jogviszony keretében, akinek munkaideje bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és 3 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A szakmai vezető megbízásos, illetve vállalkozási jogviszonyban is alkalmazható a személyes közreműködés kikötése mellett. Ebben az esetben be kell mutatni, hogy miért nem volt lehetséges a munkaviszonyban történő alkalmazás. Projektmenedzseri vagy szakmai vezetői vagy pénzügyi vezetői pozíciót nem töltheti be a szervezet vezetője vagy helyettese, valamint a szervezet gazdasági igazgatója vagy főigazgatója és ezek helyettesei. 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások A Kedvezményezett a projekt végrehajtása során a hatályos közbeszerzési törvény, illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei, továbbá a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet ban foglaltak szerint köteles eljárni. 3. Pénzügyi elszámolással kapcsolatos elvárások A Pályázónak a pénzügyi tervét oly módon kell összeállítania, hogy az alapján biztosítható az összes elszámolható költség legalább 40%-áról kifizetési igénylés benyújtása az előleg igénylésén túl legkésőbb július 31-ig. Ennek nem megfelelő tervezés esetén nem köthető Támogatási Szerződés a pályázóval. 4. Kutatási és képzési kapacitások fokozása, fejlesztése támogatható tevékenységgel kapcsolatos elvárások Tanulmányi, illetve kutató ösztöndíjak biztosítása akkor támogatható, ha a pályázó a Megvalósíthatósági Tanulmányban bemutatja, hogy az ösztöndíjazás hogyan szolgálja a hazai felsőoktatás erősödését és népszerűsítését, továbbá bemutatja az ösztöndíjazás eredményét és hosszú távú hatását a hazai felsőoktatásra. A konstrukció keretében a felsőoktatási szolgáltatások fejlesztésére olyan településeken is lehetőség nyílik, ahol jelenleg azok nem elérhetőek. Ennek megfelelően az új oktatási és/vagy kutatási szolgáltatást nyújtó felsőoktatási intézménynek a projekt kezdetekor nem kell rendelkezni telephellyel a fejlesztésben érintett település(ek)en. A projekt szerződéskötésekor a kedvezményezettnek igazolnia szükséges, hogy a projekt időtartama alatt a felsőoktatási intézmény az adott településen telephellyel rendelkezik, vagy legalább hároméves megállapodást kötött egy a kialakított felsőoktatási szolgáltatás nyújtásába bevont non-profit szereplővel (pl. közösségi főiskola működtető szervezet), amely telephellyel rendelkezik az érintett településen és a telephely a kialakított képzési és kutatási szolgáltatásokhoz helyszínül szolgál. A projekt fizikai zárására telephelyet kell biztosítani, vagy a szolgáltatást kiépítő felsőoktatási intézmény által, vagy a felsőoktatási intézmény szolgáltatásaihoz az infrastruktúrát biztosító non-profit szervezet (közösségi főiskola működtető szervezet) vagy önkormányzata által. Az egyes pályázatok keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása nem megengedett! 1. Projekt előkészítés költségei: Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei, Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, Bérköltség, 3 A szakmai vezető nem tartozik a projektmenedzsmentre meghatározott belső költségvetési korlát alá, hanem a projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek keretében számolható el. 4

5 Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések, Bérjárulékok, 2. Projekt menedzsment költségei: Bérleti díjak, Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül), Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei, Bérköltség, Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések, Kiküldetés napidíja, Bérjárulékok, 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek: Bérleti díjak, Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül), Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei, Bérköltség, Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések, Kiküldetés napidíja, Bérjárulékok. 4. Célcsoport számára biztosított támogatások: Egyéb anyagköltség, Bérleti díjak, Hirdetés, reklám, propaganda költségek, Oktatás és továbbképzés költségei, Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül), Bérköltség. 5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások: Vagyoni értékű jogok, Szellemi termékek, Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, Vásárolt anyagok költségei, Egyéb anyagköltség, Bérleti díjak (Irodai bérleti díjak, Gépjármű bérleti díjak, Egyéb bérleti díjak), Hirdetés, reklám, propaganda költségek, Oktatás és továbbképzés költségei, Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei (Mérnöki, szakértői díjak, Tervek, tanulmányok fejlesztésének, kivitelezésének költsége, Rendezvényszervezés költsége, Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei), Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek, Bérköltség, Bérjárulékok. 5

6 6. Egyéb szolgáltatások: Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei (Nyilvánosság biztosításának költsége, Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek, Könyvvizsgálói díjak, Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei), Bérköltség, Bérjárulékok. 7. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költségek: Vásárolt anyagok költségei, Egyéb anyagköltség, Karbantartási költségek, Posta, telefon, telefax és egyéb telekommunikációs költségek, Egyéb igénybevett szolgáltatások költségei, Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak. 8. Tartalék A projekt keretén belül a konzorciumi tagok által egymás részére kibocsátott számla elszámolása nem megengedett. Benyújtás időpontja A projekt fizikai befejezésének és a projekt megvalósításának végső határideje Támogatás formája Költségtípus Az elszámolható költségek arányában számított maximális %-os korlát Projekt előkészítés költségei 4 % - Projektmenedzsment 8 % - Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség A pályázatok benyújtása december 29-től január 23-ig lehetséges. 10 % - Projekt fizikai befejezésének határideje: legkésőbb október 31. Projekt megvalósításának határideje: legkésőbb november 30. Záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: legkésőbb december 31. Vissza nem térítendő támogatás. Biztosítéknyújtás tekintetében a -ban foglaltak szerint kell eljárni. A támogatás visszafizetésének biztosítéka a felhívásban meghatározottak szerint: Maximális elszámolható mérték (Ft) Biztosítékok köre garanciaszerződés, ingatlan jelzálogjog, a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, 6

7 Előleg igénylése Támogatás mértéke Támogatás összege Rendelkezésre álló forrás garanciaszervezet által vállalt kezesség, biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy az Áht. 92. (1) bekezdése szerinti állami kezesség lehet. Eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a 4/2011. (I. 28) Korm. rendeletben előírt biztosítékok nyújtása mellett - minden Kedvezményezett konzorcium esetében a konzorciumi tagok együttesen - a támogatott tevékenység elindításához és likviditásának biztosításához, a Támogatási Szerződés megkötésekor, vagy azt követően, a megítélt támogatás maximum 25%-ának megfelelő támogatási előlegre jogosult. A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább Ft, de legfeljebb Ft lehet. Rendelkezésre álló keretösszeg forint. A konstrukció keretében beruházási jellegű, ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség. A támogatott pályázatok várható száma a konvergencia régiók esetében: 2-3 db. 7

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzetközi közreműködéssel megvalósuló alap- és célzott alapkutatási projektek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program. Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társadalmi Megújulás Operatív Program Központi szociális információs fejlesztések c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.2-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Roma szakkollégiumok támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.1.D-12/2/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...4 A1.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Idegen nyelvi képzési rendszer fejlesztése a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Pályázók köre Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4.

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.4. KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tehetséghidak Program c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.4.5-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.A-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése - Foglalkoztatási szövetkezet létrehozásának támogatása c. konstrukció Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-3-13/1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-3.2.4-13/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben