IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében"

Átírás

1 IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP /1 II. szakasz A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg 1

2 A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban, valamint az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP /1 kiemelt projekt konstrukció esetében az alábbiak szerint pontosítja: 1. Projektmenedzsment költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) Konzorcium esetében a projekt menedzsmenti feladatokat a főpályázó köteles ellátni (projektmenedzser és pénzügyi vezető alkalmazása), de a konzorciumi partnerek is tervezhetnek a projektmenedzsmenthez kapcsolódó költségeket. A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető Projektmenedzserrel szembeni minimum elvárások: - felsőfokú végzettség, - 5 éves, uniós projektek tervezésében és/vagy megvalósításában szerzett szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Pénzügyi vezetővel szembeni minimum elvárások: - felsőfokú szakirányú végzettség, - 5 éves projekt pénzügyi menedzsment területen szerzett szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Projektkoordinátorral szembeni minimum elvárások: - felsőfokú végzettség, - 2 éves, uniós projektek tervezésében és/vagy megvalósításában szerzett szakmai tapasztalat - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. Pénzügyi koordinátorral szembeni minimum elvárások: - felsőfokú, szakirányú végzettség vagy középfokú, mérlegképes könyvelői végzettség, - 1év pénzügyi területen szerzett tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Pénzügyi asszisztenssel szembeni minimum elvárások: - felsőfokú, szakirányú végzettség vagy középfokú, mérlegképes könyvelői végzettség, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a Kifizetési Kérelmeket mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie! A projektmenedzsment tagjai a projektmenedzsment tevékenységen kívül a projektben más tevékenységben sem közvetve, sem közvetlenül nem vehetnek részt. 2

3 A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban,,valamint közalkalmazotti, közszolgálati, igazságügyi alkalmazotti, illetve Hszt. 1 szerinti jogviszonyban (a későbbiekben munkaviszonyban), megbízási/vállalkozó jogviszonyban (kivéve projektmenedzser, pénzügyi vezető, akik kizárólag munkaviszonyban) foglalkoztatott bérköltsége, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. Itt kell elszámolni az egyéb jogviszony keretében a projektmenedzsment feladatainak (kivéve projektmenedzser és pénzügyi vezető) ellátásával összefüggő tevékenységhez kapcsolódó költségeket is (pl. általános jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi-könyvelés igénybevétele). A béren kívüli személyi juttatások köréből a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozása alapján étkezési jegy, munkába járás stb. költsége számolható el a projekt megvalósítás időszakára vonatkozóan (a projekt megkezdésétől -Tervezési útmutató C8.- a projekt befejezéséig -Tervezési Útmutató C9.-, kizárólag a projekt végrehajtására fordított munkaidővel arányosan. A menedzsment nem rendszeres költségei közül az útiköltség, szállás (beleértve az idegenforgalmi adót is) és ellátás, valamint napidíj (amennyiben az ellátás költségét nem térítik meg) költségei elszámolhatóak. Elszámolható költségek (minden alprojekt esetében): Bérköltség és járulékai ( sor); Megbízási díj és járulékai (kivéve a projektmenedzser, pénzügyi vezető) ( sor); Vállalkozói díj (kivéve a projektmenedzser, pénzügyi vezető, pénzügyi asszisztens) (529. sor); Személyjellegű költségek (munkába járás költségei, étkezési jegy stb., amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) ( sor); A projektmenedzsment tagok útiköltsége, szállás (beleértve az idegenforgalmi adót is) és ellátás költsége (526. sor), valamint napidíja (5591. sor), amennyiben ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés külső helyszínen történik. A béren kívüli személyi juttatások keretén belül a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan felmerülő személyjellegű költségek esetében elszámolhatóak azok a számlák, amelyek a projekt megkezdése előtti, de legkorábban december 1-jei kifizetésűek. A közigazgatási dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik, és a projektben ellátott tevékenység munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, ami lehetővé teszi a tevékenység megvalósításában résztvevő közszolgáltató szervezet (az általa végzett szolgáltatás elvégzését valamely jogszabály kötelezően előírja) tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett illetékességi körébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. 1 A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény 3

4 A projektmenedzsment költségei együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 6 %-át! 2. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) A projektgazdának és a konzorciumi partnereknek vállalniuk kell, hogy az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projekt szakmai koordinátor, - alprojekt szakmai koordinátor(ok) Projekt szakmai koordinátorral szembeni minimum elvárások: - felsőfokú végzettség, - 5 éves társadalmi bűnmegelőzés területén szerzett szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 30 órát. Alprojekt szakmai koordinátor: - Felsőfokú végzettség, - 1 éves szakirányú szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát. Alprojekt szakmai asszisztenssel szembeni minimum elvárások: - Középfokú végzettség, - 1 éves szakirányú szakmai tapasztalat, - munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 10 órát Egyéb, a fent fel nem sorolt szakmai megvalósítók vonatkozásában nincs kötelező minimum elvárás. A projekt céljának szakmai megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében, ill. a projekt nyomon követésben közvetlenül közreműködő személyzet bér és személyi jellegű költségei számolhatók el. Ezen költségek minden alprojekt esetében elszámolhatóak: Bérköltség és járulékai ( sor), valamint személyjellegű költségei (munkába járás költségei, étkezési jegy stb.) a projekt megvalósítás időszakában (a projekt megkezdésétől (Tervezési útmutató C8.) a projekt befejezéséig (Tervezési Útmutató C9.), kizárólag a projekt végrehajtására fordított munkaidővel arányosan, amennyiben a kedvezményezett szervezet egységes, minden munkavállalójára kiterjedő, jogszabályoknak megfelelő belső szabályozással rendelkezik a kifizethető juttatások körére és mértékére vonatkozóan) ( sor); A megvalósításban részt vevő munkatársak útiköltsége, szállás (beleértve az idegenforgalmi adót is) és ellátás költsége, önkéntesek ilyen típusú költségtérítése (526. sor) valamint napidíja (5591. sor), amennyiben az ellátás költségét nem térítik, ha a támogatott tevékenységhez kapcsolódó munkavégzés, ill. továbbképzés külső helyszínen történik. A megvalósításban részt vevő munkatársak projektben ellátott feladatukhoz kapcsolódó felkészítéseinek, képzéseinek költsége (525. sor) A béren kívüli személyi juttatások keretén belül, a projekt megvalósítási időszakára vonatkozóan felmerülő személyjellegű költségek esetében elszámolhatóak azok a számlák, amelyek a projekt megkezdése előtti, de legkorábban december 1-jei kifizetésűek. 4

5 A szakmai megvalósítók megbízási vagy vállalkozói szerződéssel történő foglalkoztatását a projekt megvalósításhoz igénybevett szolgáltatások költségei között kell elszámolni. 3. Célcsoport számára biztosított képzési költségek (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.1 pont) A célcsoport számára kötelezően fizetendő pénzbeli térítés a 6/1996 (VII. 12) IM rendelet alapján. A pénzbeli térítés, ha szükséges, járulékokkal együtt tervezhető ( sor). Ezen költségek csak a 4. alprojekt esetében elszámolhatóak. 4. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 7.2 pont) A célcsoport számára biztosítható egyéb támogatások között elszámolható, minden alprojekt esetében: - a célcsoport nem rendszeres útiköltsége, étkezés és szállás (beleértve az idegenforgalmi adót is) költsége (526. sor), ami a foglalkozásokra, képzésre jutással kapcsolatosan merül fel (kivéve büntetés végrehajtási intézetben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés büntetést töltő és az előzetes letartóztatás alatt álló célcsoport esetében), és - a célcsoport részére a képzésekhez, tréningekhez szükséges oktatási segédlet, tankönyv beszerzésének költsége, illetve a képzésekhez, tréningekhez szükséges anyagjellegű költségek (papír, nyomtatvány, írószer, munkaruha stb.) (511. sor). 5. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költsége számolható el: Immateriális javak (113. sor): Vagyoni értékű jogok: Jogdíjak (képek, idézett tanulmányok, stb), szoftverfejlesztés (113. sor) Bérleti díjak költségei (522. sor): Projekt menedzsment irodabérleti díja (minden alprojekt esetében); Szakmai megvalósításhoz szükséges helyiségbérleti díj Gépjármű bérlés díja (5. alprojekt esetében); A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó képzésekhez, felkészítésekhez, rendezvényekhez köthető terem és eszközbérlés költsége. (minden alprojekt esetében) Hirdetés, reklám, propaganda költségek (524. sor): A megvalósításhoz kapcsolódó újság és egyéb hirdetések költsége (kötelező nyilvánosságon kívüli tevékenység) (az 5. alprojekt kivételével minden alprojekt esetében). Oktatás, képzés költségei (525. sor): Oktatások, képzések, tréningek beszerzésének költsége a célcsoport számára. (a 6. alprojekt kivételével minden alprojekt esetében) Egyéb szakmai szolgáltatások költségei (529. sor): 5

6 Szakértői díjak, beleértve az előadói, szerzői, tanácsadói szerződés vállalkozói díját (minden alprojekt esetében); a projekt keretében végzett felmérések, kutatások költsége (6. alprojekt esetében), adatbázis elkészítésének, fejlesztésének, a projekt megvalósítási ideje alatt fenntartásának költsége (minden alprojekt esetében), Zöld Szám üzemeltetéséhez kapcsolódó költségek (2. alprojekt esetében) tananyag fejlesztése, kivitelezése, filmkészítés, kivitelezés költsége, honlap fejlesztése, ahhoz kapcsolódó kivitelezés, működtetés költsége Nyomdai szolgáltatások, sokszorosítás (minden alprojekt esetében); A projekthez kapcsolódó rendezvények költsége (minden alprojekt esetében); Egyéb szakmai tanácsadás (minden alprojekt esetében); Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek (531. sor) (minden alprojekt esetében). Bér és járulék költségek ( sor) (minden alprojekt esetében): Megbízási szerződéssel foglalkoztatott szakmai megvalósítók, előadók, szerzők, tanácsadási tevékenységgel megbízottak megbízási díja, az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb személyi jellegű kifizetésekkel A projekt során használt, de nem a projekt költségvetéséből beszerzett tárgyi eszközök értékcsökkenése (57. sor) (4. alprojekt esetében). Ingatlan, mint tárgyi eszköz értékcsökkenésének elszámolása a Támogató által jóváhagyott, idő (h) és terület (m2) arányos kalkuláció alapján történik, valamint elszámolható a kapcsolódó karbantartási költség és takarítási költség. A kiemelt projekt keretében szakmai szolgáltatások igénybevételére (Projekt megvalósítására igénybevett szolgáltatások) kiszerződött vállalkozói szerződések együttes összértéke nem haladhatja meg a projekt elszámolható összes költségének 30%-át. A Projektgazda a projektjavaslat beadásával egyidejűleg írásbeli indoklással ellátott kérelem benyújtásával kezdeményezheti a fenti aránytól való eltérést. Az eltérés mértékének elfogadásával kapcsolatosan a Bíráló Bizottság készít döntési javaslatot az Irányító Hatóság vezetője részére. 6. Egyéb szolgáltatások (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Közbeszerzési eljárás költségei (529. sor) (minden alprojekt esetében), ide értve a kapcsolódó hirdetést és a közbeszerzési tanácsadó költségét is. A projekthez kapcsolódó kötelező nyilvánosság biztosításának költsége (529. sor) (minden alprojekt esetében). Kötelezően előírt könyvvizsgálat költsége: Az 50 millió Ft feletti odaítélt támogatás esetén egyszeri alkalommal a záró projekt előrehaladási jelentéssel egy időben benyújtott utolsó kifizetési kérelemhez kell a projekt vizsgálata alapján kiállított könyvvizsgálói igazolás másolati példányát csatolni (529. sor) (nem lehet alprojekthez kötött, a teljes projektre vonatkozó vizsgálat kell). 6

7 7. Eszközbeszerzés, építés, felújítás (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) A projektmenedzsment tevékenységéhez és szakmai megvalósításhoz szükséges új eszközök beszerzése. A projekt végrehajtásához szükséges épületrészek átalakítása, felújítása. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok: Szoftverbeszerzés (113. sor) Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok Épületrészek átalakítása, felújítása (123. sor) (2., 3., 4., 5. alprojekt esetében elszámolható) Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések Irodai és egyéb eszközök, bútorok a projektmenedzsment és a szakmai tevékenység kiszolgálásához (143. sor) (minden alprojekt esetében); Nem tartoznak a tervezhető eszközök közé a következők: konyhai eszközök és bútorok, dekorációs eszközök (lakástextil, virágállvány stb), illetve minden egyéb, a projektmenedzsmentet és a szakmai tevékenységet nem közvetlenül szolgáló eszköz, bútor, berendezés. A felújítási költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést. A projekthez való hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben közvetlenül a projekthez kötődnek és végrehajtása nélkül az épület nem alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított, valamint ennek szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvélemény támasztja alá. Ingatlan felújítása esetében a világítási-, és fűtési rendszer korszerűsítése nem elszámolható költség. Bérelt ingatlanon történő felújítás kiadásai elszámolásának feltételei: 1.) a bérelt ingatlanra vonatkozóan megkötött bérleti szerződés időtartama legalább a projekt keretében az ingatlanon végzett felújítási munkálatok megkezdésétől számított 15 év 2.) A felújítás összegének minden esetben csökkentenie kell a bérleti díj összegét (ezt a vonatkozó bérleti szerződésben is érvényesíteni szükséges), függetlenül attól, hogy a bérleti díj a projekt költségei között elszámolható-e vagy sem. A bérbeadóval megállapodást kell kötni, hogy a bérbeadó hozzájárul a felújításokhoz. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 10 %-át. 8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő általános költség (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 10. pont) A projektmenedzsment és szakmai megvalósítók tevékenységével kapcsolatban felmerülő általános költségek, úgymint irodaszer, irodai fogyóeszköz (511. sor), posta, telefon, internet előfizetés költségei, a támogatás fogadására szolgáló elkülönített bankszámlanyitás és vezetés költségei (532. sor). Ezen költségek minden alprojekt esetében elszámolhatóak. 7

8 Fentieken kívül a Zöld Szám szolgáltatáshoz kapcsolódó vonallétesítés költségei (539. sor) a 2. alprojekt esetében, valamint a személyi felelősségbiztosítás díja - amennyiben azt jogszabály kötelezően előírja - (533. sor), az 5. alprojekt esetében. Fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 5 %-át. A Projektgazda a projektjavaslat beadásával egyidejűleg írásbeli indoklással ellátott kérelem benyújtásával kezdeményezheti a fenti aránytól való eltérést. Az eltérés mértékének elfogadásával kapcsolatosan a Bíráló Bizottság készít döntési javaslatot az Irányító Hatóság vezetője részére. A fentieken kívül a projekt költségvetésében tervezett tartalék aránya nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének 5%-át! 9. Nem elszámolható költségek köre (ESZA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az ESZA típusú elszámolható költségek között, különösen: föld, telek, ingatlan vásárlás; új épületek építése; lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák; gépjármű beszerzése; hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek; visszaigényelhető adók; természetbeni hozzájárulások lízing díjak deviza/valuta átváltási jutalék veszteség üzletrész- és részvényvásárlás; veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok; jutalékok és osztalék, profit kifizetés kamatok, illetve kamat jellegű költségek. kamattartozás kiegyenlítés bírságok, kötbérek és perköltségek valamint az elszámolhatósági útmutató pontjaiban külön nevesített nem elszámolható költségek közvetett, rezsi költség (pl: közüzemi díjak (pl: áram, víz, gáz, szemétszállítás), tisztítószerek stb.) prémium, jutalom használt eszköz 8

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció 11. melléklet A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.5/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló Központosított Illetményszámfejtési Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.16 1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára

Elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára Jelen elszámolhatósági útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében támogatott projektek tervezését segíti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A korai életszakaszban feltárt fejlődésbeli rendellenességek, lemaradások kezeléséhez szükséges hozzáférés javítása c. Kiemelt Projekt Felhívásához

Részletesebben