11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció"

Átírás

1 11. melléklet A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.5/09/1 sz. projekt esetében az alábbiak szerint pontosítja, mely szempontok az adatlap 5.6 pontjában szereplő táblázatok és a részletes költségvetés (11.sz. melléklet) tevékenységeire is vonatkoznak: 1. Projekt előkészítés (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 4. pont) Ilyen címen a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási szerződésben rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatók el költségek. A projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi tevékenységek költségei számolhatók el: közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is) szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei előzetes igényfelmérés, szükségletfelmérés költségei előkészítésben résztvevő szakemberek, munkatársak díja megbízási szerződés vagy vállalkozási szerződés keretében. Amennyiben a fent felsorolt tevékenységek végrehajtását a pályázó munkatársai munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személyek látják el, akkor a munkatársak bérköltsége, és járulékai, illetve azoknak a végrehajtásra fordított munkaidővel arányos része vehető figyelembe. Csak olyan előkészítési költségek számolhatóak el, amelyek projekt előkészítéshez, a pályázat benyújtásához előírt dokumentációk elkészítéséhez kapcsolódnak. Az előkészítési költségek nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 6 %-át. Az előkészítés költségeit kizárólag egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetőség elszámolni. 2. Projektmenedzsment költségei (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 5. pont) A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser, menedzsment, aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják (előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek összeállítása). 1

2 A projektgazdának (konzorcium esetén a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: Projektmenedzser Pénzügyi vezető A projektgazdának vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz kizárólag munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony keretében. A projektmenedzsernek felsőfokú iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén. A projektmenedzser a projekten belül más feladatot nem láthat el, és munkaideje a projektben bizonyíthatóan el kell, hogy érje a heti 16 órát. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a projektgazdának vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 8 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a kifizetési kérelmeket regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!) Amennyiben a támogatás nagysága 40 millió Ft alatti, abban az esetben a projektmenedzser elláthatja a pénzügyi vezető feladatát is. Ebben az esetben a projektmenedzsernek meg kell felelnie a szakmai vezetővel szemben támasztott elvárásoknak. Munkaideje a projektben bizonyíthatóan el kell, hogy érje a heti 20 órát. Projektmenedzsment keretében az alábbi költségek számolhatóak el (projektmenedzser, pénzügyi vezető, projektasszisztens stb.): bérköltség, személyi jellegű költségek (pl. napidíj, étkezési jegy és egyéb belső szabályzat szerinti juttatások) és járulékaik, illetve ezek projektmenedzselésre fordított munkaidejével arányos része megbízási díj és járulékai, vállalkozási díj kivéve projektmenedzser útiköltség, étkezési költség (legfeljebb 4000 Ft/nap, amennyiben nem számol el napidíjat) kizárólag kiküldetés esetén egyéb jogviszony keretében felmerülő, a projektmenedzsment feladataival összefüggő tevékenységekhez kapcsolódó költségek (pl. jogi tanácsadás, kiszerződött pénzügyi könyvelés igénybevétele) Projektmenedzser kizárólag munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban alkalmazható. (A projektmenedzsernek a pályázó alkalmazásában kell állnia, tehát fenntartó által benyújtott pályázat esetében a fenntartó alkalmazásában!) A fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 12%-át. 3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 6. pont) A projekt céljának megvalósításban és/vagy szakmai felügyeletében közvetlenül közreműködő személyzet (kivéve szakmai vezető) bére, a bér járulékai, illetve egyéb 2

3 juttatások elszámolhatók, amennyiben a projekt költségvetésében eredetileg is fel voltak tüntetve. Elszámolható költségek: A szakmai megvalósítók projekt érdekében felmerült időarányos bérköltsége, személyi jellegű költségei (pl. napidíj, étkezési jegy, egyéb belső szabályzat szerinti juttatások) és azok járulékai megbízási díj és járulékai a projekt megvalósításába a évi LXXXVIII. törvény szerint bevont önkéntesek költségtérítése megállapodás alapján. Az adott típusú költség mértéke (pl. utazás, étkezés) nem haladhatja meg az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban a 6. A projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek c. fejezetben rögzített mértékeket. 4. Projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 7. pont) A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások között elszámolhatóak az alábbi költségek: megbízási díj és járulékai vagy vállalkozói díj, illetve ezeknek a projektmegvalósítással összefüggő időarányos része biztosítékok költsége jogi biztosíték (bankgarancia, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy készfizető kezességvállalás, és/vagy jelzálogjog ingatlan és ingó vagyontárgy) nyújtásának előírása eseten elszámolhatók az ezzel kapcsolatban felmerült, igazolható általánosan elszámolható költségek szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei mérnöki, szakértői díjak (építész, épületgépész, belsőépítész, könyvtári-, informatikai szakértő, műszaki ellenőr szakértői díjai; szakmai megvalósításba bevont megbízási jogviszony keretei között alkalmazott szakemberek megbízási díja) projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szakmai tanácsadás költsége 5. Egyéb szolgáltatások (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 8. pont) A projekt megvalósításával kapcsolatban felmerülő egyéb szolgáltatások között kell az alábbiakat elszámolni: kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei a projekt keretében kötelezően előírt könyvvizsgálói tevékenység költsége (50 millió Ft feletti támogatás esetén) közbeszerzési eljárások lebonyolításának költségei (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei) 6. Építés (átalakítás, bővítés, felújítás) (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) A Pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre pontban foglaltak alapján elszámolható költségek: IV. Akadálymentesítés 3

4 kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés V. Építés épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, világításkorszerűsítés, képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra alkalmas terek kialakítása VI. Múzeumi szolgáltatásfejlesztést támogató infrastruktúra A) Oktató múzeum múzeumi épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb tér átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti ki- vagy átalakítása A fenti költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 35%-át. 7. Eszközbeszerzések, immateriális javak beszerzése (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 12. pont) A támogatott tevékenységek megvalósításához elengedhetetlenül szükséges új eszközök (gépek, berendezések, felszerelések) beszerzésének és beüzemelésének a költségei. A Pályázati útmutató C1. Támogatható tevékenységek köre pontban foglaltak alapján elszámolható költségek: I. IKT infrastruktúra fejlesztés IKT eszközök beszerzése: Tanulói laptop rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök (laptopok, szerverek, szoftverek, aktív hálózati eszközök) Sajátos nevelési igényűek oktatását támogató informatikai eszközök beszerzése A kompetenciafejlesztést és a tanórán kívüli tevékenységet támogató informatikai eszközök beszerzése Asztali számítógép, laptop Kisösszegű informatikai eszközök, felszerelések (szünetmentes áramforrás, wifi router, Access Point, vékonykliens, router, hub, switch, repeater) Oktatási, elektronikai eszközök Nyomtató, fénymásoló, lapolvasó (scanner) Interaktív tábla, projektor Munkaállomás működtetéséhez szükséges operációs rendszer: Windows XP vagy ezzel egyenértékű, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft Office programcsomag; Nero, Adobe Photoshop, Microsoft FrontPage vagy ezekkel egyenértékű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez szükséges szoftverek Szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (vírusirtó, tűzfal stb.) Külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pl. RACK szekrény, router, elosztók) II. Bútorok beszerzése 4

5 A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó bútorok beszerzése (pl. tároló szekrény, polc, asztal, szék). III. Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése fejlesztőszoba felszerelése (mozgás-, hallás-, beszéd- és írásfejlesztést valamint egyéb részképességek korrekcióját szolgáló eszközök) mozgást, észlelést, logikát fejlesztő eszközök szolgáltatásfejlesztést elősegítő kis értékű eszközök IV. Akadálymentesítés informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor - a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint (23. sz. melléklet) egyéb eszközök, pl. hangos-térkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok VI. Múzeumi szolgáltatásfejlesztést támogató infrastruktúra A) Oktató múzeum múzeumpedagógiai programok lebonyolításához szükséges berendezés- és eszközbeszerzések: o bútorzat o audiovizuális eszközök o módszertani segédeszközök o múzeumpedagógiai szemléltető eszközök B) Virtuális pontok az oktató múzeumhoz IKT eszközök beszerzése: o szerver, képernyő, nyomtató, szoftver o projektor o interaktív térkép o érintőképernyős konzol o LCD-panelek o indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök (az indoklást kérjük a pályázatban részletesen kifejteni) az IKT-eszközök használatát segítő járulékos berendezések, bútorok VII. Könyvtári szolgáltatásfejlesztés: könyvtári szoftverek: pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, karakterfelismerő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek beszerzése; elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések: számítógéppel és internet kapcsolattal ellátott speciális könyvtári mikrobusz beszerzése és felszerelése a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában megjelent koncepció szerint. 5

6 Speciális könyvtári mikrobusz beszerzésére kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben szolgáltató könyvtárak nyújthatnak be pályázatot. Immateriális javak: Immateriális javak között az online szolgáltatások kialakításához és igénybevételéhez, valamint az adatbázis-fejlesztéshez és egyéb, a projekt céljaihoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükséges szoftverek beszerzésének költségei számolhatók el. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a pályázati támogatásban részesülő létesítményben/ létesítményhez használják fel; leírható eszközöknek tekinthetők; piaci feltételek mellett, harmadik féltől kerültek beszerzésre; a pályázó eszközei közé kell őket besorolni, a fejlesztéssel érintett létesítményben kell maradniuk a kötelező fenntartási idő alatt (5 év). 8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 9. pont) Az általános (közvetett, dologi) költség nem kapcsolható teljes mértékben egy adott folyamathoz, vagy tevékenységhez, azonban elengedhetetlenek a tevékenység folytatásához. A projekt keretében a következő költségek számolhatók el: telekommunikációs szolgáltatások (telefon, fax, internet) postaköltségek a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámla megnyitásának költsége és az elkülönített bankszámla számlavezetési díja biztosítási díj (eszközök és épület kizárólag a projekt időtartamára) dokumentációs, irattározási, archiválási költségek (fénymásoló papír, toner stb.) (Itt kell elszámolni a projektmenedzsmenthez illetve a projekt szakmai megvalósításhoz kapcsolódó ilyen jellegű költségeket is.) Az általános költségek aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 10%-át. Tartalék A tartalék összege nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%- át. A pályázat keretében csak a jelen költségvetési specifikációban nevesített költségek számolhatók el. Különösen nem elszámolható költségek köre (ERFA elszámolható költségek általános útmutató 14. pont) Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen: Ingatlanvásárlás Ingatlan és eszköz lízing, bérlet Üzletrész- és részvényvásárlás Lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák 6

7 Természetbeni hozzájárulások Használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések beszerzési költségei Visszaigényelhető vagy nem a végső kedvezményezettet terhelő adók Bírságok, kötbérek és perköltségek Rezsi költségek Saját teljesítés Veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok, Kamatok, illetve kamat jellegű költségek A projekthez közvetlenül nem kapcsolódó építési, illetve felújítási munkák költségei Bérleti díj Általános tudnivalók: A részletes költségvetési táblázatok mennyiségi egység, mennyiség, egységár, elszámolható költség cellái töltésére nyílik lehetőség. Az összesítő cellák, valamint az egyes részletes költségvetések összesítő táblája, valamint költségütemezési táblázatok összesítője automatikusan töltődik. A részletes költségvetés piros színnel jelzett celláiba költség nem tervezhető! A részletes költségvetési táblázatok mindhárom lapjának kitöltése kötelező! (Projekt adatlap, Részletes költségterv lap és Költség ütemezés lap). Nem konzorciumi pályázat esetében a pályázónak a részletes költségvetési táblában az első konzorciumi tagra vonatkozó táblákat kell kitöltenie. A költségvetés szöveges indoklásában a költségeket a részletes költségvetési táblának megfelelő mélységig (három jegyig) kell lebontani. Konzorciumokra vonatkozó speciális szabályok: Konzorciumi pályázat esetében kötelesek benyújtani a konzorcium összesített költségvetését, valamint a konzorciumban szereplő minden egyes Tag önálló részletes költségvetését és kapcsolódó szöveges indoklását. A konzorciumokon belül minden tag Pályázónak minősül, így a Pályázóval szembeni elvárásoknak minden tag vonatkozásában teljesülnie kell különös tekintettel a részletes költségvetés belső korlátaira: a százalékos korlátok betartása konzorciumi tagonként is kötelező (kivéve projektmenedzsment költségei). Konzorciumi pályázat esetében bármely konzorciumi tag tervezhet projektmenedzsment költségeket, azonban a (kötelezően előírt) projektmenedzser és pénzügyi vezető költségeit a projektvezetőnél kell tervezni. A projektmenedzsment mértéke a projekt összköltségvetésének legfeljebb 12%-a lehet, melyet projektszinten kell betartani. A jelen költségvetési specifikációban nem tárgyalt/módosított kérdésekben/pontokban az ERFA elszámolható költségek általános útmutató, valamint a Pályázati Útmutató rendelkezéseit kell figyelembe venni. 7

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 5. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

Részletesebben

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció

9. sz. melléklet TÁMOP 1.4.3.-08/1 költségvetési specifikáció TÁMOP- 1.4.3-08/1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok A komponens c. pályázati felhívásához II. forduló Pályázati projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak

ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ. 2007-2013 programozási időszak ESZA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ 2007-2013 programozási időszak 1. Elszámolhatóság általános kérdései... 3 1.1. Elszámolhatóság feltételei... 3 1.2. Elszámolhatósági időszak... 3 2. Az ESZA

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1.

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban. című pályázati felhívásához. Kódszám: NYDOP-3.1. II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban című pályázati felhívásához Kódszám: NYDOP-3.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent. Pályázati Felhívásokhoz PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK keretében megjelent Pályázati Felhívásokhoz Verzió: 2012-01 Hatályos: 2012. április 1-től 1 Tartalomjegyzék A. DOKUMENTUM CÉLJA, HATÁLYA...

Részletesebben

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.B-14/1 A konstrukció célja: A konstrukció célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TIOP-1.1.1-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Elítéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs programokon keresztül c. pályázati felhívás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések Rugalmas munkahelyek c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.4.5-12/7

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP 3.2.12-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Kormányzati adatközpont és IT értéknövelt szolgáltatások nyújtása (Kormányzati Felhő) című kiemelt projekt

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Országleltár integrált nemzeti ingatlankataszter című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.13

Részletesebben