E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete év július 30.-i rendkívüli ülésére Tárgy: TIOP 1.2.3/09/1. Tudásdepó Expressz Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése c. pályázathoz szükséges fenntartói nyilatkozat Előadó: Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés előkészítésében részt vett: - Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága, Pénzügyi, Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam:... dr. Árpásy Tamás jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A tárgybani ügyben hivatkozott pályázati kiírás értelmében a városi és a községi könyvtárak csak konzorciumi formában pályázhatnak. A városi konzorciumok kizárólag városi könyvtárak lehetnek, minimum 2, maximum 4 konzorciumi taggal. A pályázaton Balatonfüred Balatonalmádi - Zirc könyvtára pályázna közösen, a konzorciumvezető Balatonfüred könyvtára lenne. A pályázatok benyújtása szeptember 15 október 30. között lehetséges. Megpályázható összeg és feltételei, finanszírozása: Támogatás formája: a pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás összege: Városi könyvtárak konzorciumai: 7-8 millió Ft; 3 konzorciumi tag esetén tagonként max e Ft. (Az egy tag által igényelt támogatás nem lehet kevesebb, mint 1,5 M Ft.) A menedzsmentköltségeket konzorciumvezető Balatonfüred tervezi be a pályázatába. A pályázat önrészt nem igényel! Finanszírozása: utófinanszírozott Nyertes pályázat esetén 2010/11-ben ~2.200e Ft-ot a Képviselő-testületnek kellene meghiteleznie az intézmény számára, az elszámolás befejezéséig. A projekt befejezésének dátuma legkésőbb október 31., a pályázatot szeretnénk ben megvalósítani és elszámolni! Fenntartói/pályázói nyilatkozatok A pályázónak csatolnia kell a fenntartója nyilatkozatát arról, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti. A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból korszerűsített ingatlan és a beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve eszközbeszerzés és kifejlesztett szolgáltatások) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig megőriznie. A pályázat tartalma, várható eredménye: Támogatható tevékenységek köre: - Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése (pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek)

3 - A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések. (felolvasó szoftverek, felolvasógép, speciális billentyűzet, stb.) - Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek, karakterfelismerő szoftverek beszerzése. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések: Minden pályázó esetében - konzorciumi pályázat esetén minden egyes konzorciumi tag számára kötelezően megvalósítandó tevékenység: Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése, pl. munkaállomások, használói számítógépek, szerverek, az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek alpontjában felsorolt eszközökből a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése. Várható eredmények: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő, a támogatásból beszerzett illetve bővített, informatikai eszközökkel felszerelt munkaállomások számának növekedése. Könyvtárlátogatók informatikai ellátottságának javítása. Könyvtári távhasználatok számának növekedése. Közös honlapfelület kidolgozása a digitalizált helytörténeti dokumentumok elérésnek biztosítására. Helytörténeti közös katalógus el-/elő- készítése. Az elektronikus formában adott és kapott könyvtárközi kölcsönzések számának növekedése. A projekt megkezdése, elszámolása A befogadás várható időpontja: a pályázat benyújtását követő napon belül (16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet alapján). A benyújtás megkezdhető: szeptember 15-től. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő maximum 90. nap, de legkésőbb január 29. A pályázat elbírálása a beadási határidőt követően, egyszerre történik. A pályázat kondícióit tekintve igen kedvező, így reális esély van arra, hogy a forrásokra rendkívül sok pályázó jelentkezik. Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására. Zirc, július 27. Benczikné Tóth Magdolna intézményvezető

4 Határozati javaslat:../2009. (...) Kt. számú határozat 1. Zirc Városi Önkormányzat elvi támogatását adja a zirci Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc által konzorciumi tagként benyújtandó TIOP 1.2.3/09/1 Tudásdepó Expressz Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése c. pályázathoz. 2. Tudomásul veszi, hogy a pályázat utófinanszírozású, éves költségvetéseit ennek megfelelően alakítja. 3. Vállalja - az 1083/2006 EK rendelet szerint -, hogy a projekt megvalósulásának zárásától 5. évig fenntartja és üzemelteti a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat. 4. A támogatásból beszerzett eszközök, illetve szolgáltatások esetében vállalja, hogy rendeltetésükben és tulajdonviszonyukban változás nem történik, azok a támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthetők el. 5. Vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván és legalább december 31-ig megőriz. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

5 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz támogatására Kódszám: TIOP 1.2.3/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

6 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Rendelkezésre álló forrás... 3 B. Pályázók köre...3 Jogi forma... 3 Méret... 4 C. pályázat tartalma...4 Támogatható tevékenységek köre... 4 Projekt területi korlátozása... 5 D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...5 Támogatás formája... 5 Támogatás mértéke... 5 Támogatás összege... 5 E. Kiválasztási kritériumok...6 F. Adminisztratív információk...6 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

7 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor jelen felhívás keretében a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint, amelyből Ft kizárólag az önállóan pályázó megyei könyvtárak fejlesztésére fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Jelen pályázati kiírás alapján a 27/2007. (X.10) ÖTM rendelet 19./B. a/d pontjai szerinti kulturális támogatás adható, az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása alapján (N293/2008. számú bejelentés).nt B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat helyi önkormányzat fenntartásában működő, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy annak fenntartója (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, jegyzék: ist&iid=1), illetve ezek konzorciumai, az alább meghatározottak szerint. A pályázaton részt vehetnek: megyei könyvtárak, a minimum heti 5 napos és legalább heti 30 órás nyitva tartással rendelkező városi könyvtárak, az 5000 fő feletti községek könyvtárai. Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egység fejlesztésére fordítható. A megyei könyvtárak csak önállóan, a városi és a községi könyvtárak csak konzorciumi formában pályázhatnak. A városi konzorciumok kizárólag városi, a községi konzorciumok kizárólag községi könyvtárakból állhatnak. Konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni az Útmutató mellékletét képező megállapodás minta (12. számú melléklet) 3

8 alapján. A városi konzorcium minimum 2, maximum 4, a községi konzorcium minimum 3, maximum 4 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is. Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként. (A konzorciumokon belül, minden tag pályázónak minősül, így a pályázóval szembeni elvárásoknak minden tag vonatkozásában teljesülnie kell.) Konzorciumban megvalósuló pályázatok/projektek esetében partnerenkénti (részletes) és egy projekt szintű összesített költségtervezési tábla és partnerenkénti szöveges indoklás elkészítése és benyújtása kötelező. Pályázók köre a KSH gazdálkodási formakódok szerint: 321, 322. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése (pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek): Munkaállomás és a működtetéséhez szükséges operációs rendszer, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft Office programcsomag; Nero, Adobe Photoshop, Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe Illustrator, Corel Draw vagy hasonló jellegű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez szükséges szoftverek; szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (vírusirtó, tűzfal stb.); vékonykliens; külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pld. RACK szekrény, router, elosztók) szünetmentes áramforrás; Wifi router, Access Point; használói számítógép; használói számítógép beszerzése esetén Windows XP vagy ezzel egyenértékű operációs rendszer (Linux alapú is), Microsoft Office programcsomag, továbbá vírusirtó program beszerzése is támogatható; egyéb könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges kisösszegű informatikai eszközök, felszerelések. A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor stb., a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint; 4

9 A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangostérkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, korszerűsítés, bővítés az összes elszámolható költség max. 25%- áig. Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek, (mint pld. Adobe Acrobat), karakterfelismerő szoftverek beszerzése (mint pld. ABBYY FineReader); Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés, képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 25%-áig. Projekt menedzsment, és adminisztratív tevékenységek Projekt területi korlátozása Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a. Támogatás összege A) Megyei könyvtárak: 9-12 millió Ft; A megyei könyvtárak csak önállóan nyújthatnak be pályázatot. B) Városi könyvtárak konzorciumai: 7-8 millió Ft; A támogatás összege konzorciumonként értendő, ezen belül az egy tag által igényelt támogatás nem lehet kevesebb, mint 1,5 M Ft. A városi konzorciumok kizárólag városi könyvtárakból állhatnak, minimum 2, maximum 4 konzorciumi taggal. C) Községi könyvtárak konzorciumai: 5-5,5 millió Ft. A támogatás összege konzorciumonként értendő, ezen belül az egy tag által igényelt támogatás nem lehet kevesebb, mint 1 M Ft. A községi konzorciumok kizárólag községi könyvtárakból állhatnak, minimum 3, maximum 4 konzorciumi taggal. 5

10 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK Jelen pályázat automatikus (normatív) eljárás szerint kerül elbírálásra. A befogadási kritériumokról a pályázati útmutató ad részletes felvilágosítást. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A projekt adatlap kitöltése kizárólag a HEP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a honlapról. A projektjavaslatot a csatolandó mellékletekkel együtt 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (az összes benyújtandó dokumentumot elektronikus formában tartalmazó CD vagy DVD lemezen) kizárólag CD/ DVD lemezen), zárt csomagolásban ajánlott küldeményként, vagy csomagként a következő címre kell eljuttatni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP-1.2.3/09/1 Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. Kérjük, hogy az adatlap elektronikus beadásához az.xdat kiterjesztésű fájlt használja! Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TIOP-1.2.3/09/1), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, szeptember 15 október 30. között lehetséges (legkésőbb október 30-i postabélyegzővel). A pályázatok elbírálása folyamatos. A pályázat feltételeivel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján ( a pályázatok menüpontban talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt, továbbá az címen kérhető. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a Támogatási okirat megkötésével eleget tesz a rá vonatkozó projektszintű tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek. 6

11 II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP 1.2.3/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

12 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...3 A3. Rendelkezésre álló forrás...3 A4. Támogatható pályázatok várható száma...3 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 4 B1. Jogi forma...4 B2. Méret...4 B3. Székhely...4 B4. Iparág...5 B5. Típus/karakter...5 B6. Egyéb kizáró okok...5 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 7 C1. Támogatható tevékenységek köre...7 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...10 C3. Elszámolható költségek köre...10 C4. Nem elszámolható költségek köre...12 C5. Illeszkedési előírás...14 C6. Projekt iparági korlátozása...14 C7. Projekt területi korlátozása...14 C8. A projekt megkezdése...14 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...15 C10. Fenntartási kötelezettség...15 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...16 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás formája...17 D2. Támogatás mértéke...17 D3. Támogatás összege...17 D4. Az önrész összetétele...17 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...17 D6. Biztosítékok köre...17 D7. Előleg igénylése...18 D8. Egyéb feltételek...18 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...23 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...25 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...25 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...26 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...26 F5. Panaszkezelés...29 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...31 F7. Fogalomjegyzék...33 F8. Csatolandó mellékletek listája...36 F9. Pályázati Útmutató mellékletei

13 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A1. Alapvető cél és háttér információ A konstrukció célja, hogy erősítse a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrastruktúra-fejlesztéssel. A közoktatás támogatása érdekében megteremtse az infrastrukturális feltételeket a könyvtárak együttműködésén alapuló szolgáltatások fejlesztéséhez, a könyvtárakban őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz történő, helytől független, egyenlő esélyű hozzáféréshez. A2. Részcélok A könyvtárak az iskolarendszerű oktatásban nélkülözhetetlen kiegészítő és támogató szerepet töltenek be: az egész életen át tartó tanulás és a felnőttképzés helyszínei is. A formális oktatás hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy mennyire támaszkodik a könyvtárakban felhalmozott dokumentumvagyonra, a könyvtárak révén hozzáférhető információs rendszerek használatára. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba egyúttal felkészíti a tanulókat az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére. Ahhoz, hogy az oktatás ezeket a feladatait elláthassa, a különböző típusú nyilvános könyvtárak szolgáltatói hálózatának továbbfejlesztésére és technológiai korszerűsítésére van szükség. A mainál korszerűbb informatikai infrastruktúrával és teljesebb országos elektronikus katalógussal érhető el az, hogy az oktatás minden fázisában és formában építeni lehessen a könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférésre és a hatékony, gyors szolgáltatásra. Ehhez szükség van mind a könyvtári rendszer központi fejlesztésére (a szolgáltatás-fejlesztéssel összefüggő infrastrukturális beavatkozások támogatásával), mind az alsóbb szintű könyvtárak rendszerbe kapcsolására (ami mennyiségi és minőségi infrastruktúra-fejlesztéssel jár). A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor jelen felhívás keretében a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint, amelyből Ft kizárólag az önállóan pályázó megyei könyvtárak fejlesztésére fordítható. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Jelen pályázati kiírás alapján a 27/2007. (X.10) ÖTM rendelet 19./B. a/d pontjai szerinti kulturális támogatás adható, az Európai Bizottság előzetes jóváhagyása alapján (N293/2008. számú bejelentés). A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: db. 3

14 B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírás keretében pályázhat helyi önkormányzat fenntartásában működő, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő közkönyvtár, vagy annak fenntartója (64/1999.(IV.28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről, jegyzék: iid=1), illetve ezek konzorciumai, az alább meghatározottak szerint. A pályázaton részt vehetnek: megyei könyvtárak, a minimum heti 5 napos és legalább heti 30 órás nyitva tartással rendelkező városi könyvtárak, az 5000 fő feletti községek könyvtárai. Amennyiben a könyvtár nem önálló jogi személy és/vagy nem önállóan gazdálkodó szervezet, illetve egyéb okokból önállóan nem pályázhat, a pályázatot a fenntartó is benyújthatja. Ebben az esetben a támogatás kizárólag jelen pályázat feltételei szerint, a nyilvános könyvtárak jegyzékén szereplő szervezeti egység fejlesztésére fordítható. A megyei könyvtárak csak önállóan, a városi és a községi könyvtárak csak konzorciumi formában pályázhatnak. A városi konzorciumok kizárólag városi, a községi konzorciumok kizárólag községi könyvtárakból állhatnak. Konzorciumi formában történő pályázáshoz konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötni az Útmutató mellékletét képező megállapodás minta (12. számú melléklet) alapján. A városi konzorcium minimum 2, maximum 4, a községi konzorcium minimum 3, maximum 4 tagból állhat, beleértve a konzorciumvezetőt is. Egy pályázó jelen kiírás keretében csak egy pályázatot nyújthat be, önállóan vagy konzorciumi tagként. (A konzorciumokon belül, minden tag pályázónak minősül, így a pályázóval szembeni elvárásoknak minden tag vonatkozásában teljesülnie kell.) Konzorciumban megvalósuló pályázatok/projektek esetében partnerenkénti (részletes) és egy projekt szintű összesített költségtervezési tábla és partnerenkénti szöveges indoklás elkészítése és benyújtása kötelező. B1. Jogi forma Pályázók köre a KSH gazdálkodási formakódok szerint: 321, 322. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. B3. Székhely Jelen pályázati kiírás keretében a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező pályázó adhat be pályázatot. A Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező pályázó csak a konvergencia régiókban működő intézménye vonatkozásában nyújthat be pályázatot. 4

15 B4. Iparág Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns. B6. Egyéb kizáró okok 1. Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint amely felszámolási eljárás, csőd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; amely szervezetet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; amely a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerül; amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; amellyel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. 2. Egyéb feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú pályázat keretében támogatásban részesült. amely a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében támogatott Európa Kulturális Fővárosa - Pécs 2010 (EKF) kiemelt projekt megvalósítása keretében fejlesztésben részesül. A kizárás nem vonatkozik a könyvtár EKF-ben nem érintett részlegeire. 5

16 amely érintett a TIOP Agóra és a TIOP Agóra PóLUS konstrukciók keretében támogatott intézmények kialakításában, azaz a projekt eredményeként a nyilvános könyvtár az Agórába, illetve Agóra Pólusba költözik. amely (vagy amelynek fenntartója) a regionális operatív programok keretében a) a könyvtár épületének belső felújítására, helyiségek, belső terek kialakítására és az alapműködéshez szükséges eszközök beszerzésére támogatást nyert. b) amennyiben a regionális operatív programok keretében kizárólag a könyvtár épületének belső felújítására, helyiségek, belső terek kialakítására nyert támogatást, jelen kiírás keretében kizárólag eszközbeszerzésre nyújtható be pályázat. Az épületek külső felújítására elnyert támogatás nem jelent kizáró okot e pályázatból. amely az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében kialakításra kerülő integrált közösségi és szolgáltató tér (IKSZT) támogatásaiban úgy érintett, hogy a könyvtár betelepül az IKSZT-be. 6

17 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése (pl. szerverek, munkaállomások, használói számítógépek; az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek): Munkaállomás és a működtetéséhez szükséges operációs rendszer, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft Office programcsomag; Nero, Adobe Photoshop, Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver, Adobe Illustrator, Corel Draw vagy hasonló jellegű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez szükséges szoftverek; szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (vírusirtó, tűzfal stb.); vékonykliens; külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pld. RACK szekrény, router, elosztók) szünetmentes áramforrás; Wifi router, Access Point; használói számítógép; használói számítógép beszerzése esetén Windows XP vagy ezzel egyenértékű operációs rendszer (Linux alapú is), Microsoft Office programcsomag, továbbá vírusirtó program beszerzése is támogatható; egyéb könyvtári szolgáltatás nyújtásához szükséges kisösszegű informatikai eszközök, felszerelések. A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések: A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és -kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor stb., a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint; A fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő egyéb eszközök, pl. hangos-térkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb. A fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, korszerűsítés, bővítés az összes elszámolható költség max. 25%-áig. Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek, (mint pld. Adobe Acrobat), karakterfelismerő szoftverek beszerzése (mint pld. ABBYY FineReader); Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés, képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása az összes elszámolható költség max. 25%-áig. 7

18 Projekt menedzsment, és adminisztratív tevékenységek C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Minden pályázó esetében - konzorciumi pályázat esetén minden egyes konzorciumi tag számára kötelezően megvalósítandó tevékenység: Az útmutató C1 pontja Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához és/vagy igénybevételéhez szükséges, hardvereszközök beszerzése, pl. munkaállomások, használói számítógépek szerverek, az újonnan beszerzett hardverek működtetéséhez szükséges operációs rendszer és felhasználói alapszoftverek alpontjában felsorolt eszközökből a könyvtár szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése. Nyilvánosság biztosítása A pályázó (konzorcium esetén a konzorciumvezető) a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. A pályázó a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani. A pályázó a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Arculati Kézikönyvben (10. számú melléklet) szereplő D típusú emlékeztető táblát köteles elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. C1.2. Választható kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások és beszerzések A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések; Könyvtári szoftverek, pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek, (mint pld. Adobe Acrobat), karakterfelismerő szoftverek beszerzése, (mint pld. ABBYY FineReader); Elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; Épületen belüli korszerűsítés: olvasói terek bővítése, átalakítása, világításkorszerűsítés képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra (pl. olvasásprogramok) alkalmas terek kialakítása, a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig. 8

19 C1.3. Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban 1. Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások: A pályázónak (konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja: - projektmenedzser, - pénzügyi vezető A projektgazdának (konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt projektmenedzsert alkalmaz, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 20 órát. A projektmenedzser kizárólag a pályázó intézménynél fennálló munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott személy lehet. A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak (konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a havi 10 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie. (Felhívjuk a projektgazda figyelmét, hogy a támogatások igénylése során a projekt előrehaladási jelentéseit /fizetési kérelmeket/ regisztrált mérlegképes könyvelőnek kell ellenjegyeznie!). 2. Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások: A projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos közbeszerzési törvény (2003. évi CXXIX. törvény) szabályai szerint kell eljárni. A támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően kedvezményezett köteles a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet szakaszaiban foglaltak szerint eljárni. Munkaállomás. A mindenkori szoftveres követelményeknek megfelelő - irodai alkalmazások futtatására alkalmas - konstrukció, amely várhatóan a következő 5 évre is alkalmas marad a megjelenő újabb programverziók használatára. Asztali, vagy hordozható számítógép. Minden esetben 3 év garancia. Asztali számítógép minimum követelményei: CPU: 2,5-3.0 GHz, 2-3 MB L2 Cache, HT2000 vagy FSB 800 Mhz; 2-4 Gb MB DDR2-3 memória; GB tárhely, DVD RW, os LCD monitor); Operációs rendszer nélkül. Vékony kliensek minimum követelményei: CPU: 1-1,6 GHz, 1-2 MB L2 Cache, HT2000 vagy FSB 800 Mhz; 1-2 Gb MB DDR2-3 memória;integrált video kártya duál monitor támogatással; os LCD monitor; 6 USB 2.0); A kliensek működéshez szükséges szoftverekkel együtt. Hordozható számítógép minimum követelményei: 1-2 magos CPU 1,6-2,4 Ghz.; 1-2 MB L2 cache; FSB 800 Mhz; 2-4 Gb MB DDR2-3 memória; GB tárhely, DVD RW, os LCD monitor); beépített VGA webkamera mikrofonnal; Bluetooth; wifi; 3 USB 2.0; Operációs rendszer nélkül. Lopásgátló kiegészítő (Pl. bútor rögzítő kiegészítő; hardverszinten beágyazott biztonsági lapka.) 9

20 C2. Nem támogatható tevékenységek köre Jelen pályázat keretében nem támogatható: az épületek külső felújítása (pl. homlokzat-, tetőfelújítás stb.); bútorok, berendezési tárgyak beszerzése; a szinten tartó és helyettesítő beruházások, karbantartás. (Szinten tartó és helyettesítő beruházásnak minősül: Tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történő beruházás, amely nem jár új létesítmény felállításával, nem jár meglévő létesítmény bővítésével/korszerűsítésével,, egy létesítmény szolgáltatásainak bővítésével; illetve olyan eszközök beszerzése, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás a nyújtott szolgáltatás, vagy szolgáltatás-minőség alapvető változását eredményezné); továbbá a fejlesztési pólusvárosok és társpólus-városok területén működő felsőoktatási, szak- és megyei könyvtárak együttműködésén alapuló összehangolt könyvtári fejlesztések keretében a felsőoktatási intézményekben létrehozott tudományos tartalmak, kutatási eredmények szolgáltatására alkalmas infrastruktúra fejlesztése, az együttműködő könyvtárak közös integrált rendszerének megteremtése, közös kiszolgáló rendszer infrastrukturális feltételeinek kialakítása, összehangolt logikai és fizikai biztonság- és védelemtechnikai beruházások. (Ezen tevékenységek a későbbiekben megjelenő TIOP Regionális Tudástárak konstrukció keretében támogathatóak.) C3. Elszámolható költségek köre C.3.1 Elszámolhatóság általános feltételei Amennyiben a pályázó a projekt kapcsán általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt le nem vonható ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a pályázó a projekt kapcsán ÁFA levonásra jogosult, a projekt költségvetését a levonható ÁFA-val csökkentett mértékben nettó módon kell megterveznie. Konzorciumban történő pályázás esetén a projekt költségvetése az egyes konzorciumi tagok egyedi költségvetésének összegzéséből számítódik. Konzorcium esetében a költségvetési specifikációban meghatározott százalékos korlátokat a teljes projektre nézve kell figyelembe venni, nem tagonként. A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság kizárt, ESZA típusú tevékenységek fedezésére nem számolható el költség. C.3.2 Elszámolható költségek fajtái Projekt-előkészítés költségei (tervek, engedélyek, közbeszerzés) Ilyen címen a pályázati felhívás megjelenésének napjától a támogatási okiratban rögzített projekt megkezdésének napjáig számolhatók el költségek. Az előkészítési költségek nem haladhatják meg a projekt elszámolható összes költségének 6%-át. Az előkészítés költségeit kizárólag egy alkalommal, az első kifizetési kérelem 10

21 benyújtásakor van lehetőség elszámolni. A projekt előkészítésének kapcsán kizárólag az alábbi költségek számolhatók el: - szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek és ezek hatósági díjának költségei; - közbeszerzési költségek (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is). Projektmenedzsment költségei Maximum - 1 fő projekt menedzser (pályázati tapasztalat); - 1 fő pénzügyi munkatárs (pénzügyi szakirányú végzettség, pályázati tapasztalat); - 1 fő projektasszisztens foglalkoztatásának, részfoglalkoztatásának költségeit számolható el. Konzorcium esetében a projektmenedzsment feladatait a konzorciumvezető intézmény látja el. A projektmenedzsmenttel kapcsolatos költségek nem haladhatják meg a teljes projekt elszámolható összes költségének 12 %-át A projekt szakmai megvalósításával összefüggő személyi jellegű költségek szakmai megvalósítók bruttó munkabére; egyéb személyi jellegű ráfordítások (étkezési hozzájárulás, munkába járás költsége stb.); hatályos jogszabályok szerinti munkáltatót terhelő járulékok. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (vállalkozói szerződés) keretei között megbízott szakmai megvalósítók díjazása a projekt megvalósításhoz igénybe vett szolgáltatások között kell feltüntetni és elszámolni. Projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások építész, épületgépész, belsőépítész, könyvtári-, informatikai szakértő, műszaki ellenőr szakértői díjai; szakmai megvalósításba bevont megbízási jogviszony keretei között alkalmazott szakemberek megbízási díja. eszközök, felszerelések bérleti díja; (Kizárólag olyan eszközök bérleti díja számolhatók el, melyek közvetlenül indokoltak a projekt kapcsán, illetőleg olyan funkciójú eszköz bérlése elszámolható, amilyennel a pályázó a projekt keretei között, vagy abból adódóan nem rendelkezik.) hatósági eljárási díjak; projekt kapcsán kötelezően előírt jogi biztosítékok költsége (amennyiben a támogatás nyújtásához kötelező). Egyéb szolgáltatások kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek; közbeszerzési eljárás költségei. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség a támogatás fogadására szolgáló, elkülönített bankszámlanyitás, és az elkülönített bankszámla számlavezetési költségei; 11

22 telekommunikációs szolgáltatások, postaköltség; biztosítási díj (eszközök és épület); dokumentációs, irattározási, archiválási költségek. Az általános költségek aránya nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 10%-át. Az előkészítési, projektmenedzsment, a szolgáltatások költségei, valamint az általános költségek együttesen nem haladhatják meg a projekt elszámolható költségeinek 30%-át. Beruházások építések (átalakítás, felújítás): Jelen pályázat keretében az építési költségek a teljes elszámolható költség max. 25 %-ig számolhatók el; világításkorszerűsítési költségek a fejlesztéssel érintett helyiségekben elszámolhatók; a fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges, kis léptékű belső épületátalakítás, korszerűsítés, bővítés a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 25%-áig számolható el; eszközbeszerzés; a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges immateriális javak, szoftverek vásárlása, testre szabása, meglévő szoftver frissítése. A projekt keretében az építési tevékenységek (épületen belüli korszerűsítés, illetve fogyatékkal élők könyvtárhasználatához szükséges átalakítások) mértéke összesen nem haladhatja meg az elszámolható költségek 25%-át. Tartalékképzés Jelen pályázat esetében a tervezett tartalék a projekt összes elszámolható költségének 5%-a lehet. Az elszámolható költségek körében felsorolt egyes jelen konstrukció esetén releváns - költségtípusokról részletesen jelen útmutató 4. számú mellékletét képező költségvetési specifikáció rendelkezik, míg az általános szabályokat az 5. számú mellékletben található ERFA Elszámolható költségek általános útmutató rögzíti. Azokban az esetekben, ahol jelen pályázati útmutató az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltaktól eltérő, illetve azt kiegészítő speciális feltételeket határoz meg, akkor a pályázati útmutatóban, illetve a költségvetési specifikációban (4. számú melléklet) foglaltakat kell irányadónak tekinteni. C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek az elszámolható költségek között, különösen: pazarló, piaci ár felett megvalósuló kiadások; nem a projekt keretében használt eszközök beszerzése a projekt célját, a közösségi szolgáltatásokat megalapozó beruházást közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése 12

23 (ide értendő a menedzsment mobil eszközökkel pl. laptop, PDA, telefon történő ellátása); a projekt célját közvetlenül nem segítő eszközök beszerzése; használt gépek, berendezési tárgyak, felszerelések, eszközök beszerzési költségei; olyan alvállalkozói szerződésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyek növelik a tevékenység végrehajtásának költségeit, de a hozzáadott érték nem arányos a költségekkel; az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg; a kötelezően előírt kommunikációs tevékenységeken túli marketinggel és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint reprezentációs költségek; lakóépületek építése, felújítása, átalakítása, valamint a lakóépületek építéséhez kapcsolódó előkészítési munkák; általános költségek között a rezsi, közvetett költségek; utazási és szállás költség természetbeni hozzájárulások, önkéntes munka; visszaigényelhető vagy nem visszaigényelhető, a végső kedvezményezettet terhelő adók (pl. a kedvezményezett által visszaigényelhető ÁFA); üzemeltetési, fenntartási és karbantartási tevékenységek költségei; földvásárlás, ingatlanvásárlás, új épület építése; üzletrész- és részvényvásárlás; terembérlet díja, képzők képzése, tanárképzés; kutatás-fejlesztés és innováció; lízing díj; az elkülönített számla nyitásán, vezetésén kívüli egyéb pénzügyi, banki költség; veszteségekre, esetleges későbbi kötelezettségekre, kétes kintlévőségekre stb. vonatkozó általános és céltartalékok; előlegszámla, amelynél a részszámla vagy végszámla még nem került benyújtásra; deviza átváltási jutalékok és veszteségek; jutalékok és osztalék, profit kifizetése; bírságok, kötbérek és perköltségek; értékcsökkenés; a pályázatok megírásának költségei a felmerülés időpontjától függetlenül; projekt menedzsment költségein belül a közigazgatási dolgozók bére, amennyiben kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel; fordítás, tolmácsolás; bármilyen, a pályázati felhívás megjelenése előtt felmerült költség. 13

24 Továbbá különösen nem elszámolható az ERFA Elszámolható költségek általános útmutatóban, valamint a költségvetési specifikációban nevesített el nem számolható költségek. C5. Illeszkedési előírás A támogatott projektek a következő stratégiák és koncepciók céljainak megvalósításához járulnak hozzá: - A kulturális modernizáció irányai az Oktatási és Kulturális Minisztérium kulturális stratégiája, - Portál Program a könyvtári terület közötti időszakra vonatkozó stratégiája, / - Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer KSZR: koncepció a kistelepülések könyvtári ellátásának megoldására (Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. sz), - A pályázó könyvtár fejlesztési stratégiája (amennyiben releváns), - A Társadalmi Megújulás Operatív Program , 3. prioritás. C6. Projekt iparági korlátozása Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns. C7. Projekt területi korlátozása Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne az a helyszín, ahol a pályázó a projektet megvalósítja. C8. A projekt megkezdése A projekt megvalósítása a pályázat befogadásának napjától saját felelősségre megkezdhető. A befogadás várható időpontja: a pályázat benyújtását követő napon belül (16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM rendelet alapján). C8.1. Megkezdettség Támogatás a pályázat befogadását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető. A projekt előkészítése nem minősül megkezdésnek. A projekt megkezdésének minősül: Jelen pályázati kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett technológiai korszerűsítést eredményező eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (Pályázó) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a Pályázó bármely telephelyére történő beszállítási nap. Immateriális javak esetében az átvétel időpontja, 14

25 építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén az építési naplóba történt első olyan bejegyzés időpontja, amely a támogatott projekt részletes költségvetésében szereplő bármely elemre vonatkozik. Egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt előkészítésével összefüggő tevékenységek megkezdése, illetve a projekt megalapozását szolgáló tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költséghaszon elemzés, szükségletfelmérés stb.) nem jelenti a projekt megkezdését. (Az előkészítés költségeivel kapcsolatos további információkat a Költségvetési specifikáció tartalmazza.) C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje A projekt fizikai befejezésének a beruházás utolsó elemének megvalósulása minősül: eszközbeszerzés esetén üzembe helyezése, ingatlanfejlesztés esetén használatba vétele (engedélyköteles építés esetén jogerős használatbavételi engedély), egyéb projektelem esetében annak megvalósulása. A projekt megvalósítására annak megkezdésétől számítva a pályázónak legfeljebb 12 hónap, illetve amennyiben a projekt építési tevékenységet is tartalmaz, akkor 18 hónap áll a rendelkezésére, de a projekt befejezésének dátuma legkésőbb október 31. A pályázó projekttel kapcsolatos végső pénzügyi elszámolását tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő maximum 90. nap, de legkésőbb január 29. C10. Fenntartási kötelezettség A pályázónak csatolnia kell a fenntartója nyilatkozatát arról, hogy a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az 1083/2006 EK rendelet szerint a projekt befejezését követő 5. év végéig fenntartja és üzemelteti. A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból korszerűsített ingatlan és a beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyában változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik. A támogatás által megvalósított fejlesztés eredménye (beleértve eszközbeszerzés és kifejlesztett szolgáltatások) a fenntartási kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe. A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig megőriznie. 15

26 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban A pályázónak az adatlapon megadottak közül legalább egy területen vállalnia kell az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítását (ld. Esélyegyenlőségi útmutató). Esélyegyenlőségi tervvel nem rendelkező ODR könyvtáraknak vállalniuk kell az esélyegyenlőségi terv elkészítését (és erről nyilatkozniuk kell az adatlapon). Támogatás kizárólag új eszköz vásárlásához vehető igénybe. Az infrastruktúra-, ingatlanfejlesztéseknek és eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Nem támogatható az a projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a pályázat benyújtásának időpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a pályázó az igény jogosultja, valamint a jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, tekintettel a fejlesztéshez hozzákapcsolható kármentesítési tevékenységekre, kivéve, ha a pályázó önerőből vállalja a kármentesítés végrehajtását. Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megvalósítani, a pályázat befogadásának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó használati megosztásra vonatkozó vázrajz pályázati dokumentációval történő benyújtása. A per- és igénymentesség követelményének az osztatlan közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) helyszíne. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely esetében a pályázó nem tesz eleget a projektre vonatkozó horizontális szempontoknak. A pályázónak mind a környezettudatos menedzsment és tervezés, mind a fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás kategórián belül legalább egy tevékenység megvalósítását vállalnia kell. (Ld. Környezeti fenntarthatóság útmutató) Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely keretében a beszerezni kívánt eszközök nem felelnek meg a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek; amelyhez a támogatási okirat megkötéséig a pályázó nem rendelkezik az esetlegesen szükséges engedélyekkel, vagy amely a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg. Jelen kiírásra benyújtott projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet. A pályázó több kiírásra is benyújthatja pályázatát, de több nyertes pályázat esetén döntenie kell arról, hogy projektje megvalósításához melyik pályázati forrást veszi igénybe. Jelen pályázat keretében elnyert támogatás más támogatással nem kombinálható. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti. 16

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése Tudásdepó Expressz támogatására Kódszám: TIOP 1.2.3/09/1 A projektek

Részletesebben

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - Tudásdepó-Expressz 2. ütem című egyfordulós

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében a Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése - Tudásdepó-Expressz támogatására Kódszám: TIOP-1.2.3/08/01 A

Részletesebben

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VII. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása című program tervezéséhez

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében 5. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás / Infrastruktúra Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása ernyőszervezeteken keresztül című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése című (TIOP-1.2.3/08/01)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács Elnöke 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 1942-3/2012 E L Ő T E R J E S Z T É S Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/16-5/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Előterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó monitoring rendszerek fejlesztése konstrukció egyfordulós meghívásos pályázat keretében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció

11. melléklet. A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció 11. melléklet A TIOP-1.2.5/09/1 számú LHH tervezési felhíváshoz tartozó költségvetési specifikáció A költségvetési specifikáció az ERFA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TIOP-1.2.5/09/1

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához

TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához TÁMOP - 5.5.7/08/1 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kiemelt projektekre vonatkozó költségvetési specifikáció A specifikáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A sürgősségi ellátás SO1 és SO2 (és ezeken belül gyermek sürgősségi ellátás) fejlesztésének támogatására Kódszám: TIOP-2.2.2/08/2F

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció

6. sz. melléklet. a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz. Költségvetési specifikáció 6. sz. melléklet a TÁMOP 2.2.4 pályázati útmutatóhoz Költségvetési specifikáció A specifikáció az ESZA elszámolható költségek általános útmutatóban foglaltakat a TÁMOP 2.2.4 pályázati kiírás esetében az

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK NOVEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 06-860-3/2008. TÁRGY: TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚ- RA OPERATÍV PROGRAM (TIOP 1.2.3.) "TUDÁSDEPO-EXPRESSZ" PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21.

2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. 2010. A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása 2010.10.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához. Kódszám: TÁMOP /2 I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program ISKOLAI TEHETSÉGGONDOZÁS támogatásához Kódszám: TÁMOP - 3.4.3-08/2 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett

KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett A Közép-Magyarországi régió egészségügyi informatikájának fejlesztése című konstrukció B komponenséhez Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében. Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz. Kódszám: KÖZOP-3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közlekedés Operatív Program keretében Kerékpárút-hálózat fejlesztése c. konstrukcióhoz Kódszám: KÖZOP-3.2.0/C-08-11 1 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás... 3

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése címmel Kódszám: TÁMOP-2.2.3/07/2

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására

II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására II. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Új tanulási formák és rendszerek Digitális Középiskola program támogatására Kódszám: TÁMOP - 3.2.1.B-09/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

TIOP és KMOP-4.2.1/A

TIOP és KMOP-4.2.1/A TIOP- 3.2.1 és KMOP-4.2.1/A Az integrált munkaügyi és szociális szolgáltató rendszer kereteinek megteremetése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével c. tervezési felhívásához Kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. pályázatához Kódszám: TIOP 1.2.2/08/1 A

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók / Közép-Magyarországi Régió című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című tervezési felhíváshoz Kódszám: TAMOP-2.3.2-09/1

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett. Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása című pályázati konstrukcióhoz Kódszám: TIOP 2.2.5/09/1 A projektek

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához

TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban. című kiemelt projekt Tervezési felhívásához TERVEZÉSI FELHÍVÁS II. a Társadalmi Megújulás Operatív Program Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban című kiemelt projekt Tervezési felhívásához Kódszám: TÁM-OP-2008-3.1.8/08 A kiemelt projekt az Európai

Részletesebben

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA

GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA GINOP-2.3.2-15 STRATÉGIAI K+F MŰHELYEK KIVÁLÓSÁGA PÁLYÁZAT CÉLJA: A hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1.

4. sz. melléklet. Kódszám: TIOP-1.1.1/09/1. 4. sz. melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése címő pályázati felhívásához

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2668-1/2010. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy: A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 1.4.4-08/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE

PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ EFOP-4.2.1-16 FELSŐOKTATÁSI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE PÁLYÁZATI FELTÉTE- LEK EFOP-4.2.1-16 Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése A pályázat célja A konstrukció általános célja a

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés V. KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai hátterének kialakítása c. kiemelt projekt kiegészítı tervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c.

Részletesebben

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására

F E L H Í V Á S. Gencsapáti székhelyű civil szervezetek évi támogatására F E L H Í V Á S Gencsapáti székhelyű civil szervezetek 2015. évi támogatására Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében IV. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A társadalmi kohéziót erősítő bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozása c. tervezési felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok

Pályázati útmutató. Pályázati útmutató. A.2. részcélok. A.2. részcélok TIOP-2.2.8.A-15/1 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása c. pályázati felhívás Változáskövető Hivatkozás Eredeti szöveg Módosított szöveg A1. Alapvető cél és háttér információ A1. Alapvető cél és

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. függelék a 4/2014. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY Közösségeket Támogató Alap támogatásának igénybevételére 1. A Pályázó adatai: 1.1 A pályázó neve: 1.2 Címe: 1.3 Alapítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program. Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztő szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/1 A projektek az Európai

Részletesebben

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez

a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban kiemelt projekt elkészítéséhez TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program a Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-1.1.4-11/1

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek.

Aktuális pályázatok. Ki pályázhat? 2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek. Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása a konvergencia régiókban könnyített elbírálású pályázat TÁMOP-2.4.3.D-1-13/1 Pályázat célja:

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért c. 2. komponens Kódszám: TÁMOP 5.1.3.-09/2

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. LHH Kistérségek projektjei. Digitális kompetencia-fejlesztés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei Digitális kompetencia-fejlesztés Kódszám: TÁMOP 5.1.1.-09/3 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.3.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám:

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: A könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5.

TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése. 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. TÁMOP 3.1.7-11/1-2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése 4S PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓS NAP Budapest, 2011. július 5. GYAKORLATI TANÁCSOK A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül

Pályázati lehetőségek a vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül Pályázati lehetőségek a Lorem ipsum (GOP) vállalkozásfejlesztési operatív program keretein belül I. Pályázatfigyelés II. Pályázatkészítés módszertana I. Pályázatfigyelés Pályázatfigyelési lehetőség vállalkozások

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében társadalmi egyeztetésen Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás Pályázók köre

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára

TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára TÁMOP-2.1.3.A-12/1, TÁMOP-2.1.3.B-12/1 TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro kis-, közép-, és nagyvállalkozások számára Zalaszentgrót 2012.03.28. A kiírás célja A gazdaság versenyképességének

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER!

KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! KÉT ORSZÁG, EGY CÉL, KÖZÖS SIKER! PÉNZÜGYI JOGOSULTSÁGI GI KRITÉRIUMOK RIUMOK MAGYARORSZÁG - ROMÁNIA HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTM TTMŰKÖDÉSI PROGRAM 2007-2013 2013 Az elszámolható költség kategóriák a mindenkor

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Kísérleti program az adósságcsapda megelőzése érdekében c. program támogatására Kódszám: TAMOP-5.3.5-09/1 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22.

Javaslat. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi Osztály. Ózd, december 22. Javaslat az Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című TIOP 3.4.2-11-1 kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő:

Részletesebben