TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 I. TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében Kódszám: TIOP 1.2.5/09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A támogatás célja, rendelkezésre álló forrás...3 Alapvető cél... 3 Konstrukció bemutatása... 4 Rendelkezésre álló forrás... 5 B. Pályázók köre...6 Jogi forma... 6 C. pályázat tartalma...7 Támogatható tevékenységek köre... 7 I. IKT infrastruktúra fejlesztés... 8 II. Bútorok beszerzése... 8 III. Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése... 9 IV. Akadálymentesítés... 9 V. Építés... 9 VI. Múzeumi szolgáltatásfejlesztést támogató infrastruktúra... 9 VII. Könyvtári szolgáltatásfejlesztés: D. Pénzügyi feltételek és állami támogatások...11 Támogatás formája Támogatás mértéke Támogatás összege E. Kiválasztási kritériumok...11 F. Adminisztratív információk...11 A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS Alapvető cél LHH program A 311/2007. (XI. 17.) kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározott Komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek több, egymást erősítő társadalmi-gazdasági problémával küzdenek, melyet gyakran a területi elszigeteltség, a periférikus elhelyezkedés tovább súlyosbít. Ezen jellemzők különösen a népességszám csökkenése, ugyanakkor a 14 évnél fiatalabb népességnek az országos átlagot meghaladó aránya, hiányzó közszolgáltatások (szociális, egészségügyi, közoktatási, kulturális), illetőleg a meglévő közszolgáltatások országos átlagtól jelentősen elmaradó színvonala, a szociálisan hátrányos helyzetű, kiemelten a roma népesség az országos átlagot jelentősen meghaladó aránya súlyos foglalkoztathatósági, egészségügyi, lakhatási és ezzel együtt szociális problémák, és rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, alacsony vállalkozás-sűrűség, magas munkanélküliség. A kistérségeknek olyan segítségre van szükségük, amely célrendszere válaszol e mélyszegénységgel küszködő kistérségek egymással szorosan összefüggő problémáira. A korábbi programok, fejlesztési források erre nem, vagy csak mérsékelten tudtak megoldást kínálni. Ezért az LHH program célja tehát, hogy a foglalkoztatási, foglalkoztathatósági-oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális feltételeinek továbbfejlesztése révén mozdítsa elő a kistérségek felzárkózását. Az összefüggő célok megkövetelik: a források tényleges dedikációját, hosszú távú, kiszámítható keret biztosítását a kistérségek számára fejlesztéseik megvalósításához, ebből következően, a kistérségeknek előre meghatározott forrásra, és központilag meghatározott célok elérésére integrált projekteket, projekt listát kellett készíteniük, ez kiküszöböli a jelenlegi pályázati rendszer esetlegességét, a kistérségek helyi tervezői bázisának megerősítését, külső szakértő segítség biztosítását. 3

4 A kistérségek számára rendelkezésre álló forrás elnyerésének előfeltétele, hogy határidőre és szakmai vitára, elbírálásra alkalmas minőségben elkészítsék programozási tervdokumentumaikat. A többcélú kistérségi társulások tanácsai által megtárgyalt és jóváhagyott projektcsomagok benyújtásra kerültek az NFÜ-nek, amely mind a projektcsomagok egészét, mind pedig az egyes projektek értékelését igen széles körben elkészítette (ROPIH, HEPIH, SZMM, OKM, EüM, RFT-k.). Az RFT-k, a szaktárcák (SzMM, OKM, EüM, NFGM, KHEM, KvVM) képviseletéből, az NFÜ által felkért civil szervezetek, valamint az NFÜ delegáltjaiból álló zsűri megtárgyalja az egyes projektcsomagokat, és az azok részét képező projektjavaslatokat, és dönt azok elfogadhatóságáról, meghatározva ezzel az egyes kistérségek számára OP prioritásonként ténylegesen rendelkezésre álló források nagyságát. A zsűri által elfogadott projektcsomagok, valamint az azokban meghatározott támogatási igények képezik az alapját jelen pályázati kiírásnak. Konstrukció bemutatása A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez. Indokoltság: A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, módszertani reform támogatására. Az intézményekben, a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúrafejlesztésre van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban. A lehetséges kedvezményezetteknél jelenleg meglévő infrastruktúra nem felel meg a TÁMOP keretében megvalósuló tartalmi fejlesztés elvárásainak. A fejlesztések elmaradása esetén folytatódik a PISA felmérésekben megfigyelhető tendencia, amely részben az infrastruktúra nyújtotta területileg eltérő lehetőségek hatására, egyenetlen oktatási kimeneti eredményt nyújt. A mind fontosabbá váló kulcskompetenciák fejlesztése nagymértékben függ az IKT-infrastruktúrától. Az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében a fejlesztési biztosítja a kistérségek kulturális intézményeinek szolgáltatás-fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát. Az egész életen át tartó tanulás fontos színterei a könyvtárak és múzeumok. Azonban az elégtelen infrastrukturális feltételek miatt a múzeumokban őrzött tudásbázis, képzési potenciál jórészt kihasználatlan, az intézmények csak részben 4

5 kapcsolódhatnak be a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. Többségük nem rendelkezik korszerű, a képzést segítő, csoportfoglalkozásokra alkalmas, jól felszerelt múzeumpedagógiai részlegekkel, közösségi képzési terekkel, a múzeumfoglalkozásokat támogató, a gyűjteményekhez kapcsolódó informatikai pontokkal. A formális oktatás hatékonysága nagymértékben függ attól, hogy mennyire támaszkodik a könyvtárakban őrzött dokumentumokra és az információvagyonra, a könyvtárak révén hozzáférhető információs rendszerek használatára. A könyvtárhasználat beépítése az oktatásba egyúttal felkészíti a tanulókat az információs rendszerek iskolán kívüli kezelésére. Ahhoz, hogy az oktatás ezeket a feladatait elláthassa, a különböző típusú nyilvános könyvtárak szolgáltatói hálózatának továbbfejlesztésére és technológiai korszerűsítésére van szükség. Rendelkezésre álló forrás A tervezési útmutató meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget az alábbi táblázat tartalmazza (forintban). Régió Kistérség neve Támogatási keret Ft Észak-Magyarország Abaúj-Hegyközi Encsi Szikszói Észak-Alföld Baktalórántházai Berettyóújfalui Csengeri Fehérgyarmati Nyírbátori Tiszafüredi Dél-Alföld Jánoshalmai Mezőkovácsházai Sarkadi Dél-Dunántúl Barcsi Kadarkúti Lengyeltóti Sásdi Szigetvári Tamási Összesen:

6 A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság kizárt, ESZA típusú tevékenységek fedezésére nem számolható el költség. Jelen kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. B. PÁLYÁZÓK KÖRE Jogi forma Jelen kiírás keretében közoktatási, közművelődési intézmények, valamint könyvtárak, múzeumok és fenntartói pályázhatnak önállóan, vagy konzorciumban. 6

7 Projektgazda lehet: Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 321); Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 322); Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv (KSH 323); Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (KSH 324) Önkormányzati fejlesztési társulás (KSH 364) és intézményei; Többcélú kistérségi társulás (KSH 366) és intézményei; Kistérségi fejlesztési tanács (KSH 365) Gesztor önkormányzat, társulás (KSH 951) Konzorciumi tagként a fentebb felsorolt szervezetek és intézmények, valamint: A C1. VI. pont vonatkozásában az évi CXL. törvény szerinti kulturális intézmények és fenntartóik Egyházi szervezetek (KSH 551, 552, 553) Alapítvány (KSH 56) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (KSH 599) Egyesület (KSH 52) Non-profit gazdasági társaságok (KSH 59, KSH 691) Konzorciumi tagok száma projektenként legfeljebb öt lehet, a konzorcium vezetőjével együtt. Konzorciumok esetén a konzorciumi partnerek is kedvezményezettek. A konzorciummal szemben támasztott feltétel, hogy tagjai tényleges szerepet vállaljanak a pályázati program megvalósításában. C. PÁLYÁZAT TARTALMA Támogatható tevékenységek köre A konstrukció közoktatási és kulturális intézmények szolgáltatásfejlesztésének infrastrukturális alapjait teremti meg, ennek megfelelően a projekt keretében közművelődési, könyvtári, múzeumi, valamint közoktatási intézmények fejlesztése valósulhat meg az alább felsorolt I-V. pontok tekintetében; a VI. pont kizárólag múzeumi, a VII. pont kizárólag könyvtári szolgáltatásfejlesztés esetében releváns. 7

8 I. IKT infrastruktúra fejlesztés Az országos és térségi könyvtári, múzeumi, közművelődési szolgáltatások, valamint közoktatási, képzési szolgáltatások kialakítását, közvetítését és igénybe vételét lehetővé tevő IKT infrastruktúra fejlesztése. IKT eszközök beszerzése: - Tanulói laptop rendszerek működtetéséhez szükséges eszközök (laptopok, szerverek, szoftverek, aktív hálózati eszközök) - Sajátos nevelési igényűek oktatását támogató informatikai eszközök beszerzése - A kompetenciafejlesztést és a tanórán kívüli tevékenységet támogató informatikai eszközök beszerzése - Asztali számítógép, laptop - Kisösszegű informatikai eszközök, felszerelések (szünetmentes áramforrás, wifi router, Access Point, vékonykliens, router, hub, switch, repeater) - Oktatási, elektronikai eszközök - Nyomtató, fénymásoló, lapolvasó (scanner) - Interaktív tábla, projektor - Munkaállomás működtetéséhez szükséges operációs rendszer: Windows XP vagy ezzel egyenértékű, továbbá a felhasználói szoftverek közül az alábbiak: Microsoft Office programcsomag; Nero, Adobe Photoshop, Microsoft FrontPage vagy ezekkel egyenértékű szoftverek; a munkaállomások biztonságos működéséhez szükséges szoftverek - Szerver, a működtetéshez szükséges operációs rendszer, illetve a biztonságos működéshez szükséges hardver- és szoftvereszközök (vírusirtó, tűzfal stb.) - Külső háttértároló: nagy mennyiségű adat tárolására alkalmas háttértárolók és azok működéséhez szükséges kiegészítő eszközök (pl. RACK szekrény, router, elosztók) II. Bútorok beszerzése A projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolódó bútorok beszerzése (pl. tároló szekrény, polc, asztal, szék). 8

9 III. Taneszközök, szemléltető eszközök beszerzése fejlesztőszoba felszerelése (mozgás-, hallás-, beszéd- és írásfejlesztést valamint egyéb részképességek korrekcióját szolgáló eszközök) mozgást, észlelést, logikát fejlesztő eszközök beszerzése szolgáltatásfejlesztést elősegítő kis értékű eszközök IV. Akadálymentesítés A fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális (könyvtári, múzeumi, oktatási, képzési) szolgáltatásokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés: informatikai eszközök, pl.: felolvasógép, Braille-nyomtató és kijelző, képernyőolvasó, beszédszintetizátor a Könyvtári Intézet erre vonatkozó eszközlistája szerint (11. sz. melléklet). egyéb eszközök, pl. hangos-térkép, Braille feliratok, hangos lift, burkolati vezetővonalak, értelmi sérülteket segítő piktogramok stb. kis léptékű belső épület-átalakítás, korszerűsítés, bővítés V. Építés - épületen belüli korszerűsítés, bővítés, átalakítás, képzésekre alkalmas terek kialakítása; iskolai, családi foglalkozásokra alkalmas terek kialakítása VI. Múzeumi szolgáltatásfejlesztést támogató infrastruktúra A) Oktató múzeum A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi oktatási célú közösségi terek (pl. oktatóterek, -termek, pihenő sarkok, gyermekfoglalkoztatók) kialakítása, fejlesztése, több korosztály részére alkalmassá tétele az alábbiak révén: múzeumi épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb tér átalakítása, funkcióváltása, meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti ki- vagy átalakítása, 9

10 múzeumpedagógiai programok lebonyolításához szükséges berendezés- és eszközbeszerzések: bútorzat, audiovizuális eszközök, módszertani segédeszközök, múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése. B) Virtuális pontok az oktató múzeumhoz A múzeumpedagógiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó a klaviatúra-monitor pároson túlmutató - informatikai alapú, a különböző korosztály által használt terekben igénybe vehető, a korszerű technikán alapuló, az informális oktatást és kompetenciafejlesztést elősegítő informatikai pont(ok) vagy önálló részlegek kialakítása. Konkrétan: IKT eszközök beszerzése: szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, projektor, interaktív térkép, érintőképernyős konzol, LCD-panelek, indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök (az indoklást kérjük a pályázatban részletesen kifejteni). az IKT-eszközök használatát segítő járulékos berendezések, bútorok. VII. Könyvtári szolgáltatásfejlesztés: könyvtári szoftverek: pl. integrált rendszerek, dokumentumküldő szoftverek, karakterfelismerő szoftverek, kiadványszerkesztő szoftverek beszerzése; elektronikus olvasóazonosítási rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése; az önkiszolgáló kölcsönzés infrastrukturális feltételeinek megteremtése; 10

11 A dokumentumok továbbításához szükséges differenciált logisztikai fejlesztések: számítógéppel és internet kapcsolattal ellátott speciális könyvtári mikrobusz beszerzése és felszerelése a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) Kulturális Közlöny XLIX. évfolyam 7. számában megjelent koncepció szerint. Speciális könyvtári mikrobusz beszerzésére kizárólag a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben szolgáltató könyvtárak nyújthatnak be pályázatot. D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Támogatás formája A projektgazda működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül. Támogatás mértéke A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Támogatás összege A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhető támogatás összege az A. pont alatti táblázat szerint. E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező tervezési útmutatóban közzétett befogadási, jogosutsági és tartalmi értékelési szempontok alapján történik. F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A projektjavaslatot magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. Kézzel írott projektjavaslat feldolgozására nincs lehetőség. 11

12 A pályázatot papír alapon 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 3 példányban elektronikusan (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy csomaglént a következő címre kell beküldeni: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Kódszám: TIOP Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János utca 5. Kérjük, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Tervezési Felhívás kódszámát (TIOP ), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről! A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a csatolt mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a csatolt mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni. A pályázatok benyújtása szeptember 1-től október 31-ig lehetséges, kizárólag postai úton, legkésőbb október 31-i postai bélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük. A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az címen, illetve a 06-40/ telefonszámon kapható. 12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához B/1 melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-4.1.1.A-10/1/KONV A projekt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Bentlakásos intézmények korszerűsítésére. Kódszám: TIOP 3.4. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében Bentlakásos intézmények korszerűsítésére Kódszám: TIOP 3.4.2-08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI FELHÍVÁS a A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A foglalkozási rehabilitáció

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése intézményi pályázatok támogatására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása, című pályázati felhívás B Gyermekvédelmi komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.B-11/1. 1 Tartalom A. A támogatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fogyasztóvédelem társadalmasítása tudatos fogyasztói magatartás kialakításával c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.6/08/2 A projektek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése konvergencia régiók c. pályázati felhívásához Civil,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok c. pályázati felhívásához A lakosság egészségfejlesztését szolgáló fizikai aktivitás szakmai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1

Kódszám: TÁMOP-6.1.2/11/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek c. könnyített elbírálású pályázati útmutatójához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a. kiemelt projekt elkészítéséhez. Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 PROJEKTTERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése c. kiemelt projekt elkészítéséhez Kódszám: TÁMOP-2.1.2-09/1 A projekt az Európai

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A szakképzés és a felnőttképzés minőségének és tartalmának fejlesztése c. kiemelt pályázat felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.2.1-12/1 Tartalom

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány. által meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány által meghirdetett Akadálymentesítés támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívás A komponenséhez Roma és fogyatékkal élő személyek média képzése

Részletesebben

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Rendelőintézeti pályázat támogatása Sorszám: IV/10 Előkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna igazgató főorvos, Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelőintézet Véleményező Bizottság: Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program. A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására. Kódszám: KMOP-2007-3.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A turisztikai vonzerı- és termékfejlesztés elımozdítására Kódszám: KMOP-2007-3.1.1/A/B/C/D A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg.

A pályázat adatlapjának kitöltése és benyújtása az önkormányzat keretszerződése szerint valósulna meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat :3udapcst Főváros X. kerület Kőbányai, Snkormányzat Képviselő-testület ülése Polgármestere Aj f 5G / Ő2> / O** 0 *- ím NOV 2 0. Tárgy: Kqgny^íyéde.lmi

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben