7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program"

Átírás

1 7. számú melléklet Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz eljárásrendje a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-1.3.1/07/1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg 1

2 Két forduló közötti projektfejlesztési szakasz 1. A projektfejlesztési szakasz menete A kétfordulós eljárás menetét az alábbi ábra szemlélteti. ELSO PÁLYÁZATI FORDULÓ (fix határidos) PROJEKTFEJELSZTÉSI SZAKASZ MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ (folyamatos beadás) PROJEKTMEGVALÓSÍTÁS min. 30 nap max. 50 nap 0-1 év (projektenként eltéro) max. 80 nap MEGHIRDETÉS BEFOGADÁS FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI ELL. SZAKMAI ÉRTÉKELÉS, KIVÁLASZTÁS BEFOGADÁS FORMAI ÉS JOGOSULTSÁGI ELL. SZAKMAI ÉRTÉKELÉS, JÓVÁHAGYÁS PROJEKTEK Egyszeru projektterv Részletes projektterv A projektfejlesztési szakaszban a projektek a közreműködő szervezettől projektfejlesztési szolgáltatásokban részesülnek, A projektfejlesztési szakasz hossza projektenként változó, de legfeljebb 6 hónap. Ez úgy értendő, hogy a két forduló között annyi időt tölt egy-egy projekt, amennyi a második fordulóban előírt kidolgozottsági szintű és minőségű projektdokumentáció előállításához szükséges. Ez az idő, abban az esetben, ha a projekt már az első fordulós benyújtáskor is teljesen kidolgozott állapotban volt, zéró is lehet, vagyis az ilyen kulcsrakész projektek az első fordulós kiválasztást követően azonnal benyújthatják pályázatukat a második forduló keretében amelynek folyamatos beadási lehetőségének így rögtön az első forduló lezárulását követően meg kell nyílnia. A fenti korlátnak megfelelően a projekt az első fordulós kiválasztási döntéstől számított 6 hónap elteltével elveszíti a jogát arra, hogy a második fordulóban pályázatot nyújtson be. Az ilyen 2

3 projektek támogatására ezután már csak akkor van lehetőség, ha azok egy következő meghirdetett alkalommal újra sikeresen szerepelnek egy első fordulóban. A két forduló között a projektfejlesztés egy előre (közvetlenül az első fordulót követően) meghatározott útvonalterv mentén halad, amelyet a KSZ és a pályázó közösen dolgoznak ki. Az útvonalterv részeként mérföldöveket határoznak meg, amelyeket a projektfejlesztési szakaszban a projekteknek fokozatosan teljesíteniük kell, és amelyek megtételét a KSZ értékeli és igazolja. Így a két forduló közötti tartalmi fejlődést a projektek fokozatosan, lépésenként (mérföldkövenként) teszik meg. Ezt az irányított útvonaltervet a KSZ menedzseli, vagyis felelősséget visel a projektfejlesztésért. Fontos, hogy az első forduló alapján támogatásra javasolt projektek számára nem garantált a projektvégrehajtásra szóló támogatás megítélése (a második pályázati kör megnyerése). Ennek további előfeltétele az időben történő, megfelelő kidolgozottság és minőség. 1.1 Mérföldkövek a két forduló között A mérföldkövek rendszere nem jelenti a folyamat szigorú szakaszolását. A két forduló közötti projektfejlesztés egy interaktív és iteratív folyamat. Interaktív, mert a (projektfejlesztéssel foglalkozó, a projektet menedzselő) KSZ munkatárs és a kedvezményezett személyes találkozóin alapul, Iteratív, mert az egyeztetések rendszeresen zajlanak, és ezek során a kedvezményezett visszacsatolásokat kap a projektje állásáról. Az alábbiakban felsorolt mérföldkövek a projekttervezésnek nem kronologikus, hanem logikai sorrendjét jelentik. Ennek megfelelően a visszatérés korábbi mérföldkövekhez, már lezártnak tekintett témák újranyitása, valamint a párhuzamosság nem tiltott, sőt a gyakorlatban kifejezetten valószínű, és javasolt. Párhuzamosan futó tevékenységeket már a tervezés szintjén célszerű beleépíteni az útvonaltervbe. Pl. amíg a kedvezményezett a hatósági engedélyezésre vár, addig foglalkozhat a menedzsment szervezet felállításával. Az útvonalterv nem tevékenységek egymásutánja, hanem ún. hálós tervezési módszerrel készített ütemterv (lásd az ábrát). Hálós útvonalterv A két forduló közötti projektfejlesztés során a KSZ és a kedvezményezett közösen fejlesztik ki a projektet az első fordulóban benyújtott projektötletből, együtt építik fel azt az alábbi mérföldkövek mentén: 1. Útvonalterv elkészítése 2. Partnerek véglegesítése 3. Projekt tevékenységeinek beazonosítása Tevékenységek Útvonalterv elkészítése Partnerek bevonása Projektmenedzsment Projekttartalom véglegesítése Engedélyezés Kiviteli tervek Pályázati dokumentáció Finanszírozás 3

4 4. Finanszírozási terv véglegesítése 5. Tervezés, projekttartalom véglegesítése 6. Engedélyezés 7. Projektmenedzsment megtervezése 8. Kiviteli tervek elkészítése 9. Teljes pályázati dokumentáció összeállítása Fontos kiemelni, hogy a mérföldkövek eloszlása nem egyenletes (jellemzően nem az). Azt is látni kell, hogy a külső tényezők, inputok aránya is eltérő az egyes szakaszokban. Ezáltal a mérföldkövek tervezhetősége is változó, azonban jellemzően bizonytalansági tényezőkkel kell számolni a meghatározásukkor. Fontos továbbá, hogy az alábbiakban felsorolt mérföldkövek eléréséhez szükséges tevékenységek párhuzamosan is folyhatnak. A következőkben ismertetjük, hogy az egyes mérföldkövek mikor tekinthetők teljesítettnek, valamint várhatóan nagyjából mennyi az egyes szakaszok időigénye Útvonalterv elkészítése A KSZ munkatárs és a kedvezményezett közös munkájának első lépése az útvonalterv elkészítése. Ebben a projektfejlesztés jelen fejezetbe foglalt mérföldkövei kerülnek rögzítésre; meghatározva azok céldátumát. Maximális időigény: 0,5 hónap Partnerek véglegesítése A projekt akkor éri el a mérföldkövet, ha A projektgazda pontosan meg tudja nevezni a partnerek körét, A partnerek közötti feladatmegosztás tisztázott, Ezen információkat a partnerek egy szándéknyilatkozatba foglalják (kiegészítve részvételi szándékukkal a projektben, közreműködésben a további pályázati folyamatban) Projekt tevékenységeinek beazonosítása Ennél a mérföldkőnél még nem szükséges a tevékenységek véglegesítése, mindössze ezek körének vázlatos beazonosítása. Elegendő, ha a kedvezményezett indikatív projektlista-jellegű tevékenységlistát bemutat. Vagyis teljesíti a mérföldkövet, ha A feladatok tevékenységekre bontása megtörtént, A tevékenységek logikusan rendszerezettek, A feladatelemek pénzügyi igénye még nem pontosan definiált, azonban lényeges nagyságrendi eltérés nem tapasztalható az első körben benyújtott összeghez képest (pl. csak 30%-kal haladja meg azt). Maximális időigény: 0,5 hónap Finanszírozási terv véglegesítése A finanszírozási terv nem egyenlő a költségvetéssel több annál. A költségek szerkezetén és ütemezésén kívül részletesen foglalkozik a forrásoldallal, valamint és a 4

5 KSZ-hez benyújtott projekten kívüli projekttevékenységekkel is (pl. nem támogatható tevékenységek finanszírozása). A kedvezményezett akkor éri el a mérföldkövet, ha Elkészíti a részletes költségvetést (mekkora összeget szán az egyes tevékenységekre), Pontosan bemutatja a források szerkezetét, Elkészíti a likviditástervet kockázati tervvel kiegészítve, arra az esetre, ha az Uniós támogatás csak késéssel érkezik meg Tervezés, projekttartalom véglegesítése A projekttartalom és a finanszírozási terv véglegesítése mérföldkövek speciálisak abból a szempontból, hogy ezek a tevékenységek jellegüknél fogva nem egymást követően, hanem párhuzamosan zajlanak. A projekttartalom abban az esetben tekinthető véglegesnek, ha az Projekt tevékenységeinek beazonosítása pontban tervezett feladatok közül a kedvezményezett kiválasztotta a ténylegesen megvalósítani kívánt tevékenységek körét, továbbá részletekbe menően bemutatja A megvalósítás módszertanát, A projekt ütemtervét, A kockázatelemzést, A projekt indikátorait (ide értve a célértéket, az adatok gyűjtésének módját, stb.) Engedélyezés A mérföldkő teljesítettnek tekinthető, ha az előző pontban foglalt tevékenységekre az engedélyeket az illetékes hatóságok kiadták. Maximális időigény: 5 hónap Projektmenedzsment megtervezése A projektmenedzsment tervezésekor a kedvezményezettnek meg kell határoznia A projektmenedzser személyét, feladatait, A projektszemélyek döntési jogkörét, a döntések rendszerét, A konzorciumon belüli egyeztetések rendszerét, és azért felelős személyét, A projekt kommunikációját (ide értve a tájékoztatás és nyilvánosság követelményeinek való megfelelést is), A projektiroda működését, Azt, hogy ki és hogyan látja el a nem a projektmenedzserhez rendelt projektmenedzsment jellegű feladatokat. Ezen mérföldkő kapcsán javasolt kiemelten kezelni az adminisztrációs kötelezettségeknek való megfelelés módjának megtervezését (pl. projekt-előrehaladási jelentések elkészítése). Maximális időigény: 0,5 hónap 5

6 1.1.8 Kiviteli tervek elkészítése A kedvezményezett akkor éri el a mérföldkövet, ha az os pontban engedélyezett tervek alapján elkészültek a kiviteli tervek, amik alapján megkezdhetők a munkálatok. Maximális időigény: 2,5 hónap Pályázati dokumentáció összeállítása Az utolsó lépés a pályázati dokumentáció összeállítása, és a pályázat benyújtása. Természetesen a KSZ itt nem végez részletes és tételes ellenőrzést, csak a kritikus (pl. nem hiánypótolható), valamint az összetett dokumentumokat tekinti át alaposabban. A tanácsadás másik fókusza az eddig dokumentumokhoz képest kiegészítő elemek, vagyis a pályázat azon részei, melyekkel a korábbi mérföldkövek elérése kapcsán a kedvezményezett nem foglalkozott (pl. esélyegyenlőség a projektben). 6

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című

MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV. az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című MINI PROJEKT MŰKÖDÉSI KÉZIKÖNYV az NYDOP-3.1.1/B-09-1f-2011-0001 azonosító számú, Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2012-3.3.3 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1.A

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Szociális városrehabilitáció Ferencvárosban, József Attila terv I. ütem városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap

Részletesebben

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy

Tekintettel arra, hogy a tevékenység típusok nem lehetnek engedély kötelesek ennek megfelelően nem kérünk be engedélyeket, terveket, vagy 1. A Pályázók Kézikönyve 5. sz. Útmutatójában és a Pályázati Formanyomtatványban szereplő karakter számok közötti eltérések vannak. Melyiket tekintsük mérvadónak? A pályázati formanyomtatványban szereplő

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS

BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS A dokumentumot készítő szakértő Lökkös Attila neve: A pályázat EMIR azonosító HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0107/4.0 száma: Kedvezményezett neve: Kríziskezelő Központ Kedvezményezett

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013.

SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. SEMMELWEIS EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2013. Iktatószám: KS/ELL/69/2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 5 II. A belső ellenőrzés hatókörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata)

Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) TESTNEVELÉSI EGYETEM Belső Ellenőrzési Kézikönyve (Szabályzata) Belső ellenőrzés Budapest 2015.04.23. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés... 5 II. A szabályzat hatálya... 6 III. Belső ellenőrzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek. Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020 Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató 2 Az első rész tartalmazza

Részletesebben

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport

Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN. a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére. Folyamatmenedzsment Munkacsoport Folyamat optimalizálás FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN a funkcionális folyamatok egyszerűsítésére 2013. május 31. Készítette: Folyamatmenedzsment Munkacsoport A módszertan az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye

Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Projektmenedzsment kézikönyv - projektszerű feladatok végrehajtását erősítő tanácsadói javaslatok gyűjteménye Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2009.09.01. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV MINTA 2013. február Tartalom Bevezető a Belső Ellenőrzési Kézikönyv Mintához... 5 I. Bevezetés... 9 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER

BELSŐ KONTROLLRENDSZER BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala BELSŐ KONTROLLRENDSZER Érvényes: 2010. augusztus 5 -től Jóváhagyta:... jegyző 3 BELSŐ KONTROLLRENDSZER Tura Város Önkormányzat

Részletesebben

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10

Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Belső ellenőrzési kézikönyv KIADÁS: 001. Tárgyszó: Igazgatás Azonosító: 182-101-2/10 Markhot Ferenc Kórház SZABÁLYZAT OLDAL: 1/47 DÁTUM: 12.06.13. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. Iktatószám: Ü/559-1/10 Hatályba lépés: 2010.02.05. Belső ellenőrzési kézikönyv

Részletesebben

Belső ellenőrzési kézikönyv

Belső ellenőrzési kézikönyv BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYIRATSZÁM: 4/101213/2014. Készítette: Ludvig Éva Belső ellenőrzési kézikönyv Hatályos: 2014. 10. 01.-től Készítette: Ludvig Éva belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS)

1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS) 1 1 ESETTANULMÁNY: TERÜLETFEJLESZTÉS INTEGRÁLT STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE LEADER-MEGKÖZELÍTÉSSEL EGY KONKRÉT HELYI AKCIÓCSOPORTBAN (MAS) 1.1 Az esettanulmány céljai a területen Az esettanulmány

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV SOPRON 2013 A Nyugat-magyarországi Egyetemen (a továbbiakban: Egyetem) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV 2012. KÉSZÍTETTE: DR. TÖRÖK KATALIN BELSŐ ELLENŐRZÉSI VEZETŐ Győr, 2012. november Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó

Részletesebben

Nyíregyházi Főiskola

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyházi Főiskola BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án Módosítva: 2014. április 8., hatályba lép: 2014. április 10-én Tartalom I. Bevezető... 2

Részletesebben

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában

Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA MŰHELYTANULMÁNYOK MT 2009/1 ISBN 978-963-08-0279-6 A használható tudásért Mozgástér a 2013-ig tartó uniós források súlypontjainak meghatározásában HÉTFA KUTATÓINTÉZET 1 Vezetői összefoglaló Írásunk

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben